Mẹo về Mô tả những nguyên tắc nhìn nhận học viên tiểu học 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Mô tả những nguyên tắc nhìn nhận học viên tiểu học được Update vào lúc : 2022-01-07 05:22:58 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nguyên tắc kiểm tra nhìn nhận có ý nghĩa ra làm sao trong kiểm tra nhìn nhận khả năng học viên?

Nguyên tắc kiểm tra nhìn nhận khả năng học viên 07/09/2022 02:06 196

  Nội dung nội dung bài viết

  Nguyên tắc kiểm tra nhìn nhận khả năng học viên

  Nội dung chính

   Nguyên tắc kiểm tra nhìn nhận có ý nghĩa ra làm sao trong kiểm tra nhìn nhận khả năng học viên?1. Nguyên tắc kiểm tra nhìn nhận có ý nghĩa ra làm sao trong kiểm tra nhìn nhận khả năng học viên mô đun 3.02. Nguyên tắc kiểm tra nhìn nhận có ý nghĩa ra làm sao trong kiểm tra nhìn nhận khả năng học viên môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chấtVideo liên quan

  Đổi mới phương pháp dạy học cần gắn sát với thay đổi về nhìn nhận quy trình dạy học cũng như thay đổi việc kiểm tra và nhìn nhận tiền tích học tập của HS. Vậy nguyên tắc kiểm tra nhìn nhận có ý nghĩa ra làm sao trong kiểm tra nhìn nhận khả năng học viên?

  1. Nguyên tắc kiểm tra nhìn nhận có ý nghĩa ra làm sao trong kiểm tra nhìn nhận khả năng học viên mô đun 3.0

  I. Các nguyên tắc đảm bảo chất lượng trong nhìn nhận học viên tiểu học:

  Để một hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra nhìn nhận phản ánh đúng khả năng, phẩm chất của học viên; đồng thời giúp giáo viên tích lũy được những thông tin hữu ích về quy trình dạy và học, thì việc kiểm tra nhìn nhận cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Theo Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT 4 nguyên tắc nhìn nhận học viên tiểu học gồm có:

  Bốn nguyên tắc được nêu trên đã bao quát được phần lớn những nguyên tắc thiết kế hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra nhìn nhận mà nhiều tài liệu lí luận giáo dục đã chỉ ra như sau:

  1. Đảm bảo tính chuẩn xác

  2. Đảm bảo tính tin cậy

  3. Đảm bảo tính công bằng

  4. Đảm bảo tính chân thực

  5. Đảm bảo tính thực tiễn và hiệu quả

  6. Đảm bảo tính tác động

  Các nguyên tắc trong kiểm tra nhìn nhận học viên tiểu học với mô tả về những nguyên tắc này được thể hiện trong bảng sau:

  Nguyên tắc

  Mô tả

  1. Tính chuẩn xác

  Công cụ nhìn nhận đo lường đúng nội dung, kiến thức và kỹ năng, kĩ năng cần đo lường

  2. Tính tin cậy

  Công cụ nhìn nhận đo lường cho kết quả tương tự ở mỗi lần nó được sử dụng

  3. Tính công minh

  Hình thức nhìn nhận quen thuộc với học viên tham gia nhìn nhận

  4. Tính chân thực

  Hoạt động và nội dung nhìn nhận gắn với thực tiễn đời sống xã hội

  5. Tính thực tiễn

  Hoạt động nhìn nhận phù phù thích hợp với Đk về cơ sở vật chất và nhân lực của cơ sở giáo dục

  6. Tính tác động

  Công cụ nhìn nhận đo lường cho kết quả tương tự ở mỗi lần nó được sử dụng

  II. Các nguyên tắc đảm bảo chất lượng bài kiểm tra trắc nghiệm:

  Do tính phổ cập của phương pháp nhìn nhận bằng bài kiểm tra viết sử dụng những vướng mắc dạng trắc nghiệm có nhiều lựa chọn như lúc bấy giờ, phần nội dung này của mô- đun đề cập đến những nguyên tắc trong xây dựng những vướng mắc, tiểu mục bài kiểm tra dạng này.

  Trong cuốn Developing and Validating Test Items (tạm dịch là Xây dựng và Xác trị tiểu mục đề thi, Haladyna và Rodriguez (2013, tr.91) đã đưa ra 22 hướng dẫn liên quan đến việc viết những vướng mắc trắc nghiệm nhiều lựa chọn như sau:

  2. Nguyên tắc kiểm tra nhìn nhận có ý nghĩa ra làm sao trong kiểm tra nhìn nhận khả năng học viên môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất

  Mời những bạn tìm hiểu thêm những giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  Chia sẻ

   Đã sao chép

  4084

  Review Mô tả những nguyên tắc nhìn nhận học viên tiểu học ?

  Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mô tả những nguyên tắc nhìn nhận học viên tiểu học tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Download Mô tả những nguyên tắc nhìn nhận học viên tiểu học miễn phí

  Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Mô tả những nguyên tắc nhìn nhận học viên tiểu học miễn phí.

  Giải đáp vướng mắc về Mô tả những nguyên tắc nhìn nhận học viên tiểu học

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mô tả những nguyên tắc nhìn nhận học viên tiểu học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Mô #tả #những #nguyên #tắc #đánh #giá #học #sinh #tiểu #học