Thủ Thuật về Đề bài – đề số 43 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề số 43 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học được Update vào lúc : 2022-02-02 08:01:23 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 30: Ở một loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng được hợp tử F1. Sử dụng cônsixin tác động đến hợp tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa. Các hợp tử đột biến tăng trưởng thành cây tứ bội và cho những cây đột biến này giao phấn với cây tứ bội thân thấp, hoa trắng. Cho rằng khung hình tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội. theo lý thuyết, ở đời con loại kiểu gen AAaaBBbb có tỉ lệ:

Đề bài

Câu 1. Mối liên hệ giữa nhịp tim với khối lượng khung hình là:

A. Tỷ lệ nghịch với khối lượng khung hình

B. Tỷ lệ thuận với khối lượng khung hình

C. Ở cá và bò sát thì tỷ suất thuận, ở chim và thú thì tỷ suất nghịch

D. Tùy thuộc vào trạng thái hoạt động và sinh hoạt giải trí của khung hình

Câu 2. Hoạt động của hệ dẫn truyền tim theo thứ tự

A. Nút xoang nhĩ phát xung điện nút nhĩ thất bó his mạng puockin

B. Nút xoang nhĩ phát xung điện bó his nút nhĩ thất mạng puockin

C. Nút xoang nhĩ phát xung điện nút nhĩ thất mạng puockin bó his

D. Nút xoang nhĩ phát xung điện mạng puockin nút nhĩ thất bó his

Câu 3. Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có những lông ruột và những lông cực nhỏ có tác dụng

A. Làm tăng nhu động ruột

B. Làm tăng mặt phẳng hấp thụ

C. Tạo Đk thuận tiện cho tiêu hóa hóa học

D. Tạo Đk cho tiêu hóa cơ học

Câu 4. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế:

A. Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ việc thoát hơi nước ở lá và hoạt động và sinh hoạt giải trí trao đổi chất

B. Thẩm tách từ đất vào rễ nhờ việc thoát hơi nước ở lá và hoạt động và sinh hoạt giải trí trao đổi chất

C. Thẩm thấu và thẩm tách từ đất vào rễ nhờ việc thoát hơi nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trao đổi chất

D. Thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ việc thoát hơi nước và hoạt động và sinh hoạt giải trí trao đổi chất

Câu 5. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có điểm lưu ý là:

A. Vận tốc lớn, được kiểm soát và điều chỉnh bằng độ đóng mở khí khổng

B. Vận tốc nhỏ , được kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

C. Vận tốc lớn, không được kiểm soát và điều chỉnh khi khí khổng mở

D. Vận tốc nhỏ, được kiểm soát và điều chỉnh khi nhiệt độ cao

Câu 6.thực vật chỉ hấp thụ được dạng nito trong đất bằng hệ rễ là

A.Dạng nito tự do có trong khí quyển (N2)

B.Nito nitrat (NO3-) và amôn (NH4+)

C.Nito nitrat (NO3-)

D.Nito amôn (NH4+)

Câu 7. Chu trình Calvin trình làng ở pha tối trong quang hợp ở nhóm cây hay những nhóm thực vật nào

A. Chỉ ở nhóm thực vật CAM

B. Ở cả 3 nhóm C3,C4, CAM

C.Ở nhóm C4 và CAM

D.Chỉ ở nhóm thực vật C3

Câu 8.Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa nguồn tích điện của ánh sáng

A. Đã được diệp lục hấp thụ thành nguồn tích điện trong những link hóa học trong ATP.

B. Đã được diệp lục hấp thụ thành nguồn tích điện trong những link hóa học trong ATP và NADPH

C. Đã được diệp lục hấp thụ thành nguồn tích điện trong những link hóa học trong NADPH

D. Thành nguồn tích điện trong những link hóa học trong ATP

Câu 9. Nơi trình làng sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là

A. Rễ B. Thân

C. D. Quả

Câu 10. Ý nào dưới đây không đúng với hiệu suất cao trao đổi khí ở động vật hoang dã

A. Có sự lưu thông khí tạo ra sự cân đối về nồng độ khí CO2 và O2 để những khí đó khuếch tán qua mặt phẳng trao đổi khí

B. Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch về nồng độ khí CO2 và O2 để những khí đó khuếch tán qua mặt phẳng trao đổi khí

C. Bề mặt trao đổi khí mỏng dính và ẩm ướt giúp CO2 và O2 thuận tiện và đơn thuần và giản dị khuếch tán qua

D. Bề mặt trao đổi khí rộng và có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp

Câu 11. Ưu điểm của tiêu hóa ở động vật hoang dã có túi tiêu hóa so với động vật hoang dã chưa tồn tại cơ quan tiêu hóa ?

A. Tiêu hóa được thức ăn có kích thước to nhiều hơn

B. Tiêu hóa ngoại bào nhờ enzyme

C. Tiêu hóa nội bào trên thành túi tiêu hóa

D. Tiếp tục tiêu hóa nội bào

Câu 12. Huyết áp thay đổi do những yếu tố nào

1. lực co tim

2. nhịp tim

3. khối lượng máu

4. số lượng hồng cầu

5. độ quánh của máu

6. sự đàn hồi của mạch máu

Đáp ánđúng là:

A. 1,2,3,4,5

B. 1,2,3,4,5,6

C. 2,3,4,6

D. 1,2,3,5,6

Câu 13. Ở một loài giao phối, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST rất khác nhau. Ở một quần thể đang cân đối di truyền có tần số alen A =0,6; a =0,4; tần số B = 0,7, b =0,3. Trong quần thể này, cây có kiểu hình thân cao hoa trắng chiếm tỷ suất

A. 4,32% B. 3,24%

C. 7,56% D. 5,76%

Câu 14. Khi nói về chỉ số ADN, phát biểu nào sau này không đúng ?

A. Chỉ số ADN là phương pháp đúng chuẩn để xác lập thành viên, quan hệ huyết thống, để chẩn đoán, phân tích những bệnh di truyền

B. Chỉ số ADN có ưu thế hơn nhiều những chỉ tiêu hình thái, sinh lý, sinh hóa thường dung để xác lập sự rất khác nhau Một trong những thành viên

C. Chỉ số ADN là trình tự lặp lại của một đoạn nucleotit có chứa mã di truyền trên ADN, đoạn nucleotit này giống nhau ở những thành viên cung loại

D. Chỉ số ADN được sử dụng trong khoa học hình sự để xác lập tội phạm, tìm ra thủ phạm trong những vụ án.

Câu 15. Hãy chọn kết luận đúng về quan hệ giữa gen, mARN , protein ở sinh vật nhân chuẩn

A. Biết được trình tự những bộ ba trên mARN thì sẽ biết được trình tự những axit amin trong chuỗi polipeptit

B. Biết được trình tự những axit amin trên mARN thì sẽ biết được trình tự những nucleotit trên mARN

C. Biết được trình tự những nulcleotit của gen thì sẽ biết được trình tự những axit amin trong chuỗi polipeptit

D. Biết được trình tự những nulcleotit trên mARN thì sẽ biết được trình tự những axit amin trong chuỗi polipeptit

Câu 16. Ở vi trùng Ecoli, khi nói về hoạt động và sinh hoạt giải trí của những gen cấu trúc trong operon Lac, kết luận nào sau này là đúng ?

A. Các gen này còn có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau

B. Các gen này còn có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã rất khác nhau

C. Các gen này còn có số lần nhân đôi rất khác nhau và số lần phiên mã rất khác nhau

D. Các gen này còn có số lần nhân đôi rất khác nhau và số lần phiên mã bằng nhau

Câu 17. Những dạng đột biến nào sau này không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên NST

A. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ và đột biến lệch bội

B. Đột biến mất đoạn, đột biến gen và đột biến hòn đảo đoạn NST

C. Độ biến số lượng NST, đột biến gen và đột biến hòn đảo đoạn NST

D. Đột biến gen, đột biến chuyển đoạn và đột biến lệch bội

Câu 18. Giữa biến dị tổng hợp và đột biến gen có điểm nào sau này giống nhau

I.Đều làm biến hóa vật chất di truyền

II.Đều làm biến hóa kiểu hình

III.Đều là những biến dị di truyền

IV.Đều xuất hiện do tác động của tác nhân lý hóa, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

V.Đều có vai trò phục vụ nguyên vật tư cho chọn giống và tiến hóa

A. I,III,V

B. II, III, V

C. II, III, IV, V

D. I, II, III, I

Câu 19. Trên một cty tái bản của ADN quan sát thấy có 50 đoạn Okazaki, số đoạn mồi đã được tổng hợp ở cty tái bản này

A. 50 B. 51

C. 52 D. 104

Câu 20. Phát biểu nào sau này là đúng khi nói về ưu thế lai

A. Ưu thế lai được biểu lộ ở đời F1 và tiếp theo đó tăng dần ở những đời tiếp theo

B. Ưu thế lai luôn luôn được biểu lộ ở con lai giữa hai dòng thuần chủng

C. Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng làm giống vì chúng có kiểu hình giống nhau

D. Trong cùng 1 tổng hợp lai, phép lai thuận hoàn toàn có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại hoàn toàn có thể cho ưu thế lai

Câu 21. Phân tử ADN ở vi trùng E.coli chỉ chứa N15 phóng xạ, nếu chuyển E.coli này sang môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chỉ có N14 thì sau 5 lần tự sao, trong số những phân tử ADN con có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N15

A. 4 B. 2

C. 6 D. 8

Câu 22. Trong quy trình dịch mã, bộ ba mã sao 3AUX5 của mARN khớp tương hỗ update với bộ ba đối mã nào sau này ?

A. 5UAG3

B. 3AUG5

C. 3UAG5

D. 3UAX5

Câu 23.Đặc điểm nào sau này chỉ có ở ADN ti thể mà không còn ở trong ADN ở trong nhân tế bào.

A. Được cấu trúc từ 4 loại đơn phân A,T,G,X theo nguyên tắc đa phân

B. Mang gen quy định tổng hợp protein cho bào quan ti thể

C. Có cấu trúc dạng vòng, có hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài

D. Được phân loại không đồng đều cho những tế bào con khi phân bào

Câu 24. Quá trình tự nhân đôi ADN , chỉ có một mạch được tổng hợp liên tục mạch còn sót lại tổng hợp gián đoạn vì enzyme ADN polymerase

A. Chỉ trượt trên mạch khuôn theo chiều 3 -5 và tổng hợp mạch mới tương hỗ update theo chiều từ 5- 3

B. Chỉ trượt trên mạch khuôn theo chiều 5 -3 và tổng hợp mạch mới tương hỗ update theo chiều từ 3- 5

C. Có lúc trượt trên mạch khuôn 5 -3 có những lúc trượt trên mạch khuôn theo chiều 3 5 và mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều từ 5 -3

D. Có lúc thì trượt trên mạch khuôn 5 -3 có những lúc trượt trên mạch khuôn theo chiều 3 5 và mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều từ 3 5

Câu 25. Cho biết một số trong những hệ quả của những dạng đột biến cấu trúc NST như sau:

1. làm thay đổi trình tự phân loại của những gen.

2. làm tăng hoặc giảm số lượng gen trên NST (chuyển đoạn không tương hỗ)

3. làm thay đổi thành phần số lượng gen trong nhóm gen link

4. làm cho một gen nào đó đang hoạt động và sinh hoạt giải trí hoàn toàn có thể ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí

5. hoàn toàn có thể làm giảm kĩ năng sinh sản của thể đột biến

6. Có thể làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN cấu trúc nên NST đó.

Trong số những hệ quả nói trên, đột biến chuyển đoạn có bao nhiêu hệ quả

A. 3 B. 4

C. 6 D. 5

Câu 26.Một người đàn ông có bố mẹ thông thường và ông nội bị bệnh galacto huyết lấy một người phụ nữ thông thường, bố mẹ thông thường nhưng cô em gái bị bệnh galacto huyết.người vợ hiện giờ đang mang thai con đầu long. Biết bệnh galacto huyết do đột biến gen lặn trên NST thường quy định và mẹ của người đàn ông này sẽ không còn mang gen gây bệnh. Xác suất đứa com sinh ra bị bệnh galacto huyết là bao nhiêu ?

A. 0,083 B. 0,063

C. 0,111 D. 0,043

Câu 27: Khi nói về hoạt động và sinh hoạt giải trí của những enzim trong những cơ chế di truyền ở cấp phân tử, phát biểu nào sau này là đúng?

A. Enzim ADNpolimeraza là loại enzim hoàn toàn có thể tháo xoắn và xúc tác cho quy trình nhân đôi của ADN.

B. Enzim ARNpolimeraza là loại enzim hoàn toàn có thể tháo xoắn và tách 2 mạch của phân tử ADN.

C. Enzim ligaza có hiệu suất cao lắp ráp những nuclêôtit tự do của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên vào những đoạn Okazaki.

D. Enzim ADNpolimeraza có hiệu suất cao tổng hợp nuclêôtit thứ nhất và mở đầu mạch mới.

Câu 28:Cho biết trong quy trình giảm phân của khung hình đực có một số trong những tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II trình làng thông thường, những tế bào khác giảm phân thông thường. Trong quy trình giảm phân của khung hình cái có một số trong những cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân II, giảm phân I trình làng thông thường, những tế bào khác giảm phân thông thường. Ở đời con của phép lai (AaBbDd × AaBbDd, sẽ có được tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đột biến lệch bội về cả hai cặp NST nói trên?

A. 24 B. 72

C. 48 D. 36

Câu 29: Ở bò, gen A nằm trên NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp; Trong một trại nhân giống, có 10 con đực giống chân cao và 100 con cháu chân thấp. Quá trình ngẫu phối đã sinh Ra đời con có 75% thành viên chân cao, 25% thành viên chân thấp. Trong số 10 con bò đực nói trên, có bao nhiêu con thuần chủng về tính chất trạng độ cao chân?

A.5 con B. 6 con

C. 3 con D. 8 con

Câu 30: Ở một loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng được hợp tử F1. Sử dụng cônsixin tác động đến hợp tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa. Các hợp tử đột biến tăng trưởng thành cây tứ bội và cho những cây đột biến này giao phấn với cây tứ bội thân thấp, hoa trắng. Cho rằng khung hình tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội. theo lý thuyết, ở đời con loại kiểu gen AAaaBBbb có tỉ lệ:

A.1/36 B. 4/9

C. 100% D. 17/18

Câu 31: Có bao nhiêu phép lai sau này không tạo nên ưu thế lai đời F1?

1. Lai xa

2. Tự thụ phấn và giao phối cận huyết

3. Lai phân tích

4. Lai tế bào sinh dưỡng

5. Lai xa kèm đa bội hóa

6. Lai khác dòng

7. Lai kinh tế tài chính

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Câu 32: Ở vi trùng E.coli, giả sử có 6 chủng đột biến sau này:

Chủng I: Đột biến ở gen cấu trúc A làm cho phân tử prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất hiệu suất cao.

Chủng II: Đột biến ở gen cấu trúc Z làm cho phân tử prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất hiệu suất cao.

Chủng III: Đột biến ở gen cấu trúc Y nhưng không làm thay đổi hiệu suất cao của prôtêin.

Chủng IV: Đột biến ở gen điều hòa R làm cho phân tử prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất hiệu suất cao.

Chủng V: Đột biến ở gen điều hòa R làm cho gen này mất kĩ năng phiên mã

Chủng VI: Đột biến ở vùng khởi động (P) của operon làm cho vùng này bị mất hiệu suất cao.

Khi môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có đường lactozơ, có bao nhiêu chủng có gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã?

A.1 B. 2

C. 3 D. 4

Câu 33: Hình phía dưới mô tả về quy trình sinh sản ở người. Quan sát hình và cho biết thêm thêm có bao nhiêu xác lập sau này là đúng?

(1)Hình 1 là hiện tượng kỳ lạ sinh sản vô tính, hình 2 là sinh sản hữu tính ở người

(2)Xác suất để hai đứa trẻ (1) và (2) có cùng nhóm máu là 100%.

(3)Xác xuất để hai đứa trẻ (3) và (4) có cùng nhóm máu là 50%.

(4)Xác xuất để hai đứa trẻ (3) và (4) có cùng giới tính là 50%.

(5)Hình 1 sẽ là hiện tượng kỳ lạ nhân bản vô tính trong tự nhiên.

(6)Người ta có xác lập mức phản ứng của những tính trạng nếu đem nuôi hai đứa trẻ (3) và (4) trong Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên rất khác nhau.

A.4 B. 3

C. 2 D. 1

Câu 34: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử 2n hoàn toàn có thể thụ tinh thông thường. Xét những tổng hợp lai:

(1) AAAa × AAAa

(2) Aaaa × Aaaa

(3) AAaa × AAAa

(4) AAaa × AAaa

(5)AAAa × aaaa

(6) Aaaa × AAaa

Theo lý thuyết, những tổng hợp lai sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con 100% cây quả đỏ là

A.(1), (2), (3).

B. (1), (3), (5).

C. (2), (4), (6).

D. (4), (5), (6).

Câu 35:Ở một loài thực vật cho khung hình kiểu gen (dfracABabrmDddfracEheH). Biết tần số trao đổi chéo giữa A và B là 20%, tần số trao đổi chéo giữa E và H là 30%. Khi khung hình trên phát sinh giao tử thì giao tử ABdEH chiếm tỷ suất % là bao nhiêu và cho khung hình trên tự thụ phấn thì tỷ suất % cây có tối thiểu một tính trạng trội là:

A. 2,25% và 99,949%

B. 3% và 99,94%

C. 5,5% và 99,91%

D. 3% và 99,91%

Câu 36:Có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng khi nói về công nghệ tiên tiến và phát triển gen ở vi sinh vật?

(1)ADN tái tổng hợp từ gen cần chuyển và plasmit được chuyển vào tế bào vi trùng bằng phương pháp tải nạp.

(2)Các vi sinh vật được sử dụng làm tế bào nhận hoàn toàn có thể là sinh vật nhân sơ hoặc sinh vật nhân thực.

(3)Gen tổng hợp insulin được tổng hợp tự tạo trong ống nghiệm và chuyển vào vi trùng E. coli bằng vectơ là plasmit.

(4)Gen cần chuyển hoàn toàn có thể tồn tại trong tế bào chất hoặc trong nhân của tế bào nhận.

(5)Có thể sử dụng virut đốm thuốc lá để chuyển gen vào vi trùng

(6)Khi sử dụng thực khuẩn thể làm thể truyền thì không thể chuyển gen vào tế bào nhận là nấm men

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Câu 37:Khi quan sát quy trình phần bào của một tế bào sinh dưỡng ở một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n, một học viên vẽ lại được sơ đồ với khá đầy đủ đủ những quy trình rất khác nhau như sau:

Cho những phát biểu sau này:

(1)Quá trình phân bào này mô tả cơ sản xuất thể lệch bội trong giảm phân.

(2)Quá trình phân bào này còn có một cặp NST không phân li trong nguyên phân.

(3)Bộ NST lưỡng bội của loài trên là 2n=8

(4)Ở quy trình (f), tế bào có 8 phân tử ADN thuộc 4 cặp NST.

(5)Thứ tự những quy trình xẩy ra là: (b) (d) (f) (e) (a) và (c)

Số phát biểu đúng là:

A. 4 B. 2

C. 3 D. 1

Câu 38: Ở ngô, tính trạng độ cao do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST rất khác nhau tương tác theo phong cách cộng gộp, trong số đó, cứ mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Cây thấp nhất có độ cao 110cm. Lấy hạt phấn của cây cao nhất thụ phấn cho cây thấp nhất được F1, cho F1 tự thụ phấn được F2. Cho một số trong những phát biểu sau:

(1)Cây cao nhất có độ cao 170cm.

(2)Kiểu hình chiếm tỉ lệ nhiều nhất ở F2 có 4 kiểu gen quy định

(3)Cây cao 150 cm ở F2 chiếm tỷ suất 15/64

(4)Trong số những cây cao 130 cm thu được ở F2, những cây thuần chủng chiếm tỷ suất 1/5

(5)Số phép lai tối đa hoàn toàn có thể có để đời con thu được hàng loạt cây cao 140cm là 7.

Số phát biểu đúng là:

A.1 B. 2

C. 3 D. 4

Câu 39: Ở một loài thực vật giao phấn tự do có gen D quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen d quy định hạt dài, gen R quy định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với gen r quy định hạt trắng. Hai cặp gen Dd, Rr phân ly độc lập. Khi thu hoạch tại một quần thể ở trạng thái cân đối di truyền, người ta thu được 14,25% hạt tròn, đỏ; 4,75% hạt tròn, trắng; 60,75% hạt dài, đỏ; 20,25 hạt dài, trắng. Cho những phát biểu sau:

(1)Kiểu gen rr chiếm tỷ suất 1/4 trong quần thể cân băng di truyền.

(2)Cho kiểu hình hạt dài, đỏ ra trồng thì vụ sau thu được tỉ lệ kiểu hình hạt dài, đỏ là 8/9

(3)Trong số hạt đỏ ở quần thể cân đối di truyền, hạt đỏ dị hợp chiếm 2/3

(4)Tần số của D, d trong quần thể trên lần lượt là 0,9 và 0,1Phát biểu đúng

A.(1), (2), (3)

B. (2), (3), (4)

C. (1), (4)

D. (1), (3)

Câu 40. Trong dòng họ của một cặp vợ chồng có người bị bệnh di truyền nên họ cần tư vấn khi sinh con. Bên phía người vợ: có anh trai người vợ bị pheninketo niệu , ông ngoại người vợ bị máu khó đông, những người dân còn sót lại không biến thành bệnh này. Bên phía người chồng có: mẹ của người chồng bị bệnh pheninketo niệu, những người dân khác không biến thành bệnh này, xác suất để vặp vợ chồng trên sinh 2 con không biến thành cả hai bệnh trên là:

A. 27/256 B. 425/768

C. 81/128 D. 5/36

Lời giải rõ ràng

1. A

11. A

21. B

31. B

2. A

12. D

22. A

32. A

3. B

13. C

23. D

33. C

4. D

14. C

24. C

34. B

5. A

15. A

25. C

35. D

6. B

16. A

26. A

36. D

7. B

17. C

27. B

37. C

8. B

18. B

28. B

38. C

9. A

19. C

29. A

39. A

10. A

20. D

30. A

40. AXem thêm: Lời giải rõ ràng Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học tại Tuyensinh247

://.youtube/watch?v=CUxhYEJ4CJQ

Reply
6
0
Chia sẻ

4118

Review Đề bài – đề số 43 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – đề số 43 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – đề số 43 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – đề số 43 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – đề số 43 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề số 43 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #số #đề #thi #thử #thpt #quốc #gia #môn #sinh #học