Thủ Thuật về Kim loại Zn không tan trong dung dịch nào Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Kim loại Zn không tan trong dung dịch nào được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-03 02:50:28 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kim loại nào sau này không tan trong dung dịch NaOH?

Nội dung chính

    Kim loại nào sau này không tan trong dung dịch NaOH?CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Đáp án DKim loại không tan trong dung dịch NaOH là Mg.Zn và Al tan được trong dung dịch kiềm.Na tác dụng với nước trong dung dịch CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

A. Zn.

B. Al.

C. Na.

D. Mg.

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

Đáp án D

Kim loại không tan trong dung dịch NaOH là Mg.

Zn và Al tan được trong dung dịch kiềm.

Na tác dụng với nước trong dung dịch

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. K, Fe, Mg, Zn.

B. Na, Cu, Al, Mg.

C. Mg, Zn, K, Na.

D. Fe, Al, Cu, K.

Xem đáp án » 22/05/2022 408

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Kim loại nào sau này không tan trong dung dịch NaOH?

A. Zn.

B. Al.

C. Na.

D. Mg.

Đáp án DKim loại không tan trong dung dịch NaOH là Mg.Zn và Al tan được trong dung dịch kiềm.Na tác dụng với nước trong dung dịch

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở trạng thái cơ bản, thông số kỹ thuật electron ứng với lớp ngoài cùng nào sau này là của nguyên tố sắt kẽm kim loại?

Xem đáp án » 19/06/2022 126

Dãy sắt kẽm kim loại nào sau này đều tan trong dung dịch H2SO4 loãng và đặc nguội ?

Xem đáp án » 19/06/2022 123

Cho những nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z =1); Y (Z =7); E( Z =12); T (Z =19). Dãy gồm những nguyên tố sắt kẽm kim loại là:

Xem đáp án » 19/06/2022 90

Phát biểu nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 85

Nhận định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 85

Cho thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p6. Dãy nào sau này gồm những nguyên tử và ion có thông số kỹ thuật electron như trên?

Xem đáp án » 19/06/2022 75

Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 8,96 lít khí NO2 (đktc). Kim loại R là

Xem đáp án » 19/06/2022 73

Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 6,72 lít khí thoát ra (ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được bao nhiêu gam muối khan?

Xem đáp án » 19/06/2022 72

Một cation sắt kẽm kim loại M2+ có thông số kỹ thuật e ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. Vậy thông số kỹ thuật e ở lớp ngoài cùng của nguyên tử sắt kẽm kim loại M là :

Xem đáp án » 19/06/2022 68

Cho 7,8 gam hỗn hợp gồm hai sắt kẽm kim loại ở cả 2 chu kỳ luân hồi liên tục thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Hai sắt kẽm kim loại đó là

Xem đáp án » 19/06/2022 67

Ion M2+ có thông số kỹ thuật electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p63d6. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 66

Hòa tan hoàn toàn 8,96 gam Fe trong dung dịch H2SO4 dư. Khối lượng muối sinh ra là

Xem đáp án » 19/06/2022 64

Cho 1 lượng Cu phản ứng hết với dung dịch H2SO4đặc nóng dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc) và m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 60

Cho viên kẽm tác dụng với HNO3, sau phản ứng không thấy có khí sinh ra. Tổng thông số cân đối của phản ứng là

Xem đáp án » 19/06/2022 53

://.youtube/watch?v=a1N8itWvSZM

4203

Video Kim loại Zn không tan trong dung dịch nào ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Kim loại Zn không tan trong dung dịch nào tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Kim loại Zn không tan trong dung dịch nào miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Kim loại Zn không tan trong dung dịch nào Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Kim loại Zn không tan trong dung dịch nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kim loại Zn không tan trong dung dịch nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kim #loại #không #tan #trong #dung #dịch #nào