Kinh Nghiệm Hướng dẫn Công của lực tính điện để mang điện tích q1 tại A đến trung điểm H của đoạn BC 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Công của lực tính điện để mang điện tích q1 tại A đến trung điểm H của đoạn BC được Update vào lúc : 2022-03-28 09:42:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ Diễn đàn > VẬT LÍ > LỚP 11 > Chương 1. Điện tích – Điện trường >

TS. Huỳnh Trúc Phương Bài tập Điện và TừBÀI TẬP PHẦN ĐIỆN TRƯỜNG – ĐIỆN THẾ 1. Hai điện tích điểm q và 2q đặt cách nhau 10 cm. M là một điểm nằm trên đường nối dài hai điện tích và cách q một đoạn r. Tìm r để điện trường tổng hợp tại M triệt tiêu.2. Cho ba điện tích điểm q1 = -2µC, q2 = 3µC và q3 = -1µC đặt tại 3 điểm A, B và C thẳng hàng. Điểm M nằm bên cạnh trái A và N nằm bên cạnh phải C, sao cho MA = AB = BC = CN = 10cm.(a) Tính điện trường và điện thế tại M và N.(b) Một điện tích điểm q0 = 1µC di tán từ M đến N. Tính công của lực điện trường riêng với điện tích q0 ?(c) Tính điện thông gửi qua mặt cầu tâm M, bán kính: R = 5cm, 15cm và 50cm.3. Xác định cường độ điện trường tại M của mặt phẳng trung trực của đoạn AB tích điện đều với tỷ suất điện dài λ >0, cách AB một đoạn r (AB = 2a)4. Một điện tích q = 0,7.10-9C phân loại đều trên nữa đường tròn tâm O bán kính R = 20cm. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại O?5. Hai mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên rộng vô hạn phân loại đều với điện tích σ = σ0 và σ’ = -3σ0. Tính cường độ điện trường tại M: (a) M nằm trong 2 mặt phẳng, (b) M nằm ngoài hai mặt phẳng.6. Một điện tích điểm q = 4.10-9C hoạt động và sinh hoạt giải trí trên trục Ox theo chiều dương trong một trường tĩnh điện và khi qua những điểm A, B, C theo thứ tự đó, điện tích q có động năng lần lượt là 6.10-7J, 10,8.10-7J, 12.10-7J. Cho biết điện thế tại A là VA = 200V. Tính điện thế tại B và C.7. Tính công của lực điện trường khi điện tích điểm q = (1/3).10-7C dịch chuyển từ M cách mặt một quả cầu tích điện đều bán kính r = 10cm một khoảng chừng a = 10cm, ra xa vô cùng. Cho biết quả cầu có tỷ suất điện mặt σ = 10-11C/mét vuông.8. Một điện tích q = (1/9).10-8C phân loại đều trên vòng dây mảnh tròn bán kính r = 4cm. Tính điện thế tại:(a) Tâm O của vòng tròn.(b) Tại một điểm M nằm trên trục của vòng tròn cách tâm h = 3cm.9. Một sợi dây thẳng dài vô hạn, đặt trong không khí, tích điện đều với tỷ suất điện tích dài λ= -6.10–9C/m. Tính cường độ điện trường và điện thế do sợi dây này gây ra tại điểm M cách dây một đoạn h = 20cm.10. Một tấm sắt kẽm kim loại phẳng rất rộng, tích điện đều. Người ta xác lập được điện tích chứa trên một hình chữ nhật kích thước 2m x 5m là 4µC. Tính cường độ điện trường tại điểm M cách tấm sắt kẽm kim loại đó 20cm.11. Tại A và B cách nhau 20cm ta đặt 2 điện tích điểm qA= -5.10–9C, qB = 5.10–9C. Tính điện thông Φe do hệ điện tích này gởi qua mặt cầu tâm A, bán kính R = 30 cm.12. Thông lượng điện trường qua một mặt kín có mức giá trị Фe= 6.103(Vm). Biết hằng số điện εo= 8.86.10–12 (F/m). Tính tổng điện tích chứa trong mặt kín đó.1TS. Huỳnh Trúc Phương Bài tập Điện và Từ13. Diện tích phẳng S nằm trong mặt phẳng (Oxy), điện trường đều phải có vectơ cường độ điện: j.bi.aE+=, với a, b là những hằng số dương. Tính thông lượng điện trường Φe qua diện tích s quy hoạnh S.14. Diện tích phẳng S nằm trong mặt phẳng (Oxy), điện trường đều phải có vectơ cường độ điện: k.aE=, với a là những hằng số dương. Tính thông lượng điện trường Φe qua diện tích s quy hoạnh S.15. Cho một đoạn dây mảnh tích điện đều với tỷ suất điện dài λ được uốn thành một cung tròn bán kính R, góc ở tâm α= 600, đặt trong không khí. Chọn gốc điện thế ở vô cùng, tính điện thế tại tâm cung tròn.16. Trong hệ tọa độ Descartes, điện thế có dạng V = a(x2+y2) – bz2 với a, b là những hằng số dương. Viết biểu thức vectơ cường độ điện trường trong không khí.17. Điện tích Q. = -5µC đặt cố định và thắt chặt trong không khí. Điện tích q = +8µC di tán trên đường thẳng xuyên qua Q., từ M cách Q. một khoảng chừng 50cm, lại gần Q. thêm 30cm. Tính công của lực điện trường trong dịch chuyển đó. 18. Hai quả cầu nhỏ A và B cách nhau 0,05m và mang điện tích qA = 12,8.10-7C, qB = 1,8.10-7C. Một điện tích điểm thứ ba C (qC) được đặt trong tĩnh điện trường của A và B. Định vị trí của C sao cho hợp lực của tĩnh điện trường tác dụng lên qC bằng không.19. Hai điện tích điểm A (qA = 8.10-6C), B (qB = -7.10-6C) được đặt tại hai điểm A(0,2m; 0), B(-0,3m; 0). Định tọa độ của một điện điểm thứ ba C (qC = 10-8C) sao cho tĩnh điện trường tại gốc tọa độ O (0, 0) bằng không.20. Một điện tích điểm q = 4.10-9C hoạt động và sinh hoạt giải trí trên trục Ox theo chiều dương trong tĩnh điện trường và khi qua những điểm A, B, C theo thứ tự, điện tích q có động năng lần lượt là 6.10-7J, 10,8.10-7J và 12.10-7J. Cho biết điện thế tại A là VA = 200V. Tính điện thế tại B và C.21. Hai điện tích điểm q0 = 6.10-9C và qA = 2.10-9C được đặt tại những điểm O và A (xA = 1m) của trục x’Ox. Một điện tích điểm q = 10-9C khởi đầu di tán từ một điểm rất xa trên Ox và khuynh hướng về O. Tại một điểm P, thế năng điện của q là 7,2.10-8J. Xác xác định trí của P.22. Một vật dẫn điện có kích thước nhỏ mang điện tích qA đặt tại A. Một vật dẫn điện thứ hai mang điện tích qB = 2.10-8C di tán từ R đến T theo đường RST. Trong sự di tán này thế năng điện của B giảm sút 1,8.10-4j. Cho biết AR = 0,4m; ST = 0,1m. Tìm qA (hình 1)23. Giả sử nhận định rằng trong nguyên tử hydro, quĩ đạo của điện tử là đường tròn có tâm O là trọng tâm của hạt proton và có bán kính R = 5.10-11m.a) Tính vận tốc dài của điện tửb) Tính động năng, thế năng điện và nguồn tích điện toàn phần của điện tử. Suy ra nguồn tích điện tối thiểu thiết yếu để ion hóa một nguyên tử hydro. Điện tích của proton: e = 1,6.10-19C; của điện tử: e = -,16.10-19C. Khối lượng điện tử: me = 9,1.10-31kg.2AqATSRBqB600(Hình 1)TS. Huỳnh Trúc Phương Bài tập Điện và Từ24. Tính điện thông của điện trường k47i23E+=gửi qua mặt diện tích s quy hoạnh S = 2m2 của mặt phẳng Oxy.25. Một điện tích q = 7.10-9C được đặt tại tâm O của mặt cầu (S), bán kính R = 5cm.a) Tính điện thông φe của cường độ điện trường gửi qua mặt (S).b) Nếu q ở cách tâm O một khoảng chừng 3cm thì điện thông bằng bao nhiêu?c) Nếu q ở cách tâm O 6cm thì điện thong bằng bao nhiêu?26. Cho hai thanh dẫn điện (A) và (B) dài bằng nhau l = 0,2m, tiết diện nhỏ so với chiều dài được đặt vuông góc nhau như hình 2, với OA=OB=0,1m. Mật độ điện dài không đổi trên (A) và (B) lần lượt là λ = 10-9C/m và – λ = -10-9C/m. Tính điện thế và xác lập cường độ điện trường tại O.27. Một điện tích dương được phân loại trên một phần tư đường tròn với tỷ suất điện dài tại M là λ = 10-8θ (C/m) (θ tính bằng rad). Tìm điện thế tại tâm O.28. Một điện tích q = 0,7.10-9C phân loại đều trên nửa đường tròn tâm O, bán kính R = 20cm. Xác định cường độ điện trường E tại tâm O.29. Ba điện tích điểm q1 = 5.10-6C, q2 = -20.10-6C và q3 = 10.6C đặt tại ba đỉnh A, B, C của tam giác đều cạnh a = 10cm. Tính điện thế tại tâm O của tam giác và điện thế năng của hệ.30. Một điện tích dương được phân loại đều trên mặt phẳng rộng vô hạn với tỷ suất điện mặt σ. Tính điện thế tại một điểm M cách mặt phẳng một đoạn x.31. Ba điện tích điểm q1 = 5.10-6C, q2 = -20.10-6C, q3 = 10-6C được đặt tại đỉnh A, B, C của tam giác đều cạnh a =10cm. Tính điện thế tại tâm O và điện thế năng của hệ.32. Có hai điện tích điểm q1 = 8.10-8C và q2 = -3.10-8C đặt tại hai điểm A, B cách nhau d = 10-1m.a) Xác định vector cường độ điện trường tại M, N, P sau cho: AM= 4.10-2m, AN = 5.10-2m, AP = 9.10-2m, BM= 6.10-2m, BN = 15.10-2m, BP = 7.10-2m, b) Tính điện thế gây ra bởi ba điện tích q1, q2, q3 tại M, N và Pc) Tính công của lực tĩnh điện khi điện tích q = 5.10-10C di tán từ M đến N.33. Hai quả cầu nhỏ (A) và (B) giống nhau cùng khối lượng m = 0,1g, cùng mang điện tích q, được treo ở hai đầu sợi dây không lượng không đáng kể, cùng chiều dài l = 10cm. Hai sợi dây này cùng buộc vào một trong những điểm cố định và thắt chặt O ở đầu trên. Do lực đẫy hai quả cầu , hai sợi dây treo tạo thành một góc 2α = 10014’. Tính trị số q (cho biết thêm thêm tần suất trọng trường g = 10m/s2)34. Một vòng tròn tâm O, bán kính R =5cm làm bằng dây mảnh mang điện đều q = 5.10-8C.3OAB-λλ(Hình 2)TS. Huỳnh Trúc Phương Bài tập Điện và Từa) Xác định cường độ điện trường tại tâm O và tại M trên trục của vòng tròn cách tâm O một đoạn x = 10cm.b) Tại điểm nào trên trục của vòng tròn, cường độ điện trường đạt cực lớn. Tính giá trị cực lớn này.4TS. Huỳnh Trúc Phương Bài tập Điện và TừVẬT DẪN1. Một vật dẫn rỗng, cô lập, hình cầu tâm O, bán kính ngoài R2 = 21cm, bán kính trong R1 = 19cm, mang điện tích Q. = 10-6C. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại điểm M cách tâm O một khoảng chừng r = 10cm, r = 20cm và r = 30cm.2. Người ta tích điện vào một trong những quả cầu dẫn điện (S), rỗng và cô lập, bán kính ngoài R = 20cm, bằng một hiệu điện thế V = 4500V.(a) Tính điện tích Q. trên (S).(b) Vẫn không thay đổi điện tích Q. trên (S), người ta cho (S) xung quanh một quả cầu (S’) dẫn điện, trung hòa, có bán kính R’ = 15cm và có cùng tâm với quả cầu (S). Tìm điện thế V’ của (S’).3. Chiều cao của một tụ điện trụ bán kính trong là 20cm, bán kính ngoài 40cm là bao nhiêu để nó có cùng điện dung với một tụ điện cầu cùng bán kính trong và bán kính ngoài.4. Một quả cầu sắt kẽm kim loại tâm O, bán kính R = 50cm, tích điện Q. = 5.10-5C. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại một điểm:(a) Nằm cách mặt cầu 100cm.(b) Nằm sát mặt ngoài(c) Ở tâm quả cầu.5. Cho một tụ điện phẳng điện dung C = 1,78.10-11F, diện tích s quy hoạnh mỗi bản S = 100cm2, giữa hai bản là chất điện môi ε = 2. Khi một điện tích q = 4,5.10-9C được đặt tại giữa hai bản của tụ thì điện tích đó chịu tác dụng của một lực F = 9,81.10-5N. Tính:(a) Hiệu điện thế U giữa hai bản tụ.(b) Điện tích Q. của tụ.(c) Mật độ nguồn tích điện điện trường we và nguồn tích điện điện trường We giữa hai bản tụ.6. Một quả cầu sắt kẽm kim loại bán kính 10cm, điện thế V = 300V. Tính tỷ suất điện mặt σ của quả cầu.7. Cho một tụ điện cầu bán kính hai bản R1 = 1cm và R2 = 4cm, hiệu điện thế giữa hai bản U = 3000V. Tính cường độ điện trường tại một điểm cách tâm 3cm.8. Ba vỏ cầu dẫn điện mỏng dính, đồng tâm có bán kính và điện tích toàn phần như trên hình vẽ. Điện thế ở vô cùng là bằng không.(a) Tính điện thế trên vỏ cầu thứ ba.(b) Tính hiệu điện thế V1 – V2 giữa vỏ cầu 1 và vỏ cầu 2.(c) Tìm điện tích toàn phần ở trên mặt ngoài của vỏ cầu 2.5TS. Huỳnh Trúc Phương Bài tập Điện và Từ9. Hai quả cầu sắt kẽm kim loại bán kính a = 5 cm và b = 2 cm được đặt cách xa nhau một khoảng chừng to nhiều hơn nhiều so với a, chúng được nối với nhau bằng một dây dẫn nhỏ. Lúc đầu hai quả cầu không tích điện và công tắc nguồn trên dây nối được mở. Sau đó người ta chuyển một điện tích Q. = 70 × 10-9 C lên một trong hai quả cầu rồi đóng công tắc nguồn lại. Sau khi hai quả cầu đạt cân đối tĩnh điện, tính điện tích Qa và Qb của chúng.10. Một điện tích Q. = 3 C được đặt tại tâm của hai vỏ cầu dẫn điện đồng tâm. Vỏ cầu bên phía ngoài có bán kính b = 3m được nối đất. Vỏ cầu bên trong có bán kính a = 1 m và điện tích toàn phần QA = -1 C. Xét điểm P ở cách tâm một khoảng chừng 2m. (a) Tìm điện tích ở mặt ngoài của vỏ cầu A.(b) Tìm điện tích toàn phần trên vỏ cầu B.(c) Tìm hiệu điện thế ∆V = VA – VB giữa hai vỏ cầu.11. Tính điện dung của tụ điện cầu có bán kính 2 bản là R1= 15cm, R2= 18cm, giữa hai bản có chất điện môi có thông số ε= 5.12. Hai bản sắt kẽm kim loại phẳng hình tròn trụ, bán kính bằng nhau và bằng 20cm, đặt đồng trục, cách nhau 1mm, tạo thành một tụ điện phẳng. Tính điện dung của tụ điện này, biết khoảng chừng giữa hai bản được lấp đầy một chất điện môi có thông số điện môi ε= 20.13. Tụ điện có điện dung C = 5µF, được tích điện ở hiệu điện thế U = 6V. Tính nguồn tích điện điện trường của tụ điện.14. Hai quả cầu sắt kẽm kim loại bán kính R1= 8cm và R2= 5cm ở xa nhau, được nối với nhau bằng một dây dẫn có điện dung không đáng kể. Tích điện tích Q. = 13.10-8C cho hệ hai quả cầu. Tính điện tích mà quả cầu có bán kính R2 nhận được.15. Quả cầu sắt kẽm kim loại bán kính R = 20cm, tích điện Q. = 6.10-8C, đặt trong không khí. Tính nguồn tích điện điện trường của quả cầu này.16. Chứng minh rằng điện dung của tụ điện trụ có độ cao h, bán kính 2 bản R1 và R2 là( )120R/Rlnh2Cπε=Tính lại C khi R2 – R1 = d << R117. Chứng minh rằng điện dung của tụ điện cầu có bán kính 2 bản R1 và R2 là12210RRRR4C−πε=Tính lại C khi R2 – R1 = d << R16TS. Huỳnh Trúc Phương Bài tập Điện và TừTỪ TRƯỜNG TRONG CHÂN KHÔNG1. Một khung dây tròn bán kính 10cm, đặt trong không khí, trên đó quấn 100 vòng dây mảnh. Cường độdòng điện qua mỗi vòng dây là 1A. Tính cảm ứng từ tại tâm khung dây.2. Một dây dẫn mảnh, được uốn thành hình vuông vắn cạnh a, đặt trong chân không. Cho dòng điện có cường độ I chạy qua dây dẫn đó. Tính độ lớn của cảm ứng từ tại tâm hình vuông vắn.3. Cho dòng điện 10 A chạy qua dây dẫn rất dài, gồm hai nửa đường thẳng Ax và Ay vuông góc nhau như hình 6.4. Tính cảm ứng từ tại M, biết AM = 5cm. Biết khối mạng lưới hệ thống đặt trong không khí.4. Một ống dây solenoid dài 50cm, đặt trong không khí, được quấn bởi 5000 vòng dây mảnh. Đường kính của ống dây khá nhỏ để từ trường trong ống dây sẽ là đều. Cho dòng điện 5A chạy qua ống dây. Tính cảm ứng từ trong tâm ống dây.5. Một đoạn dây thẳng AB = 20cm đặt trong không khí, có dòng điện I = 20A chạy qua. Tính cảm ứng từ tại điểm M trên trung trực của AB, nhìn AB dưới góc 60o.6. Cho dòng điện I = 10A chạy qua dây dẵn thẳng dài và qua vòng dây tròn như hình 6.6. Biết bán kính vòng tròn là 2cm và khối mạng lưới hệ thống đặt trong không khí. Tính cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn.7. Một dây dẫn rất dài, đặt trong không khí, có dòng điện I = 10A chạy qua. Sợi dây được uốn làm 3 phần như hình 6.7. Tính cảm ứng từ tại tâm O của cung tròn. Biết bán kính cung tròn là 5cm.8. Dòng điện I = 10A chạy qua đoạn dây dẫn thẳng AB đặt trong không khí như hình 6.8. Tính cường độ từ trường tại điểm M cách AB một khoảng chừng h = 10cm. Biết θ1 = 300 và θ2 = 600.9. Hai dây dây thẳng dài vô hạn đặt cách nhau một khoảng chừng d = 10cm trong không khí, có dòng điện I1 = I2 = 10 A cùng chiều chạy qua. Tính cảm ứng từ tại điểm M cách hai dây 8cm và 6cm.10. Một dây dẫn rất dài, gấp thành hai nửa đường thẳng Ox và Oy vuông góc nhau như hình 6.9. Cho dòng điện 10A chạy qua dây dẫn. Tính cảm ứng từtại điểm M trên đường phân giác của góc O, cách O một đoạn OM = 14,1cm.11. Cho dây dẫn thẳng rất dài, bị bẻ gấp khúc 450 như hình 6.11, có dòng điện I = 10A chạy qua. Biết AM = BM = 5cm. Tính độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại điểm M.7TS. Huỳnh Trúc Phương Bài tập Điện và Từ12. Đoạn dây dẫn thẳng, dài 5cm, đặt trong từ trường đều B = 10–2T, phù thích hợp với đường sức từ một góc 300, có dòng I = 4A chạy qua. Tính độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây.13. Một khung dây hình chữ nhật, kích thước 20 x 40cm, đặt trong từ trường đều phải có cảm ứng từ B = 0,05T, sao cho trục quay của khung dây và mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ trường. Khung dây có 100 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện I = 2A chạy qua. Tính độ lớn của mômen lực từ tác dụng lên khung dây.14. Một khung dây hình chữ nhật, kích thước 20 x 40cm, đặt trong từ trường đều phải có cảm ứng từB = 0,05T, sao cho trục quay của khung dây vuông góc với đường sức từ trường và mặt phẳng khung dây tuy nhiên tuy nhiên với đường sức từ trường. Khung dây có 100 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện I = 2A chạy qua. Tính độ lớn của mômen lực từ tác dụng lên khung dây.15. Hai dây dẫn thẳng tuy nhiên tuy nhiên, cách nhau 20cm trong không khí, có dòng điện I1= 2A và I2= 5A cùng chiều chạy qua. Tính độ lớn của lực tương tác lên mỗi mét chiều dài của chúng.16. Khung dây hình chữ nhật có diện tích s quy hoạnh S = 100cm2 quay đều trong từ trường B = 0,1T với vận tốc 5 vòng/giây. Trục quay của khung dây vuông góc với những đường sức từ. Xác định từ thông gởi qua khung dây ở thời gian t bất kì. Biết rằng, lúc t = 0 pháp tuyến ncủa khung dây tuy nhiên tuy nhiên và cùng chiều với vectơ cảm ứng từ B.17. Khung dây hình chữ nhật, có chiều dài b, chiều rộng a, đặt đồng phẳng với một dây dẫn thẳng dài vô hạn, có dòng điện I chạy qua như hình 7.7. Tính từ thông gởi qua khung dây theo những thông số ghi trên hình vẽ.18. Một electron bay vào từ trường đều theo phía phù thích hợp với những đường cảm ứng từ một góc 300. Tính độ lớn của lực Lorentz tác dụng lên electron. Biết cường độ từ trường là 10A/m và vận tốc của electron là 4.103m/s.19. Một electron bay vào từ trường đều B = 10–5T, theo phía vuông góc với đường sức từ. Tính bán kính quĩ đạo, biết vận tốc của electron là một trong,6.106 m/s.20. Một electron bay vào từ trường đều B = 10–5T, theo phía vuông góc với đường sức từ. Nó vạch ra một đường tròn bán kính 91 cm. Tính chu kì quay của electron.21. Một electron sau khi được tần suất bởi hiệu điện thế U = 3V thì hoạt động và sinh hoạt giải trí tuy nhiên tuy nhiên với một dây dẫn thẳng dài và cách dây dẫn một khoảng chừng a = 4cm. Tính lực từ tác dụng lên electron nếu cho dòng điện I = 5A chạy qua dây dẫn.22. Hạt α có động năng 500eV bay theo phía vuông góc với đường sức của một từ trường đều phải có cảm ứng từ 0,01T. Tính bán kính quĩ đạo của hạt α. Biết khối lượng hạt α là m = 6,6.10–27kg.23. Hai dòng điện thẳng vô hạn, có cường độ I1 = 0,5I2 = 10A, đặt tuy nhiên tuy nhiên cách nhau 30cm. Một khung dây hình vuông vắn có diện tích s quy hoạnh S = 100cm2 được đặt vào giữa khoảng chừng trống gian của hai dòng điện sao cho tâm của hình vuông vắn trùng với trung điểm của khoảng chừng cách nối 2 8TS. Huỳnh Trúc Phương Bài tập Điện và Từdòng điện (hệ 2 dòng điện và khung dây cùng nằm trong mặt phẳng). Hãy tính từ thông của hai dòng điện gửi qua khung dây khi:(a) I1 và I2 cùng chiều.(b) I1 và I2 ngược chiều.24. Cho vòng kín (C) khuynh hướng và những dòng điện như hình 7.11. Tính lưu số của cảm ứng từ B do những dòng điện đó gây ra dọc theo (C). 25. Một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện I= 5 A trải qua. Tính cảm ứng từ B tại một điểm nằm trên trung trực của đoạn dây, cách dây một khoảng chừng a = 3 cm và nhìn đoạn dây dưới một góc φ = 120º.26. Một dòng điện thẳng, dài vô hạn có cường độ I được uốn cong như trên hình 7.12, với AB là nửa đường tròn tâm O, bán kính R. Tính cảm ứng từ B do dây tạo ra ở tâm O.27. Một dòng điện thẳng, dài vô hạn, cường độ I được uốn cong như hình 7.13. Tính vector cảm ứng từ B ở tâm O.28. Một cuộn dây gồm 200 vòng có dạng khung hình chữ nhật dài 3 cm, rộng 2 cm được đặt trong một từ trường đều B= 0,1 T. Cường độ dòng qua cuộn dây là I = 10-7A. Tính thế năng của cuộn dây khi khung chữ nhật tuy nhiên tuy nhiên với từ trường.29. Một dòng điện tròn bán kính R= 2 cm, cường độ I= 2 A được đặt vuông góc với đường sức của một từ trường đều phải có B = 0,2T. Phải phục vụ một công minh bao nhiêu để quay vòng dây về vị trí tuy nhiên tuy nhiên với đường sức.30. Tính mômen từ pm của một dòng điện tròn tâm O bán kính R = 100mm và có cảm ứng từ tại tâm là 6,0µT.31. Trên một vòng dây bán kính R = 10cm có dòng điện cường độ I = 1A chạy qua. Tìm cảm ứng từ tại tâm vòng dây và tại một điểm M trên trục vòng dây với OM = 10cm.32. Cuộn dây của một điện kế gồm N = 400 vòng có dạng khung chữ nhật chiều dài a = 3cm, chiều rộng b = 2cm, được đặt trong một từ trường đều phải có cảm ứng từ B = 0,1T. Dòng điện chạy trong khung có cường độ I = 10-7A. Tính:(a) Thế năng của khung dây trong từ trường tại hai vị trí:- Vị trí 1: mặt phẳng của khung tuy nhiên tuy nhiên với đường sức từ trường.- Vị trí 2: mặt phẳng khung phù thích hợp với đường sức từ trường một góc 300.(b) Công của lực điện từ khi khung quay từ vị trí 1 đến vị trí 2.9Hình 7.11H.7.12H.7.13TS. Huỳnh Trúc Phương Bài tập Điện và TừHIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG TỪ1. Một thanh dẫn chiều dài l di tán với vận tốc không đổi v ra xa một dòng điện thẳng vô hạn, cường độ I. Ở khoảng chừng cách r, tính sđđ cảm ứng giữa hai đầu thanh.2. Một khung dây dẫn tròn bán kính a được đặt trong một từ trường đều B = B0e−ωt, với B0 không đổi và phù thích hợp với mặt phẳng khung dây một góc α. Tính sức điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.3. Một khung dây dẫn gồm hai dây khá dài tuy nhiên tuy nhiên nối với nhau bằng một điện trở R, và một thanh trượt. Đặt khung gần một dòng điện thẳng vô hạn cường độ I, tuy nhiên tuy nhiên với hai dây dẫn. Cho thanh trượt với vận tốc không đổi v, xác lập chiều và độ lớn dòng điện cảm ứng trong khung.4. Một thanh dẫn điện dài 1m quay đều quanh một đầu với tần số 2 vòng/s trong một từ trường đều B = 0,1T vuông góc với thanh. Tính hiệu thế giữa hai đầu thanh.5. Ống dây có thông số tự cảm L = 0,2H. Tính từ thông gởi qua ống dây đó khi cho dòng điện 2A chạy qua nó.6. Một ống dây có chiều dài 50cm, tiết diện ngang S = 5cm2, được quấn bởi 5000 vòng dây dẫn mảnh. Tính thông số tự cảm của ống dây. Biết rằng trong tâm ống dây là không khí.7. Một khung dây tròn đường kính 20cm, được quấn bởi 200 vòng dây đồng rất mảnh. Khung dây được đặt trong một từ trường đều phải có đường sức từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây, nhưng độ lớn của cảm ứng từ biến thiên theo thời hạn: B = 0,02t + 0,005t2 (những cty đo trong hệ SI). Suất điện động cảm ứng trên cuộn dây vào lúc t = 8s có độ lớn bao nhiêu?8. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 40cm hoạt động và sinh hoạt giải trí đều với vận tốc 5m/s theo phương vuông góc với những đường cảm ứng từ của từ trường đều. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây là U = 0,6 V. Tính cảm ứng từ B.9. Khung dây hình chữ nhật, có 100 vòng dây. Diện tích khung dây là 300 cm2. Quay đều khung dây trong từ trường đều B = 0,2T (trục quay vuông góc với đường cảm ứng từ) sao cho trong thời hạn 0,5 giây, pháp tuyến của khung dây quét được góc 90o. Tính suất điện động cực lớn xuất hiện trong khung dây.10. Đoạn dây dẫn AB hoạt động và sinh hoạt giải trí vuông góc với những đường sức từ của một từ trường đều B = 1T với vận tốc không đổi v = 2m/s và luôn tiếp xúc với một khung dây dẫn như hình 9.7. Biết AB = 50cm, điện trở của đoạn AB là RAB= 5Ω, điện trở của những đoạn dây khác là không đáng kể. Xác định chiều và độ lớn của dòng điện cảm ứng trên đoạn AB.10TS. Huỳnh Trúc Phương Bài tập Điện và Từ11. Một ống dây soneloid có 800 vòng dây, hệsốtựcảm L = 3,2mH. Tính nguồn tích điện từ trường trong ống dây khi cho dòng điện 2A chạy qua ống dây.12. Một dây dẫn bằng ñồng có tiết diện S0= 1mm2, ñược gấp thành hình vuông vắn, ñặt trong từ trường ñều, sao cho mặt phẳng hình vuông vắn vuông góc với những ñường cảm ứng từ. Biết cảm ứng từ biến thiên theo ñịnh luật B = 0,01sin (100πt) (T). Tính gía trị cực ñại của cường ñộ dòng ñiện trong dây dẫn. Biết diện tích s quy hoạnh hình vuông vắn là S = 25cm2, ñiện trở suất của ñồng là ρ= 1,6.10–8Ωm.11

://.youtube/watch?v=VgUMBj-7L3o

4106

Review Công của lực tính điện để mang điện tích q1 tại A đến trung điểm H của đoạn BC ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Công của lực tính điện để mang điện tích q1 tại A đến trung điểm H của đoạn BC tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Công của lực tính điện để mang điện tích q1 tại A đến trung điểm H của đoạn BC miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Công của lực tính điện để mang điện tích q1 tại A đến trung điểm H của đoạn BC Free.

Thảo Luận vướng mắc về Công của lực tính điện để mang điện tích q1 tại A đến trung điểm H của đoạn BC

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công của lực tính điện để mang điện tích q1 tại A đến trung điểm H của đoạn BC vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #của #lực #tính #điện #để #mang #điện #tích #tại #đến #trung #điểm #của #đoạn