Kinh Nghiệm về Đề bài – câu 5 trang 36 sgk sinh 12 nâng cao Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 5 trang 36 sgk sinh 12 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-24 00:12:23 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hãy chọn phương án vấn đáp đúng. Cơ thể sinh vật mà trong nhân tế bào sinh dưỡng có số lượng bộ NST tăng thêm bội số nguyên lần (3n, 4n, 5n,…) là dạng nào trong những dạng sau này?

Đề bài

Hãy chọn phương án vấn đáp đúng. Cơ thể sinh vật mà trong nhân tế bào sinh dưỡng có số lượng bộ NST tăng thêm bội số nguyên lần (3n, 4n, 5n,…) là dạng nào trong những dạng sau này?

A. Thể lưỡng bội

B. Thể đơn bội.

C. Thể đa bội.

D. Thể lệch bội.

Lời giải rõ ràng

Đáp án C

4326

Clip Đề bài – câu 5 trang 36 sgk sinh 12 nâng cao ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – câu 5 trang 36 sgk sinh 12 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – câu 5 trang 36 sgk sinh 12 nâng cao miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – câu 5 trang 36 sgk sinh 12 nâng cao Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 5 trang 36 sgk sinh 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 5 trang 36 sgk sinh 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #sinh #nâng #cao