Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khí cho sắt tác dụng với dung dịch axit H2 so4 loãng thành phầm thu được là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Khí cho sắt tác dụng với dung dịch axit H2 so4 loãng thành phầm thu được là được Update vào lúc : 2022-03-29 11:20:25 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tận nhà NTIC Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng trình làng phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SẮT (Fe) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT H2SO4 nhằm mục đích hổ trợ cho những bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc những bạn học tốt môn học này.

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

1. Sắt tác dụng với axit sufuric

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + H2SO4 đặc, nguội → không xẩy ra (do hiện tượng kỳ lạ thụ động hóa)

2. Oxit sắt tác dụng với axit sufuric

2FexOy + yH2SO4 loãng → xFe2(SO4)y/x +  yH2O

2FexOy + (6x – 2y)H2SO4 đặc, nóng → xFe2(SO4)3 + (3x – 2y)SO2 + (6x – 2y)H2O

3. Phương pháp 

Dạng 1: Tính khối lượng của muối sunfat khi cho sắt, oxit sắt tác dụng với axit sunfuric

 – Fe và sắt kẽm kim loại + H2SO4 loãng → muối sunfat + H2

    mmuối sunfat = mh2 + 96nH2

Ví dụ: Cho 23,1g hỗn hợp Zn, Fe và Al vào dung dịch H2SO4 dư thu được 0,6 mol hidro. Khối lượng muối sunfat thu được là

mmuối = 23,1 + 96.0,6 = 80,7g.

 – Còn nếu giải phóng khí SO2 thì công thức tính là 

    mMuối = mkl + 96nSO2

 – Còn nếu Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit sắt bằng H2SO4 loãng

    m muối sunfat = mh2 + 80nH2SO4

 – Còn nếu hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư giải phóng khí SO2:

    mMuối=  400/160.(mh2 + 16nSO2)

Dạng 2: Tính thể tích dung dịch axit sunfuric loãng

 – Khi axit sunfuric tác dụng với hỗn hợp oxit sắt

    nH2SO4 = nO

Ví dụ: Khử hoàn toàn 12g hh A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thu được 10,08g Fe. Tính thể tích dung dịch H2SO4 0,5M cần để hoà tan hết 12g hỗn hợp A.

   Số mol O = (12 – 10,08)/16 = 0,12 mol

   Số mol H2SO4 = số mol O = 0,12 mol

   → Vdd = 0,12/0,5 = 0,24 lit = 240 ml

 – Khi Fe và sắt kẽm kim loại tác dụng với axit sunfuric loãng tạo ra khí H2

    nH2SO4 = nH2

 – Khi Fe và sắt kẽm kim loại tác dụng với axit sunfuric đặc tạo ra khí SO2

    nH2SO4 ­= 2nSO2

Dạng 3: Hỗn hợp Fe và oxit sắt tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng

Giả thiết là cho m gam hỗn hợp gồm Fe và những oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng với H2SO4 thu được a mol khí sO2:

  Xem hỗn hợp trên gồm có Fe và O

  Gọi x, y là số mol của Fe và O

  Ta có: mFe + mO = m

             56x + 16y = m (1)

Phương trình:

   Fe →  Fe+3 + 3e

    x                   3x mol

    O + 2e → O-2

     y     2y               mol

    S+5 + 2e → S+4

            2a       a     mol

Theo ĐLBT electron:

                3x – 2y = 2a (2)

Giải hệ: (1) và (2) ta được x và y

* Lưu ý:

Ngoài ra, hỗn hợp oxit sắt tác dụng với dung dịch HNO3 thì hoàn toàn có thể dùng công thức tính nhanh:

    mFe = (7mhh + 56ne)/10

Trong số đó: mhh = khối lượng của oxit sắt.

                ne là số e nhận = 2a

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Cho 2,32g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 (số mol FeO = số mol Fe2O3) tác dụng vừa đủ với V lit dung dịch H2SO4 0,5M. Giá trị của V là:

   A. 0,04 lit            

   B. 0,08 lit            

   C. 0,12 lit            

   D. 0,16 lit

Câu 2: Hoà tan 2,81g hh gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hh muối sufat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là

   A. 6,81g              

   B. 4,81g              

   C. 3,81g              

   D. 5,81g

Câu 3: Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí sau thuở nào gian thu được 12 gam hỗn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để hòa tan hết X, cần vừa đủ 300 ml dung dịch HCl 1M, đồng thời giải phóng 0,672 lít khí ( đktc). Tính m?

   A. 10,08   

   B. 8,96                

   C. 9,84                

   D. 10,64

Câu 4: Hòa tan hết a gam hỗn hợp 2 oxit sắt bằng 500 ml dung dịch  H2SO4 dư sau phản ứng thu được dung dịch chứa FeSO4 0,2M và Fe2(SO4)3 0,3M. Giá trị của a là

   A. 28,8g     

   B. 22,8g     

   C. 34,6g              

   D. 31,2g

Câu 5: Để ag bột Fe ngoài không khí sau thuở nào gian thu được hh A có khối lượng 75,2g gồm (Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4). Cho hh A phản ứng hết với dd H2SO4 đặc, nóng thu được 6,72 lit SO2 (đkc). khối lượng a là

   A. 11,2g                      

   B. 22,4g                      

   C. 25,3g                      

   D. 56g

Câu 6:Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (thành phầm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là

   A. 52,2.                              

   B. 54,0.                                   

   C. 58,0.                                  

   D. 48,4.

Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tận nhà NTIC Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC  

Địa chỉ: Đường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q..Liêu Chiểu, Tp.Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 – 0778494857 

E-Mail:

4145

Video Khí cho sắt tác dụng với dung dịch axit H2 so4 loãng thành phầm thu được là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khí cho sắt tác dụng với dung dịch axit H2 so4 loãng thành phầm thu được là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Khí cho sắt tác dụng với dung dịch axit H2 so4 loãng thành phầm thu được là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Khí cho sắt tác dụng với dung dịch axit H2 so4 loãng thành phầm thu được là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Khí cho sắt tác dụng với dung dịch axit H2 so4 loãng thành phầm thu được là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khí cho sắt tác dụng với dung dịch axit H2 so4 loãng thành phầm thu được là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khí #cho #sắt #tác #dụng #với #dung #dịch #axit #so4 #loãng #sản #phẩm #thu #được #là