Thủ Thuật Hướng dẫn Task Each statement below has two replies Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows Then practise saying them with a partne… Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Task Each statement below has two replies Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows Then practise saying them with a partne… được Update vào lúc : 2022-01-17 23:02:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Task 1. Each statement below has two replies. Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows. Then practise saying them with a partner.

Task 1. Each statement below has two replies. Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows. Then practise saying them with a partner.

Mỗi câu sau có hai câu vấn đáp. Ký hiệu mỗi câu với dấu lên xuống. Luyện tập với bạn bè.

Example:

A: More women will be participating in politics.

B: Yes, it may be true, (agree)

C; Well, maybe, (disagree)

Đáp án:

://.youtube/watch?v=m_7QEFhfRh8

Reply
2
0
Chia sẻ

4386

Video Task Each statement below has two replies Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows Then practise saying them with a partne… ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Task Each statement below has two replies Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows Then practise saying them with a partne… tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Task Each statement below has two replies Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows Then practise saying them with a partne… miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Task Each statement below has two replies Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows Then practise saying them with a partne… Free.

Giải đáp vướng mắc về Task Each statement below has two replies Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows Then practise saying them with a partne…

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Task Each statement below has two replies Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows Then practise saying them with a partne… vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Task #statement #replies #Mark #reply #correct #tone #rising #falling #arrows #practise #partne