Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 1 trang 107 sgk hóa học 11 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 1 trang 107 sgk hóa học 11 được Update vào lúc : 2022-01-08 08:10:33 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Dẫn xuất của hidrocacbon là hợp chất ngoài nguyên tố C, H ra còn tồn tại những nguyên tố khác ví như O, Cl…

Đề bài

Chất nào sau này là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?

a) CH2O ; b)C2H5Br; c) CH2O2; d) C6H5Br; e) C6H6; g) CH3COOH.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=zWN93ODBiyE

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Ghi nhớ: hidrocacbon là hợp chất chỉ chứa 2 nguyên tố là C và H

Dẫn xuất của hidrocacbon là hợp chất ngoài nguyên tố C, H ra còn tồn tại những nguyên tố khác ví như O, Cl…

Lời giải rõ ràng

Hiđrocacbon:C6H6

Các chất là dẫn xuất của hiđrocacbon : CH2O, C2H5Br, CH2O2, C6H5Br, CH3COOH.

://.youtube/watch?v=zWN93ODBiyE

Reply
4
0
Chia sẻ

4213

Clip Đề bài – bài 1 trang 107 sgk hóa học 11 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 1 trang 107 sgk hóa học 11 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề bài – bài 1 trang 107 sgk hóa học 11 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đề bài – bài 1 trang 107 sgk hóa học 11 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 1 trang 107 sgk hóa học 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 1 trang 107 sgk hóa học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học