Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – giải bài 14 trang 29 sbt sinh học 10 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải bài 14 trang 29 sbt sinh học 10 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-18 11:06:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kêratin cấu trúc nên lông, tóc, móng. Sợi côlagen cấu trúc nên mô link.

Đề bài

Hoàn chỉnh bảng sau:

Loại prôtêin

Chức năng

Ví dụ

Prôtêin cấu trúc

Prôtêin enzim

Prôtêin hoocmôn

Prôtêin dự trữ

Prôtêin vận chuyển

Prôtêin thụ thể

Prôtêin co dãn

Prôtêin bảo vệ

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Xem lý thuyết Chức năng của prôtêin

Lời giải rõ ràng

Loại prôtêin

Chức năng

Ví dụ

Prôtêin cấu trúc

Cấu trúc nên tế bào và khung hình.

Kêratin cấu trúc nên lông, tóc, móng. Sợi côlagen cấu trúc nên mô link.

Prôtêin enzim

Xúc tác cho những phản ứng sinh hoá.

Lipaza thuỷ phân lipit. Xenlulaza thuỷ phân xenlulôzơ

Prôtêin hoocmôn

Điều hoà chuyển hoá vật chất của tế bào và khung hình.

Insulin kiểm soát và điều chỉnh hàm lượng đường trong máu…

Prôtêin dự trữ

Dự trữ những axit amin.

Anbumin dự trữ trong trứng gà… Glôbulin dự trữ trong những cây họ Đậu.

Prôtêin vận chuyển

Vận chuyển những chất.

Hêmôglôbin vận chuyển O2và CO2.

Prôtêin thụ thể

Giúp tế bào nhận tín hiệu hoá học.

Các prôtêin thụ thể trên màng sinh chất.

Prôtêin co dãn

Co cơ, vận chuyển, phân bào.

Actin và miôzin trong cơ.

Prôtêin bảo vệ

Chống bệnh tật.

Các kháng thể, intefêron chống lại sự xâm nhập của virut và vi trùng.

4141

Video Đề bài – giải bài 14 trang 29 sbt sinh học 10 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – giải bài 14 trang 29 sbt sinh học 10 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – giải bài 14 trang 29 sbt sinh học 10 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – giải bài 14 trang 29 sbt sinh học 10 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – giải bài 14 trang 29 sbt sinh học 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – giải bài 14 trang 29 sbt sinh học 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #giải #bài #trang #sbt #sinh #học