Kinh Nghiệm về Liên hệ vai trò của cán bộ, công chức cơ sở Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Liên hệ vai trò của cán bộ, công chức cơ sở được Update vào lúc : 2022-01-31 09:18:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở

    Tweet

Những năm qua, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp cơ sở luôn luôn được tỉnh Bắc Kạn quan tâm. Để hiểu thêm về nội dung này, phóng viên báo chí Báo Bắc Kạn có buổi trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Côi- Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Côi- Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi cùng phóng viên báo chí.

PV: Thưa đồng chí, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, vậy đồng chí hoàn toàn có thể cho biết thêm thêm những kết quả đã đạt được trong thời hạn qua?

Đồng chí Nguyễn Văn Côi: Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cơ sở nói riêng, Tỉnh ủy đã phát hành Nghị quyết 10-NQ/TU về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu phục vụ với yêu cầu quy trình 2022 – 2022. Sau hơn 5 năm triển khai thực thi đã đạt được những kết quả quan trọng. Riêng riêng với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã kết quả đạt được thể hiện ở những khía cạnh sau:

Một là, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong thao tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đã được thổi lên. Thể hiện ở bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với tiềm năng lý tưởng của Đảng, của Nhân dân, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước; ý thức trách nhiệm riêng với những người dân, tác phong thao tác khoa học hơn, gần dân, sát dân hơn, dám nghĩ, dám làm, dám phụ trách

Thứ hai, trình độ trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được thổi lên. Nếu năm 2015 chỉ có hơn 41% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ trình độ từ trung cấp trở lên, thì đến nay trình độ trình độ từ trung cấp trở lên chiếm 99,1%. Trong số đó, riêng riêng với công chức cấp xã lúc bấy giờ có 70% có trình độ ĐH. Trình độ lý luận chính trị cũng khá được thổi lên, trước lúc triển khai thực thi Nghị quyết số 10-NQ/TU, qua thống kê nhìn nhận thời gian tháng 12/2015 có trên 52% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ trung cấp lý luận chính trị, đến nay đã tiếp tục tăng thêm trên 71%.

Thứ ba, về khả năng thực tiễn, kĩ năng lãnh đạo, quản trị và vận hành, điều hành quản lý tại địa phương cơ sở, khả năng trình độ của đội ngũ công chức phục vụ được với yêu cầu. Đặc biệt là kĩ năng tổ chức triển khai, triển khai thực thi những chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước tại địa phương cơ sở có hiệu suất cao.

Thứ tư, số lượng đảm bảo theo quy định và cơ cấu tổ chức triển khai hợp lý Một trong những ngành, nghành, độ tuổi những thế hệ được tiếp nối đuôi nhau kế cận đảm bảo được những người dân dân có kinh nghiệm tay nghề và những người dân trẻ tuổi.

Kết quả nổi trội nhất về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thể hiện ở bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm cao với việc làm; triển khai thực thi thắng lợi những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, đảm bảo quốc phòng – bảo mật thông tin an ninh và xây dựng khối mạng lưới hệ thống chính trị ở cơ sở trong sáng, vững mạnh, phục vụ với yêu cầu trách nhiệm.

Qua quy trình triển khai thực thi, tỉnh ta đã rút ra được những kinh nghiệm tay nghề đó là: Phải có sự lãnh đạo, chỉ huy quyết liệt của những cấp ủy đảng, nhất là riêng với những người đứng đầu trong việc triển khai thực thi những trách nhiệm, giải pháp mà Nghị quyết số 10-NQ/TU đưa ra. Thứ hai, là phải triển khai đồng điệu và có hiệu suất cao những khâu trong công tác thao tác cán bộ, nhất là khâu nhìn nhận, quy hoạch, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng và tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã. Thứ ba, là tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nghiêm minh riêng với những trường hợp có sai phạm; kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên riêng với cấp dưới trong quy trình triển khai thực thi nghị quyết. Thứ tư, là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội và Nhân dân trong việc giám sát, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực

PV: Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong thời hạn tới theo đồng chí nên phải có những giải pháp nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Côi: Các cấp ủy, tổ chức triển khai đảng cần thực thi tốt những giải pháp sau:

– Nâng cao hơn thế nữa nhận thức của những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò quan trọng của cán bộ và công tác thao tác cán bộ. Để từ đó có ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai triển khai thực thi những chủ trương, nghị quyết của Đảng về cán bộ và công tác thao tác cán bộ. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực thi có hiệu suất cao những trách nhiệm, giải pháp mà Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy đã đưa ra.

– Thực hiện đồng điệu và hiệu suất cao những khâu trong công tác thao tác cán bộ, đặc biệt quan trọng coi trọng công tác thao tác nhìn nhận cán bộ, nâng cao chất lượng công tác thao tác đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng gắn với quy hoạch. Đối với công tác thao tác đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, phấn đấu đến năm 2025: 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ trung cấp về trình độ, trong số đó 80% trở lên có trình độ ĐH; 100% cán bộ, 70% công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

– Các cấp ủy tăng cường công tác thao tác kiểm tra và thi hành kỷ luật riêng với những trường hợp có sai phạm, đặc biệt quan trọng coi trọng công tác thao tác kiểm tra của cấp ủy cấp trên riêng với cấp ủy cấp dưới trong công tác thao tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây là một trong những giải pháp quan trọng, bởi nếu không còn kiểm tra thì toàn bộ chúng ta không nắm được những trách nhiệm giải pháp mà nghị quyết nêu ra đã được triển khai ra làm sao, chất lượng hiệu suất cao ra sao? Từ kiểm tra mới hoàn toàn có thể nhìn nhận được, từ nhìn nhận mới kịp thời phát hiện những hạn chế yếu kém để kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update.

– Một giải pháp rất quan trọng đó là thực thi trang trọng có hiệu suất cao Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với việc thực thi Chỉ thị số 05-CT/TW về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh để đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, vươn lên; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu.

– Tăng cường sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân riêng với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc gương mẫu chấp hành những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Phát huy tinh thần góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực và khối mạng lưới hệ thống chính trị ở cơ sở, thông qua đó đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng mới phát huy được những ưu điểm và hạn chế được những khiếm khuyết để từ đó vươn lên.

Đó là nhữnggiải pháp rất là căn nguyên trong thời hạn tới để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh Bắc Kạn nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng phục vụ yêu cầu, hoàn thành xong xuất sắc những chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đưa ra, góp thêm phần xây dựng tỉnh nhà tăng trưởng nhanh và bền vững./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

N.V

://.youtube/watch?v=xinkg-jx9VY

Reply
0
0
Chia sẻ

4191

Clip Liên hệ vai trò của cán bộ, công chức cơ sở ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Liên hệ vai trò của cán bộ, công chức cơ sở tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Liên hệ vai trò của cán bộ, công chức cơ sở miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Liên hệ vai trò của cán bộ, công chức cơ sở Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Liên hệ vai trò của cán bộ, công chức cơ sở

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Liên hệ vai trò của cán bộ, công chức cơ sở vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Liên #hệ #vai #trò #của #cán #bộ #công #chức #cơ #sở