Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 6 trang 102 sgk hóa học 11 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 6 trang 102 sgk hóa học 11 được Update vào lúc : 2022-01-08 07:03:16 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Viết công thức cấu trúc hoàn toàn có thể có của những chất có công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.

Đề bài

Viết công thức cấu trúc hoàn toàn có thể có của những chất có công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=f296Z4eUL-s

Lời giải rõ ràng

Viết CTCT ứng với CTPT:

C2H6O: CH3-CH2-OH; CH3 – O -CH3

C3H6O: CH3-CH2-CHO; CH2 = CH -CH2-OH; CH2 = CH – O – CH3;

C4H10: CH3-CH2-CH2-CH3;://.youtube/watch?v=S0S6lBsnO0A

Reply
8
0
Chia sẻ

4599

Clip Đề bài – bài 6 trang 102 sgk hóa học 11 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 6 trang 102 sgk hóa học 11 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 6 trang 102 sgk hóa học 11 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 6 trang 102 sgk hóa học 11 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 6 trang 102 sgk hóa học 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 6 trang 102 sgk hóa học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học