Mẹo về Khái niềm suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống là gì Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khái niềm suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-18 18:01:17 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nhận diện yếu tố suy thoái và khủng hoảng tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đến tự chuyển biến, tự chuyển hóa dẫn đến diễn biến hòa bình ở Việt Nam lúc bấy giờ

Ths. Nguyễn Kim Dự2020-11-15T22:08:30+07:00 2022-11-15T22:08:30+07:00 ://truongchinhtri.edu/home/dau-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/nhan-dien-van-de-suy-thoai-tu-tuong-dao-duc-loi-tuy nhiên-cua-can-bo-den-tu-chuyen-bien-tu-chuyen-hoa-dan-den-dien-bien-hoa-binh-o-viet-nam-hien-nay-968.html /home/themes/egov/images/no_image.gifTrường Chính trị tỉnh Bình Phước ://truongchinhtri.edu/home/uploads/logotc108t.pngChủ nhật – 15/11/2022 21:46 13.061 0

  Trong toàn cảnh thời sự lúc bấy giờ, việc những lực lượng thù địch trong nước và ngoài nước luôn tìm cách ngăn cản, phá hoại cuộc cách mạng của nhân dân ta bằng thủ đoạn diễn biến hoà bình đang tìm mọi thời cơ khoét sâu và tận dụng tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự tự diễn biễn, tự chuyển hoá trong nội bộ Đảng ta lúc bấy giờ. Thực tế điều này đã và đang trình làng thậm chí còn ngày càng nhanh gọn và nguy hiểm, có tác động lớn, liên quan đến việc tồn vong của Đảng, của chính sách, sự tăng trưởng bền vững của giang sơn. Chính vì vậy, việc thực thi Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2022 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới luôn là yếu tố quan trọng trong quy trình lúc bấy giờ.
  Thực tiễn lúc bấy giờ yên cầu mỗi toàn bộ chúng ta nên phải có cách nhìn nhận nhìn nhận đúng đắn, thẳng thắn chỉ rõ quan hệ từ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ rất dễ dàng dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ và từ sự tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ đến diễn biến hoà bình sẽ là một bước chuyển rất nhanh gọn và nguy hiểm.
  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng ta đã nhận được định, vẫn còn đấy Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong số đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản trị và vận hành, kể cả một số trong những cán bộ cao cấp, suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu lộ rất khác nhau về sự việc phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa thành viên, vị kỷ, thời cơ, thực dụng, đuổi theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa vị thế, cục bộ, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc.
  Sau 4 năm thực thi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, toàn bộ chúng ta vẫn chưa đạt được tiềm năng trên một số trong những mặt mà Nghị quyết đưa ra. Tại Đại hội XII, Đảng ta chỉ rõ: Tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; xuất hiện, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn. Chứng tỏ rằng việc nhận diện và đấu tranh phòng, chống những biểu lộ của yếu tố suy thoái và khủng hoảng, tự diễn biến, tự chuyển hoá càng trở nên cấp thiết hơn.
  1. Nhận diện những biểu lộ của yếu tố suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ:
  Thứ nhất, những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ tuy xẩy ra ở một bộ phận cán bộ, nhưng lúc bấy giờ nó đang sẵn có những diễn biến, biểu lộ vô cùng phức tạp. Nghiêm trọng nhất là yếu tố phai nhạt lý tưởng cách mạng, phủ nhận thành quả của cách mạng, mơ hồ, không tin về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội, về kĩ năng lãnh đạo của Đảng và sự quản trị và vận hành, điều hành quản lý của Chính phủ. Từ đó tỏ ra bất mãn với chính sách, luôn có tư tưởng đi ngược lại với quan điểm Đảng, ủng hộ đa nguyên chính trị, đa đảng trái chiều, sẵn sàng từ bỏ con phố Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã chọn, làm phương hại đến quyền lợi của Đảng, của dân tộc bản địa, thậm chí còn nói xấu, hạ nhục những gì thuộc về giang sơn mình và luôn ca tụng, tung hô một cách cực đoan những gì thuộc về giang sơn khác, nhất là phương Tây. Có thể nói đấy là một biểu lộ quan trọng của yếu tố xuống cấp trầm trọng, suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị và trong quy trình lúc bấy giờ, biểu lộ này đang sẵn có Xu thế ngày càng tăng, rất khó ngăn ngừa, đẩy lùi.
  Tất cả những nhận thức và hành vi trên của một bộ phận cán bộ đã làm ảnh hưởng lớn tới uy tín của Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân riêng với Đảng. Đây là mức độ nguy hiểm cao của yếu tố xuống cấp trầm trọng, suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị.
  Thứ hai, những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống: Bên cạnh sự xuống cấp trầm trọng của một bộ phận cán bộ về tư tưởng chính trị thì sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức, lối sống của đội ngũ này cũng đang sẵn có Xu thế ngày càng tăng cả về số lượng và phạm vi. Trong số đó tình trạng tham nhũng, tiêu tốn lãng phí vẫn còn đấy nghiêm trọng với những biểu lộ ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Cá biệt, có những vụ tham nhũng, tiêu tốn lãng phí gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, gây bức xúc dư luận, làm giảm niềm tin của quần chúng vào vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản trị và vận hành của Nhà nước.
  Không chỉ có tình trạng tham nhũng, hối lộ, một số trong những cán bộ lãnh đạo quản trị và vận hành tận dụng chức, quyền để mưu lợi thành viên, lo thu vén cho thành viên, mái ấm gia đình dẫn đến coi nhẹ quyền lợi tập thể, hiệp hội. Bệnh thời cơ, tư duy nhiệm kỳ, chủ nghĩa thành viên có khunh hướng ngày càng tăng, một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành sở hữu khối lượng tài sản, nguồn vốn lớn của tập thể, của Nhà nước; đó là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên để chủ nghĩa thành viên vụ lợi, thực dụng tăng trưởng. Một số cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành tận dụng tiêu pha công, dùng tài sản công phục vụ mục tiêu thành viên; có lối sống hưởng lạc, xa hoa, tiêu tốn lãng phí không quan tâm đến đời sống còn trở ngại vất vả của nhân dân dẫn đến thói quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước những trở ngại vất vả, bức xúc và yêu cầu, yên cầu chính đáng của nhân dân, thậm chí còn đi ngược tâm tư nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân, gây bức xúc trong nhân dân, làm tổn hại thanh danh và uy tín của Đảng, làm giảm niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản trị và vận hành của Nhà nước, cũng như sự lựa chọn con phố tăng trưởng Chủ nghĩa xã hội.
  Như vậy tình trạng xuống cấp trầm trọng, suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ ở việt nam nay đã trở nên rất nghiêm trọng, với nhiều những biểu lộ rất khác nhau, phạm vi biểu lộ ở nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành, thậm chí còn có biểu lộ còn trở thành quốc nạn.
  2. Từ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ tất yếu sẽ dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ.
  Cụm từ tự diễn biến lần đầu được chính thức ghi trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá X (7/2007) về công tác thao tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới và cụm từ tự diễn biến, tự chuyển hoá được nhắc tới trong một số trong những văn kiện của Đảng từ đó đến nay. Mới đây Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khóa XII) đã ra Nghị quyết về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Điều đó xác lập việc tiếp tục kiên trì, nhất quyết thực thi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng riêng với thứ giặc nội xâm này.
  Từ việc nhận diện những biểu lộ của yếu tố suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, hoàn toàn có thể nói rằng bước chuyển dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ sẽ là một quy trình tất yếu. Quá trình này trình làng vô cùng nhanh gọn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh yếu tố trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khoá XII rằng: Từ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hoá chỉ là một bước ngắn, thậm chí còn rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, hoàn toàn có thể dẫn tới tiếp tay hoặc kết cấu với những thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc bản địa. Quá trình này sẽ trình làng nhanh hơn, nguy hiểm hơn khi nhiễm phải những luận điệu sai trái, những giải pháp dụ dỗ, mua chuộc, kích động của những thế lực thù địch, những đối tượng người dùng thời cơ chính trị, những thành phần bất mãn.
  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII đã chỉ ra biểu lộ của tự diễn biến, tự chuyển hoá mà biểu lộ rõ ràng nhất ở quan điểm, tư tưởng phản bác, phủ nhận những yếu tố chính trị cốt tử của Đảng và thể chế chính trị – xã hội ở việt nam, từ chủ nghĩa Mác Lênin đến những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng; nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường tài chính thị trường khuynh hướng Xã hội chủ nghĩa; chính sách sở hữu toàn dân về đất đai; vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng riêng với lực lượng vũ trang, đường lối quốc phòng toàn dân và bảo mật thông tin an ninh nhân dân; vai trò lãnh đạo của Đảng riêng với báo chí, văn học – nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, chủ trương dân tộc bản địa, tôn giáo, đường lối đại đoàn kết dân tộc bản địa, Chính từ những quan điểm, tư tưởng phản bác (biểu lộ) đó ở đầu cuối sẽ đưa tới những hành vi sai trái như: đòi thực thi đa nguyên, đa đảng; nói, viết, làm trái quan điểm của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước; bất mãn, chống đối cơ quan ban ngành thường trực; đặc biệt quan trọng trong quy trình bùng nổ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin lúc bấy giờ nhiều đối tượng người dùng đã tận dụng những phương tiện đi lại truyền thông nhất là social để nói xấu, hạ nhục, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ, truyền bá tư tưởng phản động,
  Hiện nay để phát hiện ngay được những đối tượng người dùng tự diễn biến, tự chuyển hoá sẽ là rất khó bởi vốn nó tự trình làng trong đầu óc con người nhưng cũng không phải là không thể phát hiện được. Bởi những người dân mang tư tưởng sai lệch trước sau gì rồi cũng tiếp tục thể hiện ra những hành vi sai trái và đó đó đó là cơ sở để nhận diện, kịp thời ngăn ngừa, đẩy lùi và xử lý. Hơn nữa như đã phân tích, tự diễn biến, tự chuyển hoá là bước tiếp theo của suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nên nếu mỗi cán bộ tự giác rèn luyện, đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi được tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tức là sẽ ngăn ngừa được tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Đồng thời, nếu không kịp thời nhận diện và nhất quyết đấu tranh với toàn bộ những biểu lộ, hành vi trên thì rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn dẫn đến yếu tố diễn biến hoà bình là rất rộng.
  3. Vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ dễ dấn đến yếu tố diễn biến hoà bình.
  Ở Việt Nam lúc bấy giờ, sự chống phá của những thế lực thù địch với thủ đoạn và hoạt động và sinh hoạt giải trí diễn biến hòa bình đang ra sức thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng, nhằm mục đích chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm mất đi uy tín của cán bộ, đảng viên, làm giảm niềm tin của nhân dân riêng với Đảng với nhiều phương pháp ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Chẳng hạn, chúng tận dụng những sự kiện lớn của giang sơn và một số trong những vụ việc (mới gần đây nhất là những sự kiện giàn khoan 981 hay giàn khoan Hải dương địa chất 8 của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hay những vụ án liên quan đến tham nhũng, yếu tố nước sạch, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên để nói xấu, hạ nhục, đả kích nhằm mục đích kích động tinh thần, kích động biểu tình, tung tin thất thiệt, gây hoang mang lo ngại dư luận. Điều này đã làm cho một số trong những cán bộ, đảng viên không đủ tỉnh táo, lập trường không vững vàng, không biết phương pháp tinh lọc thông tin, nhận thức không khá đầy đủ, đúng đắn đã thuận tiện và đơn thuần và giản dị bị thành phần xấu tận dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có những tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước, có những phản hồi, suy diễn, công khai minh bạch cổ suý cho những nhận định sai trái, thiếu khách quan về một số trong những sự kiện có liên quan đến lịch sử cách mạng, hoặc một số trong những thành viên lãnh đạo với dụng ý xấu và vô tình trở thành công xuất sắc cụ tiếp tay cho thủ đoạn của chúng. Trong số đó có cả cán bộ đã từng góp sức nhiều năm cho cách mạng, cán bộ có vị trí xã hội, cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, hoặc có những bất mãn thành viên bị những thế lực xấu ở trong và ngoài nước tâng bốc, lôi kéo, nhồi nhét những tư tưởng xuyên tạc. Họ đang trở thành những người dân đi ngược lại với dân tộc bản địa, phản bội Tổ quốc, tiếp tay cho địch phát tán tài liệu, truyền bá những quan điểm sai trái với chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước.
  Nhìn nhận thẳng thắn những yếu tố trên, ta thấy rằng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ lúc bấy giờ có quan hệ ngặt nghèo với diễn biến hòa bình. Diễn biến hòa bình đang tận dụng khoét sâu, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đến lượt nó tự diễn biến, tự chuyển hóa lại thúc đẩy diễn biến hòa bình, trong số đó tự diễn biến, tự chuyển hóa là tác nhân bên trong quan trọng nhất. Nếu nhìn tổng thể thì hoàn toàn có thể thấy thủ đoạn, thủ đoạn của những thế lực thù địch hòng chuyển hoá chính sách ta bằng diễn biến hoà bình là rất là nguy hiểm, trong số đó nguy hiểm nhất là khai thác những mầm mống và kĩ năng tự diễn biến để chuyển hoá ta cả về chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội, đạo đức, lối sống.
  Trên co sở nhân thức rõ mối liên quan mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau Một trong những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; biểu lộ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; thủ đoạn diễn biến hoà bình của quân địch hiện với những bước đi nguy hiểm, khôn lường, yêu cầu việc nhận diện, đấu tranh phòng chống những biểu lộ trên nên phải phối hợp và thực thi đồng điệu nhiều giải pháp trong số đó, đặc biệt quan trọng chú trọng những giải pháp trong công tác thao tác cán bộ, bởi cán bộ là cái gốc của mọi việc làm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ví tác hại của loại giặc nội xâm này chẳng khác nào như cỏ dại riêng với lúa; muốn lúa tốt thì phải nhổ cỏ cho sạch, nếu không thì dù cày bừa có kỹ, bón phân nhiều thì lúa vẫn xấu vì bị cỏ át đi. Đúng như vậy, lúc bấy giờ toàn bộ chúng ta đang tận mắt tận mắt chứng kiến một trận chiến đấu chống giặc nội xâm được trình làng mạnh mẽ và tự tin, quyết liệt nhưng lại rất thâm thúy, không ồn ào, thể hiện trong mọi con người, mỗi mái ấm gia đình, mỗi cty, mỗi địa phương, đến toàn bộ mọi nghành to lớn của đời sống xã hội. Ngay từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra 27 biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và bốn khối mạng lưới hệ thống giải pháp; triệu tập xây dựng và chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên với tinh thần nhất quyết và triệt để, nhất là yếu tố giám sát, trấn áp quyền lực tối cao.
  Như vậy, yếu tố suy thoái và khủng hoảng và biểu lộ của suy thoái và khủng hoảng không ở đâu xa, nó đang nằm phí trong những cty, cty, trong mọi đảng viên, mỗi cán bộ toàn bộ chúng ta. Mỗi cán bộ, đảng viên nên phải xác lập rõ lý tưởng cách mạng, kiên trì với tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội của việt nam, luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đấu tranh với những cám dỗ, thói hư tật xấu, đấu tranh mạnh mẽ và tự tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm được điều này, sẽ góp thêm phần nâng cao chất lượng công tác thao tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân riêng với Đảng, chính sách đồng thời làm thất bại những mưu đồ tận dụng yếu tố tự diễn biến, tự chuyển hóa để dẫn đến yếu tố diễn biến hòa bình nhằm mục đích chống phá cách mạng việt nam và sự tăng trưởng của giang sơn của những thế lực thù địch trong và ngoài nước lúc bấy giờ./.

  Tài liệu tìm hiểu thêm:
  1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, HN, 1994, t.20, tr.253.
  2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, HN, 2001, tr86.
  3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb Chính trị vương quốc, H.2012, tr. 22, 23.
  4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị vương quốc, H.2022, tr.185.

  Tác giả nội dung bài viết: Ths. Nguyễn Kim Dự

  ://.youtube/watch?v=97Lovo-rnrU

  Reply
  6
  0
  Chia sẻ

  4189

  Review Khái niềm suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống là gì ?

  Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khái niềm suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống là gì tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Download Khái niềm suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống là gì miễn phí

  Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Khái niềm suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống là gì Free.

  Thảo Luận vướng mắc về Khái niềm suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống là gì

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khái niềm suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Khái #niềm #suy #thoái #về #đạo #đức #lối #sống #là #gì