Mẹo về Đề bài – bài 32.11 trang 46 sbt hóa học 8 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 32.11 trang 46 sbt hóa học 8 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-08 08:25:21 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(CuO,,,,,,,, + ,,,,,,,,,,,H_2buildrel t^o overlongrightarrow Cu,,, + H_2O)

Đề bài

Người ta điều chế được 24 g đồng bằng phương pháp dùng hiđro khử đồng (II) oxit.

a) Khối lượng đồng (II) oxit bị khử là

A. 15 g. B. 45 g.

C. 60 g. D. 30 g.

b) Thể tích khí hiđro (đktc) đã dùng là

A. 8,4 lít. B. 12,6 lít.

C. 4,2 lít. D. 16,8 lít.

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

+) Tính(n_Cu)

+) Viết PTHH: (CuO,,,+ ,,,H_2buildrel t^o overlongrightarrow Cu,,, + H_2O)

+) Tính theo PTHH => số mol CuO và H2

+) Trảlời yêu cầu bài toán.

Lời giải rõ ràng

a) (n_Cu =dfrac2464) = (0,375(mol))

Phương trình hóa học :

(CuO,,,,,,,, + ,,,,,,,,,,,H_2buildrel t^o overlongrightarrow Cu,,, + H_2O)

1 mol 1 mol 1 mol

x mol (leftarrow ) y mol(leftarrow ) 0,375 mol

x = 0,375 mol; y = 0,375 mol

Khối lượng CuO bị khử là: 0,375 x 80 = 30(g)

=> Chọn D.

b) (V_H_2) cần dùng : 0,375 x 22,4 = 8,4 (lít).

=> Chọn A.

://.youtube/watch?v=1wxsoRbaS2c

Reply
8
0
Chia sẻ

4064

Clip Đề bài – bài 32.11 trang 46 sbt hóa học 8 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 32.11 trang 46 sbt hóa học 8 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 32.11 trang 46 sbt hóa học 8 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – bài 32.11 trang 46 sbt hóa học 8 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 32.11 trang 46 sbt hóa học 8

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 32.11 trang 46 sbt hóa học 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #hóa #học