Thủ Thuật Hướng dẫn Stay focused be present nghĩa là gì Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Stay focused be present nghĩa là gì được Update vào lúc : 2022-01-10 05:10:17 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

for the present Thành ngữ, tục ngữ

for the present

At the present moment; for now. For the present, our plans remain unchanged until something convinces us otherwise. Let’s just stay focused on this for the present. We can address other issues later in the meeting.See also: present

for the present

For the time being; temporarily.See also: presentSee also:

    presentproduceproduce (something) from (something)produce fromin the killat the present timethe golden age was never the present ageat this momentThat was then. This is now.make against

for the present

temporarily;just now暂时;目前
They are wearied and have to suspend the work for the present.他们累了,得暂时停止工作。
I’m rather busy for the present.我眼下相当忙。
For the present we had better wait and see.目前我们最好还是等等再说。
Nội dung chính

    for the present Thành ngữ, tục ngữfor the presentfor the presentfor the presentVideo liên quan

4370

Clip Stay focused be present nghĩa là gì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Stay focused be present nghĩa là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Stay focused be present nghĩa là gì miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Stay focused be present nghĩa là gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Stay focused be present nghĩa là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Stay focused be present nghĩa là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Stay #focused #present #nghĩa #là #gì