Mẹo về Đề bài – câu 10 trang 204 sgk hóa học 11 nâng cao Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 10 trang 204 sgk hóa học 11 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-20 13:03:32 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một loại xi-măng có thành phần về khối lượng như sau: hexan 43,0%; heptan 49,5%; pentan 1,80%; còn sót lại là octan. Hãy tính xem nên phải hỗn hợp 1,0g xăng đó tối thiểu với bao nhiêu lít không khí (đktc) để đảm bảo sự cháy được hoàn toàn và khi đó tạo ra bao nhiêu lít khí (CO_2)

Đề bài

Một loại xi-măng có thành phần về khối lượng như sau: hexan 43,0%; heptan 49,5%; pentan 1,80%; còn sót lại là octan. Hãy tính xem nên phải hỗn hợp 1,0g xăng đó tối thiểu với bao nhiêu lít không khí (đktc) để đảm bảo sự cháy được hoàn toàn và khi đó tạo ra bao nhiêu lít khí (CO_2)

Lời giải rõ ràng

://.youtube/watch?v=zldog7HBztw

Reply
2
0
Chia sẻ

4539

Review Đề bài – câu 10 trang 204 sgk hóa học 11 nâng cao ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – câu 10 trang 204 sgk hóa học 11 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – câu 10 trang 204 sgk hóa học 11 nâng cao miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – câu 10 trang 204 sgk hóa học 11 nâng cao Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – câu 10 trang 204 sgk hóa học 11 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 10 trang 204 sgk hóa học 11 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #hóa #học #nâng #cao