Thủ Thuật về Hồ sơ hưởng chính sách thai sản sinh mổ Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hồ sơ hưởng chính sách thai sản sinh mổ được Update vào lúc : 2022-04-06 10:18:25 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Đối với những người hưởng a) Trường hợp người hưởng là NLĐ đang đóng BHXH: Lập hồ sơ theo quy định tại mục Thành phần hồ sơ; nộp cho cty SDLĐ trong thời hạn không thật 45 ngày Tính từ lúc ngày trở lại thao tác.

Nội dung chính

  2. Thời gian và mức hưởng chính sách thai sản cho những người dân sinh mổ 2/ Thời gian nghỉ hưởng chính sách thai sản 3/ Mức hưởng chính sách thai sản tiên tiến và phát triển nhất 4/ Hồ sơ hưởng chính sách thai sản 5/ Thủ tục hưởng chính sách thai sản tiên tiến và phát triển nhất 6/ Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau khi sinh conVideo liên quan

b) Trường hợp người hưởng là người sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời hạn bảo lưu thời hạn đóng BHXH do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời gian sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi (vận dụng cho toàn bộ trường hợp sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời hạn đang đóng BHXH Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/2022 trở đi nhưng đã thôi việc tại cty mà có nguyện vọng nộp hồ sơ hưởng chính sách tại cơ quan BHXH): Lập hồ sơ theo quy định tại mục Thành phần hồ sơ; nộp hồ sơ và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

2. Đối với cty SDLĐ
Tiếp nhận hồ sơ từ NLĐ; lập Danh sách đề xuất kiến nghị xử lý và xử lý hưởng chính sách ốm đau, thai sản, DSPHSK (mẫu 01B-HSB) trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; nộp cho cơ quan BHXH nơi cty SDLĐ đóng BHXH.

  Điều kiện để hưởng chính sách thai sản cho những người dân sinh mổ là đóng bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên trong mức chừng thời hạn 12 tháng trước lúc sinh.
  Người lao động sinh mổ sẽ tiến hành nghỉ hưởng chính sách thai sản và trợ cấp 1 lần khi sinh con.
  Thủ tục hưởng chính sách thai sản: người lao động nộp giấy chứng sinh/giấy khai sinh và giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng chế đọ bảo hiểm xã hội/giấy ra viện cho cty

Chế độ thai sản riêng với nữ là chính sách nhằm mục đích bù đắp thu nhập cho những người dân lao động khi họ mang thai, sinh con hay nhận con nuôi. Tuy nhiên chính sách thai sản của lao động nữ khi sinh mổ có khác gì với sinh con thông thường hay là không. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ giải đáp cho bạn đọc về yếu tố chính sách thai sản cho những người dân sinh mổ theo quy định.

Theo quy định của pháp lý hiện hành, lao động nữ khi sinh mổ vẫn phải phục vụ những Đk sau này để được hưởng chính sách thai sản.

Cụ thể vị trí căn cứ theo điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Đk để hưởng chính sách thai sản gồm có:

  Đối tượng hưởng chính sách thai sản là người lao động khi thuộc một trong những trường hợp sau này:

Lao động nữ mang thai;

Lao động nữ sinh con;

Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực thi giải pháp triệt sản;

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

  Người lao động được nêu trên phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước lúc sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  Người lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước lúc sinh con.
  Người lao động đủ Đk hưởng chính sách thai sản mà chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc thôi việc trước thời gian sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chính sách thai sản.

Như vậy, vị trí căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, không còn quy định riêng về Đk hưởng chính sách thai sản cho những người dân sinh mổ. Vì thế người lao động sẽ tiến hành hưởng chính sách thai sản nếu phục vụ đủ những Đk nói trên.

Chế độ thai sản cho những người dân sinh mổ theo quy định

2. Thời gian và mức hưởng chính sách thai sản cho những người dân sinh mổ

Căn cứ theo điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, thời hạn hưởng chính sách thai sản khi sinh mổ cho lao động nữ gồm:

  Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
  Thời gian nghỉ hưởng chính sách thai sản trước lúc sinh tối đa không thật 02 tháng.

Căn cứ theo quy định tại điều 38, 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động khi sinh mổ sẽ tiến hành hưởng những khoản trợ cấp như sau:

  Trợ cấp 1 lần: trợ cấp một lần cho từng con bằng 02 lần mức lương cơ thường trực tháng lao động nữ sinh con.

Trợ cấp 1 lần
=
2 x mức lương cơ thường trực tháng lao động nữ sinh con

Hiện nay mức lương cơ sở đang vận dụng là một trong.490.000 đồng

  Mức thừa kế 1 tháng = 100% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước lúc nghỉ việc hưởng chính sách thai sản.

Mức hưởng 1 tháng
=
100% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước lúc nghỉ việc hưởng chính sách thai sản

Trong số đó:

  Bình quân tiền lương tháng: cơ sở tính hưởng chính sách thai sản là mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề sớm nhất trước lúc nghỉ việc. Nếu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồng.
  Trường hợp lao động nữ đi làm việc cho tới thời gian sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xem vào thời hạn 12 tháng trước lúc sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước lúc nghỉ việc, gồm có cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Hồ sơ thiết yếu để hưởng chính sách thai sản cho nữ quân nhân theo quy định gồm: Danh sách 01B-HSB do cty SDLĐ lập và hồ sơ nêu dưới đây

  Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện của người lao động; trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quy trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy chuyển viện.
  Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời hạn điều trị nội trú.

Thủ tục tiến hành như sau:

  Trong thời hạn 45 ngày Tính từ lúc ngày trở lại thao tác, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho những người dân tiêu dùng lao động.
  Trường hợp người lao động thôi việc trước thời gian sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
  Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người tiêu dùng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
  Trách nhiệm xử lý và xử lý của cơ quan bảo hiểm xã hội:

Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người tiêu dùng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải xử lý và xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho những người dân lao động;

Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời gian sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải xử lý và xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho những người dân lao động.

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Trên đấy là nội dung tư vấn của chúng tôi về yếu tố chính sách thai sản cho những người dân sinh mổ theo quy định. Nếu còn bất kỳ yếu tố gì chưa rõ hoặc vướng mắc, vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật chính sách thai sản trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tương hỗ giải đáp.

Trân trọng./.

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chính sách thai sản nếu thuộc một trong những trường hợp:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Ngoài ra người lao động cũng cần phải phục vụ thêm  Đk về thời hạn tham gia để được hưởng chính sách thai sản:

– Lao động nữ sinh con, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi hay người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước lúc sinh hoặc nhận nuôi con nuôi.

– Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước lúc sinh.

Ngoài ra, người lao động phục vụ đủ những Đk nêu trên mà chấm hết hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước lúc sinh hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chính sách này.
 

Chế độ thai sản cho những cặp vợ chồng (Ảnh minh họa)

2/ Thời gian nghỉ hưởng chính sách thai sản

* Đối với lao động nữ:

Theo Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 Luật BHXH năm 2014, tùy vào từng quy trình của thai kỳ mà lao động nữ sẽ tiến hành nghỉ những ngày rất khác nhau. Cụ thể:

Thời gian hưởng chính sách khi khám thai

Lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không thông thường thì được nghỉ 02 ngày cho từng lần khám thai.

Thời gian nghỉ này tính theo ngày thao tác không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thời gian hưởng chính sách khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa:

– 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi.

– 20 ngày nếu thai từ 05 – 13 tuần tuổi.

– 40 ngày nếu thai từ 13 – 25 tuần tuổi.

– 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Thời gian nghỉ này tính một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Thời gian hưởng chính sách khi sinh con

​Lao động nữ được nghỉ sinh con 06 tháng, trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Lưu ý:

– Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ thời điểm ngày sinh con.

– Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ thời điểm ngày con chết và thời hạn này sẽ không còn tính vào thời hạn nghỉ việc riêng.

– Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chính sách thai sản theo quy định của pháp lý.

– Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi vẫn được nghỉ việc hưởng chính sách cho tới lúc con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH và đủ Đk hưởng thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chính sách.

Thời gian hưởng chính sách khi thực thi những giải pháp tránh thai

Khi thực thi những giải pháp tránh thai, người lao động sẽ tiến hành nghỉ:
– 07 ngày riêng với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

– 15 ngày riêng với những người lao động thực thi giải pháp triệt sản.

* Đối với lao động nam:

Thời gian hưởng chính sách khi thực thi giải pháp triệt sản

Lao động nam thực thi giải pháp triệt sản được nghỉ hưởng chính sách theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền với thời hạn tối đa là 15 ngày.

Thời gian này tính một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thời gian hưởng chính sách khi vợ sinh con

Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản như sau:

– 05 ngày thao tác: Trường hợp thông thường.

– 07 ngày thao tác: Vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

– 10 ngày thao tác: Vợ sinh đôi; từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày thao tác.

– 14 ngày thao tác: Vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc này sẽ không còn tính ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Căn cứ: Điều 25 và Điều 37 Luật BHXH năm 2014.

Xem thêm: Nghỉ thai sản đã có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Thời gian hưởng chính sách thai sản là bao lâu? (Ảnh minh họa)

3/ Mức hưởng chính sách thai sản tiên tiến và phát triển nhất

* Tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con:

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ tiến hành hưởng tiền thai sản, gồm có:

Trợ cấp một lần/con = 2 x Mức lương cơ sở 

Năm 2022, mức lương cơ sở là một trong,49 triệu đồng/tháng. Do đó, mức trợ cấp một lần khi sinh con là: 1,49 triệu đồng x 2 = 2,96 triệu đồng.

Lưu ý: Lao động nam được hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con nếu thuộc một trong những trường hợp:

– Chỉ có cha tham gia BHXH: Cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước lúc sinh con.

– Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ: Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng tính đến thời gian nhận con.

– Trường hợp người mẹ tham BHXH nhưng không đủ Đk hưởng chính sách thai sản khi sinh con: Người cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước lúc sinh con.

Căn cứ: Khoản 3 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, được sửa bởi Thông tư 06/2022/TT-BLĐTBXH.

* Tiền chính sách thai sản:

– Tiền trợ cấp thai sản khi lao động nữ sinh con:

Theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Mức hưởng

=

100%

x

Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước lúc nghỉ

x

6 tháng

Trường hợp chưa đóng đủ 06 tháng thì mức hưởng được xem theo mức trung bình tiền lương tháng của hàng tháng đã đóng.

– Tiền trợ cấp trong những trường hợp khác:

Mức hưởng

=

Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước lúc nghỉ

:

24

x

Số ngày nghỉ

Mức hưởng chính sách thai sản 2022 (Ảnh minh họa)

4/ Hồ sơ hưởng chính sách thai sản

Theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2022 và Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2022, tùy từng trường hợp hưởng chính sách thai sản mà hồ sơ cần sẵn sàng sẵn sàng sẽ là rất khác nhau. Cụ thể:

* Lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao động thực thi giải pháp tránh thai:

– Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao Giấy ra viện; trường hợp chuyển tuyến KCB trong quy trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện.

– Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng BHXH; hoặc bản sao Giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời hạn điều trị nội trú.

* Lao động nữ sinh con:

– Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con.

– Trường hợp con chết sau khi sinh: Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con, bản sao Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử hoặc bản sao Giấy báo tử của con; nếu không được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

– Trường hợp người mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ chết sau khi sinh con: Có thêm bản sao Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ.

– Trường hợp người mẹ sau khi sinh hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con mà không hề đủ sức mạnh thể chất để chăm sóc con: Có thêm Biên bản GĐYK của người mẹ, người mẹ nhờ mang thai hộ.

– Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai: Có thêm một trong những sách vở sau:

+ Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ ngơi thai.

+ Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ ngơi thai.

+ Trường hợp phải giám định y khoa: Biên bản giám định y khoa.

– Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con: Có thêm bản sao bản thỏa thuận hợp tác về mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo; văn bản xác nhận thời gian giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

* Trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi: Bản sao Giấy ghi nhận nuôi con nuôi.

* Trường hợp lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con:

– Bản sao Giấy chứng sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh của con;

– Trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà Giấy chứng sinh không thể hiện thì có thêm sách vở của cơ sở khám chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, nếu không thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

* Lao động nam hoặc người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con:

– Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.

– Trường hợp con chết sau khi sinh mà không được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc bản sao Giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

5/ Thủ tục hưởng chính sách thai sản tiên tiến và phát triển nhất

Để người lao động được hưởng chính sách, những thành viên, tổ chức triển khai có liên quan thực thi theo trình tự dưới đây:

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ

– Trong thời hạn 45 ngày Tính từ lúc ngày trở lại thao tác, người lao động nộp hồ sơ hưởng chính sách thai sản nêu trên cho những người dân tiêu dùng lao động.

– Trường hợp thôi việc trước lúc sinh hoặc nhận con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH.

Bước 2: Người sử dụng lao động lập hồ sơ

Trong vòng 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người tiêu dùng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ (gồm có hồ sơ của người lao động và Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chính sách thai sản) nộp cho cơ quan BHXH.

Bước 3: Cơ quan BHXH xử lý và xử lý hồ sơ

Cơ quan BHXH chi trả tiền thai sản cho những người dân lao động trong vòng:

– 06 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ từ người tiêu dùng lao động;

– 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động thôi việc trước lúc sinh, nhận con nuôi.

Căn cứ: Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2022. 

Thủ tục hưởng chính sách thai sản tiên tiến và phát triển nhất (Ảnh minh họa)

6/ Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau khi sinh con

Theo quy định tại Điều 41 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ ngay sau thời hạn hưởng chính sách thai sản, trong mức chừng thời hạn 30 ngày đầu thao tác mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ ngơi sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Trong số đó, khoảng chừng thời hạn 30 ngày đầu thao tác được xem Tính từ lúc ngày hết thời hạn được hưởng chính sách thai sản mà sức mạnh thể chất của người lao động chưa phục hồi.

Số ngày nghỉ rõ ràng sẽ do người tiêu dùng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định hành động với thời hạn tối đa như sau:

– Tối đa 10 ngày riêng với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày riêng với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

– Tối đa 05 ngày riêng với những trường hợp khác.

(Thời gian này gồm có một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần)

Trong thời hạn này, người lao động được chính sách dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản với mức hưởng:

Mức hưởng mỗi ngày = 30% x Mức lương cơ sở

Năm 2022, mức lương cơ sở là một trong,49 triệu đồng/tháng. Do đó, mức hưởng dưỡng sức sau sinh là 447.000 đồng/ngày.

Với những quy định nêu trên, hoàn toàn có thể thấy, pháp lý tạo Đk tối đa cho những người dân lao động thực thi tốt nhất thiên chức của tớ. Chính vì vậy, những cặp vợ chồng sinh con cần đặc biệt quan trọng lưu ý những quyền lợi thuộc chính sách thai sản.

Nếu có vướng mắc về chính sách thai sản và những chính sách bảo hiểm xã hội khác, bạn đọc hoàn toàn có thể liên hệ: 1900.6192 để được tương hỗ. 

>> Chế độ thai sản cho nam: Cập nhật những quy định tiên tiến và phát triển nhất

4254

Clip Hồ sơ hưởng chính sách thai sản sinh mổ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hồ sơ hưởng chính sách thai sản sinh mổ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hồ sơ hưởng chính sách thai sản sinh mổ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Hồ sơ hưởng chính sách thai sản sinh mổ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hồ sơ hưởng chính sách thai sản sinh mổ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hồ sơ hưởng chính sách thai sản sinh mổ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hồ #sơ #hưởng #chế #độ #thai #sản #sinh #mổ