Mẹo về Có bao nhiêu cách phân phối 5 dụng cụ rất khác nhau cho 3 người sao cho Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu cách phân phối 5 dụng cụ rất khác nhau cho 3 người sao cho được Update vào lúc : 2022-02-10 00:08:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Answers ( )

Đáp án:

Nội dung chính

    Answers ( )Số cách chia 8 dụng cụ rất khác nhau cho 3 người sao cho có một người được 2 dụng cụ và 2 người còn sót lại từng người được 3 dụng cụ làSố cách chia 8 dụng cụ rất khác nhau cho 3 người sao cho có một người được 2 dụng cụ và 2 người còn sót lại từng người được 3 dụng cụ làVideo liên quan

Trường hợp 1: Một người nhận được 3 món quà, 2 người còn sót lại từng người nhận 1 món quà.

Số cách chọn một người từ 3 người để nhận 3 món quà là: 3C1 (cách)

Số cách chọn 3 món quà từ 5 món quà là: 5C3 (cách)

Số cách chọn 2 người còn sót lại nhận 2 món quà còn sót lại (từng người 1 món quà) là : 2! = 2 (cách)

Vậy số cách tặng ở trường hợp 1 là: 3C1.5C3.2! = 60 (cách).​

Trường hợp 2: Một người nhận được một món quà, 2 người còn sót lại từng người nhận 2 món quà.

Số cách chọn một người từ 3 người để nhận 1 món quà là:3C1 (cách)

Số cách chọn một món quà từ 5 món quà là: 5C1 (cách)

Số cách chọn 2 quà từ 4 quà còn sót lại cho một người là: 4C2 (cách)

Số cách chọn 2 quà còn sót lại cho những người dân còn sót lại là 2C2 (cách)

Vậy số cách tặng ở trường hợp 1 là: 3C1.5C1.4C2.2C2 = 90 (cách).

Vậy số cách chia thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài toán là

60 + 90 = 150 (cách).

Đáp án: 240 cách

Giải thích tiến trình giải:

Th2: Một người nhận được 3 món quà, 2 người còn sót lại từng người nhận 1 món quà.
Số cách chọn một người từ 3 người để nhận 3 món quà là: $C_3^1$ (cách)
Số cách chọn 3 món quà từ 5 món quà là: $C_5^3$ (cách)

Tặng 2 món quà cho 2 người dân có: $2!$ (cách)

Vậy số cách tặng ở Th2 là: $C_3^1.C_5^3.2=60$ (cách).​

Th2: Một người nhận được một món quà, 2 người còn sót lại từng người nhận 2 món quà.
Số cách chọn một người từ 3 người để nhận 1 món quà là: $C_3^1$ (cách)
Số cách chọn một món quà từ 5 món quà là: $C_5^1$ (cách)
Số cách chọn 2 món quà từ 4 quà là: $C_4^2$ (cách)

Chia 2 phần quà cho 2 người dân có $2!$ (cách)

Vậy số cách tặng ở Th2 là: $C_3^1.C_5^1.C_4^2.C_2^1= 180$ (cách).

Vậy số cách là:

$60+180=240$ cách.

Số cách chia 8 dụng cụ rất khác nhau cho 3 người sao cho có một người được 2 dụng cụ và 2 người còn sót lại từng người được 3 dụng cụ là

A.

B.

C.

D.

Số cách chia 8 dụng cụ rất khác nhau cho 3 người sao cho có một người được 2 dụng cụ và 2 người còn sót lại từng người được 3 dụng cụ là

A. 1680

Đáp án đúng chuẩn

B. 840

C. 3360

D. 560

Xem lời giải

://.youtube/watch?v=hYmdE8uMSQU

Reply
4
0
Chia sẻ

4064

Review Có bao nhiêu cách phân phối 5 dụng cụ rất khác nhau cho 3 người sao cho ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Có bao nhiêu cách phân phối 5 dụng cụ rất khác nhau cho 3 người sao cho tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Có bao nhiêu cách phân phối 5 dụng cụ rất khác nhau cho 3 người sao cho miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Có bao nhiêu cách phân phối 5 dụng cụ rất khác nhau cho 3 người sao cho Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Có bao nhiêu cách phân phối 5 dụng cụ rất khác nhau cho 3 người sao cho

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có bao nhiêu cách phân phối 5 dụng cụ rất khác nhau cho 3 người sao cho vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #cách #phân #phối #đồ #vật #khác #nhau #cho #người #sao #cho