Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 38.7 trang 94 sbt hóa học 12 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 38.7 trang 94 sbt hóa học 12 được Update vào lúc : 2022-01-18 10:33:14 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đồng (buildrel (1) overlongrightarrow ) đồng (II) oxit(buildrel (2) overlongrightarrow ) đồng (II) clorua(buildrel (3) overlongrightarrow )đồng (I) clorua (buildrel (4) overlongrightarrow )đồng (II) clorua (buildrel (5) overlongrightarrow ) đồng (II) hidroxit (buildrel (6) overlongrightarrow )đồng (II) nitrat (buildrel (7) overlongrightarrow ) khí nito (IV) oxit

Đề bài

Viết PTHH hoàn thành xong chuỗi biến hoá sau :

Đồng (buildrel (1) overlongrightarrow ) đồng (II) oxit(buildrel (2) overlongrightarrow ) đồng (II) clorua(buildrel (3) overlongrightarrow )đồng (I) clorua (buildrel (4) overlongrightarrow )đồng (II) clorua (buildrel (5) over
longrightarrow ) đồng (II) hidroxit (buildrel (6) overlongrightarrow )đồng (II) nitrat (buildrel (7) overlongrightarrow ) khí nito (IV) oxit

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Dựa vào lí thuyết về crom, đồng và hợp chất của chúng.

Lời giải rõ ràng

(left( 1 right)rm Curm + rm O_2buildrel t^0 over
longrightarrow 2CuO)

(2) CuO + 2HCl CuCl2+ H2O

(3) CuCl2+ Cu 2CuCl

(left( 4 right)rm 2CuClrm + rm Cl_2buildrel t^0 over
longrightarrow 2CuCl_2)

(5) CuCl2+ NaOH Cu(OH)2+ 2NaCl

(6) Cu(OH)2+ 2HNO3Cu(NO3)2+ 2H2O

(left( 7 right)Culeft( NO_3 right)_2buildrel t^0 over
longrightarrow CuOrm + rm 2NO_2 uparrow + 1 over 2O_2 uparrow ).

4194

Video Đề bài – bài 38.7 trang 94 sbt hóa học 12 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 38.7 trang 94 sbt hóa học 12 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 38.7 trang 94 sbt hóa học 12 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 38.7 trang 94 sbt hóa học 12 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 38.7 trang 94 sbt hóa học 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 38.7 trang 94 sbt hóa học 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #hóa #học