Kinh Nghiệm về Một điện trở R có dòng điện chạy qua có cường độ là y hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một điện trở R có dòng điện chạy qua có cường độ là y hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là được Update vào lúc : 2022-04-04 05:43:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Công thức tính cường độ dòng điện được VnDoc chia sẻ dưới đây. Nội dung rõ ràng gồm có định nghĩa những công thức tính cường độ dòng điện kèm theo những bài tập minh họa giúp những em nắm chắc kiến thức và kỹ năng, vận dụng tốt vào giải bài tập. Mời những em tìm hiểu thêm rõ ràng dưới đây

Nội dung chính

  Các công thức tính cường độ dòng điện và bài tập cơ bảnI. Công thức cường độ dòng điện1. Định nghĩa cường độ dòng điện2. Công thức tính cường độ dòng điện của dòng điện không đổi3. Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng:4. Công thức tính cường độ dòng điện theo định luật ôm5. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch theo định luật ôm6. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫnII. Ví dụ vận dụng công thức tính cường độ dòng điện giải bàiIII. Bài tập vận dụng tính cường độ dòng điệnVideo liên quan

Một số tài liệu đề thi giữa học kì 1 tìm hiểu thêm:

  Bộ Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Vật lý năm 2022 – 2021Bộ 9 đề thi giữa kì 1 môn hóa lớp 9 năm 2022 – 2022 Có đáp ánBộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9

Các công thức tính cường độ dòng điện và bài tập cơ bản

  I. Công thức cường độ dòng điện

   1. Định nghĩa cường độ dòng điện2. Công thức tính cường độ dòng điện của dòng điện không đổi3. Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng:4. Công thức tính cường độ dòng điện theo định luật ôm5. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch theo định luật ôm6. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

  II. Ví dụ vận dụng công thức tính cường độ dòng điện giải bàiIII. Bài tập vận dụng tính cường độ dòng điện

I. Công thức cường độ dòng điện

1. Định nghĩa cường độ dòng điện

Cường độ dòng điện đó đó là đại lượng đặc trưng cho việc tác dụng mạnh hay yếu của dòng điện. Cường độ dòng điện còn được xác lập bằng thương số giữa điện lượng ∆q được dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một vật dẫn trong một khoảng chừng thời hạn ∆t và khoảng chừng thời hạn đó..

Cường độ dòng điện không đổi

Cường độ dòng điện không đổi là cường độ dòng điện có mức giá trị không thay đổi theo thời hạn.

Cường độ dòng điện hiệu dụng

Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có mức giá trị bằng cường độ của một dòng điện không đổi, sao cho khi trải qua cùng một điện trở R thì hiệu suất tiêu thụ trong R bởi hai dòng điện đó là như nhau.

2. Công thức tính cường độ dòng điện của dòng điện không đổi

I = q / t (A)

  I là cường độ dòng điện không đổi (A)q là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện phẳng vật dẫn ( C)t thời hạn điện lượng chuyển qua tiết diện phẳng vật dẫn (s)

3. Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng:

Trong số đó:

  I là cường độ dòng điện hiệu dụngI0 là cường độ dòng điện cực lớn

4. Công thức tính cường độ dòng điện theo định luật ôm

Trong số đó:

I: Cường độ dòng điện (cty A)

U: Hiệu điện thế (cty V)

R: Điện trở (cty Ω)

5. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch theo định luật ôm

a. Đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau

Cường độ dòng điện có mức giá trị như nhau tại mọi thời gian

Nối tiếp: I = I1 = I2 = … = In

b. Đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua những mạch rẽ.

Song tuy nhiên: I = I1 + I2 + … + In

6. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U là một đường thẳng trải qua gốc tọa độ ( U=0, I=0)

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây đẫn đó.

II. Ví dụ vận dụng công thức tính cường độ dòng điện giải bài

Ví dụ 1: Cho điện trở R = 400 Ω. Để cường độ dòng điện chạt qua nó bằng 1mA thì phải mắc nó vào hiệu điện thế như vậy bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải rõ ràng

Đổi cty: 1mA = 1.10-3 A

Áp dụng định luật Ôm ta có: U = I.R = 1.10-3 .400 = 0,4 (V)

Ví dụ 2: Mắc điện trở R vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó bằng 0,3A. Tính giá trị điện trở R?

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Bài tóan cho biết thêm thêm hiệu điện thế U = 6V, cường độ dòng điện I = 0,3A. Yêu cầu tính điện trở R

Áp dụng dụng định luật Ôm:

I = U/R => R = U/I = 6/0,3 = 20 (Ω)

Ví dụ 3: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng thêm 24V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Bài toán cho biết thêm thêm:

U1 = 12V, I1 = 0,5A; U2 = 24V và hỏi I2

Vì U và I tỉ lệ thuận nên:

I2/I1 = U2/U1 => I2 = I1.U2/U1 = 0,5.24/12 = 1(A)

Ví dụ 4. Khi mắc một dây đem vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 1A. Để cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó bằng 0,5A thì phải mắc nó vào hiệu điện thế bằng bao nhiêu?

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó

Ta có: I1/I2 = U1/U2 => U2 = I2.U1/I1 => U2 = 3 V

Ví dụ 5. Đặt một hiệu điện thế 12V vapf hai đầu điện trở R = 6. Để cường độ dòng điện chạy qua điện trở tăng thêm 1A thì phải tăng hay giảm hiệu điện thế U bao nhiêu vôn?

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Áp dụng định luật ôm ta có, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn: I1 = U1/R = 12/6 = 2A

Khi cường độ dòng điện chạy qua điện trở tăng thêm 1A: I2 = I1 + 1 = 2 + 1 = 3A

Áp dụng định luật Ôm ta có: U2 = I2.R = 3.6 = 18V

Vậy hiệu điện thế U phải tăng thêm 6V

III. Bài tập vận dụng tính cường độ dòng điện

Bài 1: Trong khoảng chừng thời hạn là 2s có một điện lượng là một trong,50C dịch chuyển qua một tiết diện thẳng của dây tóc 1 bóng đèn. Hãy tính cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn.

Bài 2: Có 1 bộ pin của một thiết bị điện hoàn toàn có thể phục vụ 1 dòng điện là 2A liên tục trong vòng 1 giờ thì ta phải nộp lại.

a) Nếu bộ pin ở trên sử dụng liên tục trong vòng 4 giờ nhưng ở chính sách tiết kiệm chi phí nguồn tích điện thì mới phải nộp lại. Hãy tính cường độ dòng điện bộ pin này hoàn toàn có thể phục vụ?

b) Hãy tính suất điện động của cục pin nếu trong mức chừng thời hạn là một trong giờ nó sinh ra 1 công là 72 KJ.

Bài 3: Cho biết số electron dịch chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời hạn 2s là 6,25.1018 e. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là bao nhiêu?

Bài 4: 1 đoạn mạch gồm có điện trở R1 = 300Ω được mắc tuy nhiên tuy nhiên với điện trở R2 = 600Ω trong mạch có hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là 24V. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở ?

Bài 5: Cho 2 điện trở R1 = 6Ω và R2 = 4Ω được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau và được mắc vào hiệu điện thế là 20V.

Tính cường độ dòng điện chạy qua những điện trở, hiệu điện thế 2 đầu của mỗi điện trở?

Tính hiệu suất tỏa nhiệt của mỗi điện trở và của đoạn mạch? Hãy tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R2 trong 10 phút?

…………………….

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Meta: Tài liệu học tập lớp 9. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

Bài Công thức tính cường độ dòng điện được VnDoc chia sẻ trên đây sẽ hỗ trợ em học viên nắm chắc định nghĩa cũng như công thức của cường độ dọng điện từ đó ứng dụng vào việc giải bài tập một cách hiệu suất cao nhất. Chúc những em học tốt

……………………………………………………..

Ngoài Công thức tính cường độ dòng điện, những bạn học viên còn tồn tại thể tìm hiểu thêm những Vật lý lớp 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Giải Vở BT Vật Lý 9, đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 những môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và tinh lọc. Với Tài liệu học tập lớp 9 này giúp những bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc những bạn ôn thi tốt

Cho mạch điện như hình vẽ. Biểu thức nào sau này đúng:

Việc ghép tiếp nối đuôi nhau những nguồn điện để

Việc ghép tuy nhiên tuy nhiên  những nguồn điện giống nhau thì

Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm?

A. U = I/R

B. I = U/R

C. I = R/U

D. R = U/I

Các vướng mắc tương tự

Câu phát biểu nào dưới đây về quan hệ giữa hiệu điện thế U giữa hai đầu một đoạn mạch có điện trở R và cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch này là không đúng?

A. Hiệu điện thế U bằng tích số giữa cường độ dòng điện I và điện trở R của đoạn mạch.

B. Điện trở R của đoạn mạch không tùy từng hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua mạch đó.

C. Cường độ dòng điện I tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với điện trở R của mạch

D. Điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch

Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của một điện trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời hạn t?

A. Q. = U t / I

B. Q. = U I t

C. Q. = U t 2 / R

D. Q. = I 2 R t

Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của một biến trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời hạn t?

A.  Q. = U . I t

B.  Q. = U . I . t

C.  Q. = U 2 t R

D.  Q. = I 2 . R . t

Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của một biến trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời hạn t?

A.  Q. = U t I

B.  Q. = U I t

C.  Q. = U 2 t R

D.  Q. = I 2 R t

Một nhà bếp từ có điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U thì dòng điện qua nó có cường độ I. Khi đó hiệu suất của nhà bếp là P. Biểu thức nào sau này xác lập P không đúng?

A.  P = U 2 R

B.  P = U 2 R

C.  P = I 2 R

D.  P = U I

Một nhà bếp từ có điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I. Khi đó hiệu suất của nhà bếp là P. Công thức tính P nào dưới đây không đúng?

A. P = U 2 R

B.  P = U 2 / R

C. P = I 2 R

D. P = U I

4044

Clip Một điện trở R có dòng điện chạy qua có cường độ là y hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một điện trở R có dòng điện chạy qua có cường độ là y hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một điện trở R có dòng điện chạy qua có cường độ là y hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Một điện trở R có dòng điện chạy qua có cường độ là y hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một điện trở R có dòng điện chạy qua có cường độ là y hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một điện trở R có dòng điện chạy qua có cường độ là y hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #điện #trở #có #dòng #điện #chạy #qua #có #cường #độ #là #hiệu #điện #thế #giữa #hai #đầu #điện #trở #là