Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 được Update vào lúc : 2022-01-29 05:06:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng những tích với nhau.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Đề bài
    LG bài 1
    LG bài 2
    LG bài 3

Đề bài

Bài 1.Chứng minh rằng với (a = – 3,5) giá trị của biểu thức:

(A = left( a + 3 right)left( 9a – 8 right) – left( 2 + a right)left( 9a – 1 right)) bằng (- 29) .

Bài 2.Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không tùy từng x:

(A = left( 3x – 5 right)left( 2x + 11 right) – left( 2x + 3 right)left( 3x + 7 right).)

Bài 3.Biết (left( x – 3 right)left( 2x^2 + ax + b right) = 2x^3 – 8x^2 + 9x – 9) . Tìm a, b.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng những tích với nhau.

Lời giải rõ ràng:

Ta có: (left( a – 3 right)left( 9a – 8 right) – left( 2 + a right)left( 9a – 1 right))

( = left( 9a^2 – 8a + 27a – 24 right) )(;- left( 18a – 2 + 9a^2 – a right))

( = 9a^2 + 19a – 24 – 17a + 2 – 9a^2 )

(= 2a – 22)

Với (a = – 3,5 Rightarrow A =2a-22)(=2.(-3,5)-22= – 29.)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng những tích với nhau.

Lời giải rõ ràng:

(A = left( 3x – 5 right)left( 2x + 11 right) )(;- left( 2x + 3 right)left( 3x + 7 right))

( = left( 6x^2 + 33x – 10x – 55 right))(; – left( 6x^2 + 14x + 9x + 21 right))

( = 6x^2 + 23x – 55 – 6x^2 – 23x – 21 )(;= – 76) (không đổi)

Suy ra giá trị của A không tùy từng x.

LG bài 3

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng những tích với nhau.

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

(left( x – 3 right)left( 2x^2 + ax + b right) )

(= 2x^3 + ax^2 + bx – 6x^2 – 3ax – 3b.)

( = 2x^3 + left( a – 6 right)x^2 + left( b – 3a right)x – 3b)

Ta có: (2x^3 + left( a – 6 right)x^2 + left( b – 3a right)x – 3b )(;= 2x^3 – 8x^2 + 9x – 9)

Nên (a – 6 = – 8,b – 3a = 9) và ( – 3b = – 9 )

Suy ra (a = – 2;b = 3.)

://.youtube/watch?v=QEXEUmcHEdo

Reply
9
0
Chia sẻ

4070

Video Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #kiểm #tra #phút #đề #số #bài #chương #đại #số