Mẹo Hướng dẫn Thành công của cách mạng Tháng 8 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thành công của cách mạng Tháng 8 được Update vào lúc : 2022-02-03 05:05:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc là kết quả của yếu tố lãnh đạo tài tình, sẵn sàng sẵn sàng chu đáo và sáng suốt tận dụng thời cơ của Đảng.

ThS. Phạm Xuân Quyền2020-08-18T14:10:16+07:00 2022-08-18T14:10:16+07:00 ://truongchinhtri.edu/home/dau-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/cach-mang-thang-tam-nam-1945-thanh-cong-co-phai-la-mot-su-an-may-819.html ://cdn.giaibainhanh/thanh-cong-cua-cach-mang-thang-8–cb96e0a26f0802cbb8233bb052e9543b.wepbTrường Chính trị tỉnh Bình Phước ://truongchinhtri.edu/home/uploads/logotc108t.pngThứ hai – 17/08/2022 22:50 24.045 0

  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc, xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là kết quả của yếu tố lãnh đạo tài tình, sáng suốt và kịp thời của Đảng Cộng sản Đông Dương với đỉnh điểm là nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chớp thời cơ gành cơ quan ban ngành thường trực. Thế nhưng, lúc bấy giờ những thế lực thù địch lại nhận định rằng: Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc là một “sự ăn may”(!) Vậy đâu là yếu tố thật?Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Tp Hà Nội Thủ Đô), Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Tư liệu/TTXVNCác thế lực thù địch đưa ra lập luận rằng: sở dĩ Đảng Cộng sản Đông Dương hoàn toàn có thể lãnh đạo quần chúng hoàn toàn có thể tiến hành tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được là vì phát xít Nhật đã biết thành quân Đồng minh đánh cho tơi tả, nhất là lúc Nhật bị Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố là Hiroshima (06/9/1945) và Nagasaki (09/8/145) buộc Nhật Hoàng phải tuyên bố đầu hàng lực lượng Đồng minh vô Đk. Như vậy, thời gian hiện nay ở Đông Dương xuất hiện “khoảng chừng trống quyền lực tối cao”, cho nên vì thế cách mạng chỉ việc nổ ra là giành thắng lợi (?). Từ quan điểm như vậy, họ nhận định rằng“Cách mạng Tháng Tám là một sự ăn may”.Mục đích của những thế lực phản động, thù địch đưa ra quan điểm như trên là nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh mẽ và tự tin của quần chúng và đi đến phủ nhận sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của toàn bộ chúng ta.
  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nổ ra và giành thắng lợi, ngoài nguyên nhân chủ quan thì còn tồn tại nguyên nhân khách quan. Nếu nguyên nhân khách quan (Đk quốc thế thuận tiện – Phát xít Nhật đầu hàng lực lượng Đồng Minh không Đk) đóng vai trò quan trọng thì nguyên nhân chủ quan đóng vai quyết địnhđó là yếu tố lãnh đạo của Đảng; Đảng đã Dự kiến thời cơ đúng chuẩn, chớp thời cơ kịp thời để phát động tổng khởi nghĩa thành công xuất sắc. Nếu Đk chín muồi đã tới mà không nắm lấy thời cơ, chần chừ thì thời cơ “ngàn năm có một” sẽ qua đi, Cách mạng Tháng Tám sẽ không còn thể xẩy ra. Vậy, Bác và Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhận được định về thời cơ cho cách mạng Đông Dương nổ ra ra làm sao?
  Sau khi trận chiến tranh toàn thế giới thứ II bùng nổ 01/9/1939, tại những Hội nghị Trung ương 6,7 nhất là Hội nghị Trung ương 8, Đảng Cộng sản Đông Dương đã Dự kiến ngày càng rõ ràng triển vọng thắng lợi của cách mạng: “Nếu cuộc đế quốc trận chiến tranh lần trước đã đẻ ra Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa thì cuộc đế quốc trận chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, sẽ do này mà cách mạng nhiều nước thành công xuất sắc”.[[1]]. Ngày 09/3/1945, Nhật thay máu chính quyền Pháp trên toàn Đông Dương. Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng họp ở làng Đình Bảng (Bắc Ninh), ra thông tư lịch sử “Nhật Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta” vào trong ngày 12/9/1945 nêu rõ: Cuộc thay máu chính quyền đã tạo ra một tình hình chính trị khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ thâm thúy, nhưng Đk khởi nghĩa ở Đông Dương lúc bấy giờ chưa thật sự chín muồi; “phải phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ và tự tin để làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa”.[[2]]
  Sau khi Nhật thay máu chính quyền Pháp, phát xít Nhật trở thành quân địch rõ ràng trước mắt-duy nhất của nhân dân Đông Dương. Đảng nhận định thời cơ chín mùi khi:Nhật đầu hàng Đồng minh – Đảng ta dự trù quân Nhật sẽ thua vào mùa Thu năm 1945 (Căn cứ vào thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tháng 10/1944 và ngày khai mạc Đại hội toàn quốc Tân Trào).
  Đúng như Dự kiến của Đảng, ngày 12/8/1945 Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng lực lượng Đồng minh không Đk. Lúc này thời cơ cách mạng chín muồi và đấy là thời cơ “ngàn năm có một”. Vậy, tại sao thời gian hiện nay thời cơ cách mạng chín muồi và đấy là thời cơ “ngàn năm có một”?
  Khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng lực lượng Đồng Minh không Đk thì thời cơ cách mạng đã chín muồi. Bởi vì: theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì thời cơ trong cách mạng hay tình thế cách mạng có ba tác nhân hầu hết sau:
  Thứ nhất,giai cấp thống trị đã suy yếu, khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ đến mức không thể tiếp tục thống trị bằng những phương thức cũ được nữa.
  Thứ hai,những giai cấp và tầng lớp bị trị phía dưới cũng rơi vào tình trạng cơ cực, bị bần hàn không thể chịu đựng được nữa, không thể sống nổi nữa. Mâu thuẫn đã nóng giãy đến cực độ và quần chúng đã sẵn sàng đi tới hành vi giải phóng.
  Thứ ba,tầng lớp, bộ phận trung gian, những người dân trí thức yêu nước có tư tưởng dân chủ tiến bộ, những người dân dân có tinh thần dân tộc bản địa, kể cả một bộ phận trong giai cấp hữu sản nhưng gần với quần chúng, nhận thức được xu thế lịch sử, ngã về phía cách mạng, tương quan lực lượng có lợi cho phía cách mạng. Đội tiên phong của cách mạng, tức Đảng lãnh đạo đã sẵn sàng.
  Phân tích kỹ Cách mạng Việt Nam năm 1945, toàn bộ chúng ta thấy: khi Nhật tuyên bố đầu hàng lực lượng Đồng Minh không Đk thì thờ cơ cách mạng mới chín mùi chính bới thời gian hiện nay đã xuất hiện khá đầy đủ cả ba tác nhân: (1)phát xít Nhật, quân địch rõ ràng, duy nhất của nhân dân Đông Dương đã đầu hàng Đồng minh không Đk; (2)trào lưu cách mạng tăng trưởng đến đỉnh điểm, những lực lượng trung gian ngã về phía cách mạng, nhất là sau khi Đảng chủ trương phát động trào lưu “phá kho thóc”; (3) Đảng Cộng sản Đông Dương đã sẵn sàng sẵn sàng khá đầy đủ về lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, sẵn sàng lãnh đạo quần chúng Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực.
  Đây là thời cơ “ngàn năm có một”, toàn bộ chúng ta phải tiến hành Tổng khởi nghĩa ngay lúc đó? Bởi vì: khi Nhật đầu hàng lực lượng Đồng Minh thì thời cơ cách mạng xuất hiện, nhưng thời cơ này chỉ tồn tại trong một khoảng chừng thời hạn rất ngắn đó là: Khi Nhật đầu hàng lực lượng Đồng minh (12/8), nhưng trước lúc lực lượng Đồng Minh kéo vào việt nam (Theothỏa thuận Potsdam, thời hạn quânAnhsẽ giải giáp cho quân Nhật tạiViệt Namtừ vĩ tuyến 16 về phíaNamvà quân Trung Quốc sẽ giải giáp cho quân Nhật từ vĩ tuyến 16 về phíaBắc sẽ bắt nguồn từ thời điểm ngày 05/9/1945). Dù mang danh nghĩa là quân Đồng minh vào làm trách nhiệm giải giáp vũ khí quân đội Nhật nhưng thực ra dù chúng khác màu da, khác tiếng nói đều chung một mục tiêu là “Diệt Cộng cầm Hồ” tức là “Diệt Cộng sản, bắtHồ Chí Minh”. Vì vậy, toàn bộ chúng ta phải giành được cơ quan ban ngành thường trực trước lúc quân Đồng minh kéo vào việt nam.
  Vì vậy, khi thời cơ “ngàn năm có một” xuất hiện, ngày 13/8/1945 Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh xây dựng Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Vào lúc 23 giờ cùng trong thời gian ngày, Ủy ban khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa.
  Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (từ thời điểm ngày 14 đến ngày 15/8/1945) đã nhất trí với quyết định hành động Tổng khởi nghĩa của Thường vụ Trung ương. Tiếp đó Đại hội Quốc dân trình làng tại Tân Trào, Tuyên Quang) (ngày 16/8/1945). tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chủ trương của Mặt trận Việt Minh, xây dựng Uỷ ban Giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
  Trong thời gian lịch sử nóng bỏng đó, tuy nhiên đang ốm nặng, tuy nhiên Hồ Chí Minh vẫn luôn theo dõi sát tình hình và xác lập:“đấy là thuở nào cơ quý và hiếm nếu bỏ qua thì không bao giờ có nữa”, và ra lời hiệu triệu:“Dù có phải thiêu cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập dân tộc bản địa”.Người viết: “Giờ quyết định hành động cho vận mệnh dân tộc bản địa ta đã tới. Toàn quốc đồng bào hãy đứng lên đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Nhiều dân tộc bản địa bị áp bức trên toàn thế giới đang ganh nhau tiến bước giành quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lến! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên! ”[3].
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vùng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đã trình làng và giành thắng lợi nhanh gọn trong vòng 15 ngày (từ thời điểm ngày 14 đến ngày 28/8/1945). Trong số đó, thắng lợi ở Tp Hà Nội Thủ Đô, Huế, Sài Gòn có ý nghĩa quyết định hành động.
  Ngày Thứ 2/9/1945, trong cuộc mít tinh lớn tại TT vui chơi quảng trường Ba Đình, Tp Hà Nội Thủ Đô, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố Tuyên ngôn độc lập, xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.
  Như vậy, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trình làng và giành thắng lợi đúng như chủ trương và quyết tâm của Đảng. Nếu Tổng khởi nghĩa trình làng trước thời điểm ngày 12/8/1945 sẽ không còn được vì khi đó phát xít Nhật vẫn còn đấy tương đối mạnh, chưa chịu ngừng bắn và đầu hàng quân Đồng minh. Còn nếu Lễ Độc lập tuyên bố và xác lập độc lập lãnh thổ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trình làng muộn hơn sau ngày 2/9/1945 cũng không được vì khi đó quân Anh và quân Tưởng đã vào việt nam giải giáp, tiếp quản cơ quan ban ngành thường trực từ tay quân Nhật.
  Qua thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chứng tỏ Đảng ta mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chuẩn bị chu đáo, toàn diện, bền bỉ và nhạy bén nắm bắt thời cơ mà thực chất là sự kết hợp. nhuần nhuyễn giữa nhân tố chủ quan và điều kiện khách quan; giữa nội lực và ngoại lực; giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,…đã đóng vai trò là yếu tố nòng cốt, góp. phần tạo nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chứ không phải là một sự “ăn may” như một số trong những luận điệu xuyên tạc của những thế lực thù địch đưa ra. Đây là cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, do đó, thành công xuất sắc của cách mạng là triệt để, là “đến nơi” như Hồ Chí Minh xác lập. Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ định được. Vì vậy, mọi mưu toan chống phá, sự suy diễn chủ quan về cuộc cách mạng này đều không còn mức giá trị.
  Bài học về yếu tố chớp thời cơ còn tiếp tục được những thế hệ về sau vận dụng thành công xuất sắc. Đó là thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ ngày thứ 7/5/1954, “vang dội năm châu, chấn động địa cầu”, chính thức đặt dấu chấm hết cho gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp trên giang sơn Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đỉnh điểm là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất giang sơn, ngày 30/4/1975. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng trưởng giang sơn về sau này, toàn bộ chúng ta cũng đều nhiều lần vận dụng thành công xuất sắc bài học kinh nghiệm tay nghề về chớp thời cơ và tận dụng thời cơ để xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng văn minh, giàu đẹp, kiên định con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội mà Bác và Đảng đã lựa chọn cho dân tộc bản địa./.[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc, H,2000, T.7, tr100.[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc, H,2000, T7, tr367.[3] Hồ Chí Minh Toàn tập: Nxb.Chính trị vương quốc,H2011,t3,tr.596.

  Tác giả nội dung bài viết: ThS. Phạm Xuân Quyền

  Nội dung chính

   Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc là kết quả của yếu tố lãnh đạo tài tình, sẵn sàng sẵn sàng chu đáo và sáng suốt tận dụng thời cơ của Đảng.
   Thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là không thể phủ nhận
   Thành công của Cách mạng Tháng Tám – nhìn từ góc nhìn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy chiến lượcÝ nghĩa lịch sử cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công xuất sắc (19/8/1945)Mục lụcBối cảnh lịch sửDiễn biếnTổng khởi nghĩa Hà NộiDiễn biến tại HuếDiễn biến tại miền NamHoàng đế Bảo Đại thoái vịTuyên ngôn độc lậpTại Sài GònVideo liên quan

  Nguồn tin: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

  Thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là không thể phủ nhận

  (ĐCSVN) – Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những thế lực thù địch, phản động bằng mọi thủ đoạn, thủ đoạn, với nhiều hình thức đã bóp méo thực sự, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc bản địa.

  Nhân dân Tp Hà Nội Thủ Đô chiếm Phủ Khâm sai , Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực
  tại Tp Hà Nội Thủ Đô tháng 8/1945. (Ảnh tư liệu)

  Các thế lực đó nhận định rằng, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc không phải là vì sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, không phải là sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc bản địa đứng lên làm cách mạng mà là nhờ một sự “như mong ước” của tình hình lịch sử. Thậm chí, còn trắng trợn vu cáo, xuyên tạc lịch sử rằng “dù không còn Đảng Cộng sản, nhiều thuộc địa vẫn giành được độc lập mà ít tốn xương máu. Sự hao tổn xương máu là vì Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra”.

  Những luận điệu thiếu khách quan, sai thực sự, xuyên tạc lịch sử đó của là nhằm mục đích hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hạ thấp, coi nhẹ sức mạnh mẽ và tự tin của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, xem nhẹ vai trò và giá trị thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, từ đó làm cho nhân dân ta thiếu tin vào Đảng và chính sách. Do đó, toàn bộ chúng ta cần tỉnh táo nhận diện, nâng cao tinh thần cảnh giác, sức khỏe để tăng cường đấu tranh phản bác những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của những thế lực thù địch.

  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc là kỳ tích vĩ đại có một không hai trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XX, không phải là một cuộc cách mạng vội vàng, ngẫu nhiên, “ăn may” như những thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, bóp méo. Để đã có được thành quả đó, toàn dân tộc bản địa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải nỗ lực, vượt qua mọi trở ngại vất vả, thử thách, kể cả sự quyết tử, mất mát cho việc sẵn sàng sẵn sàng mọi mặt trong suốt 15 năm Tính từ lúc lúc Đảng ta Ra đời. Đó là yếu tố sẵn sàng sẵn sàng về chủ trương, đường lối; về xây dựng lực lượng chính trị; về xây dựng lực lượng vũ trang; về xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng; về xác lập, lựa chọn thời cơ khởi nghĩa…

  Về chủ trương, đường lối: Để có thành quả cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã có sự kiểm soát và điều chỉnh về đường lối kế hoạch và sách lược thích hợp. Từ việc tiến hành tuy nhiên tuy nhiên hai trách nhiệm cách mạng là phản đế và phản phong, đến việc xác lập trách nhiệm trước mắt là giải phóng dân tộc bản địa. Thực hiện chủ trương phối hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến từ khởi nghĩa từng phần đến Tổng khởi nghĩa với phương pháp đấu tranh thích hợp, chuyển từ đấu tranh đòi quyền dân số, dân chủ sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ cơ quan ban ngành thường trực của đế quốc và tay sai; từ hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật và phạm pháp… Các quan điểm này được thể hiện nhất quán, xuyên thấu qua những cao trào cách mạng 1930 – 1931, 1936 – 1939, 1939 – 1945, mà đỉnh điểm là cuộc Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực tháng Tám năm 1945.

  Về xây dựng lực lượng chính trị: Đảng ta xác lập lực lượng chính trị quần chúng có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Để xây dựng lực lượng chính trị quần chúng phần đông, mạnh mẽ và tự tin, nên phải có đội ngũ cán bộ sở hữu những vị trí chủ chốt trong cỗ máy lãnh đạo để link những trào lưu đấu tranh. Chính vì thế, ngay từ những ngày đầu xây dựng, Đảng ta đã chú trọng xây dựng lực lượng chính trị. Đảng đã cử nhiều thanh niên ưu tú đi học tập, đào tạo và giảng dạy tại những trường của Quốc tế Cộng sản để sau này về nước sở hữu những chức vụ chủ chốt trong Đảng, trong những tổ chức triển khai cách mạng, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước, trang bị lý luận cách mạng cho những tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng đã xây dựng một số trong những tổ chức triển khai quần chúng để lập nên khối đại đoàn kết toàn dân đứng lên làm cách mạng cứu nước.

  Về xây dựng lực lượng vũ trang: Để giành cơ quan ban ngành thường trực cách mạng, Đảng chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang và xác lập đấy là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia chiến đấu, có vị trí vô cùng quan trọng, quyết định hành động sự thành công xuất sắc của cách mạng.

  Tp Hà Nội Thủ Đô giành cơ quan ban ngành thường trực trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 qua tài liệu ảnh tại Trung tâm Lưu trữ vương quốc.

  Từ thực tiễn tình hình đầu trong năm 1930, lực lượng vũ trang tăng trưởng còn nhỏ lẻ, chưa tồn tại tổ chức triển khai, Đảng ta đã từng bước xây dựng những đội du kích. Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) đã ra nghị quyết xây dựng những đội tự vệ cứu quốc, tự vệ chiến đấu làm cơ sở cho đấu tranh ở địa phương cũng như Tổng khởi nghĩa trên phạm vi toàn nước. Tháng 12 năm 1941, lãnh tụ Hồ Chí Minh quyết định hành động xây dựng Đội vũ trang Cao Bằng. Đây là quy trình thúc đẩy việc xây dựng lực lượng quân sự chiến lược, bước đầu xác lập những nguyên tắc cơ bản để tiến tới xây dựng lực lượng vũ trang triệu tập, làm nòng cốt cho toàn dân khởi nghĩa. Khi trào lưu cách mạng tăng trưởng, với chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, nhằm mục đích tăng cường hình thức đấu tranh quân sự chiến lược, tháng 12 năm 1944, Hồ Chí Minh ra Chỉ thị xây dựng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, lực lượng nòng cốt cho những tổ chức triển khai vũ trang đánh giặc. Đây là yếu tố kiện lịch sử quan trọng ghi lại bước khởi đầu công cuộc xây dựng và tăng trưởng quân đội cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Về xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng: từ so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch, từ kinh nghiệm tay nghề truyền thống cuội nguồn của ông cha ta trong lịch sử giữ nước, Đảng ta đã tổ chức triển khai xây dựng những vị trí căn cứ địa cách mạng để tập hợp, xây dựng những tổ chức triển khai, lực lượng cách mạng và huấn luyện lực lượng này để sẵn sàng sẵn sàng cho khởi nghĩa. Trên thực tiễn, những vị trí căn cứ địa cách mạng của ta đã phát huy tốt vai trò là nơi tổ chức triển khai, giữ gìn, tăng trưởng lực lượng cách mạng và đảm bảo yếu tố thông tin liên lạc thuận tiện và đơn thuần và giản dị với cách mạng toàn thế giới, nhất là với Liên Xô và Trung Quốc. Từ năm 1940 đến năm 1945, Đảng ta đã tích cực chỉ huy xây dựng và củng cố những vị trí căn cứ địa cách mạng. Hội nghị Trung ương 7 của Đảng (tháng 11/1940) chủ trương xây dựng những vị trí căn cứ du kích, lấy Bắc Sơn – Võ Nhai làm TT. Cuối năm 1940, Trung ương Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh lựa chọn Cao Bằng để xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng. Đến Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) quyết định hành động duy trì và tăng trưởng những vị trí căn cứ du kích Bắc Sơn, Võ Nhai, đồng thời mở rộng vị trí căn cứ địa Cao Bằng. Chỉ trong thuở nào gian ngắn, toàn bộ chúng ta đã xây dựng được một vùng vị trí căn cứ địa Việt Bắc to lớn cùng thật nhiều chiến khu và vị trí căn cứ vũ trang khác. Đây thực sự là những nơi trọng yếu chỉ huy quy trình xây dựng, tăng trưởng lực lượng cách mạng, là những TT đầu não lãnh đạo lực lượng khởi nghĩa trên phạm vi toàn quốc.

  Về xác lập, lựa chọn thời cơ khởi nghĩa: Sự chỉ huy tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã nhạy bén tóm gọn sự biến hóa nhanh gọn và mau lẹ của tình hình toàn thế giới để chờ thời cơ chín muồi tiến hành tổng khởi nghĩa. Việc chọn đúng thời cơ, ra quyết định hành động Tổng khởi nghĩa đúng thời cơ thể hiện rõ ràng trong Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta” tháng 3 năm 1945 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, bản Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc phát đi đêm 13/8/1945. Với sự sẵn sàng sẵn sàng chu đáo, khá đầy đủ mọi yếu tố cho khởi nghĩa trong thời hạn lâu dài và biết chọn đúng thời cơ khởi nghĩa mà sức mạnh mẽ và tự tin của nhân dân ta trong Cách mạng Tháng Tám được nhân lên gấp bội, cuộc Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực tháng Tám năm 1945 của dân tộc bản địa đã thắng lợi to lớn, triệt để, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

  Từ những yếu tố trên, một lần nữa xác lập, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Ngoài toàn cảnh toàn thế giới có những chuyển biến mau lẹ, thuận tiện thì yếu tố chủ quan vẫn là cơ bản, quyết định hành động. Đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách mạng Tháng Tám nổ ra và thành công xuất sắc là minh chứng hùng hồn xác lập, Đảng ta đã nghiên cứu và phân tích và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin một cách linh hoạt, sáng tạo vào Đk rõ ràng của giang sơn, tình thế cách mạng để lấy ra đường lối cách mạng đúng đắn, lựa chọn phương pháp cách mạng thích hợp. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi hoàn toàn không phải là một sự “ăn may” mà là kết quả tất yếu của quy trình đấu tranh lâu dài, đầy gian truân, quyết tử của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc cách mạng vĩ đại đó là một hình tượng của tinh thần quật cường “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, đó là yếu tố kết tinh và toả sáng của sức mạnh nội lực Việt Nam.

  Bên cạnh đó, Cách mạng Tháng Tám trình làng dưới hình thức tổng khởi nghĩa nhưng hầu như không còn ngã xuống. Đó là vì Đảng ta đã lãnh đạo sử dụng bạo lực cách mạng một cách hợp lý, gồm có cả bạo lực chính trị và bạo lực vũ trang, phối hợp ngặt nghèo giữa lực lượng chính trị của toàn dân tộc bản địa và lực lượng vũ trang cách mạng, giữa đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, trong số đó đấu tranh chính trị là hầu hết, làm nền cho đấu tranh vũ trang. Đến lượt mình, đấu tranh vũ trang làm chỗ tựa vững chãi và thúc đẩy đấu tranh chính trị đến cao trào, tiến tới một cuộc tổng khởi nghĩa toàn vẹn và tổng thể. Chính lực lượng chính trị của quần chúng, của toàn dân kết phù thích hợp với lực lượng vũ trang cách mạng, trong số đó lực lượng chính trị đóng vai trò quyết định hành động hầu hết đã tạo ra sức mạnh to lớn của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, làm ra cuộc cách mạng ít ngã xuống. Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam xứng danh được hưởng thành quả trọng đại đó.

  Những luận điệu xuyên tạc mà những thế lực thù địch, phản động nêu ra riêng với cách mạng tháng Tám không gì khác vẫn là nhằm mục đích phủ nhận những thành quả, ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại, sức sống mãnh liệt của cuộc cách mạng và xa hơn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận sức mạnh mẽ và tự tin của khối đại đoàn kết dân tộc bản địa, từ đó phủ nhận toàn bộ sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta dưới dự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ nhận. Vì vậy, mọi mưu toan chống phá, sự suy diễn chủ quan, xuyên tạc, vu cáo về cuộc cách mạng này đều không còn mức giá trị./.

  TS Tống Thị Nga, Học viện Chính trị CAND

  Thành công của Cách mạng Tháng Tám – nhìn từ góc nhìn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy kế hoạch

  18/08/2022

  Cách mạng Tháng Tám trình làng trong mức chừng 15 ngày, nhân dân ta đã giành được cơ quan ban ngành thường trực trên toàn nước mà hầu như không biến thành tổn thất đáng kể nào. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần và giản dị, phiến diện để xem nhận thì sẽ không còn thể thấy hết tầm vóc của yếu tố kiện này, cũng như tài thao lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Mít-tinh tổng khởi nghĩa tại TT vui chơi quảng trường Nhà hát Lớn
  (Nguồn: ://dangcongsan)

  Thành công của Cách mạng Tháng Tám thực ra là kết quả của nhiều yếu tố hợp thành; nhất là của quy trình xây dựng tiềm năng cách mạng, sẵn sàng sẵn sàng về mọi mặt trong suốt 15 năm Tính từ lúc lúc Đảng ta Ra đời năm 1930. Cùng với đường lối cách mạng dân tộc bản địa dân chủ đúng đắn, sáng tạo, còn là một nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy kế hoạch tài tình, tinh xảo của Đảng, được thể hiện ở những nội dung cơ bản sau:
  1. Nghệ thuật chỉ huy sẵn sàng sẵn sàng lực lượng.
  Hội nghị Trung ương 8 đưa ra sự chuyển khuynh hướng về chỉ huy kế hoạch, hình thức đấu tranh cách mạng và sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa, xác lập: “Khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương cũng hoàn toàn có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn”(1). Đó là khuynh hướng cho thực thi trách nhiệm xây dựng lực lượng rộng tự do sẵn sàng sẵn sàng cho Tổng khởi nghĩa. Trong số đó, nhấn mạnh yếu tố việc quay quồng đào tạo và giảng dạy cán bộ để thiết kế xây dựng trào lưu cách mạng tăng trưởng ở cả nông thôn và thành thị. Đặc biệt, Hội nghị đã quyết định hành động xây dựng Việt Nam độc lập liên minh (gọi tắt là Việt Minh), nhằm mục đích tập hợp lực lượng cách mạng rộng tự do. Đảng Cộng sản Đông Dương vừa là một bộ phận của Mặt trận Việt Minh, vừa lãnh đạo Mặt trận thông qua chủ trương, chủ trương cách mạng trong những ủy ban của Mặt trận, đoàn thể cứu quốc. Ngày 25/10/1941, Tổng bộ công bố Chương trình Việt Minh, gồm 10 điểm, phổ cập rộng tự do trong quần chúng nhân dân. Nhờ đó, Việt Minh được nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh, những đoàn thể cứu quốc tăng trưởng rộng tự do cả Bắc, Trung, Nam. Ngoài Công nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc, còn tồn tại Quân nhân (hay binh sĩ, du kích) cứu quốc, Thương gia cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Nhi đồng cứu vong,… tạo thành lực lượng chính trị hùng hậu. Đây đó đó là nét rực rỡ trong nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy sẵn sàng sẵn sàng lực lượng của Đảng ta. Sự tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin của những tổ chức triển khai chính trị đã tạo Đk cho những tổ chức triển khai vũ trang hoạt động và sinh hoạt giải trí, tăng trưởng. Đặc biệt, sau khi Việt Minh phát hành Điều lệ của Việt Nam Tiểu tổ du kích cứu quốc, đã xuất hiện nhiều hình thức, như: tổ chức triển khai cán bộ bí mật, tổ bí mật quân sự chiến lược hóa, tổ xung phong vũ trang, tiểu đội và trung đội vũ trang địa phương, v.v. Về cơ bản, những người dân gia nhập những tổ chức triển khai vũ trang này đều tự sắm sửa vũ khí, trang bị theo chức trách, trách nhiệm. Cùng với đó, ba trung đội Cứu quốc quân (1, 2, 3) lần lượt Ra đời để bảo về vị trí căn cứ địa cách mạng và mở rộng địa phận. Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được xây dựng theo thông tư của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tiếp theo đó hợp nhất với Cứu quốc quân thành Việt Nam Giải phóng quân. Như vậy, quy trình sẵn sàng sẵn sàng lực lượng cho Tổng khởi nghĩa, Đảng ta đã bắt nguồn từ xây dựng lực lượng chính trị, trên cơ sở đó xây dựng lực lượng bán vũ trang và vũ trang. Đây là những tổ chức triển khai rất mới, trước đó chưa từng có trước lúc Đảng ta Ra đời. Cơ cấu tổ chức triển khai, phương pháp hoạt động và sinh hoạt giải trí đều hướng tới tập hợp được phần đông quần chúng, chung tay thực thi một tiềm năng, nguyện vọng cháy bỏng: giải phóng dân tộc bản địa.
  2. Nghệ thuật chỉ huy xây dựng vị trí căn cứ địa vững chãi.
  Kế thừa kinh nghiệm tay nghề truyền thống cuội nguồn của dân tộc bản địa và với tầm nhìn kế hoạch, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Cao Bằng làm vị trí căn cứ, đến tháng 8/1943 nối thông với vị trí căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai, tạo thành thế liên hoàn, là cơ sở để tiến tới xây dựng Khu Giải phóng Việt Bắc vào trong ngày 04/6/1945. Khu Giải phóng gồm có 2 vị trí căn cứ lớn nằm trên địa phận 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và một số trong những vùng thuộc phạm vi những tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái,… với gần một triệu dân, có những Ủy ban nhân dân do dân bầu, thực thi 10 chủ trương lớn của Việt Minh, thực sự là “hình ảnh tươi sáng của nước Việt Nam ngày mai”(2). Nơi đây cùng với những vị trí căn cứ trong toàn nước sẽ là hậu phương và bàn đạp cho thế trận Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực khi thời cơ chín muồi, để “…đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”(3).
  3. Nghệ thuật nắm thời cơ, tận dụng thời cơ chín muồi để phát động khởi nghĩa.
  Nắm chắc tình hình và chớp thời cơ để kịp thời hành vi là tác nhân quan trọng bảo vệ chắc thắng, nhưng ít tổn thất. việc này đã được những nhà quân sự chiến lược cổ đại đúc rút: “Biết địch biết mình, giành thắng lợi không gặp hiểm nguy; biết thiên thời địa lợi nữa, giành thắng lợi mới thật đảm bảo”(4). Hiểu rõ điều này, tháng 9/1944, khi nhận được tin Liên Tỉnh ủy Cao – Bắc – Lạng chủ trương “Phát động trận chiến tranh du kích và quay quồng sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa”, từ biên giới Việt – Trung, Bác Hồ đã thông tư tạm ngưng, nhờ đó tránh khỏi tổn thất và che giấu lực lượng, tiếp tục tăng trưởng để chờ thời cơ chín muồi. Ngay khi Nhật thay máu chính quyền Pháp (09/3/1945), Ban Thường vụ Trung ương Đảng kịp thời ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta” (ngày 12/3/1945), xác lập rõ thời cơ chín muồi và chưa chín muồi (Đk khởi nghĩa), đưa ra chủ trương hành vi, tăng trưởng trào lưu quần chúng. Qua đó, một loạt chiến khu ở những vùng, miền trong toàn nước đã được xây dựng. Khi Nhật đầu hàng Đồng minh, đêm 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc đã ra Quân lệnh số 1, hiệu triệu toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực. Lệnh Tổng khởi nghĩa được phát ra vào lúc thời cơ chín muồi thể hiện nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nắm thời cơ, tận dụng thời cơ tài tình của Đảng ta. Vì nếu sớm, sẽ bị lực lượng phát-xít Nhật lúc này còn mạnh sẽ đàn áp; còn nếu muộn thì sẽ càng phức tạp vì lực lượng “nhập Việt” của Tưởng đã đóng sát biên giới Việt – Trung.
  4. Nghệ thuật tổ chức triển khai khởi nghĩa từng phần, tiến tới Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trên toàn quốc.
  Với tư tưởng quân sự chiến lược “thượng sách của việc dùng binh là dùng mưu lược để giành thắng lợi, sau mới đến việc dùng ngoại giao để giành thắng lợi, sau nữa mới đến dùng lực lượng quân sự chiến lược để giành thắng lợi, hạ sách là đánh thành”5, khởi nghĩa từng phần được tiến hành rất phong phú, phong phú, ít tổn thất nhưng giành thắng lợi triệt để. Tp Hà Nội Thủ Đô là địa phương tiêu biểu vượt trội về sự việc dữ thế chủ động phối hợp đấu tranh chính trị, quân sự chiến lược và ngoại giao để giành cơ quan ban ngành thường trực. Xuất phát từ cuộc mít tinh chiều 17-8-1945 do Tổng hội viên chức của cơ quan ban ngành thường trực bù nhìn Trần Trọng Kim tổ chức triển khai tại TT vui chơi quảng trường Nhà hát Lớn, có lực lượng bảo an, công an giữ gìn trật tự, nhưng Việt Minh đã khôn khéo dùng kế “Phản khách vi chủ”(6) (đổi khách thành chủ) để chiếm forum, tuyên bố đường lối cứu nước của Việt Minh, lôi kéo nhân dân Thành phố ủng hộ Việt Minh, đả hòn đảo cơ quan ban ngành thường trực thân Nhật và tay sai. Dưới sự hướng dẫn của những đội tự vệ chiến đấu, nhân dân nhanh gọn xuống đường tuần hành, trở thành cuộc biểu dương lực lượng cách mạng. Cuộc tuần hành này làm cho quân Nhật và tay sai hoang mang lo ngại cực độ, Khâm sai Bắc Kỳ Phan Kế Toại lập tức xin từ chức. Nhận thấy đấy là thời gian hoàn toàn có thể dùng kế “Thuận thủ khiên dương”(7) (tiện tay dắt dê), nên dù chưa nhận được Quân lệnh số 1, nhưng Ủy ban Quân sự Cách mạng Tp Hà Nội Thủ Đô đã mạnh dạn vị trí căn cứ vào Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta” để quyết định hành động khởi nghĩa vào trong ngày 19/8 bằng lực lượng quần chúng phần đông, có những đội tự vệ chiến đấu, đội tuyên truyền xung phong làm nòng cốt. Vấn đề quan trọng nêu lên thời gian hiện nay là phải cô lập và vô hiệu hóa lực lượng phát-xít Nhật, vì tuy chúng đã đầu hàng Đồng Minh nhưng đến ngày 21/8 lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực hiện hành. Do đó, Ủy ban cách mạng vừa sử dụng truyền đơn, vừa dùng lời lẽ ôn hòa, khôn khéo thuyết phục quân đội Nhật muốn yên ổn về nước, tránh việc can thiệp vào việc làm nội bộ của người Việt Nam, tránh ngã xuống vô ích. Nhờ vậy, sáng 19/8, từ những hướng ngoài thành phố, quần chúng mang theo vũ khí, cờ đỏ sao vàng, rầm rộ tiến về TT vui chơi quảng trường Nhà hát Lớn dự mít tinh mà không đụng độ với quân Nhật. Sau khi nghe đến Việt Minh đọc lời hiệu triệu, cuộc mít tinh trở thành biểu tình có vũ trang đi chiếm Phủ Khâm sai, Kho bạc, Tòa Thị chính, Trại Bảo an binh, v.v. Đến chiều tối cùng trong thời gian ngày, Việt Minh đã làm chủ toàn Thành phố. Khởi nghĩa ở Tp Hà Nội Thủ Đô thành công xuất sắc đã tiếp sức mạnh để nhân dân và “đạo quân chính trị” Huế, Sài Gòn đứng lên giành cơ quan ban ngành thường trực. Tại Huế, với việc ủng hộ của trên 15 vạn nhân dân, lãnh đạo khởi nghĩa đã thuyết phục được Bảo Đại thoái vị nên ngày 23/8 khởi nghĩa thành công xuất sắc mà không phải nổ súng. Tiếp theo, ngày 25/8, hơn một triệu người Sài Gòn – Gia Định đã đứng lên khởi nghĩa thành công xuất sắc. Phát huy thắng lợi ở Tp Hà Nội Thủ Đô, Huế, Sài Gòn, những tỉnh còn sót lại cũng đều tổ chức triển khai khởi nghĩa bằng hình thức phối hợp ngặt nghèo giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và ngoại giao để giành cơ quan ban ngành thường trực.
  Như vậy, trải qua quy trình đấu tranh chính trị tăng trưởng lên trận chiến tranh du kích cục bộ, khởi nghĩa từng phần ở một số trong những địa phương, thiết kế xây dựng Khu Giải phóng làm vị trí căn cứ kháng chiến, cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám đã giành thắng lợi trọn vẹn.

  Nguyễn Công Tâm

  ___________

  1 – ĐCSVN – Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2000, tr.132.
  2 – Đại tướng Võ Nguyên giáp – Tổng tập hồi ký, Nxb QĐND, H. 2006, tr. 123.
  3 – Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 3, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 596.
  4 – Tôn – Ngô binh pháp, Nxb Công an nhân dân, H. 1994, tr. 136.
  5 – Sđd, tr. 80.
  6 – Tam thập lục kế binh pháp bí truyền, Nxb Văn hóa thông tin, H. 2001, tr. 186.
  7 – Sđd, tr. 73.

  Theo Tạp chí Quốc phòng Toàn dân

  Chia sẻTweet

  Ý nghĩa lịch sử cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công xuất sắc (19/8/1945)

  Wed Aug 18 17:12:00 GMT+07:00 2022

  Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 1945 đã xử lý và xử lý yếu tố trọng đại: quyết định hành động tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực. Đại biểu những đảng bộ từ Bắc, Trung, Nam, từ những chiến khu và khu giải phóng về dự đông đủ. Hội nghị họp vào lúc phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng. Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh liền xây dựng “ủy ban khởi nghĩa toàn quốc” để lãnh đạo khởi nghĩa trong toàn nước. Trong tình hình rất là khẩn trương, Đảng quyết định hành động phát động và lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực từ tay phát xít Nhật và bọn bù nhìn tay sai của chúng trước lúc quân liên minh Anh, Pháp vào việt nam.

  23 giờ đêm 13 tháng 8, ủy ban khởi nghĩa ra “Quân lệnh số I” hạ lệnh tổng khởi nghĩa. Mệnh lệnh khởi nghĩa và lời hiệu triệu cứu nước là tiếng gọi của non sông thức tỉnh trái tim từng người Việt Nam yêu nước hãy nhất tề đứng lên tranh đấu giành quyền Độc lập- Tự do.

  Ngày 15, xứ ủy Bắc Kỳ trực tiếp thông tư cho Tp Hà Nội Thủ Đô khởi nghĩa. Tp Hà Nội Thủ Đô sống trong những ngày rạo rực sẵn sàng sẵn sàng nổi dậy, những tầng lớp nhân dân nhất là thanh niên, nhiệt huyết gia nhập những đoàn thể cứu quốc, tuyên truyền cho Việt Minh, xây dựng những đội tự vệ chiến đấu.

  Chiều 17, cuộc biểu tình của Tổng hội công chức bị viến thành cuộc mít tinh lớn của Việt Minh. Cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên tầng hai Nhà hát Thành phố, đại biểu Việt Minh lôi kéo nhân dân đứng lên giành cơ quan ban ngành thường trực, lật đổ cơ quan ban ngành thường trực bù nhìn Trần Trọng Kim. Như một tia lửa nhen lên từ cánh đồng cỏ khô, ngọn lửa cách mạng phát cháy rực rỡ, cả Tp Hà Nội Thủ Đô tưng bừng khí thế đấu tranh theo lời lôi kéo của Đảng.

  Từ sáng ngày 19, hàng trăm vạn nhân dân thành phố rầm rập tiến về Quảng trường Nhà hát lớn. Đúng 11 giờ trưa, cuộc mít tinh khởi đầu. Lời lôi kéo khởi nghĩa của Đảng được quần chúng đón mừng bằng những tiếng reo hò và những khẩu hiệu hô vang khắp TT vui chơi quảng trường:

  Thành lập chính phủ nước nhà Cộng hòa Dân chủ Việt Nam

  Việt Nam hoàn toàn độc lập

  Đả thay máu chính quyền phủ nước nhà bù nhìn Trần Trọng Kim.

  Cuộc mít tinh trở thành cuộc biểu tình tuần hành vĩ đại. Dòng người phân thành nhiều ngả, có những đội tự vệ chiến đấu đứng vị trí số 1 đi chiếm những văn phòng và sở hữu những vị trí xung yếu. Hai cánh cổng phủ khâm sai (nay là nhà khách chính phủ nước nhà) đónh im ỉm. Đoàn biểu tình tạm ngưng, nhiều người vượt qua hàng rào sắt nhảy vào bên trong chiếm lấy trụ sở cơ quan đầu não của địch. Cờ đỏ sao vàng được kéo lên rất cao, phần phật tung bay trước gió. ở trại Bảo bảo mật thông tin an ninh, bọn Nhật cho xe tăng và quân lính chặn những ngã đường. Nhưng chúng không thể ngăn cản trở được làn sóng người đang cuồn cuộn tiến bước, sẵn sàng đạp bằng mọi trở ngại. Tuy còn hàng vạn tên lính với vũ khí đây đủ, quân Nhật cũng phải lùi bước.

  Nhân dân Tp Hà Nội Thủ Đô đã hoàn toàn làm chủ thành phố của tớ Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Tp Hà Nội Thủ Đô đã cổ vũ tinh thần đấu tranh của toàn dân, thúc đẩy những nơi nổi dậy giành cơ quan ban ngành thường trực. Cuốc khởi nghĩa ở Tp Hà Nội Thủ Đô có tác dụng mạnh mẽ và tự tin đến trào lưu cách mạng của toàn nước.

  Trong vòng 10 ngày từ 19 đến 28 tháng 8 hầu hết những tỉnh và thành phố đều nổi dậy khởi nghĩa. Bọn phát xít Nhật thua trận không đủ can đảm hành vi. Chế độ quân chủ bị lật đổ. Chính quyền trong toàn nước hoàn toàn về tay nhân dân.

  Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả đấu tranh lâu dài của nhân dân Việt Nam chống đế quốc thực dân, phát huy cao nhất truyền thống cuội nguồn yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc bản địa đã được hình thành qua Hàng trăm năm lịch sử. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công xuất sắc do sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt khôn khéo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là yếu tố vận dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác-Lênin trong Đk lịch sử rõ ràng của việt nam một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo, có phương pháp và kế hoạch, giải pháp cách mạng thích hợp, linh hoạt. Thời gian càng lùi xa, toàn bộ chúng ta càng nhìn rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập:“Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta hoàn toàn có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bản địa bị áp bức trên toàn toàn thế giới cũng hoàn toàn có thể tự hào rằng: Lần này là lần thứ nhất trong lịch sử cách mạng của những dân tộc bản địa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo Cách mạng thành công xuất sắc, đã nắm cơ quan ban ngành thường trực toàn quốc”.Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn tới việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có ý nghĩa to lớn riêng với dân tộc bản địa ta và quốc tế thâm thúy, Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa Việt Nam.

  Nguyễn Tiến Long

  Mục lục

   1 Bối cảnh lịch sử
   2 Diễn biến

    2.1 Tổng khởi nghĩa Tp Hà Nội Thủ Đô
    2.2 Diễn biến tại Huế
    2.3 Diễn biến tại miền Nam
    2.4 Hoàng đế Bảo Đại thoái vị
    2.5 Tuyên ngôn độc lập
    2.6 Tại Sài Gòn

   3 Vấn đề khoảng chừng trống quyền lực tối cao
   4 Ý nghĩa
   5 Xem thêm
   6 Chú thích

    6.1 Tham khảo

   7 Liên kết ngoài

  Bối cảnh lịch sử

  Chiến tranh toàn thế giới thứ hai bùng nổ, phe Trục gồm Đức, Ý, Nhật đánh lại phe Đồng Minh gồm Anh, Pháp, Liên Xô. Sau có Mỹ và nhiều nước nữa tham chiến (trong số đó có Việt Minh, Pathet Lào, Issarak Campuchia tại Đông Dương.

  Vào tháng 9 năm 1940, ngay giữa Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, Chính phủ Vichy của Pháp, vì đã đầu hàng Đức Quốc xã, đồng ý cho quân đội Nhật Bản đổ xô vào Bắc Kỳ. Ngay lập tức, quân đội Nhật dùng đó làm bàn đạp ảnh hưởng đến những mặt trận Trung Quốc và Khu vực Đông Nam Á. Trên thực tiễn, đấy là một điểm quan trọng trong kế hoạch quân sự chiến lược của Nhật nhằm mục đích thống trị toàn bộ Khu vực Đông Nam Á. Trong khi chờ đón cuộc đại thắng của Đức tại châu Âu, Nhật trong thời điểm tạm thời duy trì khối mạng lưới hệ thống bảo lãnh của Pháp tại Đông Dương. (Trong những trận đánh lớn hồi đó hoàn toàn có thể kể tới việc thủy quân và không quân Nhật xuất phát từ Cam Ranh và Sài Gòn tiêu diệt Hạm đội Viễn Đông của Anh).

  Thời gian này, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp, như Khởi nghĩa Nam Kỳ, Khởi nghĩa Bắc Sơn, Xô-viết Nghệ Tĩnh nhưng đều thất bại. Những binh lính tham gia trận chiến tranh Thái Lan thực thi cuộc Binh biến Đô Lương cũng thất bại.

  Vào tháng 5 năm 1941, những lực lượng ái quốc, trong số đó nòng cốt là Đảng Cộng sản Đông Dương, do Hồ Chí Minh đứng vị trí số 1, tập hợp tại một khu vực gần biên giới Việt–Trung, tham gia một tổ chức triển khai đứng về phía Đồng Minh giành độc lập cho Việt Nam, gọi là Việt Nam Độc lập Đồng minh, thường được gọi tắt là Việt Minh. Tổ chức này xây dựng một chiến khu do họ trấn áp ở biên giới Việt–Trung.

  Trong bài thơ Lịch sử việt nam viết năm 1941 để cổ vũ nhân dân, Hồ Chí Minh đã phân tích tình hình:

  Bây giờ Pháp mất nước rồi,
  Không đủ sức, không đủ người trị ta.
  Giặc Nhật Bản thì mới qua,
  Cái nền thống trị chưa ra mối mành.
  Lại cùng Tàu, Mỹ, Hàn, Anh,
  Khắp nơi có cuộc trận chiến tranh rầy rà.
  Ấy là nhịp tốt cho ta,
  Nổi lên Phục hồi nước nhà tổ tông.

  Phần niên biểu bài thơ kết thúc là mốc: “1945 – Việt Nam độc lập”, đây sẽ là một lời “tiên tri” đúng chuẩn kỳ lạ. Vì bài thơ viết năm 1941, vậy mà Hồ Chí Minh đã Dự kiến đúng chuẩn Việt Nam sẽ giành được độc lập vào năm 1945 (Cách mạng Tháng Tám trình làng vào đúng năm 1945).

  Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Võ Nguyên Giáp xây dựng một trung đội 34 người mang tên Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (một trong những tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam), ngay sau khi xây dựng đã tiến đánh quân Nhật, mở rộng chiến khu. Trước khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, chiến khu đã gồm có nhiều tỉnh vùng đông Bắc Bắc Bộ, gọi là chiến khu Việt Bắc.

  Trong khi đó, phản ứng trước sự việc kiện Nhật thay máu chính quyền Pháp, giành quyền trấn áp toàn bộ Đông Dương, ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông tư “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta” nhằm mục đích phát động cao trào kháng Nhật cứu nước (thay đổi hình thức tuyên truyền, tổ chức triển khai đấu tranh để thích phù thích hợp với thời kỳ tiền khởi nghĩa, tập dượt quần chúng tiến lên khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực).

  Dưới sự cai trị của Nhật, từ thời điểm tháng 10 năm 1944 đến tháng 5 năm 1945, nạn đói kinh khủng trình làng làm 2 triệu người chết. Đây là thời cơ để Việt Minh xây dựng lực lượng lớn khắp toàn nước, họ tập hợp nhân dân phá những kho thóc Nhật để lấy gạo phát cho dân đói. Giáo sư kinh tế tài chính Đặng Phong nhìn nhận việc xử lý và xử lý được nạn đói là nguyên do lý giải tại sao tuyệt đại hầu hết dân chúng đã tin và đi theo Việt Minh[1]. Đồng thời, một đại hội đại biểu toàn quốc họp trên chiến khu, xây dựng Quốc dân Đại hội, tức quốc hội lâm thời. Khi Nhật thất bại, khởi nghĩa nổ ra trên toàn quốc, đó là Cách mạng tháng Tám. Cách mạng trình làng nhanh gọn với việc tham gia của hầu hết dân chúng, Việt Minh giành được cơ quan ban ngành thường trực trên toàn nước chỉ trong mức chừng mười ngày.

  Tại châu Âu, Đức thất trận và đầu hằng ngày 7 tháng 5 năm 1945. Ngày 6 tháng 8, Hoa Kỳ ném hai trái bom nguyên tử trên hòn đảo Hiroshima và Nagasaki. Ngày 15 tháng 8, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng vô Đk. Quân Nhật tại Việt Nam xấp xỉ nhưng không tan rã, thậm chí còn vẫn không thay đổi khí giới và những chốt phòng thủ. Tuyên bố Potsdam của Anh, Mỹ và Trung Hoa Dân quốc gửi Nhật ngày 26 tháng 7 không nói rõ phần lãnh thổ nào của Đông Dương sẽ do ai giải giới vũ khí mà chỉ nói những vùng lãnh thổ do Nhật Bản chiếm hữu được bằng vũ lực sẽ tiến hành những nước liên minh vào giải giới. Tuyên bố cũng không nhắc tới việc vùng nào do ai giải giới mà chỉ nói là phe Đồng minh (gồm có cả Việt Minh) sẽ tham gia giải giới.[2] Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật lúc đó là Suzuki tuyên bố Tuyên bố Potsdam không ràng buộc thêm bất kể trách nhiệm và trách nhiệm nào với Nhật Bản so với Tuyên bố Cairo trước đó. Thậm chí phía Nhật đã bác bỏ Tuyên bố Potsdam.[3] Tới 10/08/1945, phía Nhật mới đồng ý Tuyên bố Potsdam.[4]

  Trước tình hình đó, Nhật chuyển giao cho Khâm sai Bắc Kỳ, Phan Kế Toại, cỗ máy hành chính địa phương, Sở Bảo An, Sở Mật thám TW, Sở Kiểm duyệt và một số trong những văn phòng khác. Nhật chỉ giữ quyền trấn áp Ngân hàng Đông Dương và Phủ Toàn quyền.[5] Đầu tháng 8/1945, cán bộ Việt Minh Đoàn Xuân Tín được giao trách nhiệm gặp Phan Kế Toại để tóm gọn tư tưởng và vận động ông ủng hộ Việt Minh, đồng thời thăm dò thái độ của Chính phủ Trần Trọng Kim[6] Sau đó, Khâm sai Phan Kế Toại gặp Nguyễn Khang, người do Xứ ủy Bắc Kỳ cử đến. Ông đề xuất kiến nghị Việt Minh tham gia Chính phủ Bảo Đại và ngừng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chống Nhật nhưng Nguyễn Khang bác bỏ.[7]

  Diễn biến

  Chỉ thị của Hồ Chí Minh về Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trong toàn nước.

  Khi nhậm chức, Bộ trưởng Tư pháp Trịnh Đình Thảo của chính phủ nước nhà Trần Trọng Kim đã ra lệnh thả Hàng trăm tù chính trị bị Pháp giam giữ trước đó gồm có đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương và những đảng phái vương quốc, đồng thời được cho phép những tổ chức triển khai, hội đoàn chính trị được hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch. Tin đồn lực lượng quân Nhật sắp sửa đầu hàng đã phủ rộng tự do nơi tại miền Bắc, tận dụng thời cơ, dân chúng đã tụ tập biểu tình, bãi công nhiều nơi, như ở Thái Bình vào trong ngày 11 tháng 8. Từ ngày 12 tháng 8 năm 1945, những cty Giải phóng quân của Việt Minh lần lượt tiến công những đồn Nhật ở những tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái,… và tương hỗ nhân dân những tỉnh này tiến lên giành cơ quan ban ngành thường trực tại những tỉnh lỵ.

  Hội nghị toàn quốc họp ở Tân Trào ngày 13 tháng 8 năm 1945, dưới sự chủ trì của Hồ Chí Minh với việc tham gia của Trường Chinh (chủ tọa), Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng đã nhận được định rằng, Đk cho Tổng khởi nghĩa đã chín muồi và sẵn sàng sẵn sàng lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được xây dựng gồm: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Lê Thanh Nghị và Chu Văn Tấn. Tuy nhiên, nhiều nơi nổi dậy khi chưa nhận được thông tư của Trung ương. Một đoàn cán bộ gồm Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng, Huy Cận vào Huế, và Hoàng Quốc Việt, Cao Hồng Lãnh, Nguyễn Thị Thập vào Sài Gòn để đôn đốc khởi nghĩa.

  Ngày 16 tháng 8, một số trong những cán bộ Đảng Cộng sản và Việt Minh dù chưa nhận được lệnh khởi nghĩa nhưng vị trí căn cứ vào tình hình hiện tại và thông tư “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta” đã quyết định hành động cùng nhân dân khởi nghĩa, khởi nghĩa phủ rộng rộng tự do ra ra xã thuộc những tỉnh ở đồng bằng sông Hồng như Thanh Hóa, Thái Bình,…

  Ngày 17 tháng 8 năm 1945, một cty Giải phóng quân của Việt Minh do Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Tân Trào (Tuyên Quang) kéo về vây hãm, tiến công quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên.

  Tổng khởi nghĩa Tp Hà Nội Thủ Đô

  Bài rõ ràng: Tổng khởi nghĩa Tp Hà Nội Thủ Đô

  Sáng ngày19 tháng 8, hàng trăm vạn người dân ở Tp Hà Nội Thủ Đô và những tỉnh lân cận theo những ngả đường kéo về quảng trườngNhà hát Lớn Tp Hà Nội Thủ Đô. Khoảng 10 giờ rưỡi, cuộc mít tinh lớn trước đó chưa từng có của quần chúng cách mạng được sự bảo vệ của Thanh niên tự vệ, của tổ chức triển khai Việt Minh Hoàng Diệu Tp Hà Nội Thủ Đô đã trình làng. Đại diện Việt Minh tuyên bố: Tổng khởi nghĩa! Chỉ đạo khởi nghĩa ở Tp Hà Nội Thủ Đô có Nguyễn Khang, Trần Tử Bình, Nguyễn Quyết.

  Trong điện gửi về Tokyo, Đại sứ Nhật tại Đông Dương xác nhận: “Chiều ngày 19, Đại sứ đã ‘được mời’ đến dự cuộc gặp với những lãnh đạo Etsumei (Việt Minh) và đã tham gia bàn luận với những người dân đó, được xem thể những nhà chức trách chính thức.”[8]

  Diễn biến tại Huế

  Ngày 17 tháng 8 năm 1945, chính phủ nước nhà Trần Trọng Kim tổ chức triển khai mít tinh trình làng quốc dân, nhưng bởi sự ủng hộ của người dân, cuộc mít tinh đã biến trở thành cuộc tuần hành ủng hộ lực lượng Việt Minh. Ngày 23/8, khởi nghĩa ở Huế giành thắng lợi. Chỉ đạo khởi nghĩa có Nguyễn Chí Thanh và Tố Hữu. Cuộc khởi nghĩa có sự góp phần của lực lượng Thanh niên tiền tuyến (Thanh niên Phan Anh), đây vốn là bộ phận bảo vệ trị an của chính phủ nước nhà Trần Trọng Kim nhưng khi cách mạng nổ ra đã quay sang ủng hộ Việt Minh.

  Theo ông Phạm Khắc Hòe, nguyên Tổng lý Ngự tiền văn phòng của triều Nguyễn thì cho tới những ngày ở đầu cuối, Trần Trọng Kim vẫn ra sức giữ ngôi báu cho nhà Nguyễn nhưng đành chịu bất lực vì những thành viên nội những do ông ta xây dựng đều muốn từ chức và quay sang ủng hộ Việt Minh[9]:

  “Rõ ràng là Trần Trọng Kim đã hạ quyết tâm phục vụ quan thầy Nhật đến cùng… Ngày 17/8, chính phủ nước nhà họp. Ông Trần Đình Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu: “Toàn dân thắt chặt đoàn kết chung quanh tổ chức triển khai mạnh nhất, nhiệt huyết nhất, tức là Việt Minh, làm cho quốc tế không thể giở thủ đoạn “chia để trị” ra được nữa. Vậy, tôi đề xuất kiến nghị toàn bộ chúng ta rút lui ngay, nhường hẳn quyền bính cho Việt Minh. Theo tôi nghĩ thì cả Hoàng đế cũng nên rút lui”. Câu nói này làm cho Trần Trọng Kim nhảy dựng người lên, nghiêm khắc lên án Trần Đình Nam dám đòi nhà vua bỏ ngôi báu. Một cuộc tranh luận sôi sục dấy lên.
  Các bộ trưởng liên nghành có thiện chí đều xin từ chức. Chính phủ Trần Trọng Kim không thể tồn tại được. Ông Trần Trọng Kim có mong ước duy trì nó cũng không được. Ông đành ấm ức đồng ý thực tiễn phũ phàng chứ không phải tự nguyện nhường quyền cho Việt Minh.
  Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa được xây dựng sau cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của cuộc đấu tranh thành tháp, gian truân, đầy quyết tử của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Pháp, Nhật và tay sai, chứ đâu phải là một chính phủ nước nhà chuyển tiếp êm thấm. Càng không phải là nhờ thiện chí của ông Thủ tướng Trần Trọng Kim!

  Diễn biến tại miền Nam

  Ở Sài Gòn, hành vi chuyển giao quyền lực tối cao có ý nghĩa hình tượng quan trọng là lời cam kết ngày 22 tháng 8 của Thống chế Terauchi với Trần Văn Giàu và Phạm Ngọc Thạch – hai đại diện thay mặt thay mặt cao cấp của Việt Minh – về việc quân Nhật không can thiệp nếu Việt Minh giành cơ quan ban ngành thường trực. Ông Terauchi còn trao kiếm thành viên và khẩu súng tùy thân cho đại diện thay mặt thay mặt của Việt Minh để làm tin[10]

  Tại Sài Gòn, Huỳnh Phú Sổ phối hợp những tổ chức triển khai chính trị Cao Đài, Hoà Hảo, Việt Nam Quốc dân đảng, Đại Việt Quốc dân đảng… thành Mặt trận Quốc gia Việt Nam Thống nhất, tổ chức triển khai một cuộc biểu tình lớn chống Pháp.

  Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Việt Minh và Thanh niên Tiền phong làm nòng cốt tổ chức triển khai biểu tình và giành cơ quan ban ngành thường trực tại Sài Gòn (nơi chịu sự cai trị trực tiếp của Nhật). Chỉ đạo nổi dậy ở nội thành của thành phố là nhóm Việt Minh Tiền phong do Trần Văn Giàu chỉ huy.

  Đến ngày 30 tháng 8, Việt Minh giành được cơ quan ban ngành thường trực toàn quốc. Hai tỉnh giành được cơ quan ban ngành thường trực ở đầu cuối là Hà Tiên và Đồng Nai Thượng.

  Hoàng đế Bảo Đại thoái vị

  Chân dung vua Bảo Đại.

  Sau khi Việt Minh giành cơ quan ban ngành thường trực tại Tp Hà Nội Thủ Đô và nhiều nơi khác, Thủ tướng Đế quốc Việt Nam Trần Trọng Kim ở Huế nộp đơn xin từ chức.[11]

  Lực lượng quân đội Nhật tại Việt Nam không còn phản ứng đáng kể trước những hoạt động và sinh hoạt giải trí của Việt Minh vì thời gian hiện nay Nhật đã tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh và đang chờ quân Đồng minh tới giải giáp, mặt khác vua Bảo Đại và Thủ tướng Đế quốc Việt Nam Trần Trọng Kim đã từ chối lời đề xuất kiến nghị của Tư lệnh quân đội Nhật về việc đem quân Nhật chống lại Việt Minh.[12]

  Ngày 22 tháng 8, Việt Minh gửi công điện yêu cầu Bảo Đại thoái vị, họ đã giành được cơ quan ban ngành thường trực trên khắp toàn nước.

  Trước sức ép quá rộng từ phía người dân trong những giờ phút quyết định hành động, Đại thần Phạm Khắc Hòe không ngừng nghỉ nhắc lại câu sấm truyền: “Bò Đái thất thanh, Nam Đàn sinh thánh”. Vị thánh đó hoàn toàn có thể là nhà chí sĩ Phan Bội Châu, nhưng Phan Bội Châu đang không thành công xuất sắc và đã mất năm 1940. Từ trong năm 1920, người ta lại lý giải vị thánh cứu nước chỉ hoàn toàn có thể là Nguyễn Ái Quốc, cùng quê ở Nam Đàn (Nghệ An). Chính câu sấm truyền ấy cùng với dư luận đồn đại, theo ông Hòe kể lại sau này, đã khiến Nhà vua đi đến quyết định hành động ở đầu cuối. Ngày 20 tháng 8, Bảo Đại cho biết thêm thêm ông sẵn sàng thoái vị ngay nếu người đứng đầu Việt Minh là Nguyễn Ái Quốc.[13]

  Bảo Đại tuyên bố đồng ý thoái vị, từ bỏ ngai vàng và trở thành công xuất sắc dân Vĩnh Thụy. Ngày 25 tháng 8, Hàng trăm người tụ tập trước cửa Ngọ Môn xem nhà vua đọc Tuyên ngôn Thoái vị. Vua Bảo Đại mong chính phủ nước nhà mới đối xử ôn hoà với những đảng phái trái chiều để họ hoàn toàn có thể góp sức thiết kế vương quốc và để chứng tỏ chính thể mới xây đắp trên sự đoàn kết quốc dân đồng thời tuyên bố “muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị”.[14][15][16][17]

  Sau khi ông Trần Huy Liệu, đại diện thay mặt thay mặt Việt Minh phát biểu trong lễ thoai vị của nhà vua Bảo Đại, mấy vạn đồng bào lại vỗ tay và hô khẩu hiệu vang lên cả một góc trời: “Việt Nam độc lập muôn năm!”, “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm!”. Sau đó, Hoàng đế Bảo Đại được trao huy hiệu cờ đỏ sao vàng từ ông Nguyễn Lương Bằng.[18]

  Sau đó, công dân Vĩnh Thụy trao ấn, kiếm cho đại diện thay mặt thay mặt Việt Minh Trần Huy Liệu và được gắn huy chương. Khi vua Bảo Đại chính thức thoái vị, Hồ Chí Minh ở Tân Trào mới về Tp Hà Nội Thủ Đô, dân chúng vẫn chưa chắc như đinh Hồ Chí Minh đó đó là Nguyễn Ái Quốc.

  Tuyên ngôn độc lập

  Bài rõ ràng: Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam

  Cuối tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh lo chuyện tác động đến những lãnh đạo của phe Đồng Minh theo phía công nhận nền độc lập của Việt Nam, cũng như chuyện ông phải nắm quyền lực tối cao nhà nước hoặc phải tự thể hiện bản thân như thể hình tượng dân tộc bản địa của yếu tố thống nhất và tự quyết. Hồ Chí Minh quyết định hành động trực tiếp đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khác hoàn toàn với Đế quốc Việt Nam, đang không triệu tập một buổi đọc bản Tuyên ngôn độc lập có sự tham gia của quần chúng. Cách Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn cũng tương đương với những buổi lễ chính trị tại Tây Âu, Hoa Kỳ và Liên Xô. Hồ Chí Minh đã lựa chọn TT vui chơi quảng trường Puginier, sau này được gọi là TT vui chơi quảng trường Ba Đình, một nơi rộng tự do không biến thành những chướng ngại vật che khuất tầm nhìn nhằm mục đích đủ chỗ tiềm ẩn lượng khán thính giả càng nhiều càng tốt dù chỉ có vài ngày thông báo. Sân khấu được làm vội vã từ gỗ và được trang hoàng bằng lớp vải trang trí trắng và đỏ, do này được cho phép hầu hết khán thính giả hoàn toàn có thể thấy được những vị lãnh đạo mới của tớ, dù chỉ như những chấm li ti. Hồ Chí Minh và những đồng sự của tớ đã nỗ lực truyền trực tiếp bản Tuyên ngôn độc lập đến mọi miền Tổ quốc nhưng những yếu tố kỹ thuật lúc đó đang không được cho phép điều này trình làng. Bản tuyên ngôn độc lập có độ dài vừa đủ do những người dân Việt tham gia buổi lễ hôm đó phần lớn còn chưa tiếp xúc với hoạt động và sinh hoạt giải trí mít-tinh kiểu châu Âu như vậy này bao giờ.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, ngày 2 tháng 9 năm 1945.

  Ngày mùng 2 tháng 9 năm đó, nhiều mái ấm gia đình đã dọn nhà và sẵn sàng sẵn sàng đốt pháo để ăn mừng buổi lễ.[19] Đối với đồng bào Công giáo, ngày hôm này cũng là ngày “Lễ hội những người dân tử vì đạo Việt Nam” của Công giáo, tưởng niệm những người dân đã chết vì đức tin của tớ, đặc biệt quan trọng vào thế kỉ 19, nên những nhà thời thánh ở Tp Hà Nội Thủ Đô buổi sáng đó tràn ngập người tham gia thánh lễ. Việc lựa chọn ngày 2 tháng 9 của Hồ Chí Minh còn nhằm mục đích link cơ quan ban ngành thường trực mới với phía Giáo hội Thiên chúa giáo. Các linh mục sau buổi lễ của tớ đã cùng những con chiên khuynh hướng về Quảng trường Ba Đình để tham gia buổi lễ. Những nhà sư trụ trì ở những ngôi chùa cũng làm tương tự vậy. Các giáo viên trang bị còi hay loa đứng vị trí số 1 đám trẻ con hát những bài ca cách mạng.[20] Từ Phủ Toàn quyền, Jean Sainteny, viên chức cao cấp của nước Pháp Tự do (Free French) – nước Pháp sau khi được giải phóng khỏi Phát-xít Đức – xuất hiện ở Tp Hà Nội Thủ Đô, đã quan sát hàng trăm nghìn người Việt Nam đi thành từng hàng băng qua quốc lộ Brière-de-l’Isle để tiến vào TT vui chơi quảng trường. Jean Sainteny ngạc nhiên trước sự việc tham gia công khai minh bạch của giới Công giáo và sửng sốt trước sự việc trật tự của đám đông, không còn bất kì hành vi gây rối nào. Không ai có cử chỉ thù địch riêng với Jean Sainteny hay riêng với tòa nhà phủ Toàn quyền.[21] Vấn đề bảo mật thông tin an ninh cũng khá được suy xét đáng kể, với lực lượng danh dự của Quân Giải phóng đảm bảo không còn ai trong số khán thính giả hoàn toàn có thể tới gần khán đài trong phạm vi 20 mét, những công nhân và sinh viên có vũ trang cũng khá được xếp đặt tại mọi góc của mấy khu vườn, và một cty tự vệ cảnh giác trước bất kì sự quấy rối nào từ hướng Thành Tp Hà Nội Thủ Đô nơi quân Pháp vẫn còn đấy bị Nhật giam giữ. Trước cuộc mít-tinh, lính Nhật ở khu đất nền trống thuộc Phủ Toàn quyền đã thiết lập mấy khẩu súng máy chĩa về TT vui chơi quảng trường, làm những nhà tổ chức triển khai phải dựng lên một bức màn người gồm những dân quân tự vệ với thông tư thà chết còn hơn rút lui.[22]

  Theo tường thuật của nhà báo Hồng Hà, báo Cứu quốc của Việt Minh ông Nguyễn Hữu Đang đọc chương trình buổi lễ và trình làng Chính phủ lâm thời, quản trị Chính phủ đọc Tuyên ngôn độc lập, những thành viên Chính phủ tuyên thệ, ông Võ Nguyên Giáp, bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ giãi bày tình hình trong nước và trách nhiệm của Chính phủ, ông Trần Huy Liệu tường trình vào Huế nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại, ông Nguyễn Lương Bằng đại biểu của Tổng bộ Việt Minh thuật qua lại cuộc tranh đấu của Việt Minh để mưu giải phóng cho dân tộc bản địa…[23]

  Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại TT vui chơi quảng trường Ba Đình (Tp Hà Nội Thủ Đô). Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và tuyên bố sự khai sinh của một nước Việt Nam mới: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản tuyên ngôn, dựa theo bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, khởi đầu bằng câu: Tất cả mọi người sinh ra đều phải có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không còn ai hoàn toàn có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu niềm sung sướng. Hồ Chí Minh cũng trích dẫn Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp 1791 khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

  Mặc dù chương trình được mong đợi khởi nguồn vào đúng 2 giờ chiều, nhưng xe hơi chở những thành viên trong nội những Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã tới trễ 25 phút khi phải đi xuyên qua những đám đông. Hồ Chí Minh đứng vị trí số 1 những người dân còn sót lại bước nhanh lên khán đài. Trong khi hầu hết những đồng sự của ông trên khán đài đều mặc đồ vest Tây và thắt cravate, nhưng ông Hồ cố ý chọn mặc bộ đồ kaki phai màu với cổ cao và mang đôi dép cao su trắng.[24] Sau lễ chào cờ và hát quốc ca, Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Nội vụ, bước tới micrô trình làng Hồ Chí Minh, người được chào mừng bằng những tiếng hô vang dội được sắp xếp trước, “Độc lập! Độc lập!” Ông Hồ vẫy tay trước khán thính giả trong vài phút, đoạn nâng hai bàn tay lên để kêu mọi người im re. Bằng giọng Nghệ Tĩnh đặc trưng, ông Hồ khởi đầu đọc Tuyên ngôn Độc lập.[25] Khi Hồ Chí Minh có những tương tác với quần chúng như khi ông hỏi: “Đồng bào có nghe rõ không?” và đám đông đồng thanh hô vang “Rõ!”.[26]

  Trong buổi lễ này, thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã và đang lôi kéo những nước Đồng minh ủng hộ nền độc lập chân chính do nhân dân Việt Nam vừa tự tay giành được thông qua Cách mạng tháng Tám. Ông tuyên bố rằng Chính phủ lâm thời đã huỷ bỏ hết mọi hiệp ước do Pháp kí trong quan hệ với Việt Nam và bãi bỏ hết mọi độc quyền của người Pháp. Ông chú ý rằng người Việt “nhất quyết chống lại thủ đoạn của bọn thực dân Pháp”. Kết thúc bài phát biểu của tớ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trình làng từng bộ trưởng liên nghành trong Chính phủ lâm thời với quần chúng nhân dân và toàn bộ đều làm lễ tuyên thệ nhậm chức. Võ Nguyên Giáp khi đó bước tới và đọc một diễn văn dài đầy vẻ nghiêm trang.[27] Sau đó, Trần Huy Liệu, bộ trưởng liên nghành bộ thông tin và tuyên truyền, báo cáo trước khán thính giả về buổi lễ thoái vị của Bảo Đại ở Huế ba ngày trước đó, và rồi trao thanh kiếm hoàng gia và ấn cho Hồ Chí Minh. Sau đó, ông Hồ tuyên bố rằng thanh kiếm, trước kia được sử dụng để đàn áp dân chúng, giờ đây sẽ tiến hành dùng để “chặt đầu kẻ phản bội”.[28] Đại diện cho Tổng bộ Việt Minh là Nguyễn Lương Bằng tiếp theo đó nói ngắn gọn về nhu yếu thống nhất giang sơn và đấu tranh vì độc lập, phát biểu thẳng thừng rằng đánh Pháp là chuyện thiết yếu. Vào thuở nào điểm nào đó giữa buổi lễ lúc chiều, hai chiếc máy bay Tia chớp P-38 của Mỹ sà xuống thấp ngay trên đám đông, một sự kiện được tuyên bố ngay tức thì và ai cũng tin là người đại diện thay mặt thay mặt cho lời chào mừng của Mỹ dành riêng cho cơ quan ban ngành thường trực non trẻ của Việt Nam.[29] Cuối cùng, trước lúc kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Chúng ta sẽ phải trải qua nhiều khốn khó và đau khổ hơn nhiều. Đồng bào phải ủng hộ cơ quan ban ngành thường trực, để sau này còn có thêm nhiều buổi ăn mừng và thắng lợi!”.[30] Buổi lễ kết thúc bằng việc đoàn người dân có tổ chức triển khai ở TT vui chơi quảng trường tiếp theo đó diễu hành ra phố, giải tán ở hồ Hoàn Kiếm, và gia nhập vào bầu không khí vui chung cho tới giờ giới nghiêm.[31]

  Tiếp Từ đó, giang sơn non trẻ tổ chức triển khai tổng tuyển cử, xây dựng nhà nước dân chủ độc lập thứ nhất trong lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh được 98,4% ủng hộ.[32]

  Tại Sài Gòn

  Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hàng trăm người dân từ nhiều tỉnh và tại Sài Gòn kéo về TT vui chơi quảng trường Norodom (gần nhà thời thánh Đức Bà) chờ được nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập từ TT vui chơi quảng trường Ba Đình (Tp Hà Nội Thủ Đô). Nhưng do thời tiết xấu và trình độ kỹ thuật lúc đó, những lời tuyên bố của Hồ Chí Minh trước quốc dân không đến được với những người dân dự mít tinh. Ông Trần Văn Giàu, Chủ tịch Lâm ủy hành chính Nam Bộ bước lên khán đài lôi kéo nhân dân đoàn kết chung quanh chính phủ nước nhà Hồ Chí Minh, nâng cao cảnh giác, “sẵn sàng đập tan mưu đồ của thực dân, đế quốc trở lại xâm lược việt nam lần nữa”[33]. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, người được cử chức Bộ trưởng Bộ Y tế Chính phủ lâm thời thay mặt chính phủ nước nhà tuyên thệ trước quốc dân “Cương quyết lãnh đạo đồng bào giữ gìn giang sơn, vượt qua trở ngại vất vả nguy hiểm xây đắp nền độc lập hoàn toàn cho Việt Nam”.

  Khi cuộc mít tinh chuyển sang biểu tình tuần hành, từ trên những tầng lầu cao xung quanh, quân Pháp đã nổ súng bắn vào đoàn biểu tình tuần hành, làm 47 người chết và bị thương.[34]
  Ngày 23 tháng 9 năm 1945, ông Trần Văn Giàu viết lời lôi kéo Nam Bộ kháng chiến: “Hãy nắm chặt vũ khí trong tay, xông lên đánh đuổi thực dân Pháp, cứu nước. Cuộc kháng chiến khởi đầu…”

  4187

  Review Thành công của cách mạng Tháng 8 ?

  Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thành công của cách mạng Tháng 8 tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Download Thành công của cách mạng Tháng 8 miễn phí

  Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Thành công của cách mạng Tháng 8 Free.

  Thảo Luận vướng mắc về Thành công của cách mạng Tháng 8

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thành công của cách mạng Tháng 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Thành #công #của #cách #mạng #Tháng