Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 10 trang 187 sgk hóa học 10 nâng cao 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 10 trang 187 sgk hóa học 10 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-21 16:19:59 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & % m_Na_2SO_3 = 0,03.105.126 over 7,14.100 = 54,79% cr & % m_NaHSO_3 = 0,0027.104 over 7,14.100 = 3,93% cr & % m_Na_2SO_4 = 100% – left( 54,79% + 3,93% right) cr&;;;;;;;;;;;;;;;;;,= 41,28% cr )

Đề bài

Hỗn hợp rắn X gồm có Na2SO3, NaHSO3và Na2SO4. Cho 28,56 g X tác dụng với dung dịch H2SO4loãng, dư. Khí SO2sinh ra làm mất đi màu hoàn toàn 675 cm3dung dịch brom 0,2M. Mặt khác 7,14g X tác dụng vừa đủ với 21,6 cm3dung dịch KOH 0,125M.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính thành phần Phần Trăm về khối lượng những chất trong hỗn hợp X.

Lời giải rõ ràng

a) Phản ứng xẩy ra:

b) Đặt số mol Na­2SO3, NaHSO3và Na2SO4trong 7,14 gam hỗn hợp X lần lượt là x mol, y mol và z mol ( Rightarrow ) Trong 28,56 gam hỗn hợp X lần lượt là 4x mol, 4y mol và 4z mol ( Rightarrow 126x + 104y + 142z = 7,14,,,left( * right))

Ta có (n_Br_2 = 0,2.0,675 = 0,135,,left( mol right);)

(n_KOH = 0,125.21,6 over 1000 = 0,0027,,left( mol right))

Từ (1), (2) và (3)( Rightarrow 4x + 4y = 0,135,,left( ** right))

Từ (4) ( Rightarrow y = 0,0027,,left( *** right))

Giải hệ (*), (**), (***) ta được (left{ matrix x = 0,03105 hfill cr y = 0,0027 hfill cr z = 0,02 hfill cr right.)

Thành phần Phần Trăm khối lượng những chất trong hỗn hợp X:

(eqalign & % m_Na_2SO_3 = 0,03.105.126 over 7,14.100 = 54,79% cr & % m_NaHSO_3 = 0,0027.104 over 7,14.100 = 3,93% cr & % m_Na_2SO_4 = 100% – left( 54,79% + 3,93% right) cr&;;;;;;;;;;;;;;;;;,= 41,28% cr )

://.youtube/watch?v=31iRziSNOT4

Reply
5
0
Chia sẻ

4444

Video Đề bài – bài 10 trang 187 sgk hóa học 10 nâng cao ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 10 trang 187 sgk hóa học 10 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 10 trang 187 sgk hóa học 10 nâng cao miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 10 trang 187 sgk hóa học 10 nâng cao Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 10 trang 187 sgk hóa học 10 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 10 trang 187 sgk hóa học 10 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học #nâng #cao