Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – giải câu 5 trang 53 sbt địa 12 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải câu 5 trang 53 sbt địa 12 được Update vào lúc : 2022-02-14 12:22:17 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

– Tây Bắc là vùng nghèo, nền kinh tế thị trường tài chính gặp nhiều trở ngại vất vả cả về Đk tự nhiên (địa hình núi cao, bị chia cắt mạnh, ..) và Đk kinh tế tài chính xã hội (là nơi cư trú của đồng bào dân tộc bản địa thiểu số ít người, chất lượng lao động còn hạn chế, hạn chế về cơ sở vật chất-kĩ thuật,).

Đề bài

Tại sao Tây Bắc là vùng có thu nhập trung bình theo đầu người thấp nhất toàn nước?

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Xem lại kiến thức và kỹ năng Đk tự nhiên, kinh tế tài chính xã hội của những vùng – Xem rõ ràng

Lời giải rõ ràng

– Thu nhập trung bình theo đầu người là yếu tố nhìn nhận trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính. Theo đó vùng có trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính cao, thu nhập trung bình cao và ngược lại.

– Tây Bắc là vùng nghèo, nền kinh tế thị trường tài chính gặp nhiều trở ngại vất vả cả về Đk tự nhiên (địa hình núi cao, bị chia cắt mạnh, ..) và Đk kinh tế tài chính xã hội (là nơi cư trú của đồng bào dân tộc bản địa thiểu số ít người, chất lượng lao động còn hạn chế, hạn chế về cơ sở vật chất-kĩ thuật,).

://.youtube/watch?v=vCkpWj59vlw

Reply
7
0
Chia sẻ

4356

Clip Đề bài – giải câu 5 trang 53 sbt địa 12 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – giải câu 5 trang 53 sbt địa 12 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – giải câu 5 trang 53 sbt địa 12 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đề bài – giải câu 5 trang 53 sbt địa 12 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – giải câu 5 trang 53 sbt địa 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – giải câu 5 trang 53 sbt địa 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #giải #câu #trang #sbt #địa