Mẹo Hướng dẫn Cơ quan chuyên trách bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc trên biển khơi đạo là ai Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cơ quan chuyên trách bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc trên biển khơi đạo là ai được Update vào lúc : 2022-01-05 17:01:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2022. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022 và thay thế Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng số 02/1997/PL-UBTVQH9.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM[1]

Việc phát hành Luật Biên phòng Việt Nam là thiết yếu, xuất phát từ những nguyên do như sau:

Thứ nhất, trong trong năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, quan điểm, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc nhưng không được thể chế hóa thành pháp lý như:Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,Chiến lược tăng trưởng bền vững kinh tế tài chính biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới vương quốc; trong số đó, xác lập trách nhiệm biên phòng là Bảo vệ vững chãi độc lập, độc lập lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới vương quốc,; bảo vệ hòa bình, bảo mật thông tin an ninh, văn hóa truyền thống, pháp lý, tính uy nghiêm và hình tượng vương quốc tại biên giới, cửa khẩu; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; bảo vệ, phòng thủ vững chãi biên giới vương quốc; góp thêm phần tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và toàn nước; đồng thời xác lập Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới vương quốc toàn dân rộng tự do, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách; Chiến lược chỉ rõ Sớm phát hành Luật Biên phòng Việt Nam.

Thứ hai, xuất phát từ vị trí, vai trò của biên giới vương quốc, đấy là yếu tố kế hoạch, lâu dài của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Bộ đội Biên phòng phục vụ yêu cầu làm nòng cốt, chuyên trách quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc trong tình hình mới.

Thứ ba, lúc bấy giờ, hoạt động và sinh hoạt giải trí trên biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu có nhiều lực lượng thuộc những bộ, ngành với trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại những văn bản pháp lý chuyên ngành. Tuy nhiên, thực tiễn thực thi trách nhiệm biên phòng còn những hạn chế, chưa ổn; công tác thao tác phối hợp Một trong những bộ, ngành, cơ quan ban ngành thường trực địa phương, lực lượng nòng cốt, chuyên trách với những lực lượng hiệu suất cao ở khu vực biên giới, cửa khẩu chưa ngặt nghèo, hiệu suất cao chưa cao. Bên cạnh đó, việc góp vốn đầu tư của nhà nước, địa phương vào một trong những số trong những chương trình, tiềm năng vương quốc tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả vẫn còn đấy giàn trải, chất lượng, hiệu suất cao chưa phục vụ yêu cầu xây dựng biên giới vương quốc, khu vực biên giới vững mạnh.

Thứ tư, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng Ra đời cách đó hơn 20 năm trong Đk, toàn cảnh lịch sử hoàn toàn khác với lúc bấy giờ. Pháp lệnh chỉ kiểm soát và điều chỉnh những yếu tố liên quan đến Bộ đội Biên phòng, chưa đề cập đến những chủ thể khác trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới vương quốc, khu vực biên giới. Một số quy định liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân chưa phù phù thích hợp với Hiến pháp năm trước đó đó; nhiều trách nhiệm, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng không được quy định trong Pháp lệnh mà quy định tại những luật khác và văn bản dưới luật dẫn đến tình trạng khó theo dõi, thiếu thống nhất, gây trở ngại vất vả cho quy trình thực thi trách nhiệm biên phòng của Bộ đội Biên phòng. Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, những ban, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố có biên giới đều thống nhất kiến nghị, báo cáo Quốc hội xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam.

Thứ năm, thực tiễn hơn 60 năm qua, Bộ đội Biên phòng đã và đang vận dụng có hiệu suất cao những hình thức, giải pháp công tác thao tác biên phòng nhưng không được luật hóa; việc tổ chức triển khai xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong quản trị và vận hành, bảo vệ độc lập lãnh thổ lãnh thổ, biên giới vương quốc không được quy định rõ ràng nên thiếu cơ sở pháp lý để những cty, lực lượng hiệu suất cao và Bộ đội Biên phòng trong thực thi trách nhiệm xây dựng, quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, khu vực biên giới.

Biên giới vương quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Xây dựng, quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc là trách nhiệm của những cấp, những ngành và của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị. Để bảo vệ vững chãi độc lập lãnh thổ lãnh thổ, bảo mật thông tin an ninh biên giới vương quốc đang nêu lên thiết yếu phải có khối mạng lưới hệ thống văn bản pháp lý đồng điệu, thống nhất. Vì vậy, việc phát hành Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng, thiết yếu; phục vụ yêu cầu xây dựng, quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, khu vực biên giới trong tình hình mới.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT

1. Mục đích

– Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng tự do, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tân tiến, một số trong những thành phần tiến thẳng lên tân tiến; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận bảo mật thông tin an ninh nhân dân ở khu vực biên giới vững chãi phục vụ yêu cầu trách nhiệm quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc trong tình hình mới.

– Phòng ngừa, ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn, hành vi xâm phạm biên giới vương quốc; bảo vệ Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, nhân dân và những tiềm năng chính trị, kinh tế tài chính, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh ở khu vực biên giới; phòng, chống có hiệu suất cao tội phạm, giữ vững ổn định bảo mật thông tin an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

– Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng phục vụ yêu cầu trách nhiệm trong tình hình mới.

2. Quan điểm chỉ huy

– Thể chế khá đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng, quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc; xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng điệu với khối mạng lưới hệ thống pháp lý và những điều ước quốc tế về biên giới vương quốc mà Việt Nam là thành viên.

– Kế thừa những quy định của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng còn giá trị, khắc phục những vướng mắc, chưa ổn; thanh tra rà soát, so sánh với những quy định pháp lý hiện hành để tránh xích míc, chồng chéo; đồng thời tăng trưởng, tương hỗ update những quy định mới nhằm mục đích phục vụ yêu cầu xây dựng, quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc.

– Bám sát những chủ trương đã được nhìn nhận tác động của dự án công trình bất Động sản Luật. Nghiên cứu, tiếp thu những quy định pháp lý về công tác thao tác biên phòng, tổ chức triển khai lực lượng bảo vệ biên giới của một số trong những nước láng giềng, khu vực để vận dụng phù phù thích hợp với Đk của việt nam.

III. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

1. Bố cục

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2022 quy định về chủ trương, nguyên tắc, trách nhiệm, hoạt động và sinh hoạt giải trí, lực lượng, bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên về biên phòng; gồm 06 chương 36 điều, rõ ràng:

– Chương I. Những quy định chung, gồm 08 điều (từ Điều 1 đến Điều 8);

– Chương II. Hoạt động cơ bản về biên phòng, gồm 04 điều (từ Điều 9 đến Điều 12);

– Chương III. Lực lượng BĐBP, gồm 12 điều (từ Điều 13 đến Điều 24);

– Chương IV. Bảo đảm biên phòng và chính sách, chủ trương riêng với lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng, gồm 03 điều (từ Điều 25 đến Điều 27);

– Chương V. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai về biên phòng, gồm 07 điều (từ Điều 28 đến Điều 34);

– Chương VI. Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (Điều 35 và Điều 36).

2. Nội dung cơ bản

Luật Biên phòng Việt Nam quy định khá đầy đủ, toàn vẹn và tổng thể, rõ ràng về bảo vệ độc lập lãnh thổ lãnh thổ, biên giới vương quốc của Tổ quốc; nhất là quy định rõ trách nhiệm của những cấp, những ngành, lực lượng vũ trang và của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị trong xây dựng, quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, phục vụ hai trách nhiệm kế hoạch là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tăng trưởng, rõ ràng:

2.1. Những quy định chung (Chương I)

Chương này gồm 08 điều, từ Điều 1 đến Điều 8; quy định về phạm vi kiểm soát và điều chỉnh, những từ ngữ cần lý giải và quy định về chủ trương của Nhà nước về biên phòng, nguyên tắc thực thi trách nhiệm biên phòng, trách nhiệm biên phòng, lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng, trách nhiệm và chính sách, chủ trương của cơ quan, tổ chức triển khai, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp sức lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng và những hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng.

2.1.1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh (Điều 1)

Khác với Pháp lệnh BĐBP, phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật Biên phòng Việt Nam mang tính chất chất toàn vẹn và tổng thể hơn nhằm mục đích lôi kéo sức mạnh mẽ và tự tin của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị và toàn dân trong thực thi trách nhiệm xây dựng, quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, khu vực biên giới, rõ ràng: Luật này quy định chủ trương, nguyên tắc, trách nhiệm, hoạt động và sinh hoạt giải trí, lực lượng, bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên về biên phòng.

2.1.2. Giải thích từ ngữ (Điều 2)

Luật Biên phòng Việt Nam lý giải riêng với một số trong những từ ngữ mà lúc bấy giờ không được quy định tại những luật khác nhằm mục đích thống nhất nhận thức riêng với những quy định của Luật, rõ ràng:

Biên phòng là tổng thể những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, giải pháp bảo vệ độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo vệ bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ở khu vực biên giới bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc bản địa (khoản 1 Điều 2).

Nền biên phòng toàn dân là sức mạnh biên phòng của giang sơn, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần và những nguồn lực với phương châm toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, độc lập, tự chủ, tự cường (khoản 2 Điều 2).

Thế trận biên phòng toàn dân là việc tổ chức triển khai, triển khai, sắp xếp lực lượng và những nguồn lực thiết yếu để thực thi trách nhiệm biên phòng phù phù thích hợp với Chiến lược bảo vệ biên giới vương quốc (khoản 3 Điều 2).

Vành đai biên giới là phần lãnh thổ từ đường biên giới giới vương quốc trên đất liền trở vào từ 100 m đến 1.000 m do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới vương quốc quyết định hành động, trường hợp đặc biệt quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định hành động (khoản 4 Điều 2).

2.1.3. Về chủ trương của Nhà nước về biên phòng (Điều 3)

Trên cơ sở thanh tra rà soát những chủ trương đã được quy định tại Luật Biên giới vương quốc để không trùng lặp; đồng thời, tương hỗ update chủ trương của Nhà nước riêng với lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng, BĐBP, những lực lượng khác ở địa phương, nhất là những xã biên giới nhưng vẫn đảm bảo rõ ràng hóa những Nghị quyết của Đảng, thừa kế và pháp điển hóa những chủ trương về biên phòng đã được quy định trong những văn bản pháp lý hiện hành. Luật Biên phòng Việt Nam quy định 07 chủ trương của nhà nước về biên phòng, gồm:

– Thực hiện chủ trương độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tăng trưởng, ổn định lâu dài với những nước có chung đường biên giới giới; mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân.

– Giải quyết những yếu tố biên giới vương quốc bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền lợi chính đáng của nhau, phù phù thích hợp với Hiến pháp, pháp lý Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Sử dụng những giải pháp chính đáng, thích hợp để bảo vệ độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

– Thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa; xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới vương quốc toàn dân vững mạnh, rộng tự do, Nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

– Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh; ưu tiên nguồn lực góp vốn đầu tư, tân tiến hóa những khu công trình xây dựng biên giới, tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển, đối ngoại ở khu vực biên giới.

– Huy động những nguồn lực của cơ quan, tổ chức triển khai và thành viên trong thực thi trách nhiệm biên phòng.

– Khuyến khích, tạo Đk để cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên ủng hộ vật chất, tài chính, tinh thần cho thực thi trách nhiệm biên phòng trên nguyên tắc tự nguyện, không trái với pháp lý Việt Nam và phù phù thích hợp với pháp lý quốc tế.

2.1.4. Nguyên tắc thực thi trách nhiệm biên phòng (Điều 4)

Luật Biên phòng Việt Nam quy định 04 nguyên tắc thực thi trách nhiệm biên phòng, gồm có:

– Tuân thủ Hiến pháp, pháp lý Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tôn trọng độc lập, độc lập lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới vương quốc của những nước.

– Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản trị và vận hành triệu tập, thống nhất của Nhà nước.

– Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, khối mạng lưới hệ thống chính trị, nhờ vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

– Kết hợp quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh với kinh tế tài chính – xã hội và kinh tế tài chính – xã hội với quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh; phối hợp thực thi trách nhiệm biên phòng với xây dựng, củng cố khối mạng lưới hệ thống chính trị, tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển, đối ngoại ở khu vực biên giới.

2.1.5. Nhiệm vụ biên phòng (Điều 5)

Quá trình soạn thảo Luật Biên phòng Việt Nam, còn tồn tại ý kiến đề xuất kiến nghị xem xét tên Điều vì nhận định rằng chưa phù phù thích hợp với nội dung của điều, trùng với trách nhiệm của BĐBP; có ý kiến đề xuất kiến nghị sửa lại tên điều là Nhiệm vụ công tác thao tác biên phòng. Tuy nhiên, nhằm mục đích xác lập rõ trách nhiệm biên phòng là trách nhiệm chung của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị và của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên về biên phòng. Nếu sửa lại tên điều là Nhiệm vụ công tác thao tác biên phòng sẽ không còn phục vụ được yêu cầu này, vì công tác thao tác biên phòng chỉ thuộc phạm vi của lực lượng BĐBP. Trên cơ sở ý kiến của những Đại biểu Quốc hội và để thể chế hóa khá đầy đủ quan điểm chỉ huy của Đảng tại Nghị quyết số 33-NQ/TW; tránh chồng chéo, xích míc về hiệu suất cao, trách nhiệm của những cty, tổ chức triển khai có liên quan, bảo vệ tính thống nhất trong khối mạng lưới hệ thống pháp lý, có tính khả thi, Luật Biên phòng Việt Nam đã quy định 07 trách nhiệm biên phòng như lúc bấy giờ. 07 trách nhiệm này được quy định rõ ràng theo từng nhóm nội dung về xây dựng biên giới vương quốc, khu vực biên giới; quản trị và vận hành biên giới vương quốc, khu vực biên giới và bảo vệ biên giới vương quốc, khu vực biên giới đảm bảo thích hợp, thống nhất với khái niệm Biên phòng, rõ ràng:

– Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia.

– Quản lý, bảo vệ độc lập lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới vương quốc; xây dựng, quản trị và vận hành, bảo vệ khối mạng lưới hệ thống mốc quốc giới, vật ghi lại, tín hiệu đường biên giới giới, khu công trình xây dựng biên giới, cửa khẩu, khu công trình xây dựng khác ở khu vực biên giới.

– Bảo vệ quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa, hòa bình, bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; bảo vệ việc thi hành pháp lý ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

– Phát triển kinh tế tài chính – xã hội kết phù thích hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới.

– Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền bảo mật thông tin an ninh nhân dân, thế trận bảo mật thông tin an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện biên giới, phòng thủ dân sự; phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, biến hóa khí hậu, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn ở khu vực biên giới.

-Hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tăng trưởng, ổn định lâu dài.

– Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu chống trận chiến tranh xâm lược, xung đột vũ trang.

2.1.6. Lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng (Điều 6)

Trên cơ sở trách nhiệm biên phòng, Luật Biên phòng Việt Nam xác lập lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng gồm 2 nhóm lực lượng là cơ quan, tổ chức triển khai, cty lực lượng vũ trang nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu và cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, quản trị và vận hành của cơ quan, tổ chức triển khai, cty lực lượng vũ trang nhân dân nêu trên.

2.1.7. Trách nhiệm và chính sách, chủ trương của cơ quan, tổ chức triển khai, công dân tham gia, phối hợp., cộng tác, giúp sức lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng (Điều 7)

Đây là nội dung mới so với Pháp lệnh BĐBP, Luật Biên phòng Việt Nam quy định cơ quan, tổ chức triển khai, công dân có trách nhiệm tham gia, phối hợp., cộng tác, giúp sức lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng thực thi trách nhiệm. Riêng công dân ở khu vực biên giới có trách nhiệm tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và những trào lưu bảo vệ độc lập lãnh thổ, lãnh thổ, biên giới vương quốc, giữ gìn bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Đồng thời, Luật cũng quy định rõ ràng cơ quan, tổ chức triển khai, công dân tham gia, phối hợp., cộng tác, giúp. đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng có thành tích thì được khen thưởng; bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm thì được Phục hồi; người bị thương tích, tổn hại sức mạnh thể chất, tính mạng con người thì bản thân hoặc mái ấm gia đình được hưởng chính sách, chủ trương theo quy định của pháp lý.

2.1.8. Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8)

Luật Biên phòng Việt Nam quy định 07 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, gồm:

– Xâm phạm độc lập lãnh thổ, lãnh thổ vương quốc; phá hoại, gây mất ổn định bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

– Sử dụng hoặc cho sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác; rình rập đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ biên giới.

– Giả danh cơ quan, tổ chức triển khai, người thực thi trách nhiệm biên phòng; chống lại, cản trở, trả thù, rình rập đe dọa, xâm phạm tính mạng con người, sức mạnh thể chất, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thực thi trách nhiệm biên phòng.

– Mua chuộc, hối lộ, dụ dỗ, lôi kéo hoặc ép buộc người thực thi trách nhiệm biên phòng làm trái quy định của pháp lý.

– Lợi dụng, lạm dụng việc thực thi trách nhiệm biên phòng để vi phạm pháp lý, xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên.

– Phân biệt đối xử về giới, chia rẽ, tẩy chay dân tộc bản địa, chủng tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa truyền thống trong thực thi trách nhiệm biên phòng.

– Sản xuất, sử dụng, mua và bán, trao đổi, vận chuyển, phát tán thông tin, hình ảnh sai lệch về độc lập lãnh thổ, lãnh thổ, biên giới vương quốc.

2.2. Hoạt động cơ bản về biên phòng (Chương II)

Gồm 03 điều, từ Điều 9 đến Điều 12, quy định về nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân; phối hợp thực thi trách nhiệm biên phòng; hạn chế hoặc tạm ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới, cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền và hợp tác quốc tế về biên phòng, rõ ràng:

2.2.1. Về nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân (Điều 9)

Nhằm làm rõ hơn sự phối hợp giữa nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân với thế trận quốc phòng toàn dân, nền bảo mật thông tin an ninh nhân dân, thế trận bảo mật thông tin an ninh nhân dân; thống nhất với khoản 1 Điều 28 Luật Biên giới vương quốc([2]) và để thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, phục vụ yêu cầu, trách nhiệm bảo vệ biên giới vương quốc. Luật Biên phòng Việt Nam xác lập rõ ràng 05 nội dung cơ bản xây dựng nền biên phòng toàn dân và 04 nội dung xây dựng thế trận biên phòng toàn dân (Điều 9), rõ ràng:

– 05 nội dung cơ bản xây dựng nền biên phòng toàn dân, gồm:

+ Xây dựng, tổ chức triển khai thực thi Chiến lược bảo vệ biên giới vương quốc, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự và kế hoạch phòng thủ ở khu vực biên giới;

+ Xây dựng, củng cố khối mạng lưới hệ thống chính trị ở khu vực biên giới;

+ Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, quân sự chiến lược, bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển phục vụ yêu cầu trách nhiệm biên phòng;

+ Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới vương quốc toàn dân vững mạnh, rộng tự do; xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tân tiến, một số trong những thành phần tiến thẳng lên tân tiến;

+ Xây dựng trào lưu toàn dân tham gia bảo vệ độc lập lãnh thổ, lãnh thổ, biên giới vương quốc, giữ gìn bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

– 04 nội dung cơ bản xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, gồm:

+ Xây dựng khối mạng lưới hệ thống kiến trúc, sắp xếp những cụm dân cư phục vụ yêu cầu, trách nhiệm xây dựng, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh ở khu vực biên giới;

+ Xây dựng khu công trình xây dựng phòng thủ liên hoàn, vững chãi; tổ chức triển khai, sắp xếp lực lượng phục vụ yêu cầu, trách nhiệm biên phòng;

+ Phối hợp Một trong những cty, tổ chức triển khai, lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp, kịp thời xử lý những trường hợp ở biên giới, khu vực biên giới;

+ Tổ chức Nhân dân tham gia thực thi trách nhiệm biên phòng.

2.2.2. Về phối hợp thực thi trách nhiệm biên phòng (Điều 10)

Nhằm đảm bảo nguyên tắc một việc do nhiều chủ thể thực thi nhưng chỉ một chủ thể chủ trì, phát huy được sức mạnh tổng hợp và thuận tiện trong thực thi trách nhiệm biên phòng. Luật Biên phòng Việt Nam quy định về phối hợp thực thi trách nhiệm biên phòng theo nhóm trách nhiệm; riêng với trách nhiệm quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, khu vực biên giới do Bộ Quốc phòng chủ trì; riêng với trách nhiệm xây dựng biên giới vương quốc, khu vực biên giới do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan ban ngành thường trực địa phương chủ trì trên cơ sở hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước theo từng nghành do pháp lý quy định.

Về phạm vi phối hợp thực thi trách nhiệm biên phòng gồm: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan ban ngành thường trực địa phương cấp tỉnh thực thi quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, duy trì bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan ban ngành thường trực địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức triển khai có liên quan thực thi trách nhiệm biên phòng. Chính quyền địa phương cấp tỉnh nơi có biên giới vương quốc, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai có liên quan thực thi trách nhiệm biên phòng. Chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã nơi có biên giới vương quốc, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, chủ trì, phối phù thích hợp với địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai có liên quan thực thi trách nhiệm biên phòng.

Việc phối hợp thực thi trách nhiệm biên phòng trên cơ sở những nguyên tắc: Căn cứ hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn, địa phận hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng theo quy định của pháp lý; không làm cản trở hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên. Bảo đảm điều hành quản lý triệu tập, thống nhất theo quy định của pháp lý. Chủ động, linh hoạt, bí mật, kịp thời, hiệu suất cao và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Trên cùng mộtđịa bàn, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp lý liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của nhiều cơ quan, tổ chức triển khai, lực lượng thìcơ quan, tổ chức triển khai, lực lượng nào phát hiện trước phải xử lý theo thẩm quyền do pháp lý quy định; trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền của tớ thìxử lý ban đầu,chuyển giao hồ sơ, người, tang vật, tàu thuyền và phương tiện đi lại vi phạm pháp lý cho cơ quan, tổ chức triển khai, lực lượng có thẩm quyền chủ trì xử lý và xử lý. Cơ quan, tổ chức triển khai, lực lượng tiếp nhận có trách nhiệm thông báo kết quả khảo sát, xử lý cho cơ quan, tổ chức triển khai, lực lượng chuyển giao biết.

Nội dung phối hợp thực thi trách nhiệm biên phòng gồm có: Trao đổi thông tin, tài liệu; đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng chủ trương, pháp lý về biên phòng. Tuần tra, kiểm tra, trấn áp, xử lý những trường hợp về quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp lý; phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, biến hóa khí hậu, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới. Xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Đào tạo, tập huấn trách nhiệm và kỹ năng trình độ cho lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng. Tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý ở khu vực biên giới. Thực hiện những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt phối hợp khác có liên quan.

Ngoài ra, Luật giao Chính phủ quy định rõ ràng việc phối hợp Một trong những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan ban ngành thường trực địa phương trong thực thi trách nhiệm biên phòng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định rõ ràng việc phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và những lực lượng khác thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi trách nhiệm biên phòng.

2.2.3. Về hạn chế hoặc tạm ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền (Điều 11)

Để bảo vệ phù phù thích hợp với Điều 14 Hiến pháp năm trước đó đó quy định những nội dung có liên quan đến quyền con người, quyền công dân chỉ hoàn toàn có thể bị hạn chế theo quy định của luật và luật hóa những văn bản dưới luật hiện hành; Luật Biên phòng Việt Nam quy định rõ ràng những trường hợp được hạn chế hoặc tạm ngưng, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt bị hạn chế hoặc tạm ngưng, thẩm quyền quyết định hành động hạn chế hoặc tạm ngưng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền và trình tự, thủ tục quyết định hành động hạn chế hoặc tạm ngưng trong những trường hợp.

Các trường hợp được hạn chế hoặc tạm ngưng gồm có: xẩy ra tranh chấp về biên giới, lãnh thổ; xung đột vũ trang; địch xâm nhập; hoạt động và sinh hoạt giải trí khác rình rập đe dọa đến độc lập lãnh thổ, lãnh thổ, biên giới vương quốc. Xảy ra bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, truy bắt tội phạm có vũ khí. Ngăn chặn thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh Viral qua biên giới. Khi có đề xuất kiến nghị hoặc thông báo của Chính phủ, cơ quan ban ngành thường trực địa phương hoặc lực lượng quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới giới về việc hạn chế hoặc tạm ngưng qua lại biên giới.

Các hoạt động và sinh hoạt giải trí bị hạn chế hoặc tạm ngưng gồm có: trong vành đai biên giới: ra, vào vành đai biên giới, khu vực có dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn thiên tai xẩy ra; họp chợ, tổ chức triển khai lễ hội; sản xuất, marketing thương mại, xây dựng khu công trình xây dựng, thăm dò, khai thác tài nguyên. Trong khu vực biên giới: ra, vào khu vực biên giới, khu vực có dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn thiên tai xẩy ra; họp chợ, tổ chức triển khai lễ hội; sản xuất, marketing thương mại, xây dựng khu công trình xây dựng, thăm dò, khai thác tài nguyên. Qua lại biên giới tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính hoặc cửa khẩu tuy nhiên phương, cửa khẩu phụ, lối mở.

Việc quyết định hành động hạn chế hoặc tạm ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí trong vành đai biên giới, khu vực biên giới được quy định như sau: Đồn trưởng Đồn Biên phòng quyết định hành động hạn chế hoặc tạm ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí trong vành đai biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành không thật 12 giờ và báo cáo ngay Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh; thông báo chocơ quan ngoại vụ địa phương,cơ quan ban ngành thường trực địa phương cấp huyện, cấp xã thường trực. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh quyết định hành động hạn chế hoặc tạm ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí trong khu vực biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành không thật 24 giờ và báo cáo ngay Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thông báo cho Bộ Ngoại giao, Công an cấp tỉnh. Trường hợp hết thời hạn 24 giờ, nếu xét thấy nên phải tiếp tục hạn chế hoặc tạm ngưng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong khu vực biên giới, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh có trách nhiệm đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động tiếp tục hạn chế hoặc tạm ngưng nhưng không thật 24 giờ và thông báo cho Bộ Ngoại giao, Công an cấp tỉnh. Quyết định hạn chế hoặc tạm ngưng quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải thông báo cho cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên ở khu vực biên giới; thông báo cho lực lượng quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới giới.

Việc quyết định hành động hạn chế hoặc tạm ngưng qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở: đồn trưởng Đồn Biên phòng quyết định hành động hạn chế hoặc tạm ngưng qua lại cửa khẩu phụ, lối mở không thật 06 giờ và báo cáo ngay Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh; thông báo cho cơ quan ban ngành thường trực địa phương cấp huyện, cấp xã thường trực, cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên ở khu vực biên giới và lực lượng quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới giới. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh quyết định hành động hạn chế hoặc tạm ngưng qua lại cửa khẩu phụ, lối mở không thật 12 giờ và báo cáo ngay Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thông báo cho lực lượng quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới giới. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh quyết định hành động hạn chế hoặc tạm ngưng qua lại cửa khẩu chính hoặc cửa khẩu tuy nhiên phương không thật 06 giờ và báo cáo ngay Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thông báo cho cơ quan ban ngành thường trực địa phương cấp huyện, cấp xã thường trực, cơ quan, tổ chức triển khai ở khu vực biên giới và lực lượng quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới giới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động hạn chế hoặc tạm ngưng qua lại cửa khẩu chính hoặc cửa khẩu tuy nhiên phương không thật 24 giờ theo đề xuất kiến nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huyBộ độiBiên phòng cấp tỉnh và báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ; thông báo chochính quyền địa phương của nước có chung đường biên giới giới. Thủ tướng Chính phủ quyết định hành động hạn chế hoặc tạm ngưng qua lại cửa khẩu quốc tế theo đề xuất kiến nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông báo cho cơ quan ngoại giao củanước có chung đường biên giới giới.

Trước khi hết thời hạn hạn chế hoặc tạm ngưng qua lại biên giới, nếu xét thấy cần tiếp tục hạn chế hoặc tạm ngưng thì việc quyết địnhgia hạn thời hạn hạn chế hoặc tạm ngưng được thực thi như sau: đồn trưởng Đồn Biên phòng quyết định hành động gia hạn thời hạn hạn chế hoặc tạm ngưng qua lại cửa khẩu phụ, lối mở không thật 06 giờ. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huyBộ độiBiên phòng cấp tỉnh quyết định hành động gia hạn thời hạn hạn chế hoặc tạm ngưng qua lại cửa khẩu chính hoặc cửa khẩu tuy nhiên phương không thật 06 giờ, tại cửa khẩu phụ, lối mở không thật 12 giờ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động gia hạn thời hạn hạn chế hoặc tạm ngưng qua lại cửa khẩu chính hoặc cửa khẩu tuy nhiên phương không thật 24 giờ. Việc gia hạn phải được báo cáo ngay và được sự đồng ý của cấp trên trực tiếp trước lúc ra quyết định hành động; thông báo cho cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên ở khu vực biên giới; thông báo cho cơ quan ngoại vụ địa phương, Bộ Ngoại giao theo quy định. Trường hợp chấm hết việc hạn chế hoặc tạm ngưng trước thời hạn thì người dân có thẩm quyền thông báo ngay cho cơ quan có liên quan và trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng; thông báo cho lực lượng quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới, cơ quan ban ngành thường trực địa phương của nước có chung đường biên giới giới. Người có thẩm quyền quy định tại Điều này vị trí căn cứ tình hình thực tiễn để ra quyết định hành động và phụ trách trước pháp lý về quyết định hành động của tớ.

2.2.4. Về hợp tác quốc tế (Điều 12)

Trên cơ sở những nội dung mà Luật Điều ước quốc tế đã quy định và thanh tra rà soát nguyên tắc hợp tác quốc tế để tránh trùng lặp với Điều 3 Luật Biên giới vương quốc. Luật Biên phòng Việt Nam xác lập 06 nội dung và 04 hình thức hợp tác quốc tế về biên phòng nhằm mục đích làm rõ nội dung hợp tác quốc tế trong thiết lập, tăng trưởng quan hệ biên giới và xây dựng, mở rộng quan hệ hữu nghị với những nước có chung biên giới, những vương quốc và tổ chức triển khai quốc tế khác trên toàn thế giới và khu vực, phù phù thích hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước lúc bấy giờ, rõ ràng:

– 06 nội dung hợp tác quốc tế:

+ Thiết lập, tăng trưởng quan hệ biên giới; xây dựng, mở rộng quan hệ hữu nghị với cơ quan ban ngành thường trực, nhân dân, lực lượng hiệu suất cao của nước có chung đường biên giới giới và những vương quốc khác; tăng trưởng quan hệ với những tổ chức triển khai quốc tế có liên quan;

+ Ký kết và thực thi điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế về biên phòng; thiết lập, thực thi cơ chế hợp tác biên phòng tuy nhiên phương, đa phương theo quy định của pháp lý;

+ Đàm phán, xử lý và xử lý những yếu tố, vụ việc về biên giới, cửa khẩu; tuần tra biên giới; trấn áp xuất nhập. cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, qua lại biên giới theo quy định của pháp lý; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp lý;

+ Đấu tranh ngăn ngừa mọi hành vi làm phương hại đến quan hệ biên giới giữa Việt Nam với những nước;

+ Phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, biến hóa khí hậu, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn;

+ Đào tạo, tập huấn trách nhiệm, trao đổi kinh nghiệm tay nghề về biên phòng, chuyển giao trang bị, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển để tăng cường khả năng thực thi trách nhiệm biên phòng.

– 04 hình thức hợp tác quốc tế:

+ Ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế;

+ Hội đàm, giao lưu hợp tác;

+ Trao đổi, chia sẻ thông tin;

+ Các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp lý Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2.3. Lực lượng Bộ đội Biên phòng (Chương III)

Đây là chương cơ bản quy định về BĐBP, gồm 12 điều (từ Điều 13 đến Điều 24), quy định về vị trí, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn, phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí của BĐBP; quyền hạn chế hoặc tạm ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí ở vành đai biên giới, qua lại biên giới; sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ; lôi kéo người, tàu thuyền, phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật dân sự; hình thức, giải pháp quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc; khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai, trang bị, ngày truyền thống cuội nguồn, tên thanh toán giao dịch thanh toán quốc tế, con dấu, trang phục, sắc tố, cờ hiệu, phù hiệu và tín hiệu nhận ra phương tiện đi lại của BĐBP, rõ ràng:

2.3.1. Về vị trí, hiệu suất cao của Bộ đội Biên phòng (Điều 13)

Quá trình xây dựng điều luật quy định về nội dung này, có ý kiến đề xuất kiến nghị cần quy định rõ hơn về vị trí của BĐBP; xem xét cụm từ là lực lượng chuyên trách làm nòng cốt tại khoản 1 cho phù phù thích hợp với Điều 31 Luật Biên giới vương quốc. Có ý kiến đề xuất kiến nghị làm rõ hiệu suất cao tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát hành theo thẩm quyền; xem xét quy định BĐBP tham mưu trực tiếp với Đảng, Nhà nước; xem xét hiệu suất cao duy trì bảo mật thông tin an ninh, trật tự và thực thi pháp lý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và xác lập rõ vai trò chủ trì, phối hợp để tránh chồng chéo với Luật Công an nhân dân.

Tiếp thu những ý kiến nêu trên, Luật Biên phòng Việt Nam đã quy định về vị trí, hiệu suất cao của BĐBP như lúc bấy giờ và thấy rằng, BĐBP có hiệu suất cao tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là thích hợp vì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người chỉ huy cao nhất trong Quân đội nhân dân. Quy định hiệu suất cao chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai duy trì bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp lý tại khoản 2 là phù phù thích hợp với quan điểm của Đảng, thống nhất với khoản 2 Điều 31 Luật Biên giới vương quốc, khoản 2 Điều 35 Luật Quốc phòng, khoản 5 Điều 16 Luật Công an nhân dân, thể chế hóa Thông báo số 165/TB-TW ngày 22/12/2004 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức triển khai BĐBP.

Cụ thể như sau:

1. Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, khu vực biên giới.

2. Bộ đội Biên phòng có hiệu suất cao tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước chủ trương, pháp lý về biên phòng; thực thi quản trị và vận hành nhà nước về quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại và chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai duy trì bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp lý..

2.3.2. Nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng (Điều 14)

Bộ đội Biên phòng có 12 trách nhiệm quy định tại Điều 14 của Luật. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của những Đại biểu Quốc hội, Ban Soạn thảo đã nghiên cứu và phân tích, tương hỗ update, thanh tra rà soát trách nhiệm của BĐBP cho khá đầy đủ, tránh chồng chéo với trách nhiệm những cty, tổ chức triển khai, lực lượng khác và bảo vệ tính khả thi. Nội dung điều luật này được xây dựng trên cơ sở thừa kế những quy định của Pháp lệnh BĐBP còn giá trị, phù phù thích hợp với thực tiễn thực thi trách nhiệm của BĐBP trong thời hạn qua cũng như yêu cầu, trách nhiệm biên phòng trong tình hình mới. Đồng thời, thể chế hóa Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày thứ 8/8/1995 của Bộ Chính trị về xây dựng BĐBP trong tình hình mới và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới vương quốc. 12 nhóm trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng như sau:

– Thu thập thông tin, phân tích, nhìn nhận, dự báo tình hình để thực thi trách nhiệm và đề xuất kiến nghị với Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước phát hành, chỉ huy thực thi chủ trương, pháp lý về biên phòng.

– Tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác thao tác quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, duy trì bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng.

– Thực hiện quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, khối mạng lưới hệ thống mốc quốc giới, vật ghi lại, tín hiệu đường biên giới giới, khu công trình xây dựng biên giới, cửa khẩu; tổ chức triển khai kiểm tra việc thực thi pháp lý về biên phòng.

– Duy trì bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động và sinh hoạt giải trí của thế lực thù địch, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp lý, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp lý.

– Kiểm soát xuất nhập cư tại cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản trị và vận hành và trấn áp qua lại biên giới theo quy định của pháp lý.

– Thực hiện hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng; xử lý và xử lý sự kiện biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp lý.

– Tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý, vận động Nhân dân thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước.

– Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu chống xung đột vũ trang, trận chiến tranh xâm lược ở khu vực biên giới.

– Tham mưu, làm nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới; tham gia xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện biên giới, phòng thủ dân sự.

– Tiếp nhận, sử dụng nhân lực, phương tiện đi lại dân sự để thực thi trách nhiệm theo quy định của pháp lý.

– Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng khối mạng lưới hệ thống kiến trúc, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và thực thi chủ trương dân tộc bản địa, tôn giáo ở khu vực biên giới gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh.

– Tham gia phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, biến hóa khí hậu, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn ở khu vực biên giới.

2.3.3. Quyền hạn của Bộ đội Biên phòng (Điều 15)

Nội dung Điều này được quy định trên cơ sở thanh tra rà soát quyền hạn của BĐBP ở những văn bản quy phạm pháp lý hiện hành để tránh chồng chéo với lực lượng Công an, Hải quan. Đồng thời, quy định rõ từng trường hợp. hạn chế hoặc tạm ngưng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt ở vành đai biên giới, khu vực biên giới của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh và Đồn trưởng Đồn Biên phòng; quy định rõ việc lôi kéo người, tàu thuyền, phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật dân sự cho ngặt nghèo, thống nhất; tương hỗ update quyền nổ súng riêng với tàu thuyền trên biển khơi, sông suối biên giới vì Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ năm 2022 chưa quy định; quyền truy đuổi bắt giữ người, phương tiện đi lại vi phạm pháp lý của BĐBP. Cụ thể:

– Bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật để thực thi trách nhiệm; vận dụng hình thức, giải pháp quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này.

– Tuần tra, kiểm tra, trấn áp, quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, khối mạng lưới hệ thống mốc quốc giới, vật ghi lại, tín hiệu đường biên giới giới, khu công trình xây dựng biên giới, cửa khẩu; cấp, sửa đổi, tương hỗ update, hủy bỏ thị thực và nhiều chủng loại sách vở trong nghành nghề quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc; kiểm tra, trấn áp phương tiện đi lại khi có tín hiệu vi phạm pháp lý, xử lý phương tiện đi lại vi phạm pháp lý ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp lý.

– Đấu tranh, ngăn ngừa, khảo sát, xử lý vi phạm pháp lý ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp lý.

– Hạn chế hoặc tạm ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở theo quy định tại Điều 11 của Luật này.

– Sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ theo quy định tại Điều 17 của Luật này.

– Huy động người, tàu thuyền, phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật dân sự theo quy định tại Điều 18 của Luật này.

– Trực tiếp truy đuổi, bắt giữ người, phương tiện đi lại vi phạm pháp lý từ biên giới vào trong nước; phối phù thích hợp với những lực lượng truy tìm, bắt giữ người dân có hành vi vi phạm pháp lý trốn chạy vào trong nước; truy đuổi, bắt giữ người, phương tiện đi lại vi phạm pháp lý trốn chạy từ trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam ra ngoài phạm vi lãnh hải Việt Nam theo quy định của pháp lý Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Hợp tác, phối phù thích hợp với lực lượng hiệu suất cao của nước có chung đường biên giới giới, những nước khác và tổ chức triển khai quốc tế trong quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, cửa khẩu, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp lý theo quy định của pháp lý Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2.3.4. Phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí của Bộ đội Biên phòng (Điều 16)

Luật Biên phòng Việt Nam xác lập rõ ràng về phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí của BĐBP ở trong và ngoài khu vực biên giới trong những trường hợp, rõ ràng:

– Hoạt động trong khu vực biên giới, cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản trị và vận hành, địa phận trong nước để thực thi hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp lý.

– Hoạt động ngoài biên giới theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và quy định của pháp lý Việt Nam trong trường hợp vì mục tiêu nhân đạo, hòa bình, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn, trấn áp xuất nhập cư, bảo vệ bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp lý.

2.3.5. Sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ (Điều 17)

Khi thi hành trách nhiệm, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng được sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ. Ngoài những trường hợp nổ súng quân dụng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ, khi thi hành trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp lý, bảo vệ bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng được nổ súng quân dụng vào tàu thuyền trên biển khơi, sông biên giới, trừ tàu thuyền của cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự quốc tế, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt tổ chức triển khai quốc tế, tàu thuyền có chở người hoặc có con tin, để dừng tàu thuyền, thuộc một trong những trường hợp sau này: đối tượng người dùng điều khiển và tinh chỉnh tàu thuyền đó tiến công hoặc rình rập đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người người thi hành công vụ; lúc biết rõ tàu thuyền chở đối tượng người dùng phạm tội, vũ khí, vật tư nổ trái phép, tài liệu phản động, bí mật nhà nước, ma túy, bảo vật vương quốc cố ý chạy trốn; khi tàu thuyền có đối tượng người dùng đã thực thi hành vi cướp biển, cướp có vũ trang theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, quy định của pháp lý về hình sự cố ý chạy trốn. Trường hợp nổ súng, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng phải chú ý bằng hành vi, mệnh lệnh, lời nói hoặc bắn chỉ thiên trước lúc nổ súng vào tàu thuyền; phải tuân theo mệnh lệnh của người dân có thẩm quyền khi thực thi trách nhiệm có tổ chức triển khai.

2.3.6. Huy động người, tàu thuyền,phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật dân sự (Điều 18)

Trong trường hợp khẩn cấp để bắt giữ người, tàu thuyền, phương tiện đi lại vi phạm pháp lý, tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu người gặp nạn, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nghiêm trọng, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng được lôi kéo người, tàu thuyền, phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật dân sự của cơ quan, tổ chức triển khai, công dân Việt Nam. Việc lôi kéo quy định tại khoản 1 Điều này phải phù phù thích hợp với kĩ năng thực tiễn của người, tàu thuyền, phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật dân sự được lôi kéo và phải hoàn trả ngay sau khi tình thế khẩn cấp chấm hết. Trường hợp người, tài sản được lôi kéo làm trách nhiệm mà bị thiệt hại thì được hưởng chính sách, chủ trương, đền bù theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này; cty có cán bộ, chiến sỹ lôi kéo có trách nhiệm xử lý và xử lý việc đền bù theo quy định của pháp lý. Cơ quan, tổ chức triển khai, công dân Việt Nam có trách nhiệm thực thi việc lôi kéo của Bộ đội Biên phòng. Trong trường hợp khẩn cấp để bắt giữ người, tàu thuyền, phương tiện đi lại vi phạm pháp lý, tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu người gặp nạn, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nghiêm trọng, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng được đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai, thành viên quốc tế đang hoạt động và sinh hoạt giải trí ở khu vực biên giới tương hỗ, giúp sức.

2.3.7. Hình thức quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới (Điều 19)

Quá trình xây dựng Luật, có ý kiến đề xuất kiến nghị lấy tên Điều là Cấp độ quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới và thanh tra rà soát, chỉnh lý Điều này cho phù phù thích hợp với Luật Quốc phòng; xem xét thẩm quyền của Tư lệnh BĐBP, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi chuyển từ hình thức thường xuyên lên tăng cường và quy định rõ nội dung quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới thường xuyên, tăng cường. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định rằng, những hình thức quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới đã được thực thi ổn định, thống nhất với quy định về sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Nhân dân nên phải luật hóa để thực thi thống nhất. Về quy định Tư lệnh BĐBP quyết định hành động chuyển hình thức quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, báo cáo ngay Bộ Quốc phòng và phụ trách trước pháp lý về quyết định hành động của tớ tại điểm a khoản 2 là phù phù thích hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn lúc bấy giờ. Quy định rõ thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm, tình trạng trận chiến tranh để bảo vệ tính khả thi, tránh hạn chế quyền con người, quyền công dân và thống nhất với quy định của pháp lý về quốc phòng.

Hình thức quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc gồm có: Quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên được vận dụng trong trường hợptình hình độc lập lãnh thổ, lãnh thổ, bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ở khu vực biên giới ổn định. Quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường được vận dụng khicó sự kiện chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội quan trọng trình làng ở khu vực biên giới, cửa khẩu, hai bên biên giới; tình hình bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội một số trong những địa phận ở khu vực biên giới diễn biến phức tạp; địa phận ngoại biên, khu vực biên giới đang tiến hành diễn tập quân sự chiến lược, bảo mật thông tin an ninh, trật tự, xẩy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn hoặc đang tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí truy bắt tội phạm mà đối tượng người dùng phạm tội hoàn toàn có thể vượt qua biên giới; khi lực lượng quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới giới đề xuất kiến nghị. Quản lý, bảo vệ biên giới trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm, tình trạng trận chiến tranh thực thi theo quy định của pháp lý về quốc phòng.

2.3.8. Biện pháp quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới (Điều 20)

Bộ đội Biên phòng là một trong những cơ quan chuyên trách bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc ở khu vực biên giới, nên lúc thực thi trách nhiệm được vận dụng những giải pháp cơ bản bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc. Vì vậy, thừa kế những quy định của Pháp lệnh BĐBP và thực tiễn công tác thao tác quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc lúc bấy giờ, Luật quy định có 07 giải pháp quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới và xếp theo thứ tự Lever từ thấp đến cao, gồm: Vận động quần chúng, pháp lý, ngoại giao, kinh tế tài chính, khoa học kỹ thuật, trách nhiệm và vũ trang. Đồng thời, xác lập: Nội dung, Đk, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm vận dụng những giải pháp nêu trên do pháp lý quy định.

2.4. Bảo đảm biên phòng và chính sách, chủ trương riêng với lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng (Chương IV)

Gồm 03 điều, quy định về bảo vệ nguồn lực (Điều 25), nguồn lực tài chính (Điều 26) và chính sách, chủ trương (Điều 27) trong Luật Biên phòng Việt Nam được vận dụng cho lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng và cán bộ, chiến sỹ BĐBP trên cơ sở luật hóa những chính sách, chủ trương hiện hành, không quy định thêm chính sách, chủ trương, đảm bảo phù phù thích hợp với Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ những cấp, nhất là cấp kế hoạch, đủ phẩm chất, khả năng và uy tín, ngang tầm trách nhiệm. Đồng thời, ưu tiên riêng với dân cư ở khu vực biên giới, đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, vùng đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả để khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sỹ BĐBP và lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng, rõ ràng:

Điều 25. Bảo đảm nguồn nhân lực

1. Công dân Việt Nam là nguồn nhân lực xây dựng, quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, khu vực biên giới. Nhà nước có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nguồn nhân lực cho lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng; ưu tiên dân cư ở khu vực biên giới.

2. Cán bộ, chiến sỹ BĐBP được đào tạo và giảng dạy, huấn luyện, tu dưỡng về chính trị, trình độ, trách nhiệm, pháp lý, ngoại ngữ, tiếng dân tộc bản địa và kiến thức và kỹ năng thiết yếu khác phù phù thích hợp với trách nhiệm, quyền hạn được giao.

3. Người dân tộc bản địa thiểu số ở khu vực biên giới, người dân có tài năng năng được ưu tiên, khuyến khích phục vụ lâu dài trong BĐBP.

Điều 27. Chế độ, chủ trương riêng với lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng

1. Lực lượng thực thi trách nhiệm biên phòng ở khu vực biên giới được hưởng chính sách, chủ trương ưu đãi theo quy định của pháp lý.

2. Cán bộ, chiến sỹ BĐBP được hưởng chủ trương ưu đãi và chính sách đặc trưng phù phù thích hợp với tính chất công tác thao tác và địa phận hoạt động và sinh hoạt giải trí do Chính phủ quy định.

2.5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai về biên phòng (Chương V)

Gồm 07 điều, từ Điều 28 đến Điều 34, quy định về trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và những Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên của mặt trận về biên phòng.

Nội dung Chương này được xây dựng trên cơ sở xác lập rõ ràng về trách nhiệm của 03 bộ (Quốc phòng, Ngoại giao, Công an) với tư cách là cơ quan chỉ huy, chỉ huy lực lượng chuyên trách trong quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, khu vực biên giới và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân những cấp trong xây dựng biên giới vương quốc, rõ ràng như sau:

2.5.1. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng (Điều 29)

Để bảo vệ đúng thẩm quyền và trách nhiệm quản trị và vận hành Nhà nước của Bộ Quốc phòng về thực thi trách nhiệm biên phòng, đồng thời tránh chồng chéo hiệu suất cao, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai khác và bảo vệ tính khả thi. Luật quy định Bộ Quốc phòng phụ trách trước Chính phủ thực thi quản trị và vận hành nhà nước về biên phòng và có 06 trách nhiệm sau này:

– Chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an trong quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc.

– Chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan ban ngành thường trực địa phương duy trì bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp lý.

– Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, hướng dẫn Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan ban ngành thường trực địa phương thực thi việc xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, thực thi Ngày biên phòng toàn dân.

– Hướng dẫn Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi có biên giới vương quốc thực thi quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, khu vực biên giới;

– Xây dựng Bộ đội Biên phòng phục vụ yêu cầu, trách nhiệm.

– Phối phù thích hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan ban ngành thường trực địa phương trong xây dựng biên giới vương quốc, khu vực biên giới.

Đồng thời, Luật cũng giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định trách nhiệm, quyền hạn của những lực lượng thuộc quyền trong quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, khu vực biên giới tại Điều này.

2.5.2. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao (Điều 30)

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cơ quan có liên quan và cơ quan ban ngành thường trực địa phương thực thi 05 nội dung:

– Đề xuất chủ trương, chủ trương và những giải pháp quản trị và vận hành về biên giới vương quốc.

– Thực hiện quản trị và vận hành nhà nước về hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại biên phòng; hướng dẫn lực lượng nòng cốt, chuyên trách về trách nhiệm đối ngoại biên phòng.

– Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có biên giới vương quốc thực thi quản trị và vận hành nhà nước về biên giới vương quốc.

– Trình Thủ tướng Chính phủ chỉ huy hoặc hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền yếu tố phát sinh trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của Bộ, ngành, địa phương liên quan đến quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc.

– Bồi dưỡng, hướng dẫn lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực thi trách nhiệm biên phòng xử lý và xử lý vụ việc liên quan đến biên giới và người quốc tế.

2.5.3. Trách nhiệm của Bộ Công an (Điều 31)

– Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp. với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao thực thi nhiệm vụ biên phòng.

– Chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, cơ quan có liên quan, cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi có biên giới vương quốc thực thi những nội dung sau này:

+ Xây dựng, củng cố nền bảo mật thông tin an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới;

+ Quản lý nhà nước về xuất nhập cư, xây dựng, phát hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền phát hành chủ trương, pháp lý về xuất cảnh, nhập cư.

– Phối phù thích hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, cơ quan có liên quan, cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi có biên giới vương quốc duy trì bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, thực thi pháp lý và xử lý những trường hợp quân sự chiến lược, quốc phòng ở khu vực biên giới.

– Phối phù thích hợp với Bộ Quốc phòng đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, hướng dẫn lực lượng nòng cốt, chuyên trách trách nhiệm, pháp lý về bảo mật thông tin an ninh vương quốc, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, trao đổi thông tin trách nhiệm liên quan để thực thi trách nhiệm biên phòng.

– Chỉ đạo Công an những cấp phối phù thích hợp với cơ quan, cty thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, cơ quan ban ngành thường trực địa phương thực thi trách nhiệm biên phòng.

2.5.4. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp (Điều 33)

Tiếp thu ý kiến tham gia của những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan ban ngành thường trực địa phương cấp tỉnh nơi có biên giới và ý kiến của những vị Đại biểu Quốc hội qua những kỳ họp, Luật Biên phòng Việt Nam xác lập rõ ràng về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp nơi có biên giới và không còn biên giới vương quốc trong thực thi trách nhiệm biên phòng, rõ ràng:

– Đối với Hội đồng nhân dân những cấp nơi có biên giới vương quốc, khoản 1 Điều 33 quy định:

1. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, Hội đồng nhân dân những cấp nơi có biên giới vương quốc có trách nhiệm sau này:

a) Quyết định chủ trương, giải pháp, lôi kéo những nguồn lực bảo vệ thực thi trách nhiệm biên phòng phù phù thích hợp với Chiến lược bảo vệ biên giới vương quốc, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh;

b) Quyết định ngân sách bảo vệ thực thi trách nhiệm biên phòng và xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách ở địa phương; chủ trương ưu tiên bảo vệ nhà tại, đất ở và những chủ trương khác cho cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng công tác thao tác lâu dài ở khu vực biên giới;

c) Giám sát thực thi pháp lý về biên phòng ở địa phương..

– Đối với Ủy ban nhân dân những cấp nơi có biên giới vương quốc, khoản 2 Điều 33 quy định:

2. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, Ủy ban nhân dân những cấp nơi có biên giới vương quốc thực thi quản trị và vận hành nhà nước về biên phòng và có trách nhiệm sau này:

a) Lập dự trù ngân sách trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bảo vệ thực thi trách nhiệm biên phòng và xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách ở địa phương;

b) Tập trung và lôi kéo những nguồn lực xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở địa phương; thực thi Ngày biên phòng toàn dân; thực thi chủ trương hậu phương quân đội;

c) Sắp xếp, sắp xếp dân cư, xây dựng hạ tầng; phối hợp tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển với củng cố, tăng cườngquốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới;

d) Chủ trì, phối phù thích hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, cơ quan, tổ chức triển khai liên quan tổ chức triển khai trào lưu quần chúng nhân dân tham gia quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc, giữ gìn bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ở biên giới;

đ) Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tăng trưởng..

– Đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp nơi không còn biên giới vương quốc, khoản 3 Điều 33 quy định:

3. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp nơi không còn biên giới vương quốc có trách nhiệm sau này:

a) Hội đồng nhân dân những cấp quyết định hành động chủ trương, giải pháp, ngân sách, giám sát, lôi kéo những nguồn lực bảo vệ thực thi trách nhiệm biên phòng;

b) Ủy ban nhân dân những cấp tham gia, phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai để thực thi trách nhiệm biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về biên phòng; tham gia thực thi những chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển, đối ngoại ở biên giới; thực thi Ngày biên phòng toàn dân; thực thi chủ trương hậu phương quân đội..

2.6. Điều khoản thi hành (Chương VI)

Gồm 02 điều (Điều 35 và Điều 36), Sửa đổi, tương hỗ update Điều 21 của Luật biên giới vương quốc và xác lập Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất/01/2022, Pháp lệnh BĐBP hết hiệu lực hiện hành khi Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực hiện hành.

Điều 21 của Luật biên giới vương quốc được sửa đổi như sau:

Điều 21

1. Trường hợp vì nguyên do quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, nguyên do đặc biệt quan trọng khác hoặc theo đề xuất kiến nghị, thông báo của nước hữu quan, người, phương tiện đi lại, thành phầm & hàng hóa hoàn toàn có thể bị hạn chế hoặc tạm ngưng qua lại biên giới vương quốc, kể cả việc trải qua không khiến hại trong lãnh hải Việt Nam.

2. Việc hạn chế hoặc tạm ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền thực thi theo quy định của Luật Biên phòng Việt Nam.

3. Thẩm quyền quyết định hành động việc hạn chế hoặc tạm ngưng quy định tại khoản 1 Điều này do Chính phủ quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Quyết định về việc hạn chế hoặc tạm ngưng phải được thông báo cho cơ quan ban ngành thường trực địa phương và nhà chức trách của nước hữu quan biết..

[1] Tờ trình số 239/TTr-CP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ

[2] Khoản 1 Điều 28 Luật BGQG quy định: Nhà nước xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh để quản trị và vận hành, bảo vệ biên giới vương quốc.

://.youtube/watch?v=ZQ-mvvWuec8

Reply
4
0
Chia sẻ

4467

Review Cơ quan chuyên trách bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc trên biển khơi đạo là ai ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cơ quan chuyên trách bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc trên biển khơi đạo là ai tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cơ quan chuyên trách bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc trên biển khơi đạo là ai miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Cơ quan chuyên trách bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc trên biển khơi đạo là ai Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cơ quan chuyên trách bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc trên biển khơi đạo là ai

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cơ quan chuyên trách bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc trên biển khơi đạo là ai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cơ #quan #chuyên #trách #bảo #vệ #ninh #quốc #gia #trên #biển #đạo #là