Kinh Nghiệm Hướng dẫn Soạn tiếng anh lớp 6 unit 10 communication 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Soạn tiếng anh lớp 6 unit 10 communication được Update vào lúc : 2022-04-18 07:25:20 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Unit 10: Our houses in the future

Nội dung chính

  Phần Communication phục vụ cho bạn học thêm về vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Our houses in the future (Những ngôi nhà trong tương lai của toàn bộ chúng ta). Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM1. Game: THINGS WE MIGHT DO IN THE FUTURE2. Class survey: HOMES IN THE FUTURE (Khảo sát trong lớp: Nhà cửa trong tương lai)Hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 unit 10: House in the future – Communication. Đây là phần bài tập nằm trong cuốn sách “Global success” được biên soạn theo chương trình thay đổi của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn rõ ràng và giải rõ ràng học viên sẽ làm bài tốt hơn NỘI DUNG TRẮC NGHIỆMVideo liên quan

Communication (phần 1 – 2 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Game: THINGS WE MIGHT DO IN THE FUTURE (Trò chơi. Những điều mà toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể làm trong tương lai. )

a. Write the following phrases on six small pieces of paper. (Viết những cụm từ sau vào 6 mảnh giấy nhỏ. )

b. Play the trò chơi in groups following the instructions. (Chơi trò chơi theo nhóm theo phía dẫn sau. )

Hướng dẫn dịch:

Đặt 6 mảnh giấy úp mặt xuống. Lần lượt nhìn vào từng mảnh.

Đọc cụm từ trên nó. Tìm cụm từ thích hợp ở vòng tròn phía dưới.

Đặt câu về tương lai sử dụng won’t và might.

Câu đúng: +1 điểm Câu sai: – 1 điểm

Ví dụ:

Trong tương lai, toàn bộ chúng ta sẽ không còn đi du lịch đến bãi tắm biển, mà toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể đi đến Mặt trăng.

2. Class survey: HOMES IN THE FUTURE

a. Read the questions below. Tick (√) ‘Yes’ or ‘No’ (Đọc vướng mắc dưới đây. Đánh dấu √ chon Yes hoặc No )

YesNoWill you live in a hi-tech house? √ Will your house be in space?√Will you have a lot of trees and flowers around your house?√Will you have a fridge that can cook your meals?√Will you have a robot that can look after your children?√Will you have a car to fly into space? √

b. Work in pairs. Use the questions in a to interview your partner. (Làm việc theo cặp. Sử dụng những vướng mắc ở cột a để phỏng vấn bạn của bạn )

Hướng dẫn dịch:

Bạn: Chào Nam. Bạn sẽ sống trong một căn phòng công nghệ tiên tiến và phát triển cao trong tương lai chứ?

Nam: Ừ phải rồi.

Bạn: Ngôi nhà đất của bạn sẽ ở trong không khí chứ?

Nam: Ồ không,sẽ không còn như vậy đâu.

Bạn: Thế nó sẽ ở đâu

Nam: Mình không chắc. Có lẽ nó sẽ gần bờ biến.

c. Tell the class about your interview. (Nói cho lớp nghe về cuộc phỏng vấn của em. )

Hướng dẫn dịch ví dụ:

Trong tương lai, Nam sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ tiên tiến và phát triển cao. Nó sẽ không còn ở trong không khí. Nó có lẽ rằng sẽ nằm cạnh biển.

Phần Communication phục vụ cho bạn học thêm về vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Our houses in the future (Những ngôi nhà trong tương lai của toàn bộ chúng ta). Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Communication – Unit 10: Our houses in the future

1. Game: THINGS WE MIGHT DO IN THE FUTURE

a. Write the following phrases on six small pieces of paper. (Viết những cụm từ sau vào 6 mảnh giấy nhỏ.)

  go to school (Đến trường)
  take pictures with our cameras (chụp hình với máy ảnh của bạn)
  have telephones home (có điện thoại ở trong nhà)
  go on holiday to the beach (đi nghỉ mát ở biển)
  watch new films in the cinema (xem phim mới trong rạp phim)
  send postcards to friends (gửi bưu thiếp đến bạn bè)

b. Play the trò chơi in groups following the instructions. (Chơi trò chơi nhóm theo phía dẫn sau.)

Place six pieces of paper face down. Take turns looking a piece of paper.Read the phrase on it. Find the appropriate phrase on the circle below.

Make a sentence about the future using won’t and might

  Correct sentence: + 1 point
  Incorrect sentence: -1 point

Example:

In the future, we won’t go on holiday to the beach but we might go on holiday to the Moon.

Dịch:

Đặt 6 mảnh giấy úp mặt xuống. Lần lượt nhìn vào từng mảnh.Đọc cụm từ trên nó. Tìm cụm từ thích hợp ở vòng tròn phía dưới.

Đặt câu về tương lai sử dụng won’t và might.

  Câu đúng: +1 điểm
  Câu sai: – 1 điểm

Ví dụ:

Trong tương lai, toàn bộ chúng ta sẽ không còn đi du lịch đến bãi tắm biển, mà toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể đi đến Mặt trăng.

2. Class survey: HOMES IN THE FUTURE (Khảo sát trong lớp: Nhà cửa trong tương lai)

a. Read the questions below. Tick (√) ‘Yes’ or ‘No’ (Đọc những vướng mắc phía dưới. Đánh dấu chọn vào mục “Yes” hoặc “No”.)

Yes

No

1. Will you live in a hi-tech house?
 (Bạn sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ tiên tiến và phát triển cao phải không?)

2. Will your house be in space?
(Nhà của bạn sẽ ở trong không khí phải không?)

3. Will you have a lot of trees and flowers around your house?
(Bạn sẽ có được nhiều cây và hoa xung quanh nhà phải không?)

 

4. Will you have a fridge that can cook your meals?
(Bạn sẽ có được tủ lạnh mà có thế nấu ăn cho bạn phải không?)

 

5. Will you have a robot that can look after your children?
(Bạn sẽ có được người máy chăm sóc con của bạn?)

 

6. Will you have a car to fly into space?
(Bạn sẽ có được một chiếc xe hơi để bay vào không khí phải không?)

b. Work in pairs. Use the questions in a to interview your partner. (Làm việc theo cặp. Sử dụng những vướng mắc trong phần a để phỏng vấn bạn học.)

Example:

  You: Hi, Nam. Will you live in a hi-tech house ir the future?
  Nam: Yes, I will.
  You: Will your house be in space?
  Nam: Oh, no. It won’t.
  You: So where will it be?
  Nam: I’m not sure. It might be by the sea.

Dịch:

  Bạn: Chào Nam. Bạn sẽ sông trong một ngôi nhà công nghệ tiên tiến và phát triển cao trong tương lai chứ?
  Nam: Đúng thế.
  Bạn: Nhà của bạn sẽ ở trong không khí?
  Nam: Ồ, không.
  Bạn: Vậy nó sẽ ở đâu?
  Nam: Mình không chắc. Có lẽ nó ờ cạnh biển.

C. Tell the class about your interview. (Nói cho lớp nghe về cuộc phỏng vấn của tớ.)

Example:In the future, Nam will live in a hi-tech house. It won’t be in space. It might be by the sea.

(Trong tương lai, Nam sẽ sông trong một ngôi nhà công nghệ tiên tiến và phát triển cao. Nó sẽ không còn ở trong không khí. Nó có lẽ rằng sẽ nằm cạnh biển)

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 unit 10: House in the future – Communication. Đây là phần bài tập nằm trong cuốn sách “Global success” được biên soạn theo chương trình thay đổi của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn rõ ràng và giải rõ ràng học viên sẽ làm bài tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. 

David: John! Hello!

John: Oh, hi, David. Wow! Is that your computer? It looks great.

Davids: Yes, it’s my new computer. My parents gave it to me for my birthday

2. Work in pairs. Express your surprise when you see your partner’s new watch, TV, mobile phone, etc

=> Answer: Học sinh tự thực hành thực tiễn trên lớp

3. Read the questions in the class survey below. Tick Y (Yes) or N (No).

 
Y
N
1. Will you live in a hi-tech house?
 
 
2. Will your house be in space?
 
 
3. Will you have a lot of trees and flowers around your house?
 
 
4. Will you have a fridge that can cook your meals?
 
 
5. Will you have a camera that can look after your hide?
 
 
6. Will you have a car that can fly
 
 

=> Answer: Học sinh tự thực hành thực tiễn trên lớp với những bạn

4. Work in pairs. Use the questions in 3 to interview your partner.

Example:

You: Hi, Nam. Will you live in a hi-tech house in the future?

Nam: Yes. I will.

You: Will your house be in space?

Nam: Oh, no. It wont.

You: So where willl it be?

Nam: I’m not sure. It might be by the sea.

=> Answer: Học sinh tự thực hành thực tiễn trên lớp

5.Tell the class about your interview.

Example:

In the future, Nam will live in a hi-tech house.

It won’t be in space. It might be by the sea.

He might have a robot to help him with his home

=> Answer: Học sinh tự thực hành thực tiễn trên lớp

soạn tiếng Anh 6 Kết nối tri thức và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường unit 10: House in the future phần Communication, tiếng Anh 6 Kết nối tri thức và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường unit 10: House in the future phần Communication, giải tiếng Anh 6 Kết nối tri thức và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường unit 10: House in the future phần Communication

4062

Review Soạn tiếng anh lớp 6 unit 10 communication ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Soạn tiếng anh lớp 6 unit 10 communication tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Soạn tiếng anh lớp 6 unit 10 communication miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Soạn tiếng anh lớp 6 unit 10 communication miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Soạn tiếng anh lớp 6 unit 10 communication

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Soạn tiếng anh lớp 6 unit 10 communication vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Soạn #tiếng #anh #lớp #unit #communication