Mẹo về Giải bt trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 24 sbt sinh học 6 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Giải bt trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 24 sbt sinh học 6 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-10 14:02:27 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bộ phận thịt vỏ của rễ sơ cấp có hiệu suất cao vận chuyển những chất từ lông hút vào trụ giữa.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Câu 11
    Câu 12
    Câu 13
    Câu 14
    Câu 15

Câu 11

Mạch rây có hiệu suất cao

A. vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

B. vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ ỉên thân, lá.

C. vận chuyển những chất từ lông hút vào trụ giữa.

D. hút nước và muối khoáng hoà tan.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo miền hút của rễ

Lời giải rõ ràng:

Mạch rây có hiệu suất cao vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

Chọn A

Câu 12

Bộ phận thịt vỏ của rễ sơ cấp có hiệu suất cao

A.vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

B. vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

C. vận chuyển những chất từ lông hút vào trụ giữa.

D. hút nước và muối khoáng hoà tan.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo miền hút của rễ

Lời giải rõ ràng:

Bộ phận thịt vỏ của rễ sơ cấp có hiệu suất cao vận chuyển những chất từ lông hút vào trụ giữa.

Chọn C

Câu 13

Các cây nào sau này đều phải có rễ củ ?

A. Cây mắm, cây đước, cây bụt mọc.

B. Cây cải củ, cây cà rốt, cây sắn (cây khoai mì).

C.Cây bần, cây hồ tiêu, cây trầu không.

D. Cây khoai lang, cây bụt mọc, cây tầm gửi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Biến dạng của rễ

Lời giải rõ ràng:

Các cây đều phải có rễ củ: Cây cải củ, cây cà rốt, cây sắn (cây khoai mì).

Chọn B

Câu 14

Các cây nào sau này đều phải có rễ móc ?

A. Cây đước, cây bụt mọc.

B. Cây cải củ, cây cà rốt.

C.Cây hồ tiêu, cây trầu không.

D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Biến dạng của rễ

Lời giải rõ ràng:

Các cây đều phải có rễ móc: Cây hồ tiêu, cây trầu không

Chọn C

Câu 15

Các cây nào sau này đều phải có rễ thở ?

A. Cây mắm, cây bụt mọc.

B. Cây cải củ, cây cà rốt.

C. Cây hồ tiêu, cây trầu không.

D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Biến dạng của rễ

Lời giải rõ ràng:

Các cây đều phải có rễ thở: Cây mắm, cây bụt mọc

Chọn A

://.youtube/watch?v=WQmsnctRrbc

Reply
9
0
Chia sẻ

4141

Video Giải bt trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 24 sbt sinh học 6 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Giải bt trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 24 sbt sinh học 6 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Giải bt trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 24 sbt sinh học 6 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Giải bt trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 24 sbt sinh học 6 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Giải bt trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 24 sbt sinh học 6

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải bt trắc nghiệm 11,12,13,14,15 trang 24 sbt sinh học 6 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #trắc #nghiệm #trang #sbt #sinh #học