Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một vật hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí lúc không còn lực tác dụng lên vật độ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một vật hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí lúc không còn lực tác dụng lên vật độ được Update vào lúc : 2022-01-30 11:05:18 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

  Giải Vật Lí Lớp 10
  Sách Giáo Khoa Vật Lý 10
  Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10
  Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 10
  Sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao
  Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao
  Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10
  Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao

Giải Bài Tập Vật Lí 10 Bài 15: Định luật II Niu-tơn (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, nâng cao kĩ năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí:

Câu c1 (trang 67 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Dựa vào hình 15.1, hãy nhận xét xem tần suất của vật tùy từng những yếu tố gì?

Lời giải:

Hướng của tần suất: luôn cùng hướng với lực gây ra tần suất.

Độ lớn của tần suất tỉ lệ với độ lớn của lực tác dụng.

Như vậy tần suất của vật tùy từng khối lượng và lực tác dụng lên vật.

Câu 1 (trang 69 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Phát biểu định luật II Niu-tơn

Lời giải:

Gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của vectơ tần suất tỉ lệ thuận với độ lớn của vectơ lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật

Câu 2 (trang 69 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Hệ lực cân đối là gì?

Vẽ hình minh họa trường hợp hai lực cân đối nhau. Giá, chiều và độ lớn của chúng phải thỏa mãn nhu cầu Đk gì?

Vẽ hình minh họa trường hợp ba lực cân đối nhau. Giá, chiều và độ lớn của chúng phải thỏa mãn nhu cầu Đk gì?

Lời giải:

Hệ lực cân đối là hệ lực mà hợp lực của toàn bộ những lực tác dụng lên hệ bằng không.

* Trường hợp hai lực cân đối nhau:

F= F1+ F2= 0 F1 = F2

Suy ra: hai lực cùng giá cùng độ lớn nhưng ngược chiều.

* Trường hợp ba lực cân đối:

F= F1+ F2+ F3= 0 F1+ F2= F3 F12 = F3

Hợp lực của hai lực phải cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều với lực thứ ba.

Câu 3 (trang 70 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Quan sát tấm hình chụp quả bóng bay trong bài, hãy chỉ ra những lực tác động lên quả bóng.

Lời giải:

Các lực tác dụng lên quả bóng: trọng tải, lực căng dây, lực tác dụng của gió, những lực mê hoặc, lực đẩy Acsimet của không khí.

Câu 4 (trang 70 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Hãy tìm những ví dụ thực tiễn đã cho toàn bộ chúng ta biết vật nào có khối lượng càng lớn thì quán tính càng lớn?

Lời giải:

Ô tô tải rất nặng so với xe máy hay xe hơi con nên có mức quán tính to nhiều hơn thật nhiều. Ở cùng trạng thái khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí thì xe hơi tải cần nhiều thời hạn hơn mới đạt vận tốc lớn.

Câu 5 (trang 70 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Tại sao máy bay càng nặng thì đường sân bay càng phải dài?

Lời giải:

Vì máy bay có khối lượng quá rộng, lại bay với vận tốc rất cao nên muốn hạ cánh và tạm ngưng máy bay cần đường sân bay dài, thời hạn hãm trên đường sân bay lâu hơn.

Bài 1 (trang 70 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Câu nào sau này là đúng.

A. Không có lực tác dụng thì những vật không thể hoạt động và sinh hoạt giải trí được.

B. Một vật bất kì chịu tác động của một lực có độ lớn tăng dần thì hoạt động và sinh hoạt giải trí nhanh dần.

C. Một vật hoàn toàn có thể chịu tác động đồng thời của nhiều lực mà vẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng đều.

D. Không vật nào hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí ngược chiều với lực tác động lên nó.

Lời giải:

Đáp án: C

Không có lực tác dụng vật vẫn hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quán tính.

Có lực tác dụng mà độ lớn tăng dần nhưng ngược chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí thì lực đó là lực hãm, làm cho vật hoạt động và sinh hoạt giải trí chậm dần.

Một vật hoàn toàn có thể chịu tác động đồng thời của nhiều lực mà vẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng đều trong trường hợp hợp lực của những lực tác dụng lên vật bằng 0.

Bài 2 (trang 70 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một vật có khối lượng 2,5kg hoạt động và sinh hoạt giải trí với tần suất 0,05m/s2. Tính lực tác dụng vào vật.

Lời giải:

Áp dụng định luật II Niuton: F = m.a = 2,5.0,05 = 0,125N

Bài 3 (trang 70 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một vật có khối lượng 50kg, khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí nhanh dần đều và sau khi đi được 50cm thì có vận tốc 0,7m/s. Tính lực tác dụng vào vật.

Lời giải:

Chọn trục Ox hướng theo chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí. Chuyển động nhanh dần đều a.v > 0.

Ban đầu vật có vận tốc v0 = 0, sau khi đi được S = 50cm = 0,5m vật có v = 0,7m/s

Áp dụng công thức : v2 v02= 2.a.S

Từ công thức định luật II Niuton : F = m.a = 50.0,49 = 24,5N

Vậy F= 24,5N.

Bài 4 (trang 70 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một máy bay phản lực có khối lượng 50 tấn, khi hạ cánh hoạt động và sinh hoạt giải trí chậm dần đều với tần suất 0,5m/s2. Hãy tính lực hãm. Biểu diễn trên cùng một hình vectơ vận tốc, tần suất và lực.

Lời giải:

Lực hãm là lực gây tần suất của hoạt động và sinh hoạt giải trí chậm dần đều:

Fhãm = m.a = 50000.0,5 = 25000N.

Biểu diễn trên cùng một hình vectơ vận tốc, tần suất và lực:

Bài 5 (trang 70 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Có hai vật, mỗi vật khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí dưới tác dụng của một lực. Hãy chứng tỏ rằng quãng đường mỗi vật trong cùng một khoảng chừng thời hạn sẽ:

Tỷ lệ thuận với những lực tác dụng nếu khối lượng hai vật bằng nhau.

Tỷ lệ nghịch với những khối lượng nếu hai lực có độ lớn bằng nhau.

Lời giải:

Hai vật đều khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí nên vận tốc ban đầu bằng v0 = 0. Gọi t là thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Áp dụng công thức tính quãng lối đi trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nhanh dần đều:

Lập tỉ số ta được:

* Nếu m1 = mét vuông thì:

Vậy quãng đường tỷ suất thuận với lực tác dụng.

* Nếu F1 = F2 thì:

Vậy quãng đường tỷ suất nghịch với khối lượng

Bài 6 (trang 70 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một xe hơi không chở hàng có khối lượng 2 tấn, khởi hành với tần suất 0,3m/s2. Ô tô đó khi chở hàng khởi hành với tần suất 0,2m/s2. Biết rằng, hợp lực tác dụng vào xe hơi trong hai trường hợp đều bằng nhau. Tính khối lượng của thành phầm & hàng hóa trên xe.

Lời giải:

Gọi a là tần suất của xe hơi không chở hàng; a là tần suất của xe hơi khi chở hàng. Áp dụng định luật II Niuton cho hai trường hợp ta được:

+ Khi xe hơi không chở hàng: F = M.a

+ Khi xe hơi chở hàng, khối lượng hàng là m: F = (M + m).a

+ Vì hợp lực tác dụng vào xe hơi trong hai trường hợp đều bằng nhau:

M.a = (M + m).a

+ Vậy khối lượng thành phầm & hàng hóa mà xe hơi chở là một trong tấn.

://.youtube/watch?v=uWtJiJfdnyU

Reply
7
0
Chia sẻ

4331

Clip Một vật hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí lúc không còn lực tác dụng lên vật độ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một vật hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí lúc không còn lực tác dụng lên vật độ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Một vật hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí lúc không còn lực tác dụng lên vật độ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Một vật hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí lúc không còn lực tác dụng lên vật độ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một vật hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí lúc không còn lực tác dụng lên vật độ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một vật hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí lúc không còn lực tác dụng lên vật độ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #vật #có #thể #chuyển #động #khi #không #có #lực #tác #dụng #lên #vật #độ