Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – câu 11 trang 29 sgk hóa học 11 nâng cao 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 11 trang 29 sgk hóa học 11 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-20 17:21:48 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & left[ OH^ – right] = 0,76.10^ – 5,,mol/l cr & Rightarrow left[ OH^ – right].left[ H^ + right] = 10^ – 14cr& Rightarrow left[ H^ + right] = 10^ – 14 over 0.76.10^ – 5 = 1,3.10^ – 9,,mol/l cr )

Đề bài

Tính nồng độ mol(H^ + )(mol/lít) trong những dung dịch sau:

a)(CH_3COONa,,0,1M,,)((K_b)của(CH_3COO^ – )là(5,71.10^ – 10))

b) (NH_4Cl,,0,10M) ((K_a)của (NH_4^ + ) là (5,56.10^ – 10))

Lời giải rõ ràng

a)

(CH_3COO^ – + H_2O mathbinlower.3exhbox$buildreltextstylerightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ CH_3COOH + OH^ – )

Trước thủy phân: 0,1

Thủy phân: x ( to ) x ( to ) x

Sau thủy phân: (0,1 x) x x

Ta có (K_b = left[ CH_3COOH right]left[ OH^ – right] over left[ CH_3COO^ – right] = 5,71.10^ – 10)

(Rightarrow xx over left( 0,1 – x right) = 5,71.10^ – 10)

Vì x<<0,1 ( Rightarrow left( 0,1 – x right) approx 0,1 )

(Rightarrow xx = 0,1.5,71.10^ – 10 = 0,571.10^ – 10 )

(Rightarrow x = 0,76.10^ – 5)

(eqalign & left[ OH^ – right] = 0,76.10^ – 5,,mol/l cr & Rightarrow left[ OH^ – right].left[ H^ + right] = 10^ – 14cr& Rightarrow left[ H^ + right] = 10^ – 14 over 0.76.10^ – 5 = 1,3.10^ – 9,,mol/l cr )

(NH_4^ + + H_2O mathbinlower.3exhbox$buildreltextstylerightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ NH_3 + H_3O^ + )

Trước thủy phân: 0,1

Thủy phân: x ( to ) x ( to ) x

Sau thủy phân: (0,1 x) x x

Ta có (K_a = left[ NH_3 right]left[ H_3O^ + right] over left[ NH_4^ + right] = 5,56.10^ – 10)

(Rightarrow xx over left( 0,1 – x right) = 5,56.10^ – 10)

Vì x<<0,1 ( Rightarrow left( 0,1 – x right) approx 0,1 )

(Rightarrow xx = 0,1.5,56.10^ – 10 = 0,556.10^ – 10)

(Rightarrow x = 0,75.10^ – 5)

(left[ H_3O^ + right] = 0,75.10^ – 5,,,,mol/l)

loigiaihay

4340

Video Đề bài – câu 11 trang 29 sgk hóa học 11 nâng cao ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – câu 11 trang 29 sgk hóa học 11 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đề bài – câu 11 trang 29 sgk hóa học 11 nâng cao miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – câu 11 trang 29 sgk hóa học 11 nâng cao miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 11 trang 29 sgk hóa học 11 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 11 trang 29 sgk hóa học 11 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #hóa #học #nâng #cao