Mẹo Hướng dẫn Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km được Update vào lúc : 2022-03-29 18:50:28 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    Phương pháp giải bài toán hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng chiều và gặp nhauBài toán tổng quát:2. Bài tập:3. Một số bài toán nâng cao:A. 9 giờ 45 phút ; 50 kmB. 9 giờ 45 phút ; 100 km. Chọn: B.Hai xe gặp. nhau: xA= xB=>150 – 80t = 40t ⟹ t = 1,25h = 1 giờ 15 phút⟹ Hai xe gặp. nhau lúc 8 giờ 30 phút + 1 giờ 15 phút = 9 giờ 45 phút.Vị trí gặp nhau có tọa độ: xA(1,25) = 150 – 80.1,25 = 50 km.Do đó nơi gặp nhau cách A một đoạn là: 150 – 50 = 100km CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Chọn: B.
Hai xe gặp. nhau: xA = xB =>150 – 80t = 40t ⟹ t = 1,25h = 1 giờ 15 phút
⟹ Hai xe gặp. nhau lúc 8 giờ 30 phút + 1 giờ 15 phút = 9 giờ 45 phút.

Vị trí gặp nhau có tọa độ: xA(1,25) = 150 – 80.1,25 = 50 km.

Do đó nơi gặp nhau cách A một đoạn là: 150 – 50 = 100km.

Phương pháp giải bài toán hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng chiều và gặp nhau lớp 5 là tài liệu mà ngày hôm nay Download muốn trình làng đến những bạn học viên lớp 5 cùng tìm hiểu thêm.

Đây là tài liệu cực kỳ hữu ích, gồm có ví dụ minh họa rõ ràng kèm theo những dạng bài tập rèn luyện về dạng Toán này giúp những em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng, ôn tập những dạng bài Toán hoạt động và sinh hoạt giải trí sẵn sàng sẵn sàng cho những kì thi học viên giỏi đạt kết quả cao. Nội dung rõ ràng mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải tài liệu tại đây.

Phương pháp giải bài toán hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng chiều và gặp nhau

Bài toán tổng quát:

Bài tập toán lớp 5

Cho hai khu vực A và B cách nhau một đoạn s. Xe thứ nhất xuất phát tại A đi về phía B. cùng lúc đó, xe thứ hai cũng xuất phát tại B đi về phía A sau thuở nào gian, hai xe gặp nhau. Hỏi khoảng chừng thời hạn đi của hai xe gặp nhau?

Tóm tắt:

v1 : vận tốc của xe thứ nhất.

v2 : vận tốc của xe thứ hai.

AB = s : khoảng chừng cách khu vực A và B xuất phát cùng một lúc.

Cách giải:

Hiệu hai vận tốc:

v1 – v2 = …

Thời gian gặp nhau của hai xe:

s : (v1 – v2) = …

Đáp số :

Bài toán 1:

Lúc 7 giờ sáng, người thứ I đi từ A đến B với vận tốc 20 km/giờ cùng lúc tại B, người thứ II đi cũng khởi hành và đi cùng chiều với những người thứ I, với vận tốc 12 km/giờ. Biết rằng khoảng chừng cách AB= 6 km. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km?

Giải.

Hiệu hai vận tốc:

20 – 12 = 8 km/h.

Thời gian gặp nhau của hai xe:

6 : 8 = 0,75 giờ = 45 phút.

Hai người gặp nhau lúc:

7 giờ + 45 phút = 7 giờ 45 phút.

Chỗ gặp nhau cách A là:

20 x 0,75 = 15 km.

Đáp số : 7 giờ 45 phút và 15 km.

Bài toán 2:

Lúc 6 giờ 30 phút sáng, Lan đi học đến trường bằng xe đạp điện với vận tốc 16 km/giờ. trên con phố đó, lúc 6 giờ 45 phút mẹ Lan đi làm việc bằng xe máy với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và cách nhà bao nhiêu km?

Giải.

Ảnh minh họa bài tập Toán lớp 5

Thời gian Lan đi được khi mẹ xuất phát :

6 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 15 phút = ¼ giờ.

Khoảng cách Lan và mẹ khi mẹ xuất phát :

16 x ¼ = 4 km.

Hiệu hai vận tốc:

36 – 16 = 20 km

Thời gian gặp nhau:

4 : 20 = 1/5 giờ = 12 phút.

Hai người gặp nhau lúc:

6 giờ 45 phút + 12 phút = 6 giờ 57 phút.

Chỗ gặp nhau cách nhà:

36 x 1/5 = 7,2 km.

Đáp số: 6 giờ 57 phút và 7,2 km.

2. Bài tập:

Bài 1: Một người đi xe đạp điện từ B đến C với vận tốc 12 km/h. Cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B 48 km với vận tốc 36 km/h đuổi theo xe đạp điện. Hỏi sau bao lâu thì xe máy đuổi kịp xe đạp điện?

Bài 2: Một người đi xe đạp điện từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Sau 4 giờ, một xe hơi đi từ A đuổi kịp xe đạp điện với vận tốc 60 km/h. Hỏi Tính từ lúc lúc xe hơi khởi đầu, sau bao lâu thì xe hơi đuổi kịp xe đạp điện?

Bài 3: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/h. Đến 11 giờ 7 phút một xe hơi cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/h. Hỏi xe hơi đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?

Bài 4: Lúc 6 giờ một xe hơi chở hàng đi từ A với vận tốc 45 km/giờ. Đến 8 giờ một xe hơi du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60 km/giờ và đi cùng chiều với xe hơi chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì xe hơi du lịch đuổi kịp xe hơi chở hàng?

Bài 5: Một xe máy đi từ C đến B với vận tốc 36 km/giờ cùng lúc đó một xe hơi đi từ A cách C 45 km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ. Tính thời hạn để xe hơi đuổi kịp xe máy.

Bài 6: Lúc 7 giờ một xe hơi chở hàng đi từ A với vận tốc 40 km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một xe hơi du lịch cũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều với xe hơi chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì xe hơi du lịch đuổi kịp xe hơi chở hàng.

Bài 7: (Bài 3 trang 92 SGK) Vừng đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ. Đúng lúc đó Lềnh đi dạo với vận tốc 5 km/giờ và đi cùng chiều với Vừng. Biết rằng khi khởi đầu đi Lềnh cách Vừng một quãng dường dài 8 km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừng đuổi kịp Lềnh.

Bài 8: (Bài 4 trang 85) Hai xe hơi ở A và B cách nhau 45 km/giờ cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều về phía C. Sau 3 giờ xe hơi đi từ A đuổi kịp xe hơi đi từ B và gặp nhau tại C.

a. Tìm vận tốc của mỗi xe hơi, biết tỷ số vận tốc của hai xe hơi là 2.

b. Tính quãng đường BC.

Bài 9: Quãng đường AB dài 60 km. Có hai xe hơi cùng xuất phát một lúc ở A và ở B, đi cùng chiều về phía C. Sau 4 giờ xe hơi đi từ A và đuổi kịp xe hơi đi từ B.

a. Tìm vận tốc của mỗi xe hơi, biết tỉ số vận tốc của hai xe hơi là ¾

b. Tính quãng đường BC.

Bài 10: Một xe hơi và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B. Quãng đường AB dài 90 km. Hỏi xe hơi đến B trước xe máy, biết thời hạn xe hơi đi là một trong,5 giờ và vận tốc xe hơi gấp rưỡi vận tốc xe máy.

3. Một số bài toán nâng cao:

Bài 1: Hai xe xe hơi khởi hành cùng một lúc, một tại A và một tại B để đi về C. A cách B 60 km và B năm giữa A và C. Vận tốc C đi từ A là 80 km/giờ còn xe đi từ B có vận tốc 65 km/giờ. Hai xe đến C cùng một lúc.Tính khoảng chừng cách BC.

Bài 2: Hai xe máy một do người đứng tuổi đi một do người trẻ tuổi đi khởi hành cùng một lúc tại A để đi về B. Vận tốc của người đứng tuổi bằng vận tốc người trẻ tuổi đến B thì người đứng tuổi còn cách B là 32 km. Tính khoảng chừng cách từ A đến B.

Bài 3: Lúc 6 giờ sáng, một người đi xe đạp điện từ A đến B với vận tốc 18 km/giờ. Lúc 9 giờ, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ. Hỏi xe máy đuổi kịp xe đạp điện vào lúc mấy giờ ? Địa điểm hai xe gặp nhau cách bao xa ? Biết rằng A cách B 115 km.

Lúc 8 giờ 30 phút, một xe xe hơi chuyển động từ A đến B cách nhau 150 km với vận tốc 80 km/h. Cùng lúc đó, một mô tô chuyển động từ B đến A với vận tốc 40 km/h. Chọn gốc là tọa độ là B, chiều dương từ B đến A, gốc thời gian lúc hai xe bắt đầu chuyển động. Coi đoạn đường AB là thẳng.Hai xe gặp. nhau lúc mấy giờ? Nơi gặp. nhau cách A bao nhiêu km?

A. 9 giờ 45 phút ; 50 km

B. 9 giờ 45 phút ; 100 km.

C. 10 giờ 00 ; 90 km.

D. 10 giờ 00 ; 128 km.

18/06/2022 175

A. 9 giờ 45 phút ; 50 km

B. 9 giờ 45 phút ; 100 km.

Đáp án đúng chuẩn

Chọn: B.Hai xe gặp. nhau: xA= xB=>150 – 80t = 40t ⟹ t = 1,25h = 1 giờ 15 phút⟹ Hai xe gặp. nhau lúc 8 giờ 30 phút + 1 giờ 15 phút = 9 giờ 45 phút.Vị trí gặp nhau có tọa độ: xA(1,25) = 150 – 80.1,25 = 50 km.Do đó nơi gặp nhau cách A một đoạn là: 150 – 50 = 100km

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một chiếc xe chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB với tốc độ trung bình là v. Câu nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,606

Một chiếc xe từ A đến B mất một khoảng thời gian t với tốc độ trung bình là 48 km/h. Trong 1/4 khoảng thời gian đầu nó chạy với tốc độ trung bình là v1= 30 km/h. Trong khoảng thời gian còn lại nó chạy với tốc độ trung bình bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 1,967

Cho đồ thị tọa độ – thời gian của một vật như hình 2.5. Vật chuyển động thẳng đều trong khoảng thời gian:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,274

Hình 2.6 cho biết đồ thị tọa độ – thời gian của một ôtô chuyển động thẳng, tốc độ của nó là 2 m/s. Tọa độ của ôtô lúc t = 4s là

Xem đáp án » 18/06/2022 688

Trên trục x’Ox có hai xe hơi chuyển động với phương trình tọa độ lần lượt là x1(t) = -20 + 20t và x2(t) = 10t – 50 (t tính bằng đơn vị giây (t > 0), còn x tính bằng đơn vị mét). Khoảng cách giữa hai xe hơi lúc t = 2 giây là

Xem đáp án » 18/06/2022 617

Một vật chuyển động dọc theo chiều (+) trục Ox không đổi chiều với vận tốc không đổi, thì

Xem đáp án » 18/06/2022 588

Một chiếc xe chạy trên đoạn đường 40 km với tốc độ trung bình là 80 km/h, trên đoạn đường 40 km tiếp. theo với tốc độ trung bình là 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường 80 km này là:

Xem đáp án » 18/06/2022 478

Một người đi xe đạp điện trên một đoạn dốc thẳng MN. Trên 1/3 đoạn lối đi với vận tốc 15km/h, 1/3 đoạn đường tiếp theo đi với vận tốc 10km/h và1/3 đoạn đường ở đầu cuối đi với vận tốc 5km/h. Tính vận tốc trung bình của xe đạp điện trên cả đoạn đường MN.

Xem đáp án » 19/06/2022 364

Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị tọa độ – thời gian như hình 2.8. Phương trình chuyển động của vật có dạng sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 360

Hình 2.1 cho biết đồ thị tọa độ của một chiếc xe chuyền động trên đường thẳng. Vận tốc của xe là

Xem đáp án » 18/06/2022 355

Hình 2.2 cho biết đồ thị tọa độ của một xe chuyển động thẳng. Vận tốc của nó là 5 m/s. Tọa độ của xe lúc t=0

Xem đáp án » 18/06/2022 336

Một người đi xe đạp. từ nhà tới trường theo một đường thẳng, với tốc độ 15 km/h. Khoảng cách từ nhà đến trường là 5 km. Chọn hệ trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng chuyển động, gốc O tại trường, chiều dương ngược với chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc xuất phát. Phương trình chuyển động của người đó có dạng

Xem đáp án » 18/06/2022 336

Cho đồ thị tọa độ – thời gian của một xe hơi chạy từ địa điểm A đến địa điểm B trên một đường thẳng (Hình 2.4). Dựa vào đồ thị, viết được phương trình chuyển động của xe hơi là:

Xem đáp án » 18/06/2022 331

Hình 2.7 cho biết đồ thị tọa độ – thời gian của một xe hơi chuyển động thẳng. Quãng đường xe hơi đi được kể từ lúc to= 0 đến lúc t = 10s là

Xem đáp án » 18/06/2022 292

Một ô-tô chạy trên đường thẳng. Ở 13 đoạn đầu của lối đi, ô-tô chạy với vận tốc 40km/h, ở 23 đoạn sau của lối đi, ô-tô chạy với vận tốc 60km/h. Tốc độ trung bình của ô-tô trên cả đoạn đường là

Xem đáp án » 19/06/2022 277

://.youtube/watch?v=AQe_xKWE7ao

4415

Video Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hai #gặp #nhau #lúc #mấy #giờ #nơi #gặp #nhau #cách #bao #nhiêu