Thủ Thuật về Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là được Update vào lúc : 2022-01-22 11:14:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hưởng ứng lời lôi kéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân trong toàn nước đã tích cực góp gạo cứu đói cho đồng bào. (Ảnh tư liệu)

(Stxdd.thanhuytphcm) – Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trong Cách mạng tháng Tám vừa thành công xuất sắc, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa Ra đời thì đã lập tức đối đầu với bao nhiêu trở ngại vất vả, thử thách, trong số đó thù trong giặc ngoài đã rình rập đe dọa trực tiếp đến việc sống còn của cơ quan ban ngành thường trực cách mạng.

Ngay trước lúc Chính phủ lâm thời chính thức trình làng đồng bào, ngày 22/8/1945, 20 vạn quân Tưởng do Lư Hán chỉ huy khởi đầu kéo vào Đông Dương. Ngày 7 đến ngày 10/9, những tên Tạ Sùng Kỳ và Tiêu Văn đến Tp Hà Nội Thủ Đô nhân danh phái bộ Trung Hoa, đem theo những tổ chức triển khai phản động: Việt Nam Quốc dân đảng (Việt Quốc), Việt Nam Cách mạng liên minh hội (Việt Cách). Ngày 14/9, Lư Hán đáp máy bay đến Tp Hà Nội Thủ Đô. Ngày 26 và 27/9, hàng vạn quân Tưởng lếch thếch kéo vào thủ đô. Ngày 7/10, Hà Ứng Khâm, Tổng Tham mưu trưởng quân đội của Tưởng Giới Thạch, đến Tp Hà Nội Thủ Đô cùng tướng Mỹ Mac Lure để xúc tiến xâm lược việt nam. Ngày 24/10, bọn Việt Quốc, Việt Cách nhờ vào áp lực đè nén của quân Tưởng đã bắt cóc nhân viên cấp dưới chính phủ nước nhà ta, đòi ta phải nhượng cho chúng 7 ghế trong Chính phủ: Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính, Kinh tế, Thanh niên, Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Kiều vụ và 2 chức Tổng lý Nội những và Tổng Tham mưu trưởng. Tuy nhiên, toàn bộ chúng ta chỉ chấp nhập nhân nhượng hạn chế: lãnh đạo Việt Cách Nguyễn Hải Thần được chỉ định vào ghế Phó Chủ tịch Chính phủ; đồng thời hai ghế bộ trưởng liên nghành Y tế và Vệ sinh, một ghế thứ trưởng Quốc dân kinh tế tài chính được giao cho những thành viên của Việt Quốc, Việt Cách. Cuối tháng 12/1945, Lư Hán đưa tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải loại những bộ trưởng liên nghành là đảng viên cộng sản Cùng với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính trị, quân Tưởng và những thế lực phản động liên tục thực thi nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí cướp bóc, khủng bố, phá hoại, buôn lậu

Ở miền Nam, nhờ vào quân Anh, thực dân Pháp đã trở lại xâm lược việt nam. Ngày 23/9/1945, tiếng súng chống Pháp đã nổ tại Sài Gòn, tiếp theo đó phủ rộng rộng tự do ra toàn Nam bộ, báo hiệu một trận chiến mới vô cùng khắc nghiệt.

Tình thế thời gian hiện nay được những người dân trong cuộc và những người dân chép sử gọi là ngàn cân treo sợi tóc. Thực sự không còn hình tượng nào phản ánh đúng hơn!

Cố vấn Vĩnh Thụy (cựu hoàng Bảo Đại) phát biểu trong buổi đấu giá tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian ngày bế mạc Tuần lễ Vàng, ngày 29/9/1945). (Ảnh tư liệu)

Đảng, Nhà việt nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đối sách vô cùng sáng suốt, linh hoạt, mềm dẻo nhưng cũng rất nhất quyết. Riêng trong việc xây dựng và củng cố cơ quan ban ngành thường trực, yếu tố sẽ là cơ bản, cốt yếu của mọi cuộc cách social, đã được thực thi rất quyết liệt và đạt được những kết quả rất quan trọng, góp thêm phần giữ vững thành quả cách mạng.

Ngày 3/9/1945, trong phiên họp thứ nhất của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 trách nhiệm cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: chống giặc đói; chống giặc dốt; tổ chức triển khai tổng tuyển cử; giáo dục lại tinh thần của nhân dân bằng phương pháp thực thi cần, kiệm, liêm, chính; bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò và cấm thuốc phiện; thực thi tự do tín ngưỡng.

Đối với thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh lôi kéo nhân dân cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. Ngày 5/9/1945, Người lôi kéo: (Nhân dân Việt Nam) cương quyết phản đối quân Pháp kéo vào Việt Nam, vì mục tiêu của tớ chỉ là hãm dân tộc bản địa Việt Nam vào vòng nô lệ một lần nữa Hiện một số trong những quân Pháp đã lọt vào việt nam. Đồng bào hãy sẵn sàng đợi lệnh Chính phủ để chiến đấu!.

Ngày 10 và 11/9/1945, Hội nghị cán bộ Bắc kỳ của Đảng đã ra nghị quyết, trong số đó về yếu tố cơ quan ban ngành thường trực, nghị quyết nêu rõ: lôi kéo những hạng nhân tài và chính trị phạm ra giúp việc; cấp tốc tổ chức triển khai những ủy ban nhân dân những làng, những phố; thi hành thống nhất những chương trình của Việt Minh và do Chính phủ quyết định hành động

Ngày 11/9/1945, với bút danh Chiến Thắng, Hồ Chí Minh nêu cách tổ chức triển khai những ủy ban nhân dân (làng, huyện, tỉnh, thành phố), đăng trên báo Cứu quốc. Theo đó, mỗi ủy ban có từ 5 – 7 người, gồm một quản trị, một phó quản trị, một thư ký, một ủy viên phụ trách chính trị, một ủy viên phụ trách kinh tế tài chính – tài chính, một ủy viên phụ trách quân sự chiến lược, một ủy viên phụ trách xã hội. Người nhấn mạnh yếu tố: Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai và thao tác theo một tinh thần mới, một chính sách dân chủ mới, khác hoàn toàn những cty do bọn thống trị cũ nêu lên.

Nhân dân Tp Hà Nội Thủ Đô đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa I tại Tp Hà Nội Thủ Đô. (Ảnh tư liệu)

Từ ngày 17 đến 24/9/1945, Chính phủ tổ chức triển khai Tuần lễ vàng để sở hữu nguồn tài chính phục vụ việc xây dựng giang sơn và sẵn sàng sẵn sàng trận chiến tranh chống xâm lược. Trong một tuần, nhân dân quyên góp tổng số 60 triệu đồng Đông Dương và 370 ký vàng. Khi Cách mạng thành công xuất sắc, toàn bộ chúng ta chiếm hữu được Ngân hàng Đông Dương nhưng chỉ thu được một,25 triệu đồng Đông Dương mà trong số đó phần lớn là tiền rách nát nát! Điều này đã cho toàn bộ chúng ta biết ý nghĩa lớn lao của Tuần lễ vàng ra làm sao.

Để đối phó với việc công kích trực diện của quân địch, ngày 11/11/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán và rút vào hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật, đồng thời xây dựng Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác, hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch.

Bấy giờ, để tập hợp phần đông những tầng lớp nhân dân tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt cách mạng, Đảng ta đã chỉ huy tăng trưởng rộng tự do những tổ chức triển khai quần chúng, mở rộng mặt trận đoàn kết toàn dân. Chẳng hạn, trong những xí nghiệp thì có ủy ban công nhân (sau đổi thành ủy ban xí nghiệp); tổ chức triển khai lực lượng Thanh niên cứu quốc, Tự vệ chiến đấu (kể cả trong học viên, thanh niên Công giáo và hướng đạo); tổ chức triển khai Phụ nữ cứu quốc; tiếp tục tăng trưởng Hội Văn hóa cứu quốc; đồng thời hình thành nhiều tổ chức triển khai quần chúng khác ví như Công thương cứu quốc đoàn, Cựu binh sĩ cứu quốc đoàn, Liên đoàn Công giáo cứu quốc, Hội Phật giáo cứu quốc

Ngày 25/11/1945, Trung ương Đảng phát hành thông tư về kháng chiến kiến quốc (mật), nêu rõ quân địch chính của ta thời gian hiện nay là thực dân Pháp xâm lược nên giải pháp của ta thời gian hiện nay là lập Mặt trận Dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời phải củng cố cơ quan ban ngành thường trực chống thực dân Pháp xâm lược, diệt trừ nội phản, cải tổ đời sống và cống hiến cho nhân dân, xúc tiến việc đi đến Quốc hội để quy định Hiến pháp, bầu Chính phủ chính thức.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trình làng ngày 2/3/1946 tại Nhà hát Lớn Tp Hà Nội Thủ Đô. (Ảnh tư liệu)

Ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử Quốc hội khóa I đã trình làng tại 71 tỉnh thành trong toàn nước theo lối phổ thông đầu phiếu và lựa chọn ra 333 đại biểu. Hai Đảng trái chiều trong Chính phủ là Việt Quốc và Việt Cách không tham gia bầu cử; trong kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã đồng ý công nhận thêm 70 ghế thuộc những đảng này, nâng tổng số đại biểu là 403. Cuộc bầu cử đã được toàn dân nô nức tham gia; dù trình làng trong Đk chiến sự, có sự cản trở, phá hoại của bọn phản động và sự hạn chế đi lại nhưng có đến 89% cử tri đi bầu; thậm chí còn ở Trung bộ và Nam bộ, cuộc bầu cử đã có ngã xuống, với tối thiểu 42 cán bộ của ta quyết tử. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã công nhận Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu; với hai đảng trái chiều, Việt Quốc nắm một số trong những bộ gồm Kinh tế, Ngoại giao, Việt Cách nắm chức Phó Chủ tịch Chính phủ, Bộ Xã hội, Y tế, Cứu tế – Lao động, Canh nông. Sau đó, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 1946 tại kỳ họp thứ hai.

Đối với yếu tố ngoại xâm, ngày 6/3/1946, Chính phủ ta đã ký kết Hiệp định Sơ bộ với Pháp, đồng ý cho 15.000 quân Pháp thay thế quân Tưởng giải giáp quân Nhật. Đến tháng 6/1946, toàn bộ quân Tưởng rút khỏi Việt Nam; bọn phản động mất chỗ tựa nên ra sức chống phá, nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Pháp đã mưu toan thay máu chính quyền lật đổ Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tháng 7/1946, thủ đoạn của chúng bị vạch trần, thông qua sự kiện vụ án phố Ôn Như Hầu. Vụ phá án đã đập tan cuộc thay máu chính quyền phản cách mạng, làm tan rã khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của một đảng phản động, phá vỡ liên minh phản cách mạng giữa bọn phản động bên trong với thế lực xâm lược bên phía ngoài.

Có thể thấy, việc giành cơ quan ban ngành thường trực trong Cách mạng tháng Tám dưới sự lãnh đạo của Đảng là rất là ngoạn mục, vừa chớp lấy thời cơ, vừa giành thắng lợi trọn vẹn, vừa hạn chế tối đa ngã xuống. Các diễn biến tiếp Từ đó trong việc giữ vững thành quả cách mạng cũng ngoạn mục không kém, khi cơ quan ban ngành thường trực non trẻ đã phải cùng lúc đương đầu với thật nhiều quân địch, thật nhiều thử thách quyết liệt. Nhưng dưới sự sáng suốt của Đảng, của Chính phủ, đứng đầu là Chính phủ Hồ Chí Minh, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng không những được giữ vững mà còn không ngừng nghỉ được củng cố và tăng trưởng. Đến tháng 12/1946, khi toàn quốc kháng chiến nổ ra, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng đã thực sự vững mạnh và đủ sức lãnh đạo nhân dân thực thi hai trách nhiệm kế hoạch quan trọng là vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Nhờ đó, cuộc kháng Pháp của nhân dân ta dù lúc đầu rất là trở ngại vất vả nhưng từ từ ta đã sở hữu ưu thế và giành thắng lợi ở đầu cuối.

Nguyễn Minh Hải

Tin liên quan

://.youtube/watch?v=-xQ7FJwl6bE

Reply
4
0
Chia sẻ

4234

Clip Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sau #cách #mạng #tháng #khó #khăn #lớn #nhất #đưa #nước #vào #tình #thế #ngàn #cân #treo #sợi #tóc #là

Thủ Thuật về Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là được Update vào lúc : 2022-01-22 11:14:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hưởng ứng lời lôi kéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân trong toàn nước đã tích cực góp gạo cứu đói cho đồng bào. (Ảnh tư liệu)

(Stxdd.thanhuytphcm) – Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trong Cách mạng tháng Tám vừa thành công xuất sắc, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa Ra đời thì đã lập tức đối đầu với bao nhiêu trở ngại vất vả, thử thách, trong số đó thù trong giặc ngoài đã rình rập đe dọa trực tiếp đến việc sống còn của cơ quan ban ngành thường trực cách mạng.

Ngay trước lúc Chính phủ lâm thời chính thức trình làng đồng bào, ngày 22/8/1945, 20 vạn quân Tưởng do Lư Hán chỉ huy khởi đầu kéo vào Đông Dương. Ngày 7 đến ngày 10/9, những tên Tạ Sùng Kỳ và Tiêu Văn đến Tp Hà Nội Thủ Đô nhân danh phái bộ Trung Hoa, đem theo những tổ chức triển khai phản động: Việt Nam Quốc dân đảng (Việt Quốc), Việt Nam Cách mạng liên minh hội (Việt Cách). Ngày 14/9, Lư Hán đáp máy bay đến Tp Hà Nội Thủ Đô. Ngày 26 và 27/9, hàng vạn quân Tưởng lếch thếch kéo vào thủ đô. Ngày 7/10, Hà Ứng Khâm, Tổng Tham mưu trưởng quân đội của Tưởng Giới Thạch, đến Tp Hà Nội Thủ Đô cùng tướng Mỹ Mac Lure để xúc tiến xâm lược việt nam. Ngày 24/10, bọn Việt Quốc, Việt Cách nhờ vào áp lực đè nén của quân Tưởng đã bắt cóc nhân viên cấp dưới chính phủ nước nhà ta, đòi ta phải nhượng cho chúng 7 ghế trong Chính phủ: Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính, Kinh tế, Thanh niên, Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Kiều vụ và 2 chức Tổng lý Nội những và Tổng Tham mưu trưởng. Tuy nhiên, toàn bộ chúng ta chỉ chấp nhập nhân nhượng hạn chế: lãnh đạo Việt Cách Nguyễn Hải Thần được chỉ định vào ghế Phó Chủ tịch Chính phủ; đồng thời hai ghế bộ trưởng liên nghành Y tế và Vệ sinh, một ghế thứ trưởng Quốc dân kinh tế tài chính được giao cho những thành viên của Việt Quốc, Việt Cách. Cuối tháng 12/1945, Lư Hán đưa tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải loại những bộ trưởng liên nghành là đảng viên cộng sản Cùng với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính trị, quân Tưởng và những thế lực phản động liên tục thực thi nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí cướp bóc, khủng bố, phá hoại, buôn lậu

Ở miền Nam, nhờ vào quân Anh, thực dân Pháp đã trở lại xâm lược việt nam. Ngày 23/9/1945, tiếng súng chống Pháp đã nổ tại Sài Gòn, tiếp theo đó phủ rộng rộng tự do ra toàn Nam bộ, báo hiệu một trận chiến mới vô cùng khắc nghiệt.

Tình thế thời gian hiện nay được những người dân trong cuộc và những người dân chép sử gọi là ngàn cân treo sợi tóc. Thực sự không còn hình tượng nào phản ánh đúng hơn!

Cố vấn Vĩnh Thụy (cựu hoàng Bảo Đại) phát biểu trong buổi đấu giá tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian ngày bế mạc Tuần lễ Vàng, ngày 29/9/1945). (Ảnh tư liệu)

Đảng, Nhà việt nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đối sách vô cùng sáng suốt, linh hoạt, mềm dẻo nhưng cũng rất nhất quyết. Riêng trong việc xây dựng và củng cố cơ quan ban ngành thường trực, yếu tố sẽ là cơ bản, cốt yếu của mọi cuộc cách social, đã được thực thi rất quyết liệt và đạt được những kết quả rất quan trọng, góp thêm phần giữ vững thành quả cách mạng.

Ngày 3/9/1945, trong phiên họp thứ nhất của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 trách nhiệm cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: chống giặc đói; chống giặc dốt; tổ chức triển khai tổng tuyển cử; giáo dục lại tinh thần của nhân dân bằng phương pháp thực thi cần, kiệm, liêm, chính; bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò và cấm thuốc phiện; thực thi tự do tín ngưỡng.

Đối với thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh lôi kéo nhân dân cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. Ngày 5/9/1945, Người lôi kéo: (Nhân dân Việt Nam) cương quyết phản đối quân Pháp kéo vào Việt Nam, vì mục tiêu của tớ chỉ là hãm dân tộc bản địa Việt Nam vào vòng nô lệ một lần nữa Hiện một số trong những quân Pháp đã lọt vào việt nam. Đồng bào hãy sẵn sàng đợi lệnh Chính phủ để chiến đấu!.

Ngày 10 và 11/9/1945, Hội nghị cán bộ Bắc kỳ của Đảng đã ra nghị quyết, trong số đó về yếu tố cơ quan ban ngành thường trực, nghị quyết nêu rõ: lôi kéo những hạng nhân tài và chính trị phạm ra giúp việc; cấp tốc tổ chức triển khai những ủy ban nhân dân những làng, những phố; thi hành thống nhất những chương trình của Việt Minh và do Chính phủ quyết định hành động

Ngày 11/9/1945, với bút danh Chiến Thắng, Hồ Chí Minh nêu cách tổ chức triển khai những ủy ban nhân dân (làng, huyện, tỉnh, thành phố), đăng trên báo Cứu quốc. Theo đó, mỗi ủy ban có từ 5 – 7 người, gồm một quản trị, một phó quản trị, một thư ký, một ủy viên phụ trách chính trị, một ủy viên phụ trách kinh tế tài chính – tài chính, một ủy viên phụ trách quân sự chiến lược, một ủy viên phụ trách xã hội. Người nhấn mạnh yếu tố: Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai và thao tác theo một tinh thần mới, một chính sách dân chủ mới, khác hoàn toàn những cty do bọn thống trị cũ nêu lên.

Nhân dân Tp Hà Nội Thủ Đô đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa I tại Tp Hà Nội Thủ Đô. (Ảnh tư liệu)

Từ ngày 17 đến 24/9/1945, Chính phủ tổ chức triển khai Tuần lễ vàng để sở hữu nguồn tài chính phục vụ việc xây dựng giang sơn và sẵn sàng sẵn sàng trận chiến tranh chống xâm lược. Trong một tuần, nhân dân quyên góp tổng số 60 triệu đồng Đông Dương và 370 ký vàng. Khi Cách mạng thành công xuất sắc, toàn bộ chúng ta chiếm hữu được Ngân hàng Đông Dương nhưng chỉ thu được một,25 triệu đồng Đông Dương mà trong số đó phần lớn là tiền rách nát nát! Điều này đã cho toàn bộ chúng ta biết ý nghĩa lớn lao của Tuần lễ vàng ra làm sao.

Để đối phó với việc công kích trực diện của quân địch, ngày 11/11/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán và rút vào hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật, đồng thời xây dựng Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác, hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch.

Bấy giờ, để tập hợp phần đông những tầng lớp nhân dân tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt cách mạng, Đảng ta đã chỉ huy tăng trưởng rộng tự do những tổ chức triển khai quần chúng, mở rộng mặt trận đoàn kết toàn dân. Chẳng hạn, trong những xí nghiệp thì có ủy ban công nhân (sau đổi thành ủy ban xí nghiệp); tổ chức triển khai lực lượng Thanh niên cứu quốc, Tự vệ chiến đấu (kể cả trong học viên, thanh niên Công giáo và hướng đạo); tổ chức triển khai Phụ nữ cứu quốc; tiếp tục tăng trưởng Hội Văn hóa cứu quốc; đồng thời hình thành nhiều tổ chức triển khai quần chúng khác ví như Công thương cứu quốc đoàn, Cựu binh sĩ cứu quốc đoàn, Liên đoàn Công giáo cứu quốc, Hội Phật giáo cứu quốc

Ngày 25/11/1945, Trung ương Đảng phát hành thông tư về kháng chiến kiến quốc (mật), nêu rõ quân địch chính của ta thời gian hiện nay là thực dân Pháp xâm lược nên giải pháp của ta thời gian hiện nay là lập Mặt trận Dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời phải củng cố cơ quan ban ngành thường trực chống thực dân Pháp xâm lược, diệt trừ nội phản, cải tổ đời sống và cống hiến cho nhân dân, xúc tiến việc đi đến Quốc hội để quy định Hiến pháp, bầu Chính phủ chính thức.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trình làng ngày 2/3/1946 tại Nhà hát Lớn Tp Hà Nội Thủ Đô. (Ảnh tư liệu)

Ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử Quốc hội khóa I đã trình làng tại 71 tỉnh thành trong toàn nước theo lối phổ thông đầu phiếu và lựa chọn ra 333 đại biểu. Hai Đảng trái chiều trong Chính phủ là Việt Quốc và Việt Cách không tham gia bầu cử; trong kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã đồng ý công nhận thêm 70 ghế thuộc những đảng này, nâng tổng số đại biểu là 403. Cuộc bầu cử đã được toàn dân nô nức tham gia; dù trình làng trong Đk chiến sự, có sự cản trở, phá hoại của bọn phản động và sự hạn chế đi lại nhưng có đến 89% cử tri đi bầu; thậm chí còn ở Trung bộ và Nam bộ, cuộc bầu cử đã có ngã xuống, với tối thiểu 42 cán bộ của ta quyết tử. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã công nhận Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu; với hai đảng trái chiều, Việt Quốc nắm một số trong những bộ gồm Kinh tế, Ngoại giao, Việt Cách nắm chức Phó Chủ tịch Chính phủ, Bộ Xã hội, Y tế, Cứu tế – Lao động, Canh nông. Sau đó, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 1946 tại kỳ họp thứ hai.

Đối với yếu tố ngoại xâm, ngày 6/3/1946, Chính phủ ta đã ký kết Hiệp định Sơ bộ với Pháp, đồng ý cho 15.000 quân Pháp thay thế quân Tưởng giải giáp quân Nhật. Đến tháng 6/1946, toàn bộ quân Tưởng rút khỏi Việt Nam; bọn phản động mất chỗ tựa nên ra sức chống phá, nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Pháp đã mưu toan thay máu chính quyền lật đổ Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tháng 7/1946, thủ đoạn của chúng bị vạch trần, thông qua sự kiện vụ án phố Ôn Như Hầu. Vụ phá án đã đập tan cuộc thay máu chính quyền phản cách mạng, làm tan rã khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của một đảng phản động, phá vỡ liên minh phản cách mạng giữa bọn phản động bên trong với thế lực xâm lược bên phía ngoài.

Có thể thấy, việc giành cơ quan ban ngành thường trực trong Cách mạng tháng Tám dưới sự lãnh đạo của Đảng là rất là ngoạn mục, vừa chớp lấy thời cơ, vừa giành thắng lợi trọn vẹn, vừa hạn chế tối đa ngã xuống. Các diễn biến tiếp Từ đó trong việc giữ vững thành quả cách mạng cũng ngoạn mục không kém, khi cơ quan ban ngành thường trực non trẻ đã phải cùng lúc đương đầu với thật nhiều quân địch, thật nhiều thử thách quyết liệt. Nhưng dưới sự sáng suốt của Đảng, của Chính phủ, đứng đầu là Chính phủ Hồ Chí Minh, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng không những được giữ vững mà còn không ngừng nghỉ được củng cố và tăng trưởng. Đến tháng 12/1946, khi toàn quốc kháng chiến nổ ra, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng đã thực sự vững mạnh và đủ sức lãnh đạo nhân dân thực thi hai trách nhiệm kế hoạch quan trọng là vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Nhờ đó, cuộc kháng Pháp của nhân dân ta dù lúc đầu rất là trở ngại vất vả nhưng từ từ ta đã sở hữu ưu thế và giành thắng lợi ở đầu cuối.

Nguyễn Minh Hải

Tin liên quan

://.youtube/watch?v=-xQ7FJwl6bE

Reply
4
0
Chia sẻ

4234

Clip Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sau cách mạng tháng 8 trở ngại vất vả lớn số 1 đưa việt nam vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sau #cách #mạng #tháng #khó #khăn #lớn #nhất #đưa #nước #vào #tình #thế #ngàn #cân #treo #sợi #tóc #là