Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 20.15 trang 56 sbt vật lí 12 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 20.15 trang 56 sbt vật lí 12 được Update vào lúc : 2022-02-11 06:07:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cuộn cảm của một mạch xấp xỉ có độ tự cảm (50mu F;) tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong mức chừng từ (60pF) đến (240pF.) Hỏi tần số xấp xỉ riêng của mạch hoàn toàn có thể biến thiên trong phạm vi nào?

Đề bài

Cuộn cảm của một mạch xấp xỉ có độ tự cảm (50mu F;) tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong mức chừng từ (60pF) đến (240pF.) Hỏi tần số xấp xỉ riêng của mạch hoàn toàn có thể biến thiên trong phạm vi nào?

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Sử dụng công thức tính tần số (f = dfrac12pi sqrt LC )

Lời giải rõ ràng

+ Khi (C = 60pF)

(Rightarrow f = dfrac12pi sqrt LC \= dfrac12pi sqrt 50.10^ – 6.60.10^ – 12 \= 2,9.10^6Hz)

+ Khi (C = 240pF)

(Rightarrow f = dfrac12pi sqrt LC \= dfrac12pi sqrt 50.10^ – 6.240.10^ – 12 \= 1,45.10^6Hz)

Vậy tần số xấp xỉ của mạch biến thiên từ (1,45.10^6Hz) đến (2,9.10^6Hz)

://.youtube/watch?v=qSjmn079IRg

Reply
9
0
Chia sẻ

4098

Clip Đề bài – bài 20.15 trang 56 sbt vật lí 12 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 20.15 trang 56 sbt vật lí 12 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 20.15 trang 56 sbt vật lí 12 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đề bài – bài 20.15 trang 56 sbt vật lí 12 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 20.15 trang 56 sbt vật lí 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 20.15 trang 56 sbt vật lí 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #vật #lí