Thủ Thuật về Chương trình môn tiếng Việt ở tiểu học năm 2006 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Chương trình môn tiếng Việt ở tiểu học năm 2006 được Update vào lúc : 2022-01-18 19:08:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tài liệu hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh nội dung CT hiện hành theo CT GDPT 2022 môn Tiếng Việt – lớp 5

TIENG_VIET_90b9fd1e4f.docxĐọc bài Lưu

LÊ PHƯƠNG NGA (CB) LƯƠNG THỊ HIỀN

Nội dung chính

    Tài liệu hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh nội dung CT hiện hành theo CT GDPT 2022 môn Tiếng Việt – lớp 5Phần thứ nhất. GIỚI THIỆU CHUNGPhần thứ hai. NỘI DUNG TÀI LIỆU BỒI DƯỠNGHOẠT ĐỘNG 3. ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 5 CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH 2018HOẠT ĐỘNG 4. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 5 CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNHHOẠT ĐỘNG 5: ĐIỀU CHỈNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH 2022.HOẠT ĐỘNG 6: ĐIỀU CHỈNH BÀI HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 5 CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH 2022.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH

MỤC LỤC TÀI LIỆU

Phần thứ nhất. GIỚI THIỆU CHUNG.. 3

Phần thứ hai. NỘI DUNG TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG.. 5

Mở đầu. 5

Hoạt động 1. Những điểm mới của môn Tiếng Việt lớp 5 chương trình 2022. 7

Hoạt động 2. Một số nguyên tắc kiểm soát và điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học Tiếng Việt 5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng chương trình 2022. 15

Hoạt động 3. Điều chỉnh nội dung dạy học Tiếng Việt 5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng chương trình 2022. 18

Hoạt động 4. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy học Tiếng Việt 5 chương trình hiện hành. 36

Hoạt động 5: Điều chỉnh nhìn nhận học viên trong môn Tiếng Việt lớp 5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng chương trình 2022. 45

Hoạt động 6: Điều chỉnh bài học kinh nghiệm tay nghề Tiếng Việt lớp 5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng chương trình 2022. 58

Phần thứ nhất. GIỚI THIỆU CHUNG

I. Mục tiêu chung

Học viên hoàn toàn có thể:

1. Phân tích được những điểm mới của môn Tiếng Việt lớp 5 chương trình 2022 2. Phân tích được những nguyên tắc kiểm soát và điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học Tiếng Việt 5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng chương trình 2022

3. Điều chỉnh được nội dung dạy học Tiếng Việt 5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng chương trình 2022

4. Biết thay đổi phương pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy học Tiếng Việt 5 chương trình hiện hành.

5. Đánh giá được khả năng tiếng Việt của HS lớp 5 theo khuynh hướng chương trình 2022.

6.Thiết kế được những bài học kinh nghiệm tay nghề Tiếng Việt 5 chương trình hiện hành rõ ràng, bước đầu thiết kế được một vài bài học kinh nghiệm tay nghề theo chủ đề.

7. Chuyển giao được cho đồng nghiệp những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng trên.

II. Cấu trúc của tài liệu tu dưỡng và cách sử dụng

Cấu trúc của tài liệu gồm những phần sau này:

1. Giới thiệu chung

2. Nội dung rõ ràng

Nội dung tu dưỡng gồm phần Mở đầu và 6 hoạt động và sinh hoạt giải trí (Hợp Đồng) sau:

Hoạt động 1: Những điểm mới cần lưu ý trong chương trình môn Tiếng Việt lớp 5 chương trình 2022

Hoạt động 2: Một số nguyên tắc để kiểm soát và điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học Tiếng Việt lớp 5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng chương trình 2022

Hoạt động 3: Điều chỉnh nội dung dạy học Tiếng Việt 5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng chương trình 2022

Hoạt động 4: Điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy học Tiếng Việt 5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng Chương trình 2022.

Hoạt động 5: Điều chỉnh nhìn nhận học viên trong môn Tiếng Việt lớp 5 Chương trình hiện hành theo khuynh hướng Chương trình 2022.

Hoạt động 6: Nghiên cứu bài học kinh nghiệm tay nghề Tiếng Việt lớp 5 Chương trình hiện hành theo khuynh hướng Chương trình 2022.

DANH MỤC KÍ HIỆU TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Kí hiệu

Từ ngữ

CT

chương trình

SGK

sách giáo khoa

GV

giáo viên

HS

học viên

Hợp Đồng

hoạt động và sinh hoạt giải trí

TV5

Tiếng Việt 5

BT

bài tập

Phần thứ hai. NỘI DUNG TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG

MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu

– Làm quen, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề dạy học.

– Giới thiệu được cấu trúc Tài liệu hướng dẫn.

2. Hoạt động khởi động

Chọn một hình thức khởi động thích hợp: hát một bài, kể một chuyện vui, chơi một trò chơi để khởi động.

3. Tổ chức lớp tập huấn

– Phiên chế nhóm, bầu nhóm trưởng

– Các nhóm làm quen, từng nhóm trình làng thành viên

+ Họ và tên

+ Nơi công tác thao tác

+ Sở thích

+ Sở trường

– Viết nhu yếu, mong ước về lớp tu dưỡng theo phiếu.

Nội dung

..

Cách tổ chức triển khai

..

Mong đợi khác

..

Từng nhóm tập hợp phiếu của tớ cho cán bộ tập huấn.

– Xây dựng nội quy lớp học

Nên

Không nên

– Đọc tiềm năng, nội dung và kế hoạch tu dưỡng, tài liệu tu dưỡng.

4. Hoạt động thực hành thực tiễn

Chia sẻ bước đầu những điều đã biết về chương trình môn Tiếng Việt lớp 5 mới.

– Từng thành viên trong nhóm bước đầu nêu những hiểu biết, những do dự của tớ mình về chương trình môn Tiếng Việt lớp 5 mới.

Chia sẻ về chương trình môn Tiếng Việt lớp 5 mới

1. Điểm tương đương so với CT hiện hành:

(về tiềm năng, nội dung dạy học, phương pháp giáo dục, kiểm tra nhìn nhận)

2. Điểm khác lạ so với CT hiện hành:

(về tiềm năng, nội dung dạy học, phương pháp giáo dục, kiểm tra nhìn nhận)

3. Những điểm chưa hiểu, do dự, vướng mắc của tớ mình về CT môn Tiếng Việt lớp 5 mới:..

– Các thành viên khác đưa ra nhận xét, tương hỗ update thông tin.

– Thư kí nhóm ghi tóm tắt kết quả thảo luận.

– Thư kí lớp ghi lại kết quả thảo luận.

5. Câu hỏi – bài tập nhìn nhận

Nêu 1-2 điểm anh chị chưa làm rõ, cảm thấy do dự, vướng mắc về CT chương trình môn Tiếng Việt lớp 5 mới.

HOẠT ĐỘNG 1. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CHƯƠNG TRÌNH 2022

1. Mục tiêu

Phân tích được những điểm mới về chương trình Tiếng Việt lớp 5 hiện hành so sánh với chương trình Tiếng Việt lớp 5 mới (về tiềm năng, nội dung, phương pháp dạy học, nhìn nhận).

2. Đọc và thực hành thực tiễn

a. Học viên đọc tài liệu

Chương trình 2022 là cách gọi tắt chỉ Chương trình giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành kèm theo Thông tư số 32/2022/TTBGDĐT ngày 26/12/2022. Ngoài ra, cuốn sách còn sử dụng cách gọi tắt Chương trình 2006 để chỉ Chương trình giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành theo Quyết định số 16/2006/QĐBGDĐT ngày 05/5/2006.

Học viên truy vấn khối mạng lưới hệ thống học trực tuyến LMS hoặc truy vấn đường link website sau để đọc những tài liệu sau:

– Tài liệu 1: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Ngữ văn 2022 phát hành ngày 26 tháng 12 năm 2022, phần về Tiếng Việt tiểu học.

Các nội dung cần đọc: tiềm năng, nội dung, phương pháp dạy học, nhìn nhận

Link website:

://rgep.moet.gov/chuong-trinh-gdpt-moi/chuong-trinh-cac-mon-hoc/chuong-trinh-mon-ngu-van-4729.html

– Tài liệu 2: Chương trình môn Tiếng Việt, phát hành tháng 5 năm 2006.

Các nội dung cần đọc: tiềm năng, nội dung, phương pháp dạy học, nhìn nhận

Link website:

://rgep.moet.gov/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1315/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2022%20BGD%C4%90T.pdf

b. Yêu cầu hoạt động và sinh hoạt giải trí:

Học viên thảo luận nhóm để thực thi những trách nhiệm học tập sau:

Nhiệm vụ 1: So sánh tiềm năng của chương trình Tiếng Việt 2006 và 2022 để chỉ ra những điểm mới về tiềm năng của chương trình 2022.

Nhiệm vụ 2: Phân tích, chỉ ra điểm mới về yêu cầu cần đạt cho khả năng chung, khả năng đặc trưng trong môn Tiếng Việt theo chương trình Ngữ văn 2022 trên cơ sở so sánh hai chương trình .

Nhiệm vụ 3: Phân tích, chỉ ra điểm mới về nội dung môn Tiếng Việt theo chương trình Ngữ văn 2022 trên cơ sở so sánh hai chương trình .

Nhiệm vụ 4: Phân tích, chỉ ra điểm mới về tiêu chuẩn lựa chọn ngữ liệu trên cơ sở so sánh hai chương trình.

Nhiệm vụ 5: Phân tích, chỉ ra điểm mới về phương pháp giáo dục theo chương trình Ngữ văn 2022

Nhiệm vụ 6: Nêu điểm mới về nhìn nhận phẩm chất và khả năng học viên theo chương trình Ngữ văn 2022.

3. tin tức cốt lõi

3.1. Nhiệm vụ 1: So sánh tiềm năng của chương trình Tiếng Việt 2006 và 2022 để chỉ ra những điểm mới về tiềm năng của chương trình 2022.

– Mục tiêu chương trình 2006 chú trọng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, thái độ. Môn Tiếng Việt:

+ Cung cấp cho HS những kiến thức và kỹ năng phổ thông, cơ bản, tân tiến, có tính khối mạng lưới hệ thống về ngôn từ (trọng tâm là tiếng Việt) và văn học (trọng tâm là văn học Việt Nam), phù phù thích hợp với trình độ tăng trưởng của lứa tuổi và yêu cầu đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực trong thời kì công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn.

+ Hình thành và tăng trưởng ở HS những khả năng sử dụng tiếng Việt tiếp nhận văn học, cảm thụ thẩm mĩ; phương pháp học tập, tư duy, nhất là phương pháp tự học; khả năng ứng dụng những điều đã học vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

+ Bồi dưỡng cho HS tình yêu tiếng Việt, văn học, văn hoá; tình yêu mái ấm gia đình, vạn vật thiên nhiên, giang sơn; lòng tự hào dân tộc bản địa; ý chí tự lập, tự cường; lí tưởng xã hội chủ nghĩa; tinh thần dân gia chủ văn; giáo dục cho HS trách nhiệm công dân, tinh thần hữu nghị và hợp tác quốc tế; ý thức tôn trọng và phát huy những giá trị văn hoá dân tộc bản địa

– Mục tiêu chương trình 2022 chú trọng tăng trưởng phẩm chất và khả năng cho HS. Đối với cấp tiểu học, tiềm năng của môn Tiếng Việt theo chương trình Ngữ văn 2022 có hai điểm mới hoặc được làm rõ, nhấn mạnh yếu tố hơn.

Thứ nhất, môn Tiếng Việt tăng trưởng 5 phẩm chất (Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ) cho học viên với những biểu lộ ở cấp tiểu học gồm: Giúp học viên hình thành và tăng trưởng những phẩm chất hầu hết với những biểu lộ rõ ràng: yêu vạn vật thiên nhiên, mái ấm gia đình, quê nhà; có ý thức riêng với cội nguồn; yêu thích nét trẻ trung, điều thiện và có cảm xúc lành mạnh; có hứng thú học tập, ham thích lao động; thật thà, ngay thật trong học tập và đời sống; có ý thức thực thi trách nhiệm riêng với bản thân, mái ấm gia đình, xã hội và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh.

Thứ hai, môn Tiếng Việt góp thêm phần hình thành, tăng trưởng khả năng gồm những khả năng chung và khả năng đặc trưng. Môn Tiếng Việt ở cấp tiểu học giúp học viên bước đầu hình thành những khả năng chung; tăng trưởng khả năng ngôn từ ở toàn bộ những kĩ năng đọc, viết, nói và nghe với mức độ cơ bản: đọc đúng, trôi chảy văn bản; hiểu được nội dung, thông tin chính của văn bản; liên hệ, so sánh ngoài văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp; viết được một số trong những câu, đoạn, bài văn ngắn (hầu hết là bài văn kể và tả); phát biểu rõ ràng; nghe hiểu ý kiến người nói; tăng trưởng khả năng văn học với yêu cầu phân biệt được thơ và truyện, biết phương pháp đọc thơ và truyện; nhận ra được vẻ đẹp của ngôn từ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; có trí tưởng tượng, hiểu và biết xúc động trước nét trẻ trung, điều thiện của con người và toàn thế giới xung quanh được thể hiện trong những văn bản văn học.

Như vậy, so với Chương trình môn Tiếng Việt 2006 thì ngoài việc tăng trưởng khả năng ngôn từ với phương pháp hiệu suất cao hơn, Chương trình môn Tiếng Việt 2022 còn nhằm mục đích giúp học viên tăng trưởng những phẩm chất hầu hết và khả năng chung được quy định trong Chương trình tổng thể. Các chương trình môn Tiếng Việt trước kia không phải là không hướng tới tăng trưởng phẩm chất, khả năng nhưng chưa xác lập tiềm năng này một cách hiển ngôn, chưa mô tả rõ ràng và chưa đưa ra những phương pháp thích hợp để đạt được.

3.2. Nhiệm vụ 2: Phân tích điểm mới của chương trình Ngữ văn 2022 trên cơ sở so sánh hai chương trình về yêu cầu cần đạt cho khả năng chung, về yêu cầu cần đạt cho môn học tiếng Việt.

Môn Tiếng Việt trong chương trình Ngữ văn, 2022 xác lập những yêu cầu cần đạt về phẩm chất hầu hết và khả năng cốt lõi (gồm khả năng chung và khả năng đặc trưng).

Về phẩm chất hầu hết và khả năng chung, môn Tiếng Việt góp thêm phần hình thành, tăng trưởng ở học viên những phẩm chất hầu hết và khả năng chung theo những mức độ phù phù thích hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.

Về khả năng đặt thù, môn Tiếng Việt góp thêm phần hình thành, tăng trưởng ở học viên gồm khả năng ngôn từ và khả năng văn học.

Năng lực ngôn từ gồm khả năng tiếp nhận (đọc, nghe) và khả năng tạo lập (viết, nói). Năng lực ngôn từ làm cho môn Tiếng Việt trở thành môn học công cụ: công cụ để học những môn học khác, để tự học, sống và thao tác. Năng lực ngôn từ được rõ ràng hoá như sau:

Đọc đúng, trôi chảy và diễn cảm văn bản; hiểu được nội dung chính của văn bản, hầu hết là nội dung tường minh; bước đầu hiểu được nội dung hàm ẩn như chủ đề, bài học kinh nghiệm tay nghề rút ra từ văn bản đã đọc.

Ở cấp tiểu học, yêu cầu về đọc gồm yêu cầu về kĩ thuật đọc và kĩ năng đọc hiểu. Đối với học viên những lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 2), chú trọng cả yêu cầu đọc đúng với vận tốc thích hợp và đọc hiểu nội dung đơn thuần và giản dị của văn bản. Đối với học viên lớp 3, lớp 4 và lớp 5, chú trọng nhiều hơn nữa đến yêu cầu đọc hiểu nội dung rõ ràng, hiểu chủ đề, hiểu bài học kinh nghiệm tay nghề rút ra được từ văn bản.

Từ lớp 1 đi học 3, viết đúng chính tả, từ vựng, ngữ pháp; viết được một số trong những câu, đoạn văn ngắn; ở lớp 4 và lớp 5 bước đầu viết được bài văn ngắn hoàn hảo nhất, hầu hết là bài văn kể, tả và bài trình làng đơn thuần và giản dị.

Cụ thể học viên viết được văn bản kể lại những câu truyện đã đọc, những yếu tố đã tận mắt tận mắt chứng kiến, tham gia, những câu truyện do học viên tưởng tượng; miêu tả những sự vật, hiện tượng kỳ lạ quen thuộc; trình làng về những sự vật và hoạt động và sinh hoạt giải trí thân thiện với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của học viên. Viết đoạn văn nêu những cảm xúc, tâm ý của học viên khi đọc một câu truyện, bài thơ, khi tận mắt tận mắt chứng kiến một yếu tố gợi cho học viên nhiều cảm xúc; nêu ý kiến về một yếu tố đơn thuần và giản dị trong học tập và đời sống; viết một số trong những kiểu văn bản như: bản tự thuật, tin nhắn, giấy mời, thời hạn biểu, đơn từ,…; bước đầu biết viết theo quy trình; nội dung bài viết nên phải có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài).

Trình bày dễ hiểu những ý tưởng và cảm xúc; bước đầu biết sử dụng cử chỉ, điệu bộ thích hợp khi nói; kể lại được một cách rõ ràng câu truyện đã đọc, đã nghe; biết chia sẻ, trao đổi những cảm xúc, thái độ, tâm ý của tớ riêng với những yếu tố được nói tới; biết thuyết minh về một đối tượng người dùng hay quy trình đơn thuần và giản dị.

Nghe hiểu với thái độ thích hợp và nắm được nội dung cơ bản; nhận ra được cảm xúc của người nói; biết phương pháp phản hồi những gì đã nghe.

Năng lực văn học gồm có tiếp nhận (cảm thụ văn học, hiểu biết về đời sống) và tạo lập văn bản có tính văn học, ứng dụng vào đời sống. Năng lực văn học làm cho môn học Tiếng Việt thể hiện vai trò môn học thẩm mĩ. Năng lực văn học được rõ ràng hoá như sau:

Phân biệt văn bản truyện và thơ (đoạn, bài văn xuôi và đoạn, bài văn vần); nhận ra được nội dung văn bản và thái độ, tình cảm của người viết; bước đầu hiểu được tác dụng của một số trong những yếu tố hình thức của văn bản văn học (ngôn từ, nhân vật, diễn biến, vần thơ, so sánh, nhân hoá). Biết liên tưởng, tưởng tượng và diễn đạt có tính văn học trong viết và nói.

Đối với học viên lớp 1 và lớp 2: nhận ra được văn bản nói về ai, về cái gì; nhận ra được nhân vật trong những câu truyện, vần trong thơ; nhận ra được truyện và thơ.

Đối với học viên lớp 3, lớp 4 và lớp 5: biết phương pháp đọc diễn cảm văn bản văn học; kể lại, tóm tắt được nội dung chính của câu truyện, bài thơ; nhận xét được những nhân vật, yếu tố và thái độ, tình cảm của người viết trong văn bản; nhận ra được thời hạn và khu vực, một số trong những kiểu vần thơ, nhịp thơ, từ ngữ, hình ảnh đẹp, độc lạ và tác dụng của những giải pháp tu từ nhân hoá, so sánh. Hiểu được ý nghĩa hoặc bài học kinh nghiệm tay nghề rút ra từ văn bản. Viết được đoạn, bài văn kể chuyện, miêu tả thể hiện cảm xúc và kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng.

3.3. Nhiệm vụ 3: Phân tích, chỉ ra điểm mới về nội dung môn Tiếng Việt theo chương trình Ngữ văn 2022 trên cơ sở so sánh hai chương trình .

Chương trình 2022 trình diễn nội dung dạy học theo khuynh hướng chuẩn đầu ra: Nội dung dạy học được mô tả bằng phương pháp xác lập những yêu cầu cần đạt của mỗi lớp về kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; phạm vi kiến thức và kỹ năng (tiếng Việt, văn học) và ngữ liệu.

– Yêu cầu cần đạt về những kĩ năng đọc, viết, nói và nghe

Yêu cầu cần đạt về kĩ năng đọc:

+ Kĩ thuật đọc: gồm những yêu cầu về tư thế đọc, kĩ năng đọc thành tiếng, kĩ năng đọc thầm, đọc lướt, kĩ năng ghi chép trong lúc đọc,…

+ Đọc hiểu: đối tượng người dùng đọc gồm văn bản văn học, văn bản thông tin. Đọc hiểu mỗi kiểu văn bản và thể loại nói chung có những yêu cầu cần đạt sau: Đọc hiểu nội dung văn bản thể hiện qua rõ ràng, đề tài, chủ đề, tư tưởng, thông điệp,…; Đọc hiểu hình thức thể hiện qua điểm lưu ý những kiểu văn bản và thể loại, những thành tố của mỗi kiểu văn bản và thể loại (câu truyện, diễn biến, truyện kể, nhân vật, không khí, thời hạn, người kể chuyện, điểm nhìn, vần thơ, nhịp thơ,…), ngôn từ diễn đạt,…; Liên hệ, so sánh Một trong những văn bản, link văn bản với trải nghiệm thành viên người đọc; đọc hiểu văn bản đa phương thức,…; Đọc mở rộng, học thuộc lòng một số trong những đoạn, văn bản văn học tinh lọc.

Yêu cầu cần đạt về kĩ năng viết:

+ Kĩ thuật viết: gồm những yêu cầu về tư thế viết, kĩ năng viết chữ và viết chính tả, kĩ năng trình diễn nội dung bài viết,…

+ Viết câu, đoạn, văn bản: gồm những yêu cầu về quy trình tạo lập văn bản và yêu cầu thực hành thực tiễn viết theo điểm lưu ý của những kiểu văn bản.

Yêu cầu cần đạt về những kĩ năng nói và nghe:

+ Kĩ năng nói: gồm những yêu cầu về âm lượng, vận tốc, sự liên tục, cách diễn đạt, trình diễn, thái độ, sự phối hợp những cử chỉ, điệu bộ, phương tiện đi lại tương hỗ khi nói,…

+ Kĩ năng nghe: gồm những yêu cầu về kiểu cách nghe, cách ghi chép, hỏi đáp, thái độ, sự phối hợp những cử chỉ, điệu bộ khi nghe đến, nghe qua những phương tiện đi lại kĩ thuật,…

+ Kĩ năng nói nghe tương tác: gồm những yêu cầu về thái độ, sự tôn trọng nguyên tắc hội thoại và những quy định trong thảo luận, phỏng vấn,…

– Kiến thức:

Các kiến thức và kỹ năng tiếng Việt được học ở tiểu học: một số trong những hiểu biết sơ giản về ngữ âm, chữ viết, từ vựng, ngữ pháp, hoạt động và sinh hoạt giải trí tiếp xúc và biến thể ngôn từ (ngôn từ kết phù thích hợp với hình ảnh, số liệu); hoàn toàn có thể nhận ra, bước đầu hiểu được những hiện tượng kỳ lạ ngôn từ có liên quan và vận dụng trong tiếp xúc.

Các kiến thức và kỹ năng văn học được học ở tiểu học: một số trong những hiểu biết sơ giản về truyện và thơ, văn bản hư cấu và văn bản phi hư cấu; nhân vật trong văn bản văn học, diễn biến, thời hạn, không khí, từ ngữ, vần thơ, nhịp thơ, hình ảnh, lời nhân vật, đối thoại.

3.4. Nhiệm vụ 4: Phân tích điểm mới của chương trình Ngữ văn 2022 về tiêu chuẩn lựa chọn ngữ liệu

Trong môn Ngữ văn, ngữ liệu là một bộ phận cấu thành của nội dung giáo dục, góp thêm phần quan trọng trong việc hình thành, tăng trưởng ở học viên những phẩm chất và khả năng được nêu trong chương trình. Chương trình 2022 chỉ nêu định khuynh hướng về những kiểu văn bản và thể loại được dạy ở từng lớp; riêng ở cấp tiểu học có quy định độ dài của văn bản.

Để phục vụ yêu cầu hình thành và tăng trưởng phẩm chất và khả năng cho học viên, ngữ liệu được lựa chọn bảo vệ những tiêu chuẩn sau:

Phục vụ trực tiếp cho việc tăng trưởng những phẩm chất và khả năng theo tiềm năng, yêu cầu cần đạt của chương trình.

Phù phù thích hợp với kinh nghiệm tay nghề, khả năng nhận thức, điểm lưu ý tâm sinh lí của học viên ở từng lớp học, cấp học. Từ ngữ dùng làm ngữ liệu dạy tiếng ở cấp tiểu học được tinh lọc trong phạm vi vốn từ văn hoá, có ý nghĩa tích cực, bảo vệ tiềm năng giáo dục phẩm chất, giáo dục ngôn từ, giáo dục thẩm mĩ và phù phù thích hợp với tâm lí học viên.

Có giá trị rực rỡ về nội dung và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, tiêu biểu vượt trội về kiểu văn bản và thể loại, chuẩn mực và sáng tạo về ngôn từ.

Phản ánh được thành tựu về tư tưởng, văn học, văn hoá dân tộc bản địa; thể hiện tinh thần yêu nước, độc lập dân tộc bản địa, ý thức về độc lập lãnh thổ vương quốc; có tính nhân văn, giáo dục lòng nhân ái, khoan dung, tình yêu chân thiện mĩ, tình yêu vạn vật thiên nhiên, tinh thần hội nhập quốc tế, hướng tới những giá trị phổ quát của quả đât.

Theo chương trình 2022, ngữ liệu cần tương hỗ update một số trong những kiểu loại văn bản mới: Văn bản văn học: truyện khoa học viễn tưởng; văn bản thông tin gồm: Văn bản lý giải về một hiện tượng kỳ lạ tự nhiên; Văn bản trình làng sách, phim; Chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí; quảng cáo.

Chú trọng đọc loại văn bản đa phương thức.

3.5. Nhiệm vụ 5: Phân tích điểm mới về phương pháp giáo dục theo chương trình Ngữ văn 2022

Từ ý niệm khả năng là thuộc tính thành viên, mang tính chất chất tích hợp và được hình thành và thể hiện qua hoạt động và sinh hoạt giải trí, định khuynh hướng về phương pháp giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông 2022 gồm có phân hoá, tích hợp và tích cực.

– Dạy học phân hoá là khuynh hướng dạy học phù phù thích hợp với những đối tượng người dùng học viên rất khác nhau, nhằm mục đích tăng trưởng tối đa tiềm năng vốn có của mỗi học viên nhờ vào điểm lưu ý tâm sinh lí, kĩ năng, nhu yếu, hứng thú và khuynh hướng nghề nghiệp rất khác nhau của học viên.

– Dạy học tích hợp là khuynh hướng dạy học giúp học viên tăng trưởng kĩ năng lôi kéo tổng hợp kiến thức và kỹ năng, kĩ năng,… thuộc nhiều nghành rất khác nhau để xử lý và xử lý có hiệu suất cao những yếu tố trong học tập và trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, được thực thi ngay trong quy trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng.

– Dạy học tích cực là khuynh hướng vận dụng những phương pháp tích cực hoá hoạt động và sinh hoạt giải trí của người học, trong số đó giáo viên đóng vai trò tổ chức triển khai, hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí cho học viên, tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên học tập thân thiện và những trường hợp có yếu tố để khuyến khích học viên tích cực tham gia vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập, tự phát hiện khả năng, nguyện vọng của tớ mình, rèn luyện thói quen và kĩ năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã tích luỹ được để tăng trưởng.

Các hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập của học viên gồm có hoạt động và sinh hoạt giải trí mày mò yếu tố, hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện và hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn (ứng dụng những điều đã học để phát hiện và xử lý và xử lý những yếu tố có thực trong đời sống), được thực thi với việc tương hỗ của thiết bị dạy học tối thiểu, vật dụng học tập và công cụ khác, nhất là công cụ tin học và những khối mạng lưới hệ thống tự động hóa hoá của kĩ thuật số.

Các hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập nói trên được tổ chức triển khai trong và ngoài khuôn viên nhà trường thông qua một số trong những hình thức hầu hết sau: học lí thuyết; thực thi bài tập, thí nghiệm, trò chơi, đóng vai, dự án công trình bất Động sản nghiên cứu và phân tích; tham gia xêmina, tham quan, cắm trại, đọc sách; sinh hoạt tập thể, hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ hiệp hội.

Tuỳ theo tiềm năng rõ ràng và tính chất của hoạt động và sinh hoạt giải trí, học viên được tổ chức triển khai thao tác độc lập, thao tác theo nhóm hoặc thao tác chung cả lớp. Tuy nhiên, dù thao tác độc lập, theo nhóm hay theo cty lớp, mỗi học viên đều phải được tạo Đk để tự mình thực thi trách nhiệm học tập và trải nghiệm thực tiễn.

3.6. Nhiệm vụ 6: Nêu điểm mới về nhìn nhận phẩm chất và khả năng học viên theo chương trình Ngữ văn 2022

Chương trình 2022 xác lập tiềm năng nhìn nhận đựng nhìn nhận mức độ phục vụ yêu cầu cần đạt của học viên để kiểm soát và điều chỉnh cách học, cách dạy và những yếu tố khác trong quy trình giáo dục.

Chương trình 2022 chú trọng cả hai loại nhìn nhận gồm: nhìn nhận thường xuyên, nhìn nhận định kì. Trong số đó triệu tập nhấn mạnh yếu tố nhìn nhận thường xuyên.

Các đối tượng người dùng nhìn nhận gồm nội dung bài viết (trắc nghiệm khách quan, tạo lập văn bản ngôn từ, tạo lập văn bản đa phương thức); bài nói (thuyết trình, tranh luận); những kết quả thực thi trách nhiệm học tập khác (đọc thành tiếng, tự đọc, nghe hiểu, thực thi dự án công trình bất Động sản học tập, tìm thông tin trong sách báo và Internet,…)

Chủ thể tham gia nhìn nhận gồm 3 chủ thể: giáo viên, học viên (tự nhìn nhận bằng bảng kiểm, nhìn nhận lẫn nhau bằng nhận xét), cha mẹ học viên (nhìn nhận thái độ học tập, nhận thức về đời sống, kĩ năng sống).

Chuẩn nhìn nhận là những yêu cầu cần đạt của môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục mà học viên nên phải và hoàn toàn có thể đạt được để xác nhận sự thành công xuất sắc trong học tập ở từng quy trình của cấp học.

4. Câu hỏi – bài tập nhìn nhận

Anh/chị hãy: Chỉ ra những điểm giống và rất khác nhau giữa chương trình môn Tiếng Việt 5 hiện hành với và chương trình môn Tiếng Việt 5 mới về tiềm năng, yêu cầu cần đạt, nội dung, tiêu chuẩn lựa chọn ngữ liệu, phương pháp giáo dục và nhìn nhận két qu quả giáo dục. Cho ví dụ rõ ràng và phân tích.

HOẠT ĐỘNG 2. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 5 CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH 2022

1. Mục tiêu

Học viên nêu được những nguyên tắc kiểm soát và điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học Tiếng Việt 5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng chương trình 2022.

2. Đọc và thực hành thực tiễn

2.1. Học viên đọc những tài liệu sau:

– Công văn 5842/BGDĐT-VP 2011 hướng dẫn kiểm soát và điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông

– Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH năm 2022 về phía dẫn thực thi chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng và phẩm chất học viên từ thời điểm năm học 2022-2022 do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

2.2. Hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí:

Trao đổi, thảo luận, đề xuất kiến nghị một số trong những nguyên tắc kiểm soát và điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học Tiếng Việt 5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng chương trình 2022.

3. tin tức cốt lõi

Điều chỉnh nội dung dạy học theo phía tinh giảm những nội dung để giáo viên, học viên (GV, HS) dành thời hạn cho những nội dung khác, tạo thêm Đk cho GV thay đổi phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc kiểm soát và điều chỉnh nội dung dạy học thực thi theo những nguyên tắc sau này:

(1) Không xáo trộn lớn chương trình môn Tiếng Việt và nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt hiện hành, nhưng phải tiếp cận chương trình mới về nội dung, phương pháp và nhìn nhận.

(2) Không tăng thêm thời lượng dạy học và dung tích dạy học, chú trọng dạy học tích hợp. Thời lượng và dung tích dạy học kiểm soát và điều chỉnh thêm, bớt cần hợp lý.

Định hướng tích hợp hoàn toàn có thể hiểu là: 1) Tích hợp tăng trưởng ngôn từ và tăng trưởng tư duy cho HS trong dạy học tiếng Việt ở tiểu học; 2) Tích hợp dạy những kĩ năng tiếng Việt; 3)Tích hợp dạy tiếng Việt với dạy văn chương, tăng trưởng tình cảm , tâm hồn, khả năng thẩm mĩ; 4) Tích hợp dạy tiếng Việt với dạy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và tăng trưởng nhân cách HS; 5) Tích hợp dạy tiếng Việt với những môn học khác và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt ngoài giờ lên lớp.

Quan điểm tích hợp được thể hiện rất rõ ràng trong việc lựa chọn ngữ liệu. Các ngữ liệu như văn bản để dạy đọc, những ví dụ được đưa ra để dạy ngữ pháp, chính tả, tập viết cần phải tích phù thích hợp với những tri thức văn hóa truyền thống chung, thống nhất với những tiềm năng giáo dục khác.

Ví dụ: Trong 3 bài, nếu bớt 1 bài thì nên tăng thêm bài hoặc tăng thêm trách nhiệm, tương ứng với tổng thời lượng cần thực thi.

Khi sử dụng ngữ liệu để thiết kế bài tập, nên phải chú trọng tính tích hợp Một trong những kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; khai thác tối đa trên nền một ngữ liệu có tính tiết kiệm chi phí. Chẳng hạn: Bài học Quang cảnh ngày mùa, giáo viên hoàn toàn có thể tích hợp dạy kĩ năng đọc văn bản văn học (văn bản miêu tả), viết đoạn văn miêu tả cảnh, dạy học kiến thức và kỹ năng về từ đồng nghĩa tương quan (chỉ sắc tố)

(3) Thể hiện được những điểm mới về nội dung, phương pháp, nhìn nhận học viên tiếp cận chương trình mới.

Nguyên tắc này yên cầu việc kiểm soát và điều chỉnh nội dung dạy học khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất và khả năng cho học viên. Chẳng hạn: GV hoàn toàn có thể lựa chọn hoạt động và sinh hoạt giải trí khởi động tạo trường hợp riêng với bài học kinh nghiệm tay nghề Luyện từ và câu thể hiện quyền lợi học tập, giúp học viên link bài học kinh nghiệm tay nghề và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Ví dụ: Bài học Từ đồng nghĩa tương quan (tuần 1)

Đọc/ quan sát tranh, gợi ý để vấn đáp.

Hôm qua cô giáo Chim Én dẫn học viên ra cánh đồng ngày xuân. Đám học trò tíu tít:

– Đồng xanh xanh bát ngát, mây trắng trắng trắng xóa…

– Cánh đồng bát ngát mênh mông.

– Cánh đồng… rộng thùng thình. Sáo Nâu quay quồng chen vào khiến những bạn cười vang.

Em có biết vì sao những bạn lại cười Sáo Nâu không?

Đối với ngữ liệu, cần lựa chọn, sử dụng ngữ liệu thiết thực, mê hoặc, tạo nên thời cơ tăng trưởng phẩm chất và khả năng cho HS. Chẳng hạn những ngữ liệu minh họa những trường hợp tiếp xúc mà HS thường gặp; là ngữ liệu mang tính chất chất tích hợp cao, có tác dụng mở rộng kiến thức và kỹ năng cho HS về nhiều mặt; ngữ liệu có tần số sử dụng cao, có tác dụng củng cố và rèn luyện nhiều kiến thức và kỹ năng, kĩ năng sử dụng tiếng Việt cho HS; ngữ liệu phản ánh những điều thú vị của tiếng Việt; ngữ liệu có hình thức sinh động…

Hệ thống hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học kiểm soát và điều chỉnh hướng tới những yêu cầu cần đạt của chương trình 2022. Bài tập có hình thức sinh động, mê hoặc

Trên bình diện phương pháp dạy học, GV cần sử dụng những phương pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy học tích cực hóa hoạt động và sinh hoạt giải trí của HS, tạo hứng thú cho HS. Chẳng hạn, khi dạy học đọc hiểu, gv hoàn toàn có thể lựa chọn một số trong những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực phù phù thích hợp với từng bài: đóng vai nhân vật để nói về những cụ ông cụ bà thể liên quan trong tác phẩm; tổ chức triển khai trò chơi học tập; tổ chức triển khai dạy học theo nhóm; những kĩ thuật đọc tích cực (chúng em biết 3, trình diễn 1 phút); kĩ thuật xử lý và xử lý trường hợp khi vận dụng nội dung văn bản bào thực tiễn ….

Ví dụ: Tuần 19: Người công dân số 1, giáo viên hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update bài tập. Chẳng hạn: 1. Đặt mình vào vai Lê, nêu tâm ý, cảm xúc của tớ về nhân vật Thành; 2. Lập bảng nêu ra những việc cần làm để trở thành người học viên chăm ngoan. Hai bài tập này phục vụ yêu cầu cần đạt về đọc hiểu liên hệ, so sánh, link. Giáo viên cho học viên sử dụng phương pháp đóng vai để nêu được những tâm ý, cảm xúc về nhân vật Thành trong tác phẩm.

Về phương tiện đi lại dạy học, GV cũng sử dụng những vật dụng trực quan và công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin để phát huy hứng thú, tính tích cực của học viên.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức triển khai thực thi tại những cơ sở giáo dục.

Những kiểm soát và điều chỉnh về nội dung dạy học cần tạo Đk thuận tiện cho việc tổ chức triển khai thực thi, phù phù thích hợp với toàn cảnh thực tiễn, Đk cơ sở vật chất tại địa phương.

4. Câu hỏi – bài tập nhìn nhận

Anh/chị hãy nêu những nguyên tắc kiểm soát và điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học Tiếng Việt 5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng chương trình 2022. Lấy ví dụ và phân tích.

HOẠT ĐỘNG 3. ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 5 CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH 2022

1. Mục tiêu

– Học viên xác lập được những nội dung kiểm soát và điều chỉnh và tiến trình kiểm soát và điều chỉnh gắn với từng mạch nội dung.

– Học viên thực thi kiểm soát và điều chỉnh được trên một nội dung rõ ràng.

2. Đọc và thực hành thực tiễn

2.1. Học viên đọc những tài liệu sau:

– Đọc lại phần thông tin cốt lõi ở Hoạt động 1.

– Đọc lại chương trình Tiếng Việt tiểu học 2006 và chương trình 2022, đọc kĩ phần nội dung về Tiếng Việt 5 trong hai chương trình.

– Đọc SGK Tiếng Việt 5 hiện hành.

2.2. Hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí

Học viên thực thi những trách nhiệm sau:

Nhiệm vụ 1: Đối chiếu yêu cầu cần đạt những mạch nội dung môn Tiếng Việt 5 hiện hành và chương trình 2022. Trên cơ sở phân tích những điểm mới môn Tiếng Việt 5 theo chương trình 2022, đề xuất kiến nghị những vấn đề cần tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh.

Nhiệm vụ 2: Xác định phương pháp kiểm soát và điều chỉnh với từng mạch nội dung: Kiến thức, đọc hiểu, viết chính tả, tập làm văn (viết đoạn, bài).

3. tin tức cốt lõi

3.1. Nhiệm vụ 1: Đối chiếu yêu cầu cần đạt những mạch nội dung môn Tiếng Việt 5 hiện hành và chương trình 2022. Trên cơ sở phân tích những điểm mới môn Tiếng Việt 5 theo chương trình 2022, đề xuất kiến nghị những vấn đề cần tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh.

Chủ đề/ Nội dung

Mức độ cần đạt/ yêu cầu cần đạt

Đề xuất kiểm soát và điều chỉnh CT 2006

Chương trình 2006 (hiện hành) (8 tiết/ tuần)

Chương trình 2022

(7 tiết/ tuần)

1. KIẾN THỨC

1. 1. KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT

1.1.1. Ngữ âm và chữ viết

– Nhận biết cấu trúc của vần: âm đệm, âm chính, âm cuối. Biết quy tắc ghi dấu thanh trên âm chính

– Biết cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam và quốc tế.

1.1. Quy tắc viết tên người, tên địa lí quốc tế.

1.2. Một số trường hợp viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt quan trọng.

– Bổ sung kiến thức và kỹ năng về Một số trường hợp viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt quan trọng.

1.1.2. Từ vựng

– Biết thêm những từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và một số trong những từ Hán Việt thông dụng) về tự nhiên, xã hội, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc,

– Hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa; nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa.

– Bước đầu nhận ra và hoàn toàn có thể lựa chọn từ đồng nghĩa tương quan, từ trái nghĩa trong nói và viết.

2.1. Vốn từ theo chủ điểm

2.2. Từ điển: cách tìm từ, nghĩa của từ, cách dùng từ và tra cứu thông tin khác

2.3. Nghĩa của một số trong những thành ngữ dễ hiểu, thông dụng

2.4. Nghĩa của một số trong những yếu tố Hán Việt thông dụng, đồng âm khác nghĩa

2.5. Từ đồng nghĩa tương quan: điểm lưu ý và tác dụng

2.6. Từ đa nghĩa và nghĩa của từ đa nghĩa trong văn bản.

– Bổ sung kiến thức và kỹ năng về nghĩa của một số trong những yếu tố Hán Việt thông dụng, đồng âm khác nghĩa

1.1.3. Ngữ pháp

– Nhận biết và hoàn toàn có thể sử dụng những đại từ, quan hệ từ phổ cập.

Ghi chú: Nhận biết một số trong những quan hệ từ thường dùng để nối những vế trong câu ghép.

– Nhận biết và hoàn toàn có thể tạo lập câu ghép trong nói và viết.

Ghi chú:

+ Nhận biết câu ghép và những vế của câu ghép trong văn bản.

+ Biết đặt câu ghép theo mẫu.

– Biết dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm, dấu phẩy, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang.

3.1. Đại từ và kết từ: điểm lưu ý và hiệu suất cao

3.2. Câu đơn và câu ghép: điểm lưu ý và hiệu suất cao

3.3. Công dụng của dấu gạch ngang (đặt tại giữa câu để ghi lại bộ phận chú thích, lý giải trong câu); dấu gạch nối (nối những tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng)

– Giảm bớt nội dung ôn tập dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm, dấu phẩy, dấu ngoặc kép.

1.1.4. Phong cách ngôn từ và giải pháp tu từ; Tập làm văn /Hoạt động tiếp xúc

Phong cách ngôn từ và giải pháp tu từ

– Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng giải pháp so sánh, nhân hoá trong những bài học kinh nghiệm tay nghề.

– Biết dùng những giải pháp nhân hoá và so sánh để nói và viết được câu văn hay.

Tập làm văn

– Bước đầu biết nhận diện và sử dụng một số trong những giải pháp link câu trong nói và viết.

– Biết cách làm bài văn tả người, tả cảnh.

4.1. Biện pháp tu từ điệp từ, điệp ngữ: điểm lưu ý và tác dụng

4.2. Liên kết Một trong những câu trong một đoạn văn, một số trong những giải pháp link câu và những từ ngữ link: điểm lưu ý và tác dụng.

4.3. Kiểu văn bản và thể loại

Bài văn viết lại phần kết thúc nhờ vào một trong những truyện kể

Bài văn tả người, phong cảnh

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một yếu tố hoặc một bài thơ, câu truyện

Đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng kỳ lạ xã hội

Bài văn lý giải về một hiện tượng kỳ lạ tự nhiên, bài trình làng sách hoặc phim, báo cáo việc làm chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí, có sử dụng bảng biểu; văn bản quảng cáo (tờ rơi, áp phích,…)

– Thay tìm hiểu tác dụng của so sánh, nhân hoá bằng việc trình làng giải pháp điệp từ, điệp ngữ (tích hợp qua việc tìm hiểu bài đọc).

– Giảm bớt, kiểm soát và điều chỉnh một số trong những bài ôn tập về kể chuyện, miêu tả ở HKII để dành thời hạn hướng dẫn viết đoạn văn:

+ đoạn văn kể chuyện phát huy trí tưởng tượng

+ đoạn văn biểu cảm, + đoạn văn nêu ý kiến về hiện tượng kỳ lạ xã hội

+ bài văn thuyết minh ngắn về sách hoặc phim.

5. Biến thể ngôn từ

5. tin tức bằng hình ảnh, số liệu (phương tiện đi lại tiếp xúc phi ngôn từ)

Bổ sung nội dung mới, tích hợp dạy thông qua văn bản đọc là văn bản thông tin có hình ảnh, số liệu (phương tiện đi lại tiếp xúc phi ngôn từ).

1.2. KIẾN THỨC VĂN HỌC

Bước đầu hiểu thế nào là nhân vật, lời thoại trong kịch.

1. Chủ đề

2. Kết thúc câu truyện

3. Chuyện có thật và chuyện tưởng tượng

4. Chi tiết, thời hạn, khu vực trong câu truyện; hình ảnh trong thơ

5. Nhân vật trong văn bản kịch và lời thoại

Chú ý kiến thức và kỹ năng văn học ở lớp 5 mới , tích hợp vào dạy đọc văn bản truyện, thơ, kịch:

1. Chủ đề

2. Kết thúc câu truyện

3. Chuyện có thật và chuyện tưởng tượng

4. Chi tiết, thời hạn, khu vực trong câu truyện; hình ảnh trong thơ

5. Nhân vật trong văn bản kịch và lời thoại

2. KĨ NĂNG

2. 1. KĨ NĂNG ĐỌC

2.1.1. Đọc thông/Kĩ thuật đọc

– Đọc đúng và lưu loát những văn bản nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp (thơ, văn xuôi, kịch), hành chính, khoa học, báo chí,có độ dài khoảng chừng 250 – 300 chữ với vận tốc 100 120 chữ/phút.

– Biết đọc thầm bằng mắt với vận tốc nhanh hơn lớp 4 (khoảng chừng 120 140 tiếng/phút).

– Biết đọc diễn cảm bài văn, bài thơ, trích đoạn kịch ngắn.

Ghi chú: Biết điểu chỉnh giọng đọc về cao độ, trường độ, nhấn giọng ở những từ ngữ quan trọng để thể hiện đúng cảm xúc trong bài.

(0.1). Đọc đúng và diễn cảm những văn bản truyện, ngữ cảnh, bài thơ, bài miêu tả, vận tốc đọc khoảng chừng 90 100 tiếng trong một phút.

(0.2). Đọc thầm với vận tốc nhanh hơn lớp 4.

(0.3). Sử dụng được một số trong những từ điển tiếng Việt thông dụng để tìm từ, nghĩa của từ, cách dùng từ và tra cứu thông tin khác.

(0.4). Biết đọc theo những cách rất khác nhau (đọc lướt và đọc kĩ).

(0.5). Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng, rõ ràng quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.

– Bổ sung những điểm mới trong yêu cầu kĩ thuật đọc của chương trình 2022 là: (0.5). Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng, rõ ràng quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay. Tích hợp vào hướng dẫn đọc mở rộng.

2.1.2. Đọc hiểu

Đọc hiểu nội dung

– Nhận biết dàn ý và đại ý của văn bản.

– Nhận biết ý chính của từng đoạn trong văn bản.

– Biết tóm tắt văn bản tự sự đã học.

Đọc hiểu hình thức

– Phát hiện những từ ngữ, hình ảnh, rõ ràng có ý nghĩa trong bài văn, bài thơ, trích đoạn kịch được học. Biết nhận xét về nhân vật trong văn bản tự sự. Biết phát biểu ý kiến thành viên về nét trẻ trung của văn bản đã học.

Văn bản văn học

1. Đọc hiểu nội dung

1.a. Nhận biết được một số trong những rõ ràng tiêu biểu vượt trội và nội dung chính của văn bản. Hiểu được nội dung hàm ẩn dễ nhận ra của văn bản.

1.b. Chỉ ra được mối liên hệ Một trong những cụ ông cụ bà thể. Biết tóm tắt văn bản.

1. c.Hiểu chủ đề của văn bản.

2. Đọc hiểu hình thức

2.a. Nhận biết được văn bản viết theo tưởng tượng và văn bản viết về người thật, việc thật.

2.b.Nhận biết được thời hạn, khu vực và tác dụng của chúng trong câu truyện.

2.c. Hiểu từ ngữ, hình ảnh, giải pháp so sánh, nhân hoá trong văn bản.

3. Liên hệ, so sánh, link

3.a. Biết nhận xét về thời hạn, khu vực, hình dáng, tính cách của nhân vật qua hình ảnh trong truyện tranh hoặc phim phim hoạt hình.

3.b. Tìm được một cách kết thúc khác cho câu truyện.

3.c. Nêu những điều học được từ câu truyện, bài thơ, màn kịch; lựa chọn điều tâm đắc nhất và lý giải vì sao.

Văn bản thông tin

1. Đọc hiểu nội dung

1.a. Nhận biết được những rõ ràng tiêu biểu vượt trội và những thông tin chính của văn bản.

1.b. Dựa vào nhan đề và những đề mục lớn, xác lập được đề tài, thông tin chính của văn bản.

1.c. Nhận biết được mối liên hệ Một trong những cụ ông cụ bà thể. Biết tóm tắt văn bản.

2. Đọc hiểu hình thức

2.a. Nhận biết được mục tiêu và điểm lưu ý của văn bản lý giải về một hiện tượng kỳ lạ tự nhiên; văn bản trình làng sách hoặc phim; văn bản quảng cáo, văn bản chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí.

2.b. Nhận biết được bố cục (phần đầu, phần giữa (chính), phần cuối) và những yếu tố (nhan đề, đoạn văn, câu chủ đề) của một văn bản thông tin đơn thuần và giản dị.

2.c. Nhận biết được cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản theo trật tự thời hạn hoặc theo vai trò.

2.d. Nhận biết được vai trò của hình ảnh, kí hiệu hoặc số liệu trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản (văn bản in hoặc văn bản điện tử).

3. Liên hệ, so sánh, link

Nêu được những thay đổi trong hiểu biết, tình cảm, cách ứng xử của tớ mình sau khi đọc văn bản.

– Chú trọng nhiều hơn nữa đến yêu cầu liên hệ, so sánh, link ở những điểm CT cũ chưa tồn tại.

– Chú ý tương hỗ update 1 số bài về đọc mở rộng (tích hợp trong tiết đọc thư viện).

2.3. Ứng dụng kĩ năng đọc/Đọc mở rộng

– Biết tra từ điển và một số trong những sách công cụ.

– Nhận biết nội dung ý nghĩa của những kí hiệu, số liệu, biểu đồ trong văn bản.

– Thuộc khoảng chừng 7 bài thơ, đoạn văn xuôi dễ nhớ có độ dài khoảng chừng 150 chữ.

Văn bản văn học

– Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học (gồm có văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) hoàn toàn có thể loại và độ dài tương tự với những văn bản đã học.

– Thuộc lòng tối thiểu 10 12 đoạn thơ, bài thơ hoặc đoạn văn đã học; mỗi đoạn thơ, bài thơ, đoạn văn có độ dài khoảng chừng 100 chữ.

Văn bản thông tin

Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin (gồm có văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có kiểu văn bản và độ dài tương tự với những văn bản đã học.

– Bổ sung đọc thuộc thêm 3- 5 bài thơ.

– Bổ sung yêu cầu đọc văn bản trên internet

2.2. KĨ NĂNG VIẾT

2.2.1. Viết chính tả/ Kĩ thuật Viết

– Viết được bài chính tả nghe viết, nhớ viết có độ dài khoảng chừng 100 chữ trong 20 phút, không mắc quá 5 lỗi.

– Viết đúng một số trong những từ ngữ cần phân biệt phụ âm đầu, vần, thanh điệu dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.

– Biết tự phát hiện và sửa lỗi chính tả, lập sổ tay chính tả.

Biết viết hoa danh từ chung trong một số trong những trường hợp đặc biệt quan trọng khi muốn thể hiện sự tôn kính. Biết viết đúng tên người, tên địa lí quốc tế.

– Giảm chính tả đoạn bài (nghe viết) ở HK II.

– Bổ sung yêu cầu viết hoa thể hiện sự tôn kính

2.2.2. Viết đoạn văn, văn bản

Quy trình viết

– Biết tìm ý cho đoạn văn và viết đoạn văn kể chuyện, miêu tả; biết dùng một số trong những giải pháp link câu trong đoạn.

Ghi chú: Viết đoạn mở bài, thân bài và kết bài cho bài văn tả cảnh, tả người.

– Biết lập dàn ý cho bài văn tả cảnh, tả người.

Thực hành viết

– Biết viết bài văn kể chuyện hoặc miêu tả có độ dài khoảng chừng 200 chữ.

Ghi chú: Viết 4 bài văn kể chuyện, miêu tả.

– Biết viết một số trong những văn bản thông thường: đơn, biên bản, báo cáo ngắn, chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Ghi chú:

+ Viết một sô loại đơn theo mẫu đã học.

+ Viết biên bản một cuộc họp của học viên ở trường lớp, biên bản về một yếu tố đơn thuần và giản dị mới xẩy ra.

+ Viết báo cáo ngắn về một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí của học viên trong tổ, lớp.

+ Lập chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ, lớp.

1. Quy trình viết

1.a. Biết viết theo tiến trình: xác lập mục tiêu và nội dung viết (viết để làm gì, về cái gì); quan sát và tìm tư liệu để viết; hình thành ý chính, lập dàn ý cho nội dung bài viết; viết đoạn, bài; sửa đổi (bố cục, dùng từ, đặt câu, chính tả).

1.b. Viết được đoạn văn, văn bản thể hiện rõ ràng và mạch lạc chủ đề, thông tin chính; phù phù thích hợp với yêu cầu về kiểu, loại; có mở đầu, triển khai, kết thúc; những câu, đoạn link với nhau

2. Thực hành viết

2.a. Viết được bài văn kể lại câu truyện đã đọc, đã nghe với những rõ ràng sáng tạo.

2.b. Viết được bài tả người, phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả để làm nổi trội điểm lưu ý của đối tượng người dùng được tả.

2.c. Viết được đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của tớ mình trước một yếu tố hoặc một bài thơ, câu truyện.

2.d. Viết được đoạn văn nêu lí do vì sao tán thành hoặc phản đối về một hiện tượng kỳ lạ, yếu tố có ý nghĩa trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

2.e. Viết được đoạn văn trình làng về một nhân vật trong một cuốn sách hoặc bộ phim truyền hình phim hoạt hình đã xem (hình dáng, cử chỉ, hành vi, ngôn từ).

2.g.Viết được báo cáo việc làm, chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí, có sử dụng bảng biểu.

– Giảm bớt ôn tập tả dụng cụ, tả loài vật, tả cây cối

– Chú trọng yêu cầu viết bài văn kể chuyện theo phía phát huy tính tưởng tượng một cách thích hợp. (VD: viết thêm kết bài, thay đổi kết bài, .).

– Chú trọng yêu cầu biểu cảm (cách thể hiện tình cảm, cảm xúc) trong bài văn kể chuyện, miêu tả.

– Chú trọng và dành thời lượng thích hợp cho hoạt động và sinh hoạt giải trí hướng dẫn cho HS chữa bài và viết lại bài văn cho tốt hơn.

– Bổ sung yêu cầu ĐV hướng dẫn nêu ý kiến (lý giải) về hiện tượng kỳ lạ XH

– Bổ sung yêu cầu viết bài văn thuyết minh ngắn (bài trình làng sách báo, phim)

2.3. NÓI VÀ NGHE

2.3.1. Nói

Sử dụng nghi thức lời nói

Biết dùng lời nói phù phù thích hợp với quy tắc tiếp xúc khi bàn luận, trình diễn ý kiến.

Ghi chú: Xưng hô lịch sự, dùng từ, đặt câu phù phù thích hợp với mục tiêu nói năng.

Thuật việc, kể chuyện

Biết kể lại một câu truyện đã nghe, đã đọc; quy đổi ngôi khi kể chuyện; thuật lại một yếu tố đã biết hoặc đã tham gia.

Ghi chú:

+ Kể câu truyện đã nghe, đã tận mắt tận mắt chứng kiến bằng lời người kể, bằng lời của nhân vật trong câu truyện.

+ Thuật lại một việc thành bài có độ đai khoảng chừng 15 20 câu.

Trao đổi, thảo luận

Biết lý giải để làm rõ yếu tố khi trao đổi ý kiến với bạn bè, thầy cô. Bước đầu biết nêu lí lẽ để bày tỏ sự xác lập hoặc phủ định.

Phát biểu, thuyết trình

Biết trình làng thành đoạn hoặc bài ngắn về lịch sử, văn hoá, về những nhân vật tiêu biểu vượt trội, của địa phương.

1.a. Điều chỉnh được lời nói (từ ngữ, vận tốc, âm lượng) cho phù phù thích hợp với những người nghe. Trình bày ý tưởng rõ ràng, có cảm xúc; có thái độ tự tin khi nói trước nhiều người; sử dụng lời nói, cử chỉ, điệu bộ thích hợp.

1.b. Sử dụng được những phương tiện đi lại tương hỗ thích hợp để tăng hiệu suất cao diễn đạt.

1.c. Biết nhờ vào gợi ý, trình làng về một di tích lịch sử, một khu vực tham quan hoặc một địa chỉ vui chơi.

– Bổ sung yêu cầu Sử dụng được những phương tiện đi lại tương hỗ thích hợp để tăng hiệu suất cao diễn đạt.

– Bổ sung yêu cầu về tính chất tương tác và tính dữ thế chủ động trong lúc nghe đến nói, học viên cầnbiết thảo luận về một yếu tố có những ý kiến khác lạ; biết dùng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục người đối thoại, biết tôn trọng sự khác lạ trong thảo luận, thể hiện sự nhã nhặn, lịch sự khi trình diễn ý kiến trái ngược với những người khác.

Nghe

Nghe – hiểu

Kể lại hoàn hảo nhất câu truyện được nghe.

Nghe – viết

– Nghe viết bài chính tả có độ dài 90 chữ, trong số đó có chứa âm, vần dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương, tên riêng Việt Nam và tên riêng quốc tế.

– Ghi chép được một số trong những thông tin, nhận xét về nhân vật, sự kiện, của bài tập nghe ghi.

2.a. Biết vừa nghe vừa ghi những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác.

2.b. Nhận biết được một số trong những lí lẽ và dẫn chứng mà người nói sử dụng để thuyết phục người nghe.

Bổ sung Biết vừa nghe vừa ghi những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác

Tích hợp dạy nghe – ghi (sẵn sàng sẵn sàng cho HS học lớp 6) vào yêu cầu dạy đọc, kể chuyện, nghe nói tương tác.

Nói và nghe tương tác

Biết thảo luận về một yếu tố có những ý kiến khác lạ; biết dùng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục người đối thoại, biết tôn trọng sự khác lạ trong thảo luận, thể hiện sự nhã nhặn, lịch sự khi trình diễn ý kiến trái ngược với những người khác.

Đối chiếu SGK TV5, chương trình hiện hành với những yêu cầu cần đạt trong chương trình 2022 hoàn toàn có thể thấy một số trong những điểm:

1) Phần kiến thức và kỹ năng tiếng Việt ở TV5 chương trình hiện hành có 2 tiết Luyện từ và câu; còn theo chương trình 2022, nội dung này sẽ không còn nhất thiết phải hiển thị trên sách mà được lồng vào khi dạy đọc, viết, nói và nghe.

2) Phần Nói và nghe: SGK hiện hành thường số lượng giới hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí nói trong kể chuyện. Theo chương trình 2022, nội dung nói phong phú hơn, có hoạt động và sinh hoạt giải trí nói theo chủ đề, gắn được với những yếu tố thời sự của thế kỉ 21.

3) Phần Tập làm văn: SGK chương trình hiện hành chưa tồn tại hoặc chưa dành nội dung riêng cho những kiểu văn bản như văn bản biểu cảm, văn bản nghị luận, văn bản thuyết minh, văn bản nhật dụng phổ cập.

3.2. Nhiệm vụ 2: Xác định phương pháp kiểm soát và điều chỉnh với từng mạch nội dung: Kiến thức, đọc hiểu, viết chính tả, tập làm văn (viết đoạn, bài).

3.2.1. Điều chỉnh Kiến thức

3.2.1.1. Các kiến thức và kỹ năng cần kiểm soát và điều chỉnh:

Dựa vào ma trận so sánh, những kiến thức và kỹ năng cần kiểm soát và điều chỉnh như sau:

– Về tiếng Việt

+ Bổ sung kiến thức và kỹ năng về một số trong những trường hợp viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt quan trọng; nghĩa của một số trong những yếu tố Hán Việt thông dụng, đồng âm khác nghĩa; đoạn văn kể chuyện phát huy trí tưởng tượng, đoạn văn biểu cảm, đoạn văn nêu ý kiến về hiện tượng kỳ lạ xã hội, bài văn thuyết minh ngắn về sách hoặc phim; văn bản thông tin có hình ảnh, số liệu (phương tiện đi lại tiếp xúc phi ngôn từ).

+ Giảm bớt nội dung ôn tập dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm, dấu phẩy, dấu ngoặc kép; giảm sút bài ôn tập về kể chuyện, miêu tả ở HKII.

+ Bổ sung trình làng giải pháp điệp từ, điệp ngữ (tích hợp qua tìm hiểu bài đọc).

– Về văn học

Bổ sung kiến thức và kỹ năng về chủ đề, kết thúc câu truyện, chuyện có thật và chuyện tưởng tượng, rõ ràng, thời hạn, khu vực trong câu truyện; hình ảnh trong thơ; nhân vật trong văn bản kịch và lời thoại.

3.2.1.2. Cách kiểm soát và điều chỉnh kiến thức và kỹ năng

a. Điều chỉnh nội dung dạy học (tăng, giảm, thay đổi, sắp xếp lại nội dung cho thích hợp)

– Giảm tải bớt một số trong những nội dung dạy học chiếm thời lượng nhiều không thiết yếu như nội dung học về nhiều chủng loại dấu; một số trong những bài ôn tập kể chuyện, miêu tả ở HKII.

-Sắp xếp một số trong những bài học kinh nghiệm tay nghề thành một chủ đề tích phù thích hợp với những tiềm năng rèn luyện đọc, viết và kiến thức và kỹ năng. Ví dụ: Trong phần bài học kinh nghiệm tay nghề minh họa, toàn bộ chúng ta chọn bài học kinh nghiệm tay nghề theo chủ đề Cảnh đẹp ngày mùa, gồm rèn luyện kĩ năng đọc văn bản Quang cảnh làng mạc ngày mùa (Tô Hoài), rèn luyện về từ đồng nghĩa tương quan (được rõ ràng hóa lớp chỉ sắc tố trong tả cảnh), viết đoạn văn tả cảnh (tả sắc tố).

b. Điều chỉnh ngữ liệu dạy học

Khi học những bài lí thuyết, cần chọn ngữ liệu điển hình, tối giản. Nhiều bài dạy lí thuyết của SGK lúc bấy giờ bị xem là rất khó, quá tải chỉ vì đã chọn ngữ liệu có dung tích lớn, những ví dụ khó, không tiêu biểu vượt trội.

Ví dụ:

– Bài Từ đồng nghĩa tương quan (SGK TV5, tập một, trang 7), bài tập 1 yêu cầu So sánh nghĩa của những từ in đậm trong mọi ví dụ sau (trích Thư gửi những học viên- Hồ Chí Minh). Bài tập này còn có đến 3 cặp từ đồng nghĩa tương quan. Vì vậy, cần thay cặp từ đồng nghĩa tương quan hoàn toàn thiết kế/xây dựng bằng một cặp từ đồng nghĩa tương quan hoàn toàn dễ nhận ra (kèm tranh minh họa): học viên/học trò

– Bài Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ (SGK, TV5, tập hai, trang 38) có ngữ liệu thơ (1.b. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng…) là ngữ liệu không điển hình, một vế của câu ghép ẩn chủ ngữ. Thơ do có tính riêng về ngắt nhịp nên không phải là lựa chọn điển hình để phân tích cấu trúc câu. Vì vậy, cần thay bằng một ngữ liệu câu ghép lấy từ văn bản văn xuôi, có tính chất điển hình hơn.

c. Tích hợp những nội dung dạy học thích hợp

Tích hợp những nội dung trùng lặp để không tăng nội dung dạy học. Một số cách tích hợp như sau:

– Tích hợp tương hỗ update kiến thức và kỹ năng văn học trong lúc dạy đọc văn bản truyện, thơ, kịch

– Tích hợp tương hỗ update kiến thức và kỹ năng tiếng Việt trong lúc dạy đọc văn bản, ví dụ: Giới thiệu giải pháp điệp từ, điệp ngữ qua việc tìm hiểu bài đọc.

– Tích hợp dạy nghe – ghi (sẵn sàng sẵn sàng cho HS học lớp 6) vào yêu cầu dạy đọc (nhất là đọc mở rộng), kể chuyện, nghe nói tương tác, chính tả (nghe- ghi) để học viên đạt được yêu cầu Biết vừa nghe vừa ghi những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác.

– Tích hợp bài học kinh nghiệm tay nghề theo chủ đề gồm 4 kĩ năng đọc, viết, nói và nghe trên nền ngữ liệu đọc.

d. Điều chỉnh yêu cầu những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong bài học kinh nghiệm tay nghề (tăng, giảm, tương hỗ update, thay thế bằng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thích hợp)

Điều chỉnh nội dung dạy học thể hiện bằng việc tăng, giảm, thay đổi, sắp xếp lại bài tập theo phía: Tăng số lượng bài tập dạy sử dụng (bài tập có tính chất tổng hợp, sáng tạo) những cty ngôn từ và những kiểu loại cty ngôn từ; giảm số lượng bài tập nhận diện, phân loại những cty ngôn từ; thay đổi bài tập nhận diện thành bài tập sử dụng; sắp xếp những bài tập thích hợp trật tự nhận thức từ dễ đến khó, từ nhận nghe biết vận dụng

Bài tập nhận diện, phân loại, phân tích tương hỗ cho học viên nhận ra những hiện tượng kỳ lạ, những cty ngôn từ được học. Những bài tập này phải là mục tiêu ở đầu cuối mà chỉ là một bước trên con phố tăng trưởng lời nói, tăng trưởng kĩ năng tiếp xúc của học viên.

Bài tập dạy sử dụng là những bài tập có tính chất xây dựng, tổng hợp hay còn gọi là bài tập lời nói nhằm mục đích dạy học viên sử dụng những cty ngôn từ, những kiểu loại cty ngôn từ. Đây là dạng bài tập có ý nghĩa trong việc tăng trưởng lời nói của học viên vì nó đi theo quy trình tự nhiên của sản sinh: đi từ ý đến lời, từ nội dung đến hình thức câu rõ ràng nhằm mục đích thoả mãn nhu yếu tiếp xúc có thật.

Ví dụ 1: Bài Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô (SGK Tiếng Việt 5, tập một, tr.106) có bài tập 1, mục II- Luyện tập: Tìm những đại từ xưng hô và nhận xét về thái độ, tình cảm của nhân vật khi sử dụng mỗi đại từ trong đoạn văn sau: (đoạn trích từ truyện Thỏ và Rùa, theo La- phông- ten). Đây là bài tập yêu cầu học viên nhận diện từ xưng hô, nhận ra thái độ khi sử dụng từ xưng hô của Thỏ và Rùa. Mục tiêu sử dụng từ xưng hô thích hợp tình hình và giáo dục tinh thần hợp tác cho học viên không được nêu lên cho bài học kinh nghiệm tay nghề. Cách kiểm soát và điều chỉnh: Thiết kế một trường hợp tiếp xúc mới, một trách nhiệm mới. Ví dụ: Câu chuyện Thỏ và Rùa bàn nhau qua suối.

Thỏ và Rùa là đôi bạn gắn bó, thân thiết. Hôm nay hai bạn phải xuất hiện ở trường sớm hơn mọi ngày để sẵn sàng sẵn sàng đón rước ngày lễ. Cả hai đều chưa chắc như đinh làm cách nào để kịp đến trường mà lối đi phải qua cả đèo, cả suối.Hai bạn bàn nhau. Thỏ nói:

– Mình và cậu phải tính cách giúp nhau mới kịp đến trường được.

Rùa buồn rầu đáp:

– Tớ chậm như rùa, giúp gì cậu được!

Thỏ chợt nghĩ ra:

– Cậu đừng lo, tớ đã nghĩ ra rồi! Tớ chạy nhanh nên tớ sẽ cõng cậu băng đèo chạy đến bờ suối.

Rùa vui hẳn lên:

– Đúng rồi, thế mà tớ không nghĩ ra. Đến suối, tớ sẽ xuống bơi và cõng cậu qua.

Thế là Thỏ cõng Rùa đến bờ suối, Rùa cõng Thỏ vượt qua suối. Hai bạn đến trường thật là sớm làm ai cũng thấy vui và bất thần.

Các cách kiểm soát và điều chỉnh như sau:

(1) Cách 1: Sử dụng phiên bản trên làm ngữ liệu bài tập yêu cầu HS điền những đại từ xưng hô vào những chỗ trống sao cho thích hợp. Đây là một bài tập mở tạo thời cơ cho học viên hoàn toàn có thể điền nhiều đại từ xưng hô rất khác nhau vào chỗ trống. Chẳng hạn Thỏ xưng là mình hoăc tớ, gọi Rùa là cậu, bạn hoặc gọi chính tên Rùa. Qua đây, học viên thấy được sự phong phú, linh hoạt trong cách xưng hô của người Việt đồng thời bài tập cũng giúp những em đã có được một vốn từ xưng hô lịch sự tương đối lớn khi thể hiện quan hệ ngang hàng để sử dụng trong tiếp xúc. Ở phiên bản gốc, Thỏ tự xưng là ta, gọi Rùa là chú em. Đây là cách xưng hô của bề trên, coi thường người rỉ tai. Rùa sử dụng cặp xưng hô anh-tôi, lịch sự nhưng không thân thiện. Ở phiên bản mới, quan hệ của Thỏ và Rùa đã thay đổi, cách xưng hô của Thỏ và Rùa trở nên thân thiện… Đồng thời, phiên bản mới của câu truyện cũng giáo dục ở học viên tinh thần hợp tác, đoàn kết, góp thêm phần thực thi trách nhiệm giáo dục của nhà trường tiểu học.

(2) Cách 2: Chuyển câu truyện thành truyện tranh hoặc phim phim hoạt hình cho HS xem và yêu cầu HS tương hỗ update lời thoại của Thỏ và Rùa khi bàn nhau cùng đến trường học.

(3) Cách 3: Đóng vai Thỏ và Rùa diễn hoạt cảnh phiên bản chuyện Thỏ và Rùa đến trường (với những vật dụng mũ thỏ, mai rùa và một số trong những mũ những loài vật khác). Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí theo như hình thức này làm học viên rất hứng thú vì những em được trải nghiệm, được thực sự nhập vào vai nhân vật. Thông qua việc nhập vai, những em vận dụng được cách sử dụng đại từ xưng hô vừa mới được học.

Những cách kiểm soát và điều chỉnh bài tập trên đã chuyển từ việc yêu cầu HS nhận ra sang sử dụng đại từ xưng hô. Phiên bản này giúp học viên có thời cơ để hiểu được một điều sâu xa: chuyển từ giá trị ai thắng ai đến cùng thắng lợi, hiểu rằng khi mục tiêu, quan hệ tiếp xúc thay đổi thì xưng hô cũng thay đổi.

Ví dụ 2: Bổ sung thêm những BT điền từ sau sẵn sàng sẵn sàng cho HS viết bài văn miêu tả.

Mùa xuân rộn ràng sắc màu, ngày hè rực rỡ chói chang, thu dịu dàng êm ả, đông lặng lẽ… Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng. Điền vào chỗ trống những từ ngữ thích hợp để sở hữu đoạn văn tả cảnh một mùa mà em yêu thích.

a. Mùa xuân rộn ràng sắc màu. Chồi non …… Mây trời …… Sắc màu …… của ……, sắc màu …… của …… càng làm cho sắc xuân thêm ……

b. Mùa hè rực rỡ chói chang. Nắng …… Những sợi rơm …… Âm thanh …… của ……, âm thanh …… của …… như hòa điệu với những sắc màu ……

c. Mùa thu dịu dàng êm ả lắm! Nắng thu …… Những giọt mưa thu …… Mùi hương …… của ……, mùi hương …… của …… góp thêm vào cho thu nét trẻ trung ……

d. Mùa đông mang dáng vóc thâm trầm, yên bình. Con đường …… Dòng sông …… Không có tiếng hót …… của …… Không có cả tiếng ca …… của ……

3.2.2. Điều chỉnh Kĩ năng

3.2.2.1. Điều chỉnh dạy đọc hiểu

Dạy đọc hiểu đọc hiểu CT 20206 lúc bấy giờ quá triệu tập vào việc nhận ra, tái hiện những tình tiết của văn bản (đọc nhớ) mà ít nhìn nhận kĩ năng lý giải và đặc biệt quan trọng hình thành cho HS khả năng vấn đáp ( nhìn nhận văn bản, liên hệ những điều đọc được với bản thân, với thực tiễn) nên chưa hướng học viên đến việc đọc vận dụng, đọc sáng tạo.

Hoạt động đọc được kiểm soát và điều chỉnh theo phía tương hỗ update loại bài tập vấn đáp/vận dụng/liên hệ, link, so sánh. Những bài tập này sẽ tạo thời cơ tích phù thích hợp với yêu cầu viết đoạn bài theo những kiểu văn bản mới chỉ có ở chương trình 2022. Các bài tập dạy đọc sẽ tăng trưởng khả năng đọc hiểu, phát huy liên thành viên, tăng trưởng tư duy sáng tạo, đồng thời kích thích hứng thú, kĩ năng thao tác độc lập và hợp tác của học viên. Đó là những bài tập vấn đáp yêu cầu nhìn nhận văn bản hoặc liên hệ bài đọc với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Ví dụ: Gợi ý một số trong những bài tập tương hỗ update như sau

Tuần 14: Chuỗi ngọc lam

Bài tập: Kể tiếp kết thúc câu truyện Chuỗi ngọc lam.

Tuần 21: Tiếng rao đêm

Bài tập: Viết lời cảm ơn cho những người dân bán bánh giò- người thương binh đã cứu người trong vụ cháy.

Tuần 29: Một vụ đắm tàu

Bài tập: Viết một kết thúc vui cho câu truyện Một vụ đắm tàu.

Tuần 29: Con gái

Bài tập: Đặt mình vào vai Mơ nêu tâm ý về ý niệm một số trong những người dân coi trọng con trai hơn con gái.

Tuần 34: Lớp học trên đường

Bài tập:

1. Đặt mình vào vai Rê mi, nêu tâm ý về quyền học tập của trẻ con.

2. Xung quanh em có ai gặp tình hình như Rê mi không? Em có có cảm nghĩ gì về những bạn có tình hình đó

Chương trình 2022 tương hỗ update yêu cầu đọc hiểu văn bản với thể loại và độ dài tương tự. Giáo viên cần hướng dẫn học viên tìm nguồn văn bản, rèn luyện đọc hiểu và ghi chép kết quả đọc hiểu. Ví dụ: Ghi lại câu thơ yêu thích sau khi đọc; nêu nhân vật yêu thích và lý giải lí do vì sao yêu thích; tóm tắt lại câu truyện đã đọc Cần có hoạt động và sinh hoạt giải trí phản hồi cho đọc mở rộng để trấn áp được chất lượng đọc của học viên.

3.2.2.2. Điều chỉnh dạy viết chính tả

Hướng cơ bản để kiểm soát và điều chỉnh Hợp Đồng viết chính tả là:

– Lựa chọn ngữ liệu mang tính chất chất tiết kiệm chi phí (tần xuất xuất hiện những nội dung chính tả cao), sử dụng nhiều văn vần cho dễ nhớ, sử dụng nhiều đồng âm để rèn luyện chính tả so sánh.

– Tích hợp chữa lỗi chính tả trong dạy Tập làm văn.

– Chính tả đoạn bài HKII thay bằng nghe ghi.

Ví dụ: Kết hợp lấy thời hạn của Chính tả đoạn bài ở HKII để dạy cho HS nghe ghi.

3.2.2.3. Điều chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí viết đoạn, bài (Tập làm văn)

Nhược điểm trong dạy học Tập làm văn lúc bấy giờ là những đề văn và cách hướng dẫn viết đã tạo thời cơ cho học viên chép lại bài văn mẫu đã thuộc, ít hình thành khả năng tâm ý để sở hữu ý tưởng của riêng mình, ít dạy cách dạy cách hình thành và diễn đạt ý tưởng nên chưa khuynh hướng để những em học cách viết sáng tạo

Các bài tập yêu cầu học viên viết đoạn, bài văn không phải là một sự đánh đố, bắt học viên viết những điều xa lạ với HS chính bới người ta chỉ hoàn toàn có thể viết và có hứng thú viết về những gì tôi đã làm rõ Để kích thích được hứng thú viết văn của HS, đề bài phải yêu cầu viết về những gì thân thiện, quen thuộc, có quan hệ thân thiết với những em. Tuy vậy, muốn hình thành khả năng tạo lập văn bản của học viên, toàn bộ chúng ta tránh việc đưa ra những đề bài lặp lại những đề bài đã có tạo thời cơ cho học viên chép lại những bài làm có sẵn. Các đề văn nên phải có những cải biến so với những đề đã có nhiều bài văn mẫu.

Ví dụ: Nếu đề bài Hãy tả một cây hoa mà em yêu thích đã quá quen, có nhiều bài mẫu thì hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh thành một đề bài mới với 3 cải biến (vai nói, tình hình nói và thêm yêu cầu mong ước): Đặt mình vào vai một cây hoa mà em yêu thích tham gia cuộc thi hoa khôi những loài hoa trình làng về vẻ đẹp của tớ mình và nói lên mong ước của tớ..

Cần xây dựng những đề bài mở, tạo thời cơ cho những em sáng tạo, thể hiện ý kiến, thể hiện tâm ý, cảm xúc, tình cảm của tớ đồng thời thể hiện cách nghĩ, cách cảm, cách diễn đạt của riêng mình.

Ví dụ: Đề bài: Xung quanh toàn bộ chúng ta có bao nhiêu điều tốt đẹp của yếu tố sống: Những cánh rừng xanh bạt ngàn bất tận, những quần hòn đảo bình yên với nhiều loài động vật hoang dã sinh sống như cò, yến, voọc,, những dòng sông xanh với thật nhiều tôm cá, Nhiều nơi đã được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái xanh và được bảo tồn. Nhưng vì vô ý thức, con người đang trở thành tàn ác. Họ tàn phá những cánh rừng xanh, biến nó thành trơ trụi, xác xơ. Họ săn bắt động vật hoang dã làm cho một số trong những loài có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tuyệt chủng. Họ làm ô nhiễm nguồn nước làm cho cá tôm không hề đường sống,

Đặt mình vào vai những cánh rừng hiện giờ đang bị hủy hoại hoặc những loài vật hiện giờ đang bị săn bắt, bị phá mất chỗ ở hay những chú cá đang thoi thóp trong làn nước bị ô nhiễm, em hãy viết một bức thư kêu cứu gửi loài người, bày tỏ sự phẫn nộ trước những hành vi phá hoại ấy, lôi kéo mọi người bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, bảo vệ sự sống.

Chương trình 2022 chú trọng: 1) yêu cầu viết bài văn kể chuyện theo phía phát huy tính tưởng tượng một cách thích hợp; 2) chú trọng yêu cầu biểu cảm (cách thể hiện tình cảm, cảm xúc) trong bài văn kể chuyện, miêu tả; 3) tương hỗ update yêu cầu viết đoạn nêu ý kiến (lý giải) về hiện tượng kỳ lạ xã hội; 4) tương hỗ update yêu cầu viết bài văn thuyết minh ngắn (bài trình làng sách báo, phim). Chương trình 2022 chú trọng và dành thời lượng thích hợp cho hoạt động và sinh hoạt giải trí hướng dẫn cho HS chữa bài và viết lại bài văn cho tốt hơn. Những kiểm soát và điều chỉnh về dạy viết hoàn toàn có thể theo hai hướng:

Thứ nhất, giảm sút những bài ôn về kể chuyện, miêu tả để dành thời lượng cho học viên luyện viết thể loại tương hỗ update hoặc rèn luyện nhiều hơn nữa yếu tố biểu cảm trong bài văn kể chuyện, miêu tả.

Thứ hai, giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí vận dụng của đọc hiểu để học viên liên hệ, link với hoạt động và sinh hoạt giải trí viết. Phần đọc hiểu sẽ là phần sẵn sàng sẵn sàng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí viết.

Ví dụ: Bổ sung một số trong những đề bài:

– Tuần 2: Sắc màu em yêu

Bài tập: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về bài thơ Sắc màu em yêu. (Đáp ứng yêu cầu cần đạt chương trình 2022: viết đoạn văn thể hiện cảm xúc, tình cảm trước một bài thơ).

– Tuần 4: Những con sếu bằng giấy

Bài tập: Hãy tưởng tượng em sang thăm nước Nhật và sẽ tới trước tượng đài Xa-xa-cô (trong câu truyện Những con sếu bằng giấy, SGK Tiếng Việt 5, trang 36-37). Em muốn nói gì với Xa-xa-cô để tỏ tình đoàn kết của trẻ con khắp năm châu và khát vọng toàn thế giới được sống môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hòa bình? Hãy viết đoạn văn ghi lại những điều em muốn nói. (Đáp ứng yêu cầu cần đạt chương trình 2022: yêu cầu viết đoạn nêu ý kiến (lý giải) về hiện tượng kỳ lạ xã hội)

– Tuần 29: Một vụ đắm tàu

Bài tập: Thay một kết thúc vui cho câu truyện Một vụ đắm tàu. (Đáp ứng yêu cầu cần đạt chương trình 2022: viết bài văn kể chuyện theo phía phát huy tính tưởng tượng)

Tuần 29: Con gái

Bài tập: Viết đoạn văn nêu tâm ý về ý niệm một số trong những người dân coi trọng con trai hơn con gái. (Đáp ứng yêu cầu cần đạt chương trình 2022: yêu cầu viết đoạn nêu ý kiến (lý giải) về hiện tượng kỳ lạ xã hội)

Tất nhiên, để HS hoàn toàn có thể thực thi được bài tập này, trước hết giáo viên phải có khả năng viết văn, chính bới toàn bộ chúng ta không thể hình thành, tăng trưởng cho HS một khả năng nào này mà toàn bộ chúng ta không còn, không thể gặt hái một chiếc gì mà toàn bộ chúng ta không hoàn toàn có thể gieo trồng.

4. 4. Câu hỏi và bài tập nhìn nhận

Anh/chị hãy:

(1) Lập bảng ma trận so sánh chương trình Tiếng Việt lớp 5 2006 và 2022, đề xuất kiến nghị những nội dung kiểm soát và điều chỉnh SGK TV5 theo chương trình hiện hành theo chương trình 2022.

(2) Nêu những phương pháp kiểm soát và điều chỉnh theo những mạch nội dung: Kiến thức, đọc hiểu, viết chính tả, viết đoạn bài. Lấy ví dụ minh họa.

(3) Thảo luận để hoàn thành xong bản kiểm soát và điều chỉnh của từng cty học của mạch Kiến thức tiếng Việt, Đọc hiểu và Viết văn bản.

Mẫu kiểm soát và điều chỉnh:

Bài Tập đọc trong SGK TV5 hiện hành

Nhận xét, khuynh hướng kiểm soát và điều chỉnh

Gợi ý rõ ràng

Tuần 29: Một vụ đắm tàu

Tăng 1 bài tập vận dụng để học viên phát huy tính sáng tạo

Xây dựng một kết thúc vui cho câu truyện

HOẠT ĐỘNG 4. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 5 CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH

1. Mục tiêu

– Học viên phân tích được những yếu tố chung về thay đổi phương pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy học TV5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất và khả năng cho học viên

– Lựa chọn và sử dụng được những phương pháp, hình thức tổ chức triển khai dạy học thích hợp khi dạy học TV5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất và khả năng cho học viên

2. Đọc và thực hành thực tiễn

2.1. Học viên đọc những tài liệu sau

– Đọc lại Chương trình 20006, Chương trình giáo dục phổ thông Ngữ văn 2022.

– Đọc sách giáo khoa TV5

2.2. Hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí

Học viên thảo luận, thực thi ba trách nhiệm sau:

Nhiệm vụ 1: Giáo viên thay đổi ra làm sao về phương pháp dạy học TV5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng cho học viên?

Nhiệm vụ 2: Giáo viên cần kiểm soát và điều chỉnh hình thức tổ chức triển khai dạy học TV5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng cho học viên?

Nhiệm vụ 3: Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí học theo tiến trình giờ học theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng người học ra làm sao?

3. tin tức cốt lõi

3.1. Nhiệm vụ 1: Giáo viên thay đổi ra làm sao về phương pháp dạy học TV5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng cho học viên

Chương trình môn Ngữ văn vận dụng những phương pháp giáo dục theo khuynh hướng chung là dạy học tích hợp và phân hóa; phong phú hoá những hình thức tổ chức triển khai, phương pháp và phương tiện đi lại dạy học; phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động, sáng tạo trong học tập và vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng của học viên. Các phương pháp dạy học truyền thống cuội nguồn vẫn được kết thừa theo tinh thần và khuynh hướng mới nêu trên.

Thông qua phương pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy đọc, viết, nói và nghe những kiểu, loại văn bản phong phú, môn TV trực tiếp hình thành và tăng trưởng cho học viên những phẩm chất hầu hết.

Thông qua nội dung dạy học, phương pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy học mới với việc chú trọng phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động, sáng tạo của học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tiếp nhận và tạo lập văn bản, môn Tiếng Việt góp thêm phần hình thành và tăng trưởng khả năng chung.

Về phương pháp dạy đọc, giáo viên nắm được phương pháp đặc trưng cho 2 kiểu loại văn bản: văn bản văn học và văn bản thông tin. Mỗi kiểu văn bản có những điểm lưu ý riêng, vì thế nên phải có cách dạy đọc hiểu văn bản thích hợp.

Với văn bản văn học, giáo viên tổ chức triển khai cho học viên tìm hiểu, giải thuật văn bản văn học theo một quy trình phù phù thích hợp với đặc trưng của văn bản nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp. Học sinh cần phải hướng dẫn, rèn luyện đọc tác phẩm văn học theo quy trình từ tri nhận văn bản ngôn từ để sở hữu ấn tượng chung về văn bản (câu văn, hình ảnh, nhân vật, rõ ràng), tóm tắt được nội dung chính của văn bản; tìm kiếm, suy luận những thông tin, ý nghĩa, thái độ, tình cảm của tác giả gửi gắm trong văn bản; liên hệ, so sánh, link văn bản với trải nghiệm thành viên, với toàn cảnh đời sống và với những văn bản khác cùng đề tài. Những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực khi dạy đọc hiểu gồm:

– Đọc diễn cảm. Vd: Đọc diễn cảm bài thơ Sắc màu em yêu (tuần 2), đoạn trích Đất nước (tuần 27)

– Đọc phân vai, kể chuyện. Vd: Đọc phân vai câu truyện Chuỗi ngọc lam (tuần 14)

– Đóng vai để xử lý và xử lý một trường hợp, diễn kịch. Vd: Đóng vai viên quan, hai người đàn bà diễn lại cảnh phân xử trong câu truyện Phân xử tài tình (tuần 23).

– Sử dụng vướng mắc. Giáo viên đặt vướng mắc về hình thức, nội dung và liên hệ, so sánh, link cho học viên để mày mò, tìm hiểu bài đọc.

– Hướng dẫn ghi chép trong tiến trình đọc bằng những phiếu ghi chép, phiếu học tập, nhật kí đọc sách. Những phương pháp này rất thiết yếu khi giáo viên hướng dẫn học viên đọc mở rộng một cách tích cực, hiệu suất cao . Vd. Dưới đấy là một mẫu phiếu Nhật kí đọc sách

Ngày

Tên sách và tác giả

Đánh giá

Những điều em học được

– Tổ chức cho học viên thảo luận về văn bản. Vd. Em sẽ nói gì với một người coi trọng con trai hơn con gái (Con gái- Tuần 29)

Với văn bản thông tin, giáo viên hướng dẫn học viên khai thác những đặc trưng văn bản liên quan đến hình thức văn bản, cách đọc kênh hình, kênh chữ, sơ đồ, bảng biểu Giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực như KWL, kĩ thuật xử lý và xử lý trường hợp, kĩ thuật đọc tích cực chúng em biết 3. Vd: Khi học bài Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ con- Tuần 33, giáo viên sử dụng kĩ thuật KWL hướng dẫn học viên mày mò văn bản trước lúc đọc trên lớp

Những điều em biết về quyền và bổn phận trẻ con

Câu hỏi của em về quyền và bổn phận trẻ con

Những điều em đã biết qua bài đọc

Một số phương pháp dạy học khác ví như đàm thoại, vấn đáp, diễn giảng, nêu yếu tố,… cũng cần phải được vận dụng một cách thích hợp theo yêu cầu tăng trưởng khả năng cho học viên.

Về phương pháp dạy viết, giáo viên triệu tập vào yêu cầu hướng dẫn học viên tiến trình tạo lập văn bản, thực hành thực tiễn viết theo tiến trình và điểm lưu ý của kiểu văn bản. Dạy kĩ thuật viết (tập viết, chính tả) hầu hết sử dụng phương pháp thực hành thực tiễn theo mẫu. Dạy viết đoạn văn, bài văn một cách linh hoạt, hoàn toàn có thể sử dụng những phương pháp như rèn luyện theo mẫu, đặt vướng mắc, thảo luận nhóm, viết sáng tạo.

Các bước thực thi trò chơi gồm: Bước 1. Chia lớp thành 2-4 nhóm với số lượng thành viên đồng đều tương đối; Bước 2. Nêu đề bài và gọi học viên phân tích đề; để ý quan tâm về nội dung của đoạn/ bài văn và số lượng câu yêu cầu phải có; Bước 3. Các nhóm thực thi viết tiếp sức, yêu cầu mỗi học viên viết từ một đến ba câu; Bước 4. Các nhóm dành thời hạn kiểm tra đoạn viết, tiếp theo đó trình diễn trước tập thể lớp; Bước 5. Các nhóm phân tích, phản biện đoạn văn/ bài văn của nhau và nhìn nhận tập thể về chất lượng của từng đoạn/ bài văn, lựa chọn ra nhóm thắng cuộc.

Về phương pháp dạy nói và nghe, giáo viên tổ chức triển khai cho học viên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thân thiện để tự tin trình diễn, hướng dẫn cho học viên: nội dung nói, thái độ nói và mục tiêu nói. Giáo viên hoàn toàn có thể setup tăng trưởng khả năng nói và nghe trong lúc dạy học đọc hiểu. Vd: Nếu được tham gia vào cuộc tranh luận Cái gì quý nhất (Tuần 9), em sẽ nói gì?

Về dạy học kiến thức và kỹ năng tiếng Việt (Luyện từ và câu), cũng hoàn toàn có thể thay đổi phương pháp, hình thức dạy học như sử dụng những phương tiện đi lại nghe-nhìn, đóng vai thực thi một trường hợp tiếp xúc hội thoại. Ví dụ với bài học kinh nghiệm tay nghề Từ xưng hô đã phân tích kiểm soát và điều chỉnh nội dung ở trên, ta thay đổi phương pháp, hình thức tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí như sau:

Ví dụ, cách làm thứ nhất, chuyển câu truyện thành truyện tranh hoặc phim phim hoạt hình cho học viên xem và yêu cầu những em tương hỗ update đoạn đoạn hội thoại giữa Thỏ và Rùa khi bàn nhau cùng đến trường học.

Câu chuyện Rùa và Thỏ đến trường

Thỏ và Rùa là đôi bạn gắn bó, thân thiết. Hôm nay hai bạn phải xuất hiện ở trường sớm hơn mọi ngày để sẵn sàng sẵn sàng đón rước ngày lễ.Cả hai đều chưa chắc như đinh làm cách nào để kịp đến trường mà lối đi phải qua cả đèo, cả suối. Hai bạn bàn với nhau…

Thế rồi, Thỏ và Rùa thực thi kế hoạch như đã định. Thỏ cõng rùa chạy nhanh đến bờ suối.

Đến suối, Rùa nhảy xuống nước, cõng Thỏ bơi qua.

Thế là hai bạn Thỏ và Rùa đến trường thật là sớm làm ai cũng thấy vui và bất thần.

Cách làm thứ hai, toàn bộ chúng ta thiết kế cho học viên tham gia trò chơi sắm vai theo nhóm, đóng hoạt cảnh phiên bản chuyện Thỏ và Rùa đến trường (với những vật dụng mũ thỏ, mai rùa và một số trong những mũ những loài vật khác). Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí theo như hình thức này làm học viên rất hứng thú vì những em được trải nghiệm, được thực sự nhập vào vai nhân vật. Thông qua việc nhập vai, những em vận dụng được cách sử dụng đại từ xưng hô vừa mới được học.

3.2. Nhiệm vụ 2: Giáo viên cần kiểm soát và điều chỉnh hình thức tổ chức triển khai dạy học TV5 chương trình hiện hành theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng cho học viên

Khi kiểm soát và điều chỉnh về hình thức tổ chức triển khai dạy học, giáo viên để ý quan tâm theo khuynh hướng lựa chọn những hình thức phát huy tính năng động, tích cực của học viên: giảm sút học theo lớp, chú trọng hoạt động và sinh hoạt giải trí thành viên và hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác (hoạt động và sinh hoạt giải trí theo cặp, nhóm).

Học trong nhóm tương hỗ cho từng HS không riêng gì có học được kiến thức và kỹ năng, kĩ năng tiếng Việt mà còn học được kĩ năng hợp tác với bạn trong học tập, nhờ đó hình thành được khả năng hợp tác.

Hình thức tổ chức triển khai HS thao tác theo cặp, theo nhóm thường có tác dụng tích cực hoá hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập của HS, tạo thời cơ cho từng thành viên được tham gia vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt luyện đọc, tìm hiểu bài trong hoạt động và sinh hoạt giải trí đọc hoặc tương hỗ nhau thực thi những bài tập thực hành thực tiễn luyện từ và câu, tập làm văn, kể chuyện,… Để việc tổ chức triển khai cho HS thao tác theo cặp, theo nhóm đem lại hiệu suất cao thiết thực, cần thực thi tốt một số trong những yêu cầu sau :

– Tính toán thời hạn thao tác của HS sao cho hợp lý, thiết thực .

– Xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm rõ ràng của HS khi thao tác theo cặp hoặc theo nhóm (Vd: Luyện đọc thành viên, đọc diễn cảm cho bạn nghe và nghe bạn đọc để cùng chia sẻ kinh nghiệm tay nghề đọc, trao đổi-thảo luận để tìm hiểu bài, bày tỏ ý kiến về yếu tố do SGK nêu ra,).

– Hình thành thói quen tự giác thao tác và ý thức kỉ luật cho HS (luyện đọc tích cực, đọc thành tiếng với mức độ vừa phải, không làm ảnh hưởng đến những nhóm khác, thái độ trao đổi nhẹ nhàng, lịch sự và tôn trọng ý kiến của bạn, ).

– Thường xuyên giám sát, động viên hay giúp sức HS (nhất là những HS học yếu) trong quy trình học ; nhìn nhận đúng kết quả rèn luyện của HS để sở hữu giải pháp tiếp theo cho thích hợp.

3.3. Nhiệm vụ 3: Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí học theo tiến trình giờ học theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng người học

Theo chương trình mới, người ta thường khuyến khích sử dụng quy trình dạy học thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trải nghiệm, mày mò, phát hiện của HS, chúng. Giáo viên tổ chức triển khai Hợp Đồng học theo tiến trình giờ học theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng người học theo tiến trình: Khởi động Khám phá Thực hành Vận dụng. Quy trình này đã làm cho việc học trở thành một hoạt động và sinh hoạt giải trí tích cực bởi học viên biết những kiến thức và kỹ năng và kĩ năng mới học mang tính chất chất mê hoặc làm cho những em hứng thú và có nhu yếu học, những em hoàn toàn có thể học được và dùng được nó cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của tớ ở mái ấm gia đình, hiệp hội .

Đối với mỗi hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập, GV cần nắm chắc tiềm năng của hoạt động và sinh hoạt giải trí. GV nên phải ghi nhận ý nghĩa, quyền lợi của mỗi Hợp Đồng rèn cho HS đạt được yêu cầu cần đạt nào về đọc, viết, nói và nghe. Có như vậy, GV mới hoàn toàn có thể dữ thế chủ động, linh hoạt kiểm soát và điều chỉnh Hợp Đồng mà không làm sai lầm không mong muốn tiềm năng. Các bước tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí gồm: 1) Phát lệnh cho HS thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí (Kết quả cần đạt: HS nắm yêu cầu của hoạt động và sinh hoạt giải trí (lệnh của Hợp Đồng); Cách thức thực thi: HS tự đọc thầm yêu cầu / Nhóm trưởng hoặc một bạn trong nhóm đọc yêu cầu/ GV nêu yêu cầu); 2) Chỉ dẫn thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí (Kết quả cần đạt: HS hiểu cách tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí; Cách thức thực thi: HS tự đọc lời hướng dẫn /GV hướng dẫn bằng lời / GV phân tích mẫu); 3) Kiểm soát, tương hỗ HS thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí (Kết quả cần đạt: HS thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí và được giúp sức kịp thời để hoàn thành xong hoạt động và sinh hoạt giải trí; Cách thức thực thi: GV quan sát HS, giúp sức kịp thời nếu cần, HS tự thực thi/ thực thi với việc giúp sức của thầy cô và những bạn); 4) Đánh giá kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí (Kết quả cần đạt được: HS trình diễn kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí, được nhìn nhận hoặc tự nhìn nhận kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí;Cách thức thực thi: HS trình diễn hoặc lưu giữ kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí)

4. Câu hỏi – bài tập nhìn nhận

Anh/chị hãy:

(1) Nêu khuynh hướng thay đổi về phương pháp dạy học TV5 chương trình hiện hành nhằm mục đích tăng trưởng khả năng cho học viên. Lấy một số trong những ví dụ minh họa.

(2) Nêu khuynh hướng kiểm soát và điều chỉnh hình thức tổ chức triển khai dạy học TV5 chương trình hiện hành nhằm mục đích tăng trưởng khả năng cho học viên. Lấy một số trong những ví dụ minh họa.

(3) Nêu những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong tiến trình giờ học theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng học viên. Lấy ví dụ minh họa cho hoạt động và sinh hoạt giải trí Khởi động và Vận dụng.

HOẠT ĐỘNG 5: ĐIỀU CHỈNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH 2022.

1. Mục tiêu

– Nắm được tiềm năng, vị trí căn cứ, nội dung, phương pháp nhìn nhận kết quả học tập môn Tiếng Việt 5 của HS trong chương trình 2022.

– Nắm được những yếu tố cơ bản về phương pháp nhìn nhận và những công cụ nhìn nhận kết quả học tập của học viên lớp 5 theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng.

– Xây dựng được công cụ kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên và nhìn nhận định kì.

2. Đọc và thực hành thực tiễn

2.1. Học viên đọc những tài liệu sau:

– Thông tư 27/2022/TT-BGDĐT Quy định nhìn nhận học viên tiểu học.

– Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2022

2.2. Hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí

Học viên thảo luận, trao đổi để thực thi hai trách nhiệm sau:

Nhiệm vụ 1: Nêu tiềm năng, vị trí căn cứ, nội dung, phương pháp nhìn nhận kết quả học tập môn Tiếng Việt 5 của HS trong chương trình 2022.

Nhiệm vụ 2: Nêu và lấy ví dụ về một số trong những phương pháp và công cụ nhìn nhận thường xuyên.

Nhiệm vụ 3: Nêu quy trình xây dựng vướng mắc/bài tập theo 3 mức độ theo Thông tư 27 và lấy ví dụ minh họa.

Nhiệm vụ 4: Phân tích đề kiểm tra minh họa sau này để làm rõ: tiềm năng nhìn nhận, công cụ nhìn nhận

Ví dụ đề kiểm tra môn Tiếng Việt cuối học kì 1 lớp 5

A. Bài kiểm tra Đọc, Nghe và nói, Kiến thức tiếng Việt (10 điểm)

1.Đọc thành tiếng 1 trong 2 đoạn sau (3 điểm):

Đoạn thứ nhất

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911, mất ngày 4 tháng 10 năm trước đó đó, là một nhà chỉ huy quân sự chiến lược và chính trị gia lỗi lạc của Việt Nam và toàn thế giới. Ông là Đại tướng thứ nhất, Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, ông là một trong những người dân góp công xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đại tướng là chỉ huy chính trong những chiến dịch và giành những thắng lợi vang dội trong cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1945 – 1954), Kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 1975), thống nhất giang sơn và Chiến tranh biên giới Việt-Trung (1979).

Theo ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP-Internet

Đoạn thứ hai

Tp Hà Nội Thủ Đô khi đêm về thật đẹp và thật yên tĩnh. Thành phố đã rũ bỏ chiếc áo khoác đầy bụi bặm bụi bờ, xô bồ của ban ngày, đem về miền yên lành yên bình. Đường phố thưa thớt, vài người làm ca đêm quay quồng phóng xe về. Quảng trường Ba Đình, Lăng Bác trở nên yên tĩnh sau Lễ hạ cờ. Hồ Hoàn Kiếm sau 11 giờ đêm chỉ từ lại vài đôi trẻ bên ghế đá và mấy nhóm người tập thể dục khuya. Tháp Rùa soi bóng mặt nước hồ Gươm lung linh, TT vui chơi quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng dần những dòng xe qua. Cả không khí phố phường đông đúc dần chìm vào bóng đêm với ánh đèn vàng ấm áp.

Theo Tác phẩm mới HÀ NỘI VỀ ĐÊM

Trả lời 1 trong 2 vướng mắc sau (tương ứng với từng đoạn trên):

Câu 1: Vì sao nói Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng tài ba của dân tộc bản địa Việt Nam và toàn thế giới.

Câu 2: Những hình ảnh nào trong đoạn văn đã cho toàn bộ chúng ta biết Tp Hà Nội Thủ Đô về tối thật yên tĩnh và thanh thản?

2. Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức và kỹ năng tiếng Việt (7 điểm)

Đọc bài sau rồi làm những bài tập ở dưới.

CÂU CHUYỆN VỀ NƯỚC MẮT

Trong một buổi gặp mặt mái ấm gia đình nước, Nước Biển tự hào nói:

– Trên trái đất này, Nước Biển ta là vĩ đại nhất, vì không còn loại nước nào nhiều bằng ta, và đầy quyền uy bằng ta.

Nước Mưa tán đồng, nhưng cũng rất hãnh diện về phần mình:

– Nước Mưa em này cũng luôn có thể có ích cho đời. Em tưới mát cho cây cối xanh tươi, cho vạn vật sinh sôi nảy nở.

Nước Sông, Suối, Ao Hồ… cũng nhao nhao lên, tự hào không kém:

– Bọn em cũng không thua những anh, bọn em cũng luôn có thể có vai trò to lớn.

Ai ai cũng ồn ã, tâng bốc nhau và tự tâng bốc mình. Chỉ riêng Nước Mắt, và Nước Ngầm là không nói gì. Nhận ra sự im re ấy, mọi người lên tiếng hỏi. Nước Mắt khẽ vấn đáp:

– Em thấy những anh ai cũng vĩ đại, ai cũng luôn có thể có ích cho đời. Còn riêng em, khi em xuất hiện, chỉ là những lúc con người đau khổ, xấu số. Sự hiện hữu của em chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đến khi đó Nước Ngầm mới lên tiếng:

– Nước Mắt à, khi con người cảm thấy đau khổ, buồn chán, sự xuất hiện của em sẽ hỗ trợ họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và em không thấy sao? Một người ra đi nay trở lại quê nhà, trên mắt họ, lộng lẫy những giọt nước mắt cảm động. Và kia nữa, một người mẹ đón người con chào đời bằng những giọt nước mắt niềm sung sướng… Những giọt nước mắt đó, không phải là em sao? Em cũng là giọt nước quý mà quả đât đã có được. Hãy dũng cảm sống, và sống thật ý nghĩa nhé em.

Theo Góc tâm hồn

Em vấn đáp mỗi vướng mắc, làm mỗi bài tập theo một trong hai cách sau:

– Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp em chọn.

– Viết ý kiến của em vào chỗ trống.

Câu 1: Gia đình Nước đang tranh luận về điều gì?

a. Vai trò của nhiều chủng loại nước.

b. Sức mạnh mẽ và tự tin của Nước Biển.

c. Nỗi buồn của Nước Mắt.

d. Lợi ích của Nước Mưa.

Câu 2: Hai nhân vật nào im re, không tham gia tranh luận?

a. Nước Biển và Nước Mưa

b.Nước Sông, Nước Hồ

c.Nước Mắt và Nước Suối

d. Nước Mắt và Nước Ngầm

Câu 3: Vì sao Nước Mắt lại im re?

a. Vì thấy mình không còn nhiều quyền lực tối cao như Nước Biển.

b. Vì nhận định rằng mình không còn quyền lợi gì cho đời.

c. Vì nhận định rằng tránh việc tâng bốc mình và tâng bốc nhau.

d. Vì Nước Mắt là một người hiền lành, ít nói.

Câu 4: Vì sao Nước Ngầm lại nhận định rằng Nước Mắt cũng là giọt nước quý của quả đât?

ĐĐúng

SSai

a. Vì Nước Mắt làm vơi bớt nỗi buồn đau của con người.

b. Vì Nước Mắt giúp con người thể hiện sự xúc động.

c. Vì Nước Mắt rất ít, rất khan hiếm.

d. Vì Nước Mắt giúp con người thể hiện niềm niềm sung sướng.

Câu 5: Câu chuyện trên muốn nhắn nhủ với toàn bộ chúng ta điều gì?

a.Nước Mắt là đáng quý nhất trong nhiều chủng loại nước.

b.Sự xuất hiện của mỗi sự vật, từng người trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường đều phải có ý nghĩa.

c. Cần phải sống tự tin, sáng sủa.

d. Khi đau khổ nên phải khóc để vơi bớt nỗi buồn.

Câu 6: Khi Nước Mắt buồn và nhận định rằng bản thân mình chẳng có mức giá trị gì cả, em sẽ nói gì để an ủi, động viên Nước Mắt?

Câu 7: Từ nào không đồng nghĩa tương quan với từ đau khổ?

a.Đau buồn

b.Đau đớn

c.Đau bụng

d.Đau lòng

Câu 8: Hai câu Người mẹ đón người con chào đời bằng những giọt nước mắt. Bà khóc vì xúc động và niềm sung sướng. link với nhau bằng phương pháp nào?

a.Bằng cách thay thế và lặp từ ngữ.

b.Bằng cách thay thế từ ngữ.

c.Bằng cách lặp từ ngữ.

d. Bằng những từ ngữ nối.

Câu 9: Điền vế câu không đủ vào mỗi chỗ trống để hoàn hảo nhất hai câu ghép sau:

a)Nước Biển chưa nói xong thì………………………………………………………..

b)Mẹ càng dỗ dành, …

Câu 10: Đặt một câu ghép nói về Nước Mắt trong số đó có sử dụng cặp từ: tuy nhưng.

B. Bài kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả nghe viết

Nghe viết đoạn văn sau:

LỊCH SỬ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Lịch sử dân tộc bản địa Việt Nam còn mãi ghi đậm dấu ấn chói ngời của những nữ anh hùng không chịu kiếp sống nô lệ, đứng lên chống giặc ngoại xâm . Đó là Bà Trưng, Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, … Dưới chính sách phong kiến và đế quốc, phụ nữ là bị áp bức, bóc lột nhiều nhất nên họ luôn mong ước và sẵn sàng đi Theo phong cách mạng.Chính vì vậy, vàongày 20 tháng 10 năm 1930,Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam được xây dựng. Từ đó, Đảng đã quyết định hành động chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là“Ngày phụ nữ Việt Nam”.

Theo Internet Khoa học.tv

2. Tập làm văn

Hãy tả một người trong mái ấm gia đình em.

PHẦN II. ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

Đề 3 (Giữa học kì II)

Bài kểm tra Đọc, Nghe và nói, Kiến thức tiếng Việt

1. Đọc thành tiếng một đoạn văn (3 điểm)

– Đọc rõ ràng, có độ lớn vừa đủ nghe; vận tốc đọc đạt 100 – 115 tiếng / phút; giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm ; đạt hai trong ba yêu cầu: 0,5 điểm ; đạt 0 đến một yêu cầu: 0 điểm

– Đọc đúng tiếng, từ; ngắt nghỉ hơi đúng ở những dấu câu, ở đoạn tách những cụm từ : Có từ 0-3 lỗi: 1điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có trên 5 lỗi: 0 điểm

– Nghe hiểu và vấn đáp đúng trọng tâm vướng mắc về nội dung đoạn đọc: 1 điểm ; vấn đáp đúng trọng tâm vướng mắc nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ : 0,5 điểm ; vấn đáp không đúng trọng tâm vướng mắc : 0 điểm

– Đáp án cho vướng mắc phần đọc thành tiếng, ví dụ:

+ Câu 1: Nói Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng tài ba của dân tộc bản địa Việt Nam và toàn thế giới là vì Đại tướnglà chỉ huy chính trong những chiến dịch và giành những thắng lợi vang dội trong cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp, Kháng chiến chống Mĩ cứu nước vàChiến tranh biên giới Việt-Trung.

+ Câu 2: Có nhiều hình ảnh trong đoạn văn đã cho toàn bộ chúng ta biết Tp Hà Nội Thủ Đô về tối thật yên tĩnh và thanh thản. Đường phố thưa thớt, vài người làm ca đêm quay quồng phóng xe về. Quảng trường Ba Đình, Lăng Bác trở nên yên tĩnh sau Lễ hạ cờ. Hồ Hoàn Kiếm sau 11 giờ đêm chỉ từ lại vài đôi trẻ bên ghế đá và mấy nhóm người tập thể dục khuya. Tháp Rùa soi bóng mặt nước hồ Gươm lung linh, TT vui chơi quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng dần những dòng xe qua.

2. Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức và kỹ năng tiếng Việt (7 điểm)

Câu 1 : Chọn câu vấn đáp a : 0,5 điểm ; chọn câu vấn đáp khác a : 0 điểm

Câu 2 : Chọn câu vấn đáp d : 0,5 điểm ; chọn câu vấn đáp khác d : 0 điểm

Câu 3 : Chọn câu vấn đáp c : 0,5 điểm ; chọn câu vấn đáp khác c: 0 điểm

Câu 4 : Chọn đúng 4 ý: 1 điểm; Chọn đúng 3 ý: 0,5 điểm ; Chọn đúng 0-2 ý: 0 điểm

a,b, d: Đúng; c: Sai

Câu 5 : Chọn câu vấn đáp b : 0,5 điểm ; chọn câu vấn đáp khác b: 0 điểm

Câu 6 :- Câu vấn đáp nêu được một ý tương tự như ý sau : Nước Mắt ơi, cậu đừng buồn nữa. Cậu tồn tại không hề vô nghĩa. Khi con người khổ đau, cậu xuất hiện và khiến họ trở nên nhẹ nhõm hơn. Không chỉ có vậy, cậu còn gúp con người thể hiện nỗi xúc động và niềm niềm sung sướng vô bờ. Cậu thật là đáng quý đấy. : 1 điểm

– Câu vấn đáp đã nêu được một ý tương tự như đã nêu những câu gần khá đầy đủ thành phần hoặc câu vấn đáp đã thành câu những chưa nêu rõ 1 ý tương tự như đã nêu : 0,5 điểm

– Câu vấn đáp chưa thành câu, chưa nêu rõ 1 ý tương tự như đã nêu : 0 điểm

Câu 7 : Chọn câu vấn đáp c : 0,5 điểm ; chọn câu vấn đáp khác c : 0 điểm

Câu 8 : Chọn câu vấn đáp b : 0,5 điểm ; chọn câu vấn đáp khác b : 0 điểm

Câu 9 : a) Điền được vế câu : 0,5 điểm; Không điền được vế câu: 0 điểm

b) Điền được vế câu : 0,5 điểm; Không điền được vế câu: 0 điểm

Đáp án tìm hiểu thêm:

Nước Mưa đã tiếp lời.em bé càng khóc to.

Câu 10:

– Viết được câu ghép nói về Nước Mắt có sử dụng cặp từ đã cho: 1 điểm

– Viết được câu ghép nói về Nước Mắt, không sử dụng đúng cặp từ đã cho hoặc câu có lỗi: 0,5 điểm

– Viết câu không nói về Nước Mắt: 0 điểm

Bài kiểm tra viết

1. Chính tả – Nghe viết đoạn văn : 2 điểm

– Tốc độ 100 chữ / 15 phút ; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ , cỡ chữ nhỏ; trình diễn đúng quy định, nội dung bài viết sạch: 1 điểm; đạt hai trong ba yêu cầu trên: 0,5 điểm; đạt từ không đến một yêu cầu trên: 0 điểm.

– Viết đúng chính tả, Có từ 0-2 lỗi: 1điểm; có 3-4lỗi: 0,5 điểm; có trên 4 lỗi: 0 điểm

2. Tập làm văn-Viết bài văn : 8 điểm

Điểm cho từng phần như sau:

TT

Nội dung nhìn nhận

Mức điểm

1 điểm

0,5 điểm

0 điểm

1.Mở bài (1 điểm)

– Có phần mở nội dung bài viết bằng vài câu trình làng người trong mái ấm gia đình được tả.

– Có cách vào bài gián tiếp mê hoặc.

Giới thiệu được người trong mái ấm gia đình được tả.

Không có câu mở bài.

2

Thân bài

(3 điểm)

2.1.

(1 điểm)

-Lựa chọn và miêu tả được những nét nổi trội về vóc dáng, nét mặt… cử chỉ, điệu bộ…của người được tả.

– Các rõ ràng miêu tả phong phú.

– Lựa chọn và miêu tả được một số trong những nét nổi trội về vóc dáng, nét mặt… cử chỉ, điệu bộ…của người được tả.

– Các rõ ràng miêu tả chưa phong phú.

– Miêu tả sơ sài và không chọn được nét nổi trội về ngoại hình của người được tả.

Hoặc

-Miêu tả không theo quan sát, tâm ý, cảm nhận của tớ, có nhiều câu chép lại nguyên văn của người khác.

2.2.

(1 điểm)

-Lựa chọn và miêu tả được những nét nổi trội về tính chất tình qua việc làm, tình cảm, lời nói…của người được tả.

– Các rõ ràng miêu tả phong phú.

– Lựa chọn và miêu tả được một số trong những nét nổi trội về tính chất tình qua việc làm, tình cảm, lời nói…của người được tả.

– Các rõ ràng miêu tả chưa phong phú.

– Miêu tả sơ sài và không chọn được nét nổi trội về tính chất tình của người được tả.

Hoặc

-Miêu tả không theo quan sát, tâm ý, cảm nhận của tớ, có nhiều câu chép lại nguyên văn của người khác.

2.3

(0,5điểm)

Các rõ ràng miêu tả được sắp xếp theo một trong những trình tự hợp lý dưới đây :

– Tả từ bao quát đến rõ ràng

– Tả theo trình tự không khí

Chi tiết miêu tả chưa thể hiện rõ sự sắp xếp hợp lý.

(0,5 điểm)

Đạt một trong hai yêu cầu:

-Có những câu văn nêu tình cảm yêu mến, sự gắn bó của tớ với những người được tả.

-Thể hiện được tình cảm của tớ riêng với những người được tả trong lúc tả.

Không đạt hai yêu cầu đã nêu.

3.Kết bài (1 điểm)

– Thể hiện được tình cảm của người viết với những người được tả.

– Nêu được một vài tâm ý, mong ước về người được tả hoặc lời hứa hẹn hẹn với những người thân trong gia đình đó.

– Thể hiện được tình cảm của người viết với với những người được tả.

Không viết kết bài hoặc viết kết bài không nêu rõ tình cảm và mong ước của người viết.

4. Kĩ năng

4.1.Chữ viết, chính tả

(1 điểm)

– Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng.

– Có từ 0-2 lỗi chính tả.

– Chữ viết tương đối đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng.

Hoặc

– Có từ 3-4 lỗi chính tả.

– Chữ viết không đúng kiểu, cỡ, không rõ ràng.

Hoặc

– Có trên 4 lỗi chính tả.

4.2. Dùng từ, đặt câu,

viết đoạn (1 điểm)

Có từ 0-2 lỗi dùng từ, đặt câu

(- Dùng từ không đúng chuẩn, lặp từ (những lỗi giống nhau chỉ tính là một trong lỗi)

-Viết câu sai hoặc diễn đạt lủng củng không rõ ý)

Có từ 3-4 lỗi dùng từ, đặt câu

Có hơn 4 lỗi dùng từ, đặt câu

4.4.Sáng tạo về ý hoặc về sử dụng từ, đặt câu, tạo hình ảnh, thể hiện cảm xúc

(1điểm)

Bài văn đạt 2 trong 3 yêu cầu sau:

– Có ý độc lạ

– Miêu tả có hình ảnh

– Cách dùng từ và đặt câu thể hiện được cảm xúc.

Bài văn đạt 1 trong 3 yêu cầu đã nêu.

Bài văn không đạt yêu cầu nào đã nêu.

3. tin tức cốt lõi

3.1. Nhiệm vụ 1: Mục tiêu, vị trí căn cứ, nội dung, phương pháp nhìn nhận kết quả học tập môn Tiếng Việt 5 của HS trong chương trình 2022.

– Mục tiêu nhìn nhận: Nhằm phục vụ thông tin đúng chuẩn, kịp thời, có mức giá trị về mức độ phục vụ yêu cầu cần đạt về phẩm chất, khả năng và những tiến bộ của học viên trong suốt quy trình học tập môn học, để hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập, kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học, quản lí và tăng trưởng chương trình, bảo vệ sự tiến bộ của từng học viên và nâng cao chất lượng giáo dục.

– Căn cứ nhìn nhận kết quả giáo dục trong môn Ngữ văn: những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, khả năng riêng với học viên lớp 5 đã quy định trong chương trình.

– Nội dung nhìn nhận: phẩm chất, khả năng chung, khả năng đặc trưng và sự tiến bộ của học viên thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đọc, viết, nói, nghe. Tuy nhiên, chương trình hiện hành triệu tập hầu hết vào nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí đọc và viết. Với hoạt động và sinh hoạt giải trí đọc, nhìn nhận học viên triệu tập vào yêu cầu học viên đọc hiểu nội dung, hình thức văn bản và liên hệ, so sánh, link. Với hoạt động và sinh hoạt giải trí viết, nhìn nhận học viên triệu tập vào yêu cầu học viên tạo lập những kiểu văn bản: kể chuyện, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, nhật dụng. Việc nhìn nhận kĩ năng viết cần nhờ vào những tiêu chuẩn hầu hết như nội dung, kết cấu nội dung bài viết, kĩ năng diễn đạt và lập luận, hình thức ngôn từ và trình diễn,…

– Cách thức nhìn nhận trong môn TV5 thực thi bằng hai cách: Đánh giá thường xuyên và nhìn nhận định kì.

Đánh giá thường xuyên được thực thi liên tục trong suốt quy trình dạy học, do giáo viên môn học tổ chức triển khai; hình thức nhìn nhận gồm: giáo viên nhìn nhận học viên, học viên nhìn nhận lẫn nhau, học viên tự nhìn nhận. Để nhìn nhận thường xuyên, giáo viên hoàn toàn có thể nhờ vào quan sát và ghi chép hằng ngày về học viên, việc học viên vấn đáp vướng mắc hoặc thuyết trình làm bài kiểm tra, viết phản hồi văn học, viết thu hoạch, làm dự án công trình bất Động sản sưu tầm tư liệu, làm bài tập nghiên cứu và phân tích,…

Đánh giá định kì được thực thi ở thời gian gần cuối hoặc cuối một quy trình học tập (cuối học kì, cuối cấp học) thường thông qua những đề kiểm tra hoặc đề thi viết. GV cần thay đổi phương pháp nhìn nhận (cấu trúc đề, cách nêu vướng mắc, phân giải độ khó,…); sử dụng và khai thác ngữ liệu bảo vệ nguyên tắc học viên được thể hiện, thể hiện phẩm chất, khả năng ngôn từ, khả năng văn học.

3.2. Nhiệm vụ 2: Một số phương pháp và công cụ nhìn nhận thường xuyên.

Giáo viên sử dụng phong phú những phương pháp nhìn nhận thường xuyên gồm:

– Phương pháp quan sát

– Phương pháp kiểm tra viết

– Phương pháp vấn đáp

– Phương pháp nhìn nhận hồ sơ học tập và thành phầm học tập.

Công cụ nhìn nhận kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên hoàn toàn có thể là:

– Câu hỏi, bài tập

– Sản phẩm học tập của học viên

– Hồ sơ học tập

– Bảng kiểm

– Phiếu nhìn nhận theo tiêu chuẩn (rubrics)

Mỗi HS có bộ hồ sơ nhìn nhận kết quả nói chung, môn Tiếng Việt nói riêng, gồm có một số trong những tài liệu như: Những trang nhật kí nhìn nhận của GV; Các bài kiểm tra định kì đã được GV nhìn nhận; Phiếu nhìn nhận tổng hợp cuối học kì I, thời gian ở thời gian cuối năm học; Phiếu nhìn nhận của phụ huynh; Nhật kí tự nhìn nhận của học viên (nếu có); Các thành phầm của hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn, ứng dụng,(nếu có); Các loại giấy ghi nhận, giấy khen, xác nhận thành tích,của học viên trong năm học (nếu có). Bộ hồ sơ là minh chứng của yếu tố tiến bộ trong quy trình và kết quả học tập, rèn luyện của học viên, đồng thời là phương tiện đi lại liên lạc giữa HS, GV, nhà trường và mái ấm gia đình HS.

3.2. Nhiệm vụ 3: Quy trình xây dựng vướng mắc/bài tập theo 3 mức độ theo Thông tư 27

3.2.1. Gợi ý quy trình xây dựng vướng mắc/bài tập theo 3 mức độ

Bước 1: Xác định tiềm năng cần kiểm tra (nội dung và yêu cầu cần đạt). Từ đó xác lập mức độ (bằng phương pháp so sánh với 4 mức độ) và dự kiến vướng mắc/bài tập.

Bước 2: Xây dựng hướng dẫn chấm vướng mắc/bài tập.

Bước 3: Điều chỉnh vướng mắc/bài tập nếu thiết yếu (hoàn toàn có thể chuyển thành vướng mắc/bài tập mức độ dễ hơn, bằng phương pháp: giảm sút thao tác, giảm độ nhiễu, giảm yêu cầu,; hoặc chuyển thành vướng mắc/bài tập ở tại mức độ khó hơn, bằng phương pháp: tăng thao tác, tăng độ nhiễu, tăng yêu cầu,).

Bước 4: Thử nghiệm trên lớp học để xem nhận tính khả thi của vướng mắc/bài tập (nếu có Đk).

3.2.2. Ví dụ minh họa vướng mắc/bài tập kiểm tra theo 3 mức độ

Theo thông tư 272020/TT-BGDĐT Quy định nhìn nhận học viên tiểu học, Đề kiểm tra định kì phù phù thích hợp với yêu cầu cần đạt và những biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của môn học, gồm những vướng mắc, bài tập được thiết kế theo những mức như sau:

– Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và vận dụng trực tiếp để xử lý và xử lý một số trong những trường hợp, yếu tố quen thuộc trong học tập;

– Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số trong những nội dung đã học để xử lý và xử lý yếu tố có nội dung tương tự;

– Mức 3: Vận dụng những nội dung đã học để xử lý và xử lý một số trong những yếu tố mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Việc xây dựng vướng mắc/bài tập theo 3 mức độ thích hợp để vận dụng cho nội dung kiểm tra kiến thức và kỹ năng, kĩ năng về từ và câu và kiểm tra đọc hiểu. Các nội dung kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng, viết chính tả, viết đoạn/bài cần phải bố trí theo phía dẫn riêng.

3.2.2.1. Kiểm tra kiến thức và kỹ năng tiếng Việt

– Mức 1 (Biết) : Nhận biết được hoặc nêu được định nghĩa cty, kiểu loại cty, một bộ phận nào đó.

Ví dụ:

(1) Thế nào là từ đồng nghĩa tương quan?

(2) Tìm 3 từ đồng nghĩa tương quan trong mọi dòng sau:

a) nước nhà, non sông, tổ quốc, hành tinh

b) hoàn cầu, năm châu, giang sơn, toàn thế giới

c) thiết kế, xây dựng, kiến nghị, dựng xây

– Mức 2 (Hiểu) : Lấy ví dụ cho một cty, kiểu loại cty, một bộ phận nào đó hoặc lý giải được vì sao một trường hợp rõ ràng nào đó thuộc một cty, kiểu loại, quan hệ nào đó.

Ví dụ:

(1) Nêu ví dụ về từ đồng nghĩa tương quan.

(2) Vì sao ca trong câu a và ca trong câu b là hai nghĩa rất khác nhau của một từ ca? Vì sao ca trong câu a và ca trong câu c là hai từ đồng âm?

a) Cho tôi mượn cái ca một tí.

b) Sa uống hết cả ca nước.

c) Lan ca rất hay.

– Mức 3 Vận dụng

Vận dụng gồm vận dụng trực tiếp và vận dụng trong trường hợp mới

-Vận dụng trực tiếp: Lựa chọn, sử dụng đúng một cty, kiểu loại cty, một bộ phận nào.

Ví dụ:

Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong những câu sau:

( hiền hòa, hiền lành, hiền từ, nhân ái)

a) Bạn Nhung lớp em rất ………………..

b) Dòng sông chảy ………………. giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.

c) Ba luôn nhìn em bằng cặp mắt …………………

d) Cụ già ấy là một người ………………

– Vận dụng trong trường hợp mới hoặc có nội dung thực tiễn: Lựa chọn để sử dụng một cty, kiểu loại cty, một bộ phận nào đó một cách nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

Ví dụ :

Thay từ in đậm bằng một từ láy đồng nghĩa tương quan để câu văn gợi tả hơn:

Gió thổi mạnh, lá cây rơi nhiều, từng đàn cò bay nhanh trong mây.

3.2.2.2. Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu

– Mức 1 (Biết) : Câu hỏi yêu cầu HS nhờ vào từ ngữ, hình ảnh, rõ ràng trong bài để vấn đáp.

Ví dụ :

(1) Kể tên những sự vật trong bài có màu vàng và từ chỉ màu vàng đó.

(Quang cảnh làng mạc ngày mùa Tiếng Việt 5)

– Mức 2 (Hiểu) : Câu hỏi yêu cầu HS phải nhờ vào ngữ cảnh, suy luận để cắt nghĩa.

Ví dụ: Vì sao vở kịch được đặt tên là Lòng dân?

(Lòng dân)

– Mức 3 ( Vận dụng)

+Vận dụng trực tiếp : Câu hỏi yêu cầu HS nhìn nhận giá trị nội dung của văn bản; lí giải hoặc xử lý và xử lý những trường hợp/yếu tố tương tự như trường hợp/yếu tố trong văn bản.

Ví dụ : Em có tâm ý gì về kiểu cách đối xử của đám thủy thủ và của đàn cá heo riêng với nghệ sĩ A-ri-ôn.

(Những người bạn tốt)

+ Vận dụng trong trường hợp mới hoặc có nội dung thực tiễn : Câu hỏi yêu cầu HS nhìn nhận giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp của văn bản; vận dụng những ý nghĩa, bài học kinh nghiệm tay nghề rút ra từ văn bản để xử lý và xử lý những yếu tố trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Ví dụ:

(1) Từ câu truyện trên, em tâm ý ra làm sao về trách nhiệm của công dân với giang sơn?

(Nhà tài trợ đặc biệt quan trọng của cách mạng)

(2) Chúng ta phải làm gì để giữ bình yên cho trái đất?

(Bài ca về trái đất)

3.2.3. Quy trình xây dựng đề kiểm tra

Quy trình ở đây được hiểu là tiến trình rõ ràng (có tính ước lệ và chỉ là gợi ý tìm hiểu thêm)để thiết kế một đề kiểm tra môn Tiếng Việt ở tiểu học:

Bước 1: Xác định mục tiêu nhìn nhận (nhìn nhận kết quả học tập, khả năng, phẩm chất nào của HS ? Vào thời gian nào? Đối tượng HS nào?…)

Bước 2: Xây dựng nội dung nhìn nhận, ma trận đề kiểm tra (nhờ vào mục tiêu nhìn nhận, Chuẩn kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, nội dung trọng tâm cốt lõiđể xác lập những chủ đề nội dung cần nhìn nhận).

Bước 3: Xây dựng những vướng mắc/bài tập (số lượng những vướng mắc, dạng vướng mắc, mức độ nhờ vào những chủ đề nội dung rõ ràng của bước 2)

Bước 4: Dự kiến những phương án vấn đáp (đáp án) những vướng mắc/bài tập ở bước 3 và thời hạn làm bài.

Bước 5: Dự kiến điểm số cho những vướng mắc/bài tập (vị trí căn cứ vào số lượng vướng mắc/bài tập, những mức và mục tiêu nhìn nhận, đồng thời phải dự kiến tưởng tượng được những trường hợp HS sẽ gặp phải trong lúc làm bài kiểm tra để ước tính điểm số)

Bước 6: Điều chỉnh và hoàn thiện đề kiểm tra (Rà soát lại những vướng mắc/bài tập, mức độ, điểm số, nhờ vào những yêu cầu ở bước 1, bước 2. Nếu có Đk đã xây dựng được ngân hàng nhà nước vướng mắc/bài tập hoặc xác lập được những mục tiêu nhìn nhận định kì ngay từ trên thời điểm đầu xuân mới học thì hoàn toàn có thể thử nghiệm kiểm tra những vướng mắc/bài tập tương tự trong suốt quy trình dạy học).

3.4. Nhiệm vụ 4: Đề kiểm tra minh họa sau này để làm rõ: tiềm năng nhìn nhận, công cụ nhìn nhận.

Mô tả: Đề kiểm tra môn Tiếng Việt cuối học kì 1 lớp 5 có cấu trúc hai phần: Phần A gồm nội dung A.1. kiểm tra Kĩ năng đọc, đọc hiểu, Nói và nghe, Kiến thức tiếng Việt; nội dung A.2 kiểm tra kĩ năng đọc hiểu và kiến thức và kỹ năng tiếng Việt. Phần B gồm nội dung B1. kiểm tra chính tả nghe- viết; nội dung B.2 kiểm tra kĩ năng viết bài văn tả người.

Công cụ nhìn nhận: Câu hỏi, bài tập, rubrics.

4. Câu hỏi và bài tập nhìn nhận

(1) Xác định những nội dung Tiếng Việt cần nhìn nhận trong quy trình học (nhìn nhận thường xuyên)

Gợi ý :

a) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí học đọc thành tiếng và đọc hiểu

b) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí luyện nghe nói

c) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí luyện viết

d) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí học nhằm mục đích hình thành kiến thức và kỹ năng mới về từ, câu, đoạn, bài

Gợi ý :

a) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí học đọc thành tiếng và đọc hiểu

Có thể nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí đọc thành tiếng và đọc hiểu của học viên theo những vướng mắc gợi ý sau:

– Học sinh đọc những câu, đoạn có lưu loát, trôi chảy không? Có ngắt hơi thích hợp không? Có thể hiện đúng cảm xúc được thể hiện trong bài không? Có thể hiện được lời của những nhân vật trong văn bản truyện hoặc kịch không?

– Bên cạnh đó, những vướng mắc về chính âm cũng cần phải được vấn đáp: Học sinh mắc những lỗi phát âm nào?

– Học sinh hiểu nội dung bài đọc ở tại mức độ nào?

+ Học sinh có vấn đáp được những vướng mắc tái hiện không?

+ Học sinh gặp trở ngại vất vả gì khi vấn đáp những vướng mắc cần suy luận, vận dụng?

+ Học sinh có hiểu nội dung chính của bài không?

+ Học sinh hiểu thông điệp và vẻ đẹp ngôn từ của văn bản ở tại mức độ nào?

b) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí luyện nghe nói

– Có thể nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí kể chuyện theo những những vướng mắc gợi ý hầu hết sau:

+ Câu chuyện có nội dung thích hợp yêu cầu của đề không?

+ Các tình tiết trong câu truyện có hợp lý không?

+ Các từ ngữ của học viên được sử dụng có hợp lý không?

+ Việc sử dụng ngữ điệu và vẻ mặt, điệu bộ, ánh nhìn của học viên có gì hay hoặc chưa hay?

– Có thể nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí nói lời hội thoại theo những những vướng mắc gợi ý sau:

+ Học sinh có hiểu lời nói của người đối thoại không?

+ Lời nói của học viên có thích hợp trường hợp và nội dung tiếp xúc không?

+ Lời nói của học viên có ngắn gọn, dễ hiểu không?

+ Ngữ điệu và vẻ mặt, cử chỉ của học viên khi nói có gì thích hợp hoặc không thích hợp?

– Có thể nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí nói lời hội thoại theo những những vướng mắc gợi ý sau:

+ Học sinh có nghe hiểu vướng mắc và vấn đáp đúng không ạ?

+ Học sinh có nghe hiểu nội dung văn bản và vấn đáp đúng không ạ?

+ Học sinh có nghe ghi nhớ và kể lại văn bản (câu truyện) đã nghe không?

+ Học sinh có nghe vấn đáp được trong những trường hợp hội thoại giả định hoặc trường hợp hội thoại thực tiễn không?

c) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí luyện viết

Có thể nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí này theo những những vướng mắc gợi ý sau:

– Học sinh dùng từ có thích hợp nghĩa và kĩ năng phối hợp hay là không?

-Câu học viên viết có đúng cấu trúc ngữ pháp không, dấu câu và những chữ những vần âm hoa đã có được sử dụng đúng không ạ?

-Đoạn văn / bài văn đã có được viết đúng cấu trúc không? Nội dung có đạt yêu cầu không?

– Trong câu / đoạn / bài có lỗi chính tả hay lỗi ngữ pháp không?

d) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí học nhằm mục đích hình thành kiến thức và kỹ năng mới về từ, câu, đoạn, bài

Có thể nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí này theo những vướng mắc gợi ý sau:

+ Học sinh có hiểu bản chất khái niệm mới không ?

+ Học sinh hoàn toàn có thể dùng từ / câu trong trường hợp tiếp xúc giả định không?

+ Học sinh có hiểu bản chất của kiểu đoạn văn, bài văn không?

+ Học sinh hoàn toàn có thể vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học khi viết đoạn / bài không?

(2) Thực hành nhìn nhận định kì môn Tiếng Việt

Thiết kế một đề kiểm tra khả năng.

3. tin tức cốt lõi

3.1. Nhiệm vụ 1: Mục tiêu, vị trí căn cứ, nội dung, phương pháp nhìn nhận kết quả học tập môn Tiếng Việt 5 của HS trong chương trình 2022.

– Mục tiêu nhìn nhận: Nhằm phục vụ thông tin đúng chuẩn, kịp thời, có mức giá trị về mức độ phục vụ yêu cầu cần đạt về phẩm chất, khả năng và những tiến bộ của học viên trong suốt quy trình học tập môn học, để hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập, kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học, quản lí và tăng trưởng chương trình, bảo vệ sự tiến bộ của từng học viên và nâng cao chất lượng giáo dục.

– Căn cứ nhìn nhận kết quả giáo dục trong môn Ngữ văn: những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, khả năng riêng với học viên lớp 5 đã quy định trong chương trình.

– Nội dung nhìn nhận: phẩm chất, khả năng chung, khả năng đặc trưng và sự tiến bộ của học viên thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đọc, viết, nói, nghe. Tuy nhiên, chương trình hiện hành triệu tập hầu hết vào nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí đọc và viết. Với hoạt động và sinh hoạt giải trí đọc, nhìn nhận học viên triệu tập vào yêu cầu học viên đọc hiểu nội dung, hình thức văn bản và liên hệ, so sánh, link. Với hoạt động và sinh hoạt giải trí viết, nhìn nhận học viên triệu tập vào yêu cầu học viên tạo lập những kiểu văn bản: kể chuyện, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, nhật dụng. Việc nhìn nhận kĩ năng viết cần nhờ vào những tiêu chuẩn hầu hết như nội dung, kết cấu nội dung bài viết, kĩ năng diễn đạt và lập luận, hình thức ngôn từ và trình diễn,…

– Cách thức nhìn nhận trong môn TV5 thực thi bằng hai cách: Đánh giá thường xuyên và nhìn nhận định kì.

Đánh giá thường xuyên được thực thi liên tục trong suốt quy trình dạy học, do giáo viên môn học tổ chức triển khai; hình thức nhìn nhận gồm: giáo viên nhìn nhận học viên, học viên nhìn nhận lẫn nhau, học viên tự nhìn nhận. Để nhìn nhận thường xuyên, giáo viên hoàn toàn có thể nhờ vào quan sát và ghi chép hằng ngày về học viên, việc học viên vấn đáp vướng mắc hoặc thuyết trình làm bài kiểm tra, viết phản hồi văn học, viết thu hoạch, làm dự án công trình bất Động sản sưu tầm tư liệu, làm bài tập nghiên cứu và phân tích,…

Đánh giá định kì được thực thi ở thời gian gần cuối hoặc cuối một quy trình học tập (cuối học kì, cuối cấp học) thường thông qua những đề kiểm tra hoặc đề thi viết. GV cần thay đổi phương pháp nhìn nhận (cấu trúc đề, cách nêu vướng mắc, phân giải độ khó,…); sử dụng và khai thác ngữ liệu bảo vệ nguyên tắc học viên được thể hiện, thể hiện phẩm chất, khả năng ngôn từ, khả năng văn học.

3.2. Nhiệm vụ 2: Một số phương pháp và công cụ nhìn nhận thường xuyên.

Giáo viên sử dụng phong phú những phương pháp nhìn nhận thường xuyên gồm:

– Phương pháp quan sát

– Phương pháp kiểm tra viết

– Phương pháp vấn đáp

– Phương pháp nhìn nhận hồ sơ học tập và thành phầm học tập.

Công cụ nhìn nhận kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên hoàn toàn có thể là:

– Câu hỏi, bài tập

– Sản phẩm học tập của học viên

– Hồ sơ học tập

– Bảng kiểm

– Phiếu nhìn nhận theo tiêu chuẩn (rubrics)

Mỗi HS có bộ hồ sơ nhìn nhận kết quả nói chung, môn Tiếng Việt nói riêng, gồm có một số trong những tài liệu như: Những trang nhật kí nhìn nhận của GV; Các bài kiểm tra định kì đã được GV nhìn nhận; Phiếu nhìn nhận tổng hợp cuối học kì I, thời gian ở thời gian cuối năm học; Phiếu nhìn nhận của phụ huynh; Nhật kí tự nhìn nhận của học viên (nếu có); Các thành phầm của hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn, ứng dụng,(nếu có); Các loại giấy ghi nhận, giấy khen, xác nhận thành tích,của học viên trong năm học (nếu có). Bộ hồ sơ là minh chứng của yếu tố tiến bộ trong quy trình và kết quả học tập, rèn luyện của học viên, đồng thời là phương tiện đi lại liên lạc giữa HS, GV, nhà trường và mái ấm gia đình HS.

3.2. Nhiệm vụ 3: Quy trình xây dựng vướng mắc/bài tập theo 3 mức độ theo Thông tư 27

3.2.1. Gợi ý quy trình xây dựng vướng mắc/bài tập theo 3 mức độ

Bước 1: Xác định tiềm năng cần kiểm tra (nội dung và yêu cầu cần đạt). Từ đó xác lập mức độ (bằng phương pháp so sánh với 4 mức độ) và dự kiến vướng mắc/bài tập.

Bước 2: Xây dựng hướng dẫn chấm vướng mắc/bài tập.

Bước 3: Điều chỉnh vướng mắc/bài tập nếu thiết yếu (hoàn toàn có thể chuyển thành vướng mắc/bài tập mức độ dễ hơn, bằng phương pháp: giảm sút thao tác, giảm độ nhiễu, giảm yêu cầu,; hoặc chuyển thành vướng mắc/bài tập ở tại mức độ khó hơn, bằng phương pháp: tăng thao tác, tăng độ nhiễu, tăng yêu cầu,).

Bước 4: Thử nghiệm trên lớp học để xem nhận tính khả thi của vướng mắc/bài tập (nếu có Đk).

3.2.2. Ví dụ minh họa vướng mắc/bài tập kiểm tra theo 3 mức độ

Theo thông tư 272020/TT-BGDĐT Quy định nhìn nhận học viên tiểu học, Đề kiểm tra định kì phù phù thích hợp với yêu cầu cần đạt và những biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của môn học, gồm những vướng mắc, bài tập được thiết kế theo những mức như sau:

– Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và vận dụng trực tiếp để xử lý và xử lý một số trong những trường hợp, yếu tố quen thuộc trong học tập;

– Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số trong những nội dung đã học để xử lý và xử lý yếu tố có nội dung tương tự;

– Mức 3: Vận dụng những nội dung đã học để xử lý và xử lý một số trong những yếu tố mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Việc xây dựng vướng mắc/bài tập theo 3 mức độ thích hợp để vận dụng cho nội dung kiểm tra kiến thức và kỹ năng, kĩ năng về từ và câu và kiểm tra đọc hiểu. Các nội dung kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng, viết chính tả, viết đoạn/bài cần phải bố trí theo phía dẫn riêng.

3.2.2.1. Kiểm tra kiến thức và kỹ năng tiếng Việt

– Mức 1 (Biết) : Nhận biết được hoặc nêu được định nghĩa cty, kiểu loại cty, một bộ phận nào đó.

Ví dụ:

(1) Thế nào là từ đồng nghĩa tương quan?

(2) Tìm 3 từ đồng nghĩa tương quan trong mọi dòng sau:

a) nước nhà, non sông, tổ quốc, hành tinh

b) hoàn cầu, năm châu, giang sơn, toàn thế giới

c) thiết kế, xây dựng, kiến nghị, dựng xây

– Mức 2 (Hiểu) : Lấy ví dụ cho một cty, kiểu loại cty, một bộ phận nào đó hoặc lý giải được vì sao một trường hợp rõ ràng nào đó thuộc một cty, kiểu loại, quan hệ nào đó.

Ví dụ:

(1) Nêu ví dụ về từ đồng nghĩa tương quan.

(2) Vì sao ca trong câu a và ca trong câu b là hai nghĩa rất khác nhau của một từ ca? Vì sao ca trong câu a và ca trong câu c là hai từ đồng âm?

a) Cho tôi mượn cái ca một tí.

b) Sa uống hết cả ca nước.

c) Lan ca rất hay.

– Mức 3 Vận dụng

Vận dụng gồm vận dụng trực tiếp và vận dụng trong trường hợp mới

-Vận dụng trực tiếp: Lựa chọn, sử dụng đúng một cty, kiểu loại cty, một bộ phận nào.

Ví dụ:

Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong những câu sau:

( hiền hòa, hiền lành, hiền từ, nhân ái)

a) Bạn Nhung lớp em rất ………………..

b) Dòng sông chảy ………………. giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.

c) Ba luôn nhìn em bằng cặp mắt …………………

d) Cụ già ấy là một người ………………

– Vận dụng trong trường hợp mới hoặc có nội dung thực tiễn: Lựa chọn để sử dụng một cty, kiểu loại cty, một bộ phận nào đó một cách nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

Ví dụ :

Thay từ in đậm bằng một từ láy đồng nghĩa tương quan để câu văn gợi tả hơn:

Gió thổi mạnh, lá cây rơi nhiều, từng đàn cò bay nhanh trong mây.

3.2.2.2. Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu

– Mức 1 (Biết) : Câu hỏi yêu cầu HS nhờ vào từ ngữ, hình ảnh, rõ ràng trong bài để vấn đáp.

Ví dụ :

(1) Kể tên những sự vật trong bài có màu vàng và từ chỉ màu vàng đó.

(Quang cảnh làng mạc ngày mùa Tiếng Việt 5)

– Mức 2 (Hiểu) : Câu hỏi yêu cầu HS phải nhờ vào ngữ cảnh, suy luận để cắt nghĩa.

Ví dụ: Vì sao vở kịch được đặt tên là Lòng dân?

(Lòng dân)

– Mức 3 ( Vận dụng)

+Vận dụng trực tiếp : Câu hỏi yêu cầu HS nhìn nhận giá trị nội dung của văn bản; lí giải hoặc xử lý và xử lý những trường hợp/yếu tố tương tự như trường hợp/yếu tố trong văn bản.

Ví dụ : Em có tâm ý gì về kiểu cách đối xử của đám thủy thủ và của đàn cá heo riêng với nghệ sĩ A-ri-ôn.

(Những người bạn tốt)

+ Vận dụng trong trường hợp mới hoặc có nội dung thực tiễn : Câu hỏi yêu cầu HS nhìn nhận giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp của văn bản; vận dụng những ý nghĩa, bài học kinh nghiệm tay nghề rút ra từ văn bản để xử lý và xử lý những yếu tố trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Ví dụ:

(1) Từ câu truyện trên, em tâm ý ra làm sao về trách nhiệm của công dân với giang sơn?

(Nhà tài trợ đặc biệt quan trọng của cách mạng)

(2) Chúng ta phải làm gì để giữ bình yên cho trái đất?

(Bài ca về trái đất)

3.2.3. Quy trình xây dựng đề kiểm tra

Quy trình ở đây được hiểu là tiến trình rõ ràng (có tính ước lệ và chỉ là gợi ý tìm hiểu thêm)để thiết kế một đề kiểm tra môn Tiếng Việt ở tiểu học:

Bước 1: Xác định mục tiêu nhìn nhận (nhìn nhận kết quả học tập, khả năng, phẩm chất nào của HS ? Vào thời gian nào? Đối tượng HS nào?…)

Bước 2: Xây dựng nội dung nhìn nhận, ma trận đề kiểm tra (nhờ vào mục tiêu nhìn nhận, Chuẩn kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, nội dung trọng tâm cốt lõiđể xác lập những chủ đề nội dung cần nhìn nhận).

Bước 3: Xây dựng những vướng mắc/bài tập (số lượng những vướng mắc, dạng vướng mắc, mức độ nhờ vào những chủ đề nội dung rõ ràng của bước 2)

Bước 4: Dự kiến những phương án vấn đáp (đáp án) những vướng mắc/bài tập ở bước 3 và thời hạn làm bài.

Bước 5: Dự kiến điểm số cho những vướng mắc/bài tập (vị trí căn cứ vào số lượng vướng mắc/bài tập, những mức và mục tiêu nhìn nhận, đồng thời phải dự kiến tưởng tượng được những trường hợp HS sẽ gặp phải trong lúc làm bài kiểm tra để ước tính điểm số)

Bước 6: Điều chỉnh và hoàn thiện đề kiểm tra (Rà soát lại những vướng mắc/bài tập, mức độ, điểm số, nhờ vào những yêu cầu ở bước 1, bước 2. Nếu có Đk đã xây dựng được ngân hàng nhà nước vướng mắc/bài tập hoặc xác lập được những mục tiêu nhìn nhận định kì ngay từ trên thời điểm đầu xuân mới học thì hoàn toàn có thể thử nghiệm kiểm tra những vướng mắc/bài tập tương tự trong suốt quy trình dạy học).

3.4. Nhiệm vụ 4: Đề kiểm tra minh họa sau này để làm rõ: tiềm năng nhìn nhận, công cụ nhìn nhận.

Mô tả: Đề kiểm tra môn Tiếng Việt cuối học kì 1 lớp 5 có cấu trúc hai phần: Phần A gồm nội dung A.1. kiểm tra Kĩ năng đọc, đọc hiểu, Nói và nghe, Kiến thức tiếng Việt; nội dung A.2 kiểm tra kĩ năng đọc hiểu và kiến thức và kỹ năng tiếng Việt. Phần B gồm nội dung B1. kiểm tra chính tả nghe- viết; nội dung B.2 kiểm tra kĩ năng viết bài văn tả người.

Công cụ nhìn nhận: Câu hỏi, bài tập, rubrics.

4. Câu hỏi và bài tập nhìn nhận

(1) Xác định những nội dung Tiếng Việt cần nhìn nhận trong quy trình học (nhìn nhận thường xuyên)

Gợi ý :

a) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí học đọc thành tiếng và đọc hiểu

b) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí luyện nghe nói

c) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí luyện viết

d) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí học nhằm mục đích hình thành kiến thức và kỹ năng mới về từ, câu, đoạn, bài

Gợi ý :

a) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí học đọc thành tiếng và đọc hiểu

Có thể nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí đọc thành tiếng và đọc hiểu của học viên theo những vướng mắc gợi ý sau:

– Học sinh đọc những câu, đoạn có lưu loát, trôi chảy không? Có ngắt hơi thích hợp không? Có thể hiện đúng cảm xúc được thể hiện trong bài không? Có thể hiện được lời của những nhân vật trong văn bản truyện hoặc kịch không?

– Bên cạnh đó, những vướng mắc về chính âm cũng cần phải được vấn đáp: Học sinh mắc những lỗi phát âm nào?

– Học sinh hiểu nội dung bài đọc ở tại mức độ nào?

+ Học sinh có vấn đáp được những vướng mắc tái hiện không?

+ Học sinh gặp trở ngại vất vả gì khi vấn đáp những vướng mắc cần suy luận, vận dụng?

+ Học sinh có hiểu nội dung chính của bài không?

+ Học sinh hiểu thông điệp và vẻ đẹp ngôn từ của văn bản ở tại mức độ nào?

b) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí luyện nghe nói

– Có thể nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí kể chuyện theo những những vướng mắc gợi ý hầu hết sau:

+ Câu chuyện có nội dung thích hợp yêu cầu của đề không?

+ Các tình tiết trong câu truyện có hợp lý không?

+ Các từ ngữ của học viên được sử dụng có hợp lý không?

+ Việc sử dụng ngữ điệu và vẻ mặt, điệu bộ, ánh nhìn của học viên có gì hay hoặc chưa hay?

– Có thể nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí nói lời hội thoại theo những những vướng mắc gợi ý sau:

+ Học sinh có hiểu lời nói của người đối thoại không?

+ Lời nói của học viên có thích hợp trường hợp và nội dung tiếp xúc không?

+ Lời nói của học viên có ngắn gọn, dễ hiểu không?

+ Ngữ điệu và vẻ mặt, cử chỉ của học viên khi nói có gì thích hợp hoặc không thích hợp?

– Có thể nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí nói lời hội thoại theo những những vướng mắc gợi ý sau:

+ Học sinh có nghe hiểu vướng mắc và vấn đáp đúng không ạ?

+ Học sinh có nghe hiểu nội dung văn bản và vấn đáp đúng không ạ?

+ Học sinh có nghe ghi nhớ và kể lại văn bản (câu truyện) đã nghe không?

+ Học sinh có nghe vấn đáp được trong những trường hợp hội thoại giả định hoặc trường hợp hội thoại thực tiễn không?

c) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí luyện viết

Có thể nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí này theo những những vướng mắc gợi ý sau:

– Học sinh dùng từ có thích hợp nghĩa và kĩ năng phối hợp hay là không?

-Câu học viên viết có đúng cấu trúc ngữ pháp không, dấu câu và những chữ những vần âm hoa đã có được sử dụng đúng không ạ?

-Đoạn văn / bài văn đã có được viết đúng cấu trúc không? Nội dung có đạt yêu cầu không?

– Trong câu / đoạn / bài có lỗi chính tả hay lỗi ngữ pháp không?

d) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí học nhằm mục đích hình thành kiến thức và kỹ năng mới về từ, câu, đoạn, bài

Có thể nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí này theo những vướng mắc gợi ý sau:

+ Học sinh có hiểu bản chất khái niệm mới không ?

+ Học sinh hoàn toàn có thể dùng từ / câu trong trường hợp tiếp xúc giả định không?

+ Học sinh có hiểu bản chất của kiểu đoạn văn, bài văn không?

+ Học sinh hoàn toàn có thể vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học khi viết đoạn / bài không?

(2) Thực hành nhìn nhận định kì môn Tiếng Việt

Thiết kế một đề kiểm tra khả năng.

HOẠT ĐỘNG 6: ĐIỀU CHỈNH BÀI HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 5 CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH 2022.

Mục tiêu

HV hoàn toàn có thể:

– Nhận xét được những kiểm soát và điều chỉnh về việc lựa chọn nội dung cho bài học kinh nghiệm tay nghề, xác lập yêu cầu cần đạt về phẩm chất và khả năng cho bài đọc, lựa chọn thiết bị và phương tiện đi lại dạy học, tiến trình những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập của học viên, kiểm tra kết quả học tập của học viên theo hai dạng bài học kinh nghiệm tay nghề: Bài học theo mạch phân môn (Kiến thức, Đọc, Viết) và bài học kinh nghiệm tay nghề theo chủ đề, lấy bài đọc hiểu làm trục.

– Điều chỉnh được bài học kinh nghiệm tay nghề Tiếng Việt lớp 5 CT hiện hành để tăng trưởng phẩm chất và khả năng cho học viên.

2. Đọc và thực hành thực tiễn

2.1. Học viên đọc những bài học kinh nghiệm tay nghề sau

2.1.1. Tài liệu 1: Bài học thiết kế theo yêu cầu tăng trưởng khả năng

BÀI HỌC THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA BÀI HỌC THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Thiết kế bài học kinh nghiệm tay nghề (kế hoạch bài học kinh nghiệm tay nghề, giáo án, bài soạn) là ngữ cảnh lên lớp của mỗi giáo viên với một đối tượng người dùng học viên rõ ràng và một nội dung rõ ràng trong một không khí và thời hạn rõ ràng… Thiết kế bài học kinh nghiệm tay nghề là thành phầm của thành viên giáo viên dùng cho chính mình, không phải là văn bản dùng để báo cáo cho những người dân khác về hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học của tớ. Không nên bắt buộc mọi người theo một mẫu bài soạn chung, chỉ việc thống nhất một số trong những yêu cầu cơ bản, còn cách trình diễn giáo án hoàn toàn có thể rất khác nhau.

Chương trình môn Tiếng Việt mới là chương trình tăng trưởng khả năng, bài học kinh nghiệm tay nghề theo chương trình mới là bài học kinh nghiệm tay nghề phát trển khả năng.

Một bài học kinh nghiệm tay nghề thiết kế Theo phong cách tiếp cận khả năng có điểm lưu ý sau:

Mục tiêu của bài học kinh nghiệm tay nghề định khuynh hướng về phía việc mô tả kết quả học tập mong đợi (những kĩ năng, khả năng học viên sẽ phải đạt được), chứ không phải là nội dung kiến thức và kỹ năng được giáo viên truyền thụ.

Các kĩ năng/ khả năng mong ước hình thành ở người học được xác lập một cách rõ ràng, hoàn toàn có thể quan sát, nhìn nhận được. Chúng sẽ là tiêu chuẩn nhìn nhận kết quả (đầu ra).

Thúc đẩy sự tương tác giữa giáo viên học viên và giữa học viên học viên, khuyến khích học viên trao đổi/ tranh luận, nhìn nhận, chia sẻ quan điểm/ kinh nghiệm tay nghề, thúc đẩy/ cổ vũ tinh thần hợp tác, kĩ năng thao tác nhóm.

Tạo dựng một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên học tập thân thiện, học viên cảm thấy tự do (không biến thành áp đặt, được khuyến khích phát biểu/ tự do bày tỏ quan điểm thành viên, học viên cảm thấy ý kiến của tớ được thừa nhận, được tôn trọng…), hứng thú, tự tin.

Nhấn mạnh vào việc hiểu, mày mò, trải nghiệm, nhất là vận dụng kiến thức và kỹ năng để xử lý và xử lý trách nhiệm trong những trường hợp gắn với thực tiễn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường/ trong những toàn cảnh rất khác nhau.

Chú trọng tăng trưởng những khả năng tư duy bậc cao: khả năng xử lý và xử lý yếu tố và sáng tạo, khả năng tư duy phản biện, khả năng siêu nhận thức.

Nhấn mạnh vào hoạt động và sinh hoạt giải trí tự học qua khai thác, tìm kiếm, xử lí thông tin…

Vai trò chính của giáo viên là làm thay đổi người học như sẵn sàng tiếp thu những khái niệm mới, tích cực thể hiện, tích cực tương tác, trải nghiệm, nghĩ về kiểu cách tâm ý…; tăng cường hứng thú, sự tự tin, kích thích tư duy sáng tạo của người học.

Kết thúc bài học kinh nghiệm tay nghề, học viên cảm thấy mình thay đổi và biết phương pháp thay đổi/ sáng tạo lại bản thân,…

Giáo án theo yêu cầu tăng trưởng khả năng khác với giáo án dạy học theo nội dung. Giáo án nội dung là giáo án nêu lên những nội dung bài dạy mà giáo viên cần truyền thụ cho học viên, tức là vấn đáp vướng mắc: Bài học gồm những nội dung gì? (Dạy cái gì?). Giáo án tăng trưởng khả năng là giáo án nêu lên những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt (việc làm) mà giáo viên tổ chức triển khai cho học viên thực thi để tìm ra nội dung cần học, thông qua này mà biết phương pháp học; tức vấn đáp vướng mắc: Bài học cần dạy bằng phương pháp nào, thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nào?

Giáo án nội dung triệu tập vào tiềm năng trang bị những kiến thức và kỹ năng, hiểu biết của giáo viên về một yếu tố nào đó cho học viên; học viên tiếp thu những kiến thức và kỹ năng mà giáo viên phục vụ một chiều và mang tính chất chất áp đặt (cũng luôn có thể có phát vấn và yêu cầu học viên trao đổi… nhưng ở đầu cuối vẫn là ý kiến của giáo viên), do đó hạn chế về kiểu cách học và tự học. Giáo án tăng trưởng khả năng triệu tập vào tiềm năng hình thành và tăng trưởng khả năng, học viên thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt để tự tìm ra kiến thức và kỹ năng, hiểu biết phù phù thích hợp với mình và thông qua đó biết phương pháp học và biết tự học.

Giáo án nội dung giúp học viên biết nhiều nhưng vận dụng được ít. Giáo án khả năng hoàn toàn có thể không hỗ trợ học viên biết nhiều nhưng đã biết thì vận dụng được, làm và thực thi được trong trường hợp tương tự, nhất là ngữ cảnh và vật tư mới.

Yêu cầu của giáo án tăng trưởng khả năng gồm những điểm sau này:

a) Mục tiêu bài học kinh nghiệm tay nghề

Mục tiêu bài học kinh nghiệm tay nghề cần hướng tới việc hình thành và tăng trưởng khả năng, nhất là khả năng đặc trưng của môn học. Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề cần xác lập tiềm năng tăng trưởng khả năng rõ ràng. Với môn Ngữ văn, đó là khả năng ngôn từ và khả năng văn học. Cần để ý quan tâm yêu cầu cần đạt về những khả năng này đã nêu

trong chương trình mỗi lớp. Các khả năng lớn phải qua nhiều bài học kinh nghiệm tay nghề mới hình thành được, nhưng mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề phải hướng tới những biểu lộ rõ ràng của khả năng đó.

b) Tiến trình bài học kinh nghiệm tay nghề

Tiến trình bài học kinh nghiệm tay nghề phải thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và bằng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập là chính; trong số đó học viên phải tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, phát hiện, nêu yếu tố, trao đổi, phản bác, chứng tỏ, phân tích… và rút ra nhận xét, kết luận của tớ; giáo viên là người nêu (giao) trách nhiệm, hướng dẫn phương pháp hoạt động và sinh hoạt giải trí và gợi mở, nêu ý kiến của tớ khi thiết yếu. Giáo viên không làm thay, học thay cho học viên, hạn chế diễn giảng, tránh áp đặt ý kiến của tớ, tôn trọng ý kiến của học viên…

Các hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập phải bám sát và triệu tập thực thi tiềm năng đã đưa ra, tránh tình trạng có nêu trong tiềm năng nhưng không còn hoạt động và sinh hoạt giải trí nhằm mục đích thực thi tiềm năng đã nêu. Mỗi tiềm năng hoàn toàn có thể được triển khai bằng một hoặc nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí.

c) Chú ý yêu cầu tích hợp và phân hoá

Trước hết, tích hợp dạy học tiếng Việt trong cả nội dung đọc hiểu, viết và nói, nghe. Dạy tiếng Việt theo quan điểm tiếp xúc và nhằm mục đích tăng trưởng khả năng yên cầu phải gắn những cty kiến thức và kỹ năng tiếng Việt vào ngữ cảnh và trường hợp tiếp xúc. Các kiến thức và kỹ năng tiếng Việt phải phục vụ trực tiếp cho kĩ năng đọc, viết, nói và nghe đúng hơn, hay hơn, thuần thục hơn.

Yêu cầu phân hoá yên cầu giờ học nên phải có những trách nhiệm, nội dung, phương pháp tổ chức triển khai học tập thích hợp cho đối tượng người dùng học viên: yếu, trung bình và khá giỏi. Muốn vậy, cần để ý quan tâm đến tâm lí lứa tuổi, trình độ nhận thức, tình hình thành viên, khai thác vốn hiểu biết và sự trải nghiệm (tri thức nền) của người học.

Trên đấy là những yêu cầu cốt lõi nên phải có với giáo án dạy học theo phía tăng trưởng khả năng nói chung, với môn Tiếng Việt nói riêng. Tất cả những yêu cầu khác ví như tiến trình lên lớp, từ khởi động đến củng cố, nhìn nhận, sử dụng thiết bị dạy học, hình thức dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học… đều khuyến khích giáo viên tự chủ, sáng tạo và tránh việc phải bắt buộc như nhau. Từ những điểm trên, giáo viên vận dụng vào những bài học kinh nghiệm tay nghề một cách linh hoạt phù phù thích hợp với đặc trưng môn học.

II. QUY TRÌNH THIẾT KẾ BÀI HỌC TIẾNG VIỆT

Quy trình thiết kế bài học kinh nghiệm tay nghề Tiếng Việt tuân thủ quy trình thiết kế bài học kinh nghiệm tay nghề theo yêu cầu tăng trưởng khả năng.

1.Yêu cầu cơ bản của thiết kế bài học kinh nghiệm tay nghề

Có hai yêu cầu cơ bản của một thiết kế bài học kinh nghiệm tay nghề:

Bản thiết kế bài học kinh nghiệm tay nghề phải chỉ rõ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập của học viên và phải đảm bảo trình tự của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt này phù phù thích hợp với logic nhận thức của học viên.

Bản thiết kế bài học kinh nghiệm tay nghề phải chỉ rõ mức độ kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và thái độ học viên cần đạt sau khi tham gia học.

2. Cấu trúc bản thiết kế bài học kinh nghiệm tay nghề

Bản thiết kế bài học kinh nghiệm tay nghề gồm ba phần: Mục tiêu, Đồ dùng dạy học, Hoạt động dạy học hầu hết.

Sau phần Mục tiêu hoàn toàn có thể có thêm phần Những vấn đề cần lưu ý. Phần này còn có những nội dung: (1) Nêu rõ những nghành kiến thức và kỹ năng giáo viên cần nắm vững và lôi kéo để dạy bài học kinh nghiệm tay nghề. (2) Nêu kiến giải rõ ràng của sách giáo khoa mà học viên đang sử dụng về kiến thức và kỹ năng nào đó đang sẵn có những kiến giải rất khác nhau. (3) Cần nêu tên những phương pháp dạy học hầu hết sẽ thực thi khi lên lớp. Trong phần minh hoạ bằng những thiết kế bài học kinh nghiệm tay nghề được dẫn ra ở sau không còn phần này.

3.Thiết kế từng phần

3.1. Phần Mục tiêu

Mục tiêu bài học kinh nghiệm tay nghề là tiềm năng học viên cần đạt được chứ không phải là tiềm năng của giáo viên. Do đó, khi viết phải rõ chủ thể đạt được tiềm năng là học viên. Nên mở đầu mỗi tiềm năng bằng một động từ.

Mục tiêu đưa ra trong từng bài phải rõ ràng, rõ ràng, tức là chúng phải đo được, phải lượng hoá được, phải trấn áp được bằng một phương pháp nhìn nhận không thật phức tạp.

Mục tiêu cần chỉ rõ những yêu cầu rõ ràng của tiềm năng đặc trưng môn học, yêu cầu về khả năng chung và phẩm chất được hình thành. Có thể không nêu yêu cầu về khả năng chung và phẩm chất cho từng bài khi chúng được lặp lại hoặc cần một cụm bài, một chủ đề mới đạt được.

3.2. Phần Đồ dùng dạy học

Cần chỉ rõ những vật dụng dạy học mà giáo viên và học viên cần sẵn sàng sẵn sàng để phục vụ cho việc học bài mới của học viên. Cần để ý quan tâm đến những phương tiện đi lại, thiết bị dành riêng cho học viên để tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập tích cực.

Phương tiện dạy học là yếu tố rất quan trọng tạo ra hiệu suất cao của dạy học tăng trưởng khả năng. Ngoài những phương tiện đi lại dạy học như vật dụng trực quan, những phương tiện đi lại dạy học tân tiến như TV, máy tính, máy chiếu hắt…, còn tồn tại thể sử dụng những phương tiện đi lại tiêu tốn như giấy khổ lớn, bút dạ…

Điểm nhất là giáo viên cần hướng dẫn, link học viên với nguồn tư liệu trong thư viện lớp học, với những vật dụng học tập trong góc học tập, với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh. Nhờ thế, những em được thao tác với nhiều công cụ, vật dụng trực quan, với nguồn tư liệu phong phú, từ đó việc học tập có hiệu suất cao cực tốt hơn.

Ngoài phương tiện đi lại shopping, giáo viên phải ghi nhận tự làm vật dụng dạy học, biết lựa chọn, thay thế những phương tiện đi lại dạy học một cách linh hoạt. Các hướng dẫn về phương tiện đi lại dạy học trong sách giáo viên cũng chỉ là một phương án, giáo viên nên tuỳ Đk, tình hình dạy học của tớ mà lựa chọn phương tiện đi lại dạy học cho thích hợp.

3.3. Phần Hoạt động dạy học

Theo quy mô bài học kinh nghiệm tay nghề tăng trưởng khả năng, theo tiến trình bài học kinh nghiệm tay nghề, có những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học sau: khởi động, mày mò, thực hành thực tiễn, vận dụng, nhìn nhận. Bài học cũng hoàn toàn có thể phân thành ba nhóm hoạt động và sinh hoạt giải trí: hoạt động và sinh hoạt giải trí mở đầu, hoạt động và sinh hoạt giải trí chính, hoạt động và sinh hoạt giải trí kết thúc; trong số đó để ý quan tâm đến tiến trình trong quy mô bài học kinh nghiệm tay nghề tăng trưởng khả năng. Khi thiết kế bài học kinh nghiệm tay nghề, hoàn toàn có thể trình diễn khung chung của bài học kinh nghiệm tay nghề, cũng hoàn toàn có thể trình diễn trực tiếp vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đặc trưng của môn học.

3.3.1. Hoạt động mở đầu khởi động

Hoạt động khởi động thực thi vào đầu bài học kinh nghiệm tay nghề. Hoạt động khởi động nhằm mục đích tạo động cơ, hứng thú cho học viên, kích thích sự tò mò, khơi dậy hứng thú của học viên về chủ đề sẽ học, làm cho học viên cảm thấy yếu tố nêu lên rất thân thiện với mình, làm cho không khí lớp học vui, học viên chờ đón,thích thú.

Hoạt động khởi động không riêng gì có nhằm mục đích ôn bài cũ hoặc trình làng bài mới mà là một việc làm nhằm mục đích kích não, mở não, kích tâm, mở tâm, tức là khởi động tâm não học viên. Nó nhằm mục đích gây ấn tượng, thu hút học viên, khơi dậy hứng thú và đam mê của học viên về nội dung những em được học trong bài mới. Hứng thú, đam mê là hai chỉ số tạo ra sự thành công xuất sắc hơn hết chỉ số thông minh và đấy là hai chỉ số mà người thầy hoàn toàn có thể tạo ra được ở học viên.

Tuỳ vào nội dung bài mới, tuỳ vào Đk thiết bị dạy học mà giáo viên đã sẵn sàng sẵn sàng, tuỳ vào kĩ năng của chính giáo viên và học viên, giáo viên hoàn toàn có thể lựa chọn những phương pháp khởi động rất khác nhau. Đối với những bài học kinh nghiệm tay nghề tiếp nối những kiến thức và kỹ năng hoặc kĩ năng của bài trước đó, hoàn toàn có thể khởi động bằng một trò chơi ôn bài cũ, hoặc hoàn toàn có thể khởi đầu bằng một việc làm mà thành phầm của việc làm đó gồm có cả những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng của bài cũ và những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng có trong bài mới để giáo viên từ sự phân tích thành phầm mà nhắc lại kiến thức và kỹ năng, kĩ năng cũ và trình làng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng mới.

Hoạt động khởi động được thực thi trong nhóm hoặc toàn lớp để mỗi thành viên chia sẻ những điều mình biết về chủ điểm của bài đọc mới, về nội dung bức tranh minh hoạ cho bài tập đọc, cùng hát một bài hát, vẽ một bức tranh hoặc tham gia một trò chơi, đặt vướng mắc, đố vui, kể chuyện, đưa ra một trường hợp,… liên quan đến nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề. Hoạt động khởi động thực thi tốt sẽ tạo nên hứng thú học tập của học viên riêng với nội dung của bài học kinh nghiệm tay nghề, tạo nên thời cơ để học viên thể hiện, chia sẻ kiến thức và kỹ năng hoặc kinh nghiệm tay nghề liên quan đến kiến thức và kỹ năng sắp học trong bài.

Để giúp học viên thực thi tốt yêu cầu của hoạt động và sinh hoạt giải trí khởi động, giáo viên nên phải có giải pháp hướng dẫn, tương hỗ thích hợp để học viên cảm thấy không khí học tập tự do, thân thiện, nội dung học tập trong bài mới thân thiện và có ích riêng với những em. Hoạt động khởi động là hoạt động và sinh hoạt giải trí thứ nhất, rất quan trọng nhưng cũng tránh việc chiếm quá nhiều thời hạn.

3.3.2. Hoạt động chính mày mò

Khám phá là hoạt động và sinh hoạt giải trí thường thực thi vào thời hạn chính của bài học kinh nghiệm tay nghề. Nó gồm những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập của học viên với tư cách là hoạt động và sinh hoạt giải trí chủ yếu và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của giáo viên với tư cách là những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tổ chức triển khai và hướng dẫn.

Khi viết từng hoạt động và sinh hoạt giải trí, nên nêu đủ những thông tin sau về hoạt động và sinh hoạt giải trí đó:

Tên của hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Mục đích của hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Các việc làm rõ ràng, sự phân công và hợp tác hành vi của học viên.

Đồ dùng dạy học phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Thời gian dự kiến.

Kết quả mong đợi của hoạt động và sinh hoạt giải trí.

3.3.3. Hoạt động kết thúc

Loại hoạt động và sinh hoạt giải trí này thường trình làng vào thời điểm cuối giờ học. Nó gồm những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sau:

Tổng kết những nội dung cốt lõi của bài.

Vận dụng kiến thức và kỹ năng hoặc kĩ năng mới học vào thực tiễn sử dụng ngôn từ của tớ mình.

Đánh giá việc học (giáo viên và học viên nhìn nhận).

Tiếp nhận những trách nhiệm tiếp nối đuôi nhau cho bài học kinh nghiệm tay nghề sau.

Mô hình bài học kinh nghiệm tay nghề tăng trưởng khả năng rất chú trọng hoạt động và sinh hoạt giải trí vận dụng (ứng dụng) và nhìn nhận, đặc biệt quan trọng để ý quan tâm đến tự nhìn nhận của học viên.

Phần Vận dụng giúp học viên ứng dụng những điều đã học để nhận thức, phát hiện và xử lý và xử lý những trường hợp có trong thực tiễn đời sống. Nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí vận dụng là phía dẫn học viên tìm thêm tài liệu trong sách vở, trên internet và trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường; thăm những khu vực văn hoá, lịch sử, kinh tế tài chính hoặc những nơi có yếu tố cần khắc phục về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; tổ chức triển khai gặp gỡ những nhân vật có liên quan hoặc có hiểu biết về những nội dung được học trong bài; thực thi những dự án công trình bất Động sản nghiên cứu và phân tích nhỏ; trình làng những tài liệu đã sưu tầm được và kết quả những dự án công trình bất Động sản nghiên cứu và phân tích nhỏ mà những em đã thực thi… Hoạt động ứng dụng hoàn toàn có thể được thực thi trên lớp hoặc ở trong nhà.

Phần Tự nhìn nhận giúp học viên tổng kết những điều đã học được, những việc đã làm được sau mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề, thông qua đó xác lập mức độ đạt được những yêu cầu về phẩm chất, khả năng của tớ mình. Để giúp học viên tổng kết những điều đã học được, giáo viên đưa ra những bảng hỏi hoặc những đề trắc nghiệm khách quan để học viên vấn đáp và tự cho điểm hoặc tự xếp loại theo biểu điểm hoặc hướng dẫn xếp loại.

Để giúp học viên tổng kết những việc đã làm được, giáo viên đưa ra những bảng kiểm. Những học viên chưa thực thi khá đầy đủ hoặc chưa thực thi tốt những việc cần làm hoàn toàn có thể thực thi tương hỗ update những việc đó.

Hoạt động tự nhìn nhận hoàn toàn có thể được thực thi trên lớp hoặc ở trong nhà.

2.2.2. Tài liệu 2: Bài học dành riêng cho học viên

BÀI HỌC PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ NGỮ ĐỒNG NGHĨA (1 tiết)

Bài học Từ đồng nghĩa tương quan của SGK hiện hành (TV5 tập 1 trang 7-8)

Từ đồng nghĩa tương quan

I.Nhận xét

1.So sánh nghĩa của những từ in đậm trong mọi ví dụ sau:

a)Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày này toàn bộ chúng ta nên phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho toàn bộ chúng ta, làm thế nào khiến cho toàn bộ chúng ta theo kịp những nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc thiết kế đó, nước nhà trông mong đợi đón ở những em thật nhiều.

HỒ CHÍ MINH

b)Màu lúa chín dưới đồng vàng xuộm lại. Nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng.

TÔ HOÀI

Tràng hạt bồ đề: chuỗi hạt mà người theo đạo Phật dùng để lần từng hạt khi tụng kinh, niệm Phật.

Thay những từ in đậm trong mọi ví dụ trên lẫn nhau rồi rút ra nhận xét: những từ nào thay thế được lẫn nhau? Những từ nào không thay thế được lẫn nhau? Vì sao?

II. Ghi nhớ

1.Từ đồng nghĩa tương quan là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần tương tự nhau.

VD : siêng năng, chăm chỉ, cần mẫn,…

2.Có những từ đồng nghĩa tương quan hoàn toàn, hoàn toàn có thể thay thế lẫn nhau trong lời nói. Ví dụ: hồ, cọp, hùm,…

3.Có những từ đồng nghĩa tương quan không hoàn toàn. Khi dùng những từ này ta phải xem xét để lựa chọn cho đúng. VD:

-Ăn, xơi, chén ( biểu thị những thái độ, tình cảm rất khác nhau riêng với những người đối thoại hoặc điều được nói tới)

-Mang, khiêng, vác,… (biểu thị những phương pháp hành vi rất khác nhau).

III.Luyện tập

1.Xếp những từ in đậm thành từng nhóm đồng nghĩa tương quan:

Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày này toàn bộ chúng ta nên phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho toàn bộ chúng ta, làm thế nào khiến cho toàn bộ chúng ta theo kịp những nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc thiết kế đó, nước nhà trông mong đợi đón ở những em thật nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay là không, dân tộc bản địa Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với những cường quốc năm châu được hay là không, đó đó là nhờ một phần lớn ở công học tập của những em.

HỒ CHÍ MINH

2.Tìm những từ đồng nghĩa tương quan với mỗi từ sau này : đẹp, to, học tập.

M : đẹp xinh

3.Đặt câu với một cặp từ đồng nghĩa tương quan em vừa tìm kiếm được ở bài tập 2.

M: Quê hương em rất đẹp.

Bé Hà rất xinh.

Bài học đã kiểm soát và điều chỉnh như sau:

[KHỞI ĐỘNG]

Đọc/ quan sát tranh, gợi ý để vấn đáp.

Hôm qua cô giáo Chim Én dẫn học viên ra cánh đồng ngày xuân. Đám học trò tíu tít:

– Đồng xanh xanh bát ngát, mây trắng trắng trắng xóa…

– Cánh đồng bát ngát mênh mông.

– Cánh đồng… rộng thùng thình. Sáo Nâu quay quồng chen vào khiến những bạn cười vang.

Em có biết vì sao những bạn lại cười Sáo Nâu không?

[KHÁM PHÁ]

1. So sánh nghĩa của hai cặp từ sau để hiểu thế nào là từ đồng nghĩa tương quan.

Nghĩa của hai từ học viên, học trò có điểm gì giống nhau? (hai từ cùng chỉ ai?)

Nghĩa của hai từ khiêng, vác có điểm nào giống nhau, điểm nào rất khác nhau?

Ghi nhớ

1. Từ đồng nghĩa tương quan là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần tương tự nhau.

VD :

học viên, học trò

khiêng, vác

2. Khi dùng từ đồng nghĩa tương quan, ta phải ghi nhận sự rất khác nhau giữa chúng để lựa chọn dùng cho đúng chuẩn.

VD :

Mang/ khiêng/ vác,chèo/lái (biểu thị những phương pháp hành vi rất khác nhau).

Ăn, xơi, chén,… (biểu thị thái độ, tình cảm rất khác nhau riêng với những người đối thoại hoặc điều được nói tới).

[THỰC HÀNH VẬN DỤNG]

1. Xếp 6 từ in đậm trong đoạn sau thành ba cặp từ đồng nghĩa tương quan :

Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày này toàn bộ chúng ta nên phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho toàn bộ chúng ta, làm thế nào khiến cho toàn bộ chúng ta theo kịp những nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc thiết kế đó, nước nhà trông mong đợi đón ở những em thật nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay là không, dân tộc bản địa Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với những cường quốc năm châu được hay là không, đó đó là nhờ một phần lớn ở công học tập của những em.

HỒ CHÍ MINH

M: 1/ nước nhà non sông

2. Ghi lại từ đồng nghĩa tương quan với mỗi từ sau này : đẹp, to, học tập.

M : đẹp xinh

to …

học tập …

3. Chọn từ phù phù thích hợp với mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau:

Cánh đồng vào trong ngày thu hoạch thật là đẹp. Cả cánh đồng (1). như một tấm thảm mượt mà trải đến tận chân trời. Từng bông lúa chín vàng óng nghiêng nghiêng trong tia nắng (2)..Những lá lúa sau độ xanh mỡ màng giờ ngả màu (3)..cạnh những chân rơm (4)

(vàng tươi, vàng nhạt, vàng ươm, vàng sậm)

2.2.3. Tài liệu 3: Bài soạn dành riêng cho GV theo bài học kinh nghiệm tay nghề ở tài liệu 2 (mục 2.2.2 ở trên)

THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY MINH HỌA

BÀI: TỪ NGỮ ĐỒNG NGHĨA (1 tiết)

A. MỤC TIÊU

Sau bài học kinh nghiệm tay nghề, HS:

– Hiểu thế nào là từ đồng nghĩa tương quan

– Nhận biết được sự rất khác nhau Một trong những từ đồng nghĩa tương quan để lựa chọn sử dụng từ đồng nghĩa tương quan đúng chuẩn

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-Hệ thống tranh vẽ được đưa lên slide để sẵn sàng sẵn sàng cho trò chơi khởi động về từ đồng nghĩa tương quan.

– Phiếu BT hoặc bảng phụ

C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

[KHỞI ĐỘNG]

HS hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nhóm, đọc câu truyện và vấn đáp vướng mắc: Em có biết vì sao những bạn lại cười Sáo Nâu không? (HS: Vì Sáo Nâu dùng sai từ rộng thùng thình để miêu tả cánh đồng)

GV hoàn toàn có thể trao đổi thêm:

– Vậy lúc nào toàn bộ chúng ta dùng rộng thùng thình? (HS: Khi nói về quần áo, trang phục)

– Em dùng từ nào thay cho từ rộng thùng thình? (HS: bát ngát, bát ngát, mênh mông, rộng)

GV: Đó đều là những từ đồng nghĩa tương quan với từ rộng nhưng không phải dùng thế nào thì cũng khá được. Việc lựa chọn đúng từ đồng nghĩa tương quan trong sử dụng rất quan trọng.

[KHÁM PHÁ]

1. So sánh nghĩa của hai cặp từ để hiểu thế nào là từ đồng nghĩa tương quan

– HS nêu yêu cầu của hoạt động và sinh hoạt giải trí

– HS nghe GV hướng dẫn: Quan sát tranh ở mục a), cho biết thêm thêm hai từ cùng chỉ ai?; Quan sát tranh ở mục b) tương ứng hai từ chỉ khiêng và vác, cho biết thêm thêm nghĩa hai từ này còn có điểm nào giống nhau, điểm nào rất khác nhau?

– HS hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nhóm, thảo luận, so sánh nghĩa của hai cặp từ học viên, học trò, khiêng, vác.

– Một số HS báo cáo trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét, tương hỗ update. HV và HS thống nhất đáp án:

+ học viên và học trò đều để chỉ người đi học ở trường.

+ khiêng và vác rất khác nhau ở đoạn khiêng (nâng và chuyển vật nặng hoặc cồng kềnh bằng sức của hai hay nhiều người hợp lại), vác (nâng, chuyển vật nặng hoặc cồng kềnh bằng phương pháp đặt lên vai). Tuy nhiên cả hai từ giống nhau đều chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí di tán một vật khỏi vị trí ban đầu.

– GV: Những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần tương tự nhau là những từ đồng nghĩa tương quan.

Ghi nhớ: GV gọi một số trong những HS đọc phần ghi nhớ của bài học kinh nghiệm tay nghề.

[THỰC HÀNH, VẬN DỤNG]

1. Tìm cặp từ đồng nghĩa tương quan.

– HS đọc yêu cầu của đề bài và đoạn văn trích Thư gửi học viên

– GV cho HS phân tích mẫu: Cặp từ nước nhà và non sông đều chỉ giang sơn/vương quốc

– HS thảo luận theo cặp để so sánh nghĩa của những từ in đậm. GV gọi một số trong những HS lên bảng làm bài tập.

– HS báo cáo kết quả trước lớp. GV và HS nhận xét. GV và HS thống nhất đáp án: nước nhà- non sông; hoàn cầu- năm châu; thiết kế xây dựng

Với HS khá giỏi, GV hoàn toàn có thể cho so sánh nghĩa của từ trong cặp với nhau. VD: thiết kế và xây dựng đều nghĩa là làm ra một khu công trình xây dựng kiến trúc, hình thành một tổ chức triển khai hay một chính sách chính trị; năm châu và hoàn cầu đều chỉ toàn toàn thế giới.

2. Tìm từ đồng nghĩa tương quan với mỗi từ sau này : đẹp, to, học tập.

– HS hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nhóm, chơi trò chơi: Thi tìm nhanh. Nhóm nào tìm kiếm được nhiều từ đồng nghĩa tương quan và nhanh thì thắng cuộc. HS viết những từ tìm kiếm được vào phiếu học tập hoặc bảng phụ.

PHIẾU HỌC TẬP/HOẶC BẢNG CHUNG CỦA NHÓM (1)

Tìm từ đồng nghĩa tương quan với mỗi từ cho trước.

M: đẹp xinh

to- ..

học tập – .

– GV khen ngợi những nhóm tìm nanh. GV và HS thống nhất đáp án:

to to tướng, to đùng, to to, lớn, khổng lồ, vĩ đại, hùng vĩ, khủng.

học tập- học, học hỏi, học tập, học việc

Với lớp khá giỏi, GV hoàn toàn có thể yêu cầu thêm: Nói câu với một từ đồng nghĩa tương quan với to/hoặc học tập mà em tìm kiếm được

3. Chọn từ phù phù thích hợp với mỗi chỗ trống trong đoạn văn.

– Giáo viên cho học viên hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nhóm, để tìm nhanh những từ ngữ thích phù thích hợp với mỗi chõ trống trong đoạn văn. Các nhóm hoàn thành xong bài tập vào phiếu bài tập tương hỗ (nên đưa lên bảng chung của nhóm)

PHIẾU BÀI TẬP/HOẶC BẢNG CHUNG CỦA NHÓM (2)

Cánh đồng vào trong ngày thu hoạch thật là đẹp. Cả cánh đồng (1). như một tấm thảm mượt mà trải đến tận chân trời. Từng bông lúa chín vàng óng nghiêng nghiêng trong tia nắng (2)..Những lá lúa sau độ xanh mỡ màng giờ ngả màu (3)..cạnh những chân rơm (4)

(vàng tươi, vàng nhạt, vàng ươm, vàng sậm)

– Giáo viên cho đại diện thay mặt thay mặt những nhóm báo cáo kết quả trước lớp. Giáo viên cho toàn bộ lớp trưng bày bảng nhóm. Học sinh cả lớp cùng đọc và nhận xét, tương hỗ update.

– GV và HS thống nhất đáp án: 1- vàng ươm, 2- vàng tươi; 3- vàng nhạt; 4- vàng sậm.

[CỦNG CỐ]

– GV nhận xét về tiết học, biểu dương HS học tốt

– Nhắc HS tìm thêm những từ đồng nghĩa tương quan xung quanh ta

2.2.4. Tài liệu 4: Bài học dành riêng cho học viên

BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HƠP (ĐỌC, VIẾT, KIẾN THỨC)

CẢNH ĐẸP NGÀY MÙA (3 tiết)

TIẾT 1

[KHỞI ĐỘNG]

Chia sẻ với bạn: Bạn chọn màu nào để vẽ quê nhà?

Gợi ý: Nếu chọn sắc tố để vẽ bức tranh quê nhà của tớ, bạn sẽ chọn những sắc tố nào? Màu sắc nào nổi trội nhất? Đó là màu của những sự vật nào?

[KHÁM PHÁ]

ĐỌC

QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA

1.Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng – những màu vàng rất rất khác nhau.

2.Có lẽ bắt nguồn từ những đêm sương sa thì bóng tối đã hơi cứng và sáng ngày ra thì trông thấy màu trời có vàng hơn thường khi. Màu lúa chín dưới đồng vàng xuộm lại. Nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng.

3.Từng chiếc lá mít vàng ối. Tàu đu đủ, chiếc lá sắn héo lại mở năm cánh vàng tươi. Buồng chuối đốm quả chín vàng. Những tàu lá chuối vàng ối xõa xuống như những đuôi áo, vạt áo. Nắng vườn chuối đương có gió lẫn với lá vàng như những vạt áo nắng, đuôi áo nắng, vẫy vẫy. Bụi mía vàng xọng, đốt ngầu phấn trắng. Dưới sân, rơm và thóc vàng giòn. Quanh đóm con gà, con chó cũng vàng mượt. Mái nhà phủ một màu rơm vàng mới. Lác đác cây lụi có mấy chiếc lá đỏ. Qua khe giậu, ló ra mấy quả ớt đỏ chói.

4.Tất cả đượm một màu vàng trù phú, đầm ấm lạ lùng. Không còn tồn tại cảm hứng héo tàn hanh hao hao lúc sắp bước vào trong ngày đông. Hơi thở của đất trời, mặt nước thơm thơm, nhè nhẹ. Ngày không nắng, không mưa, hồ như không còn ai tưởng đến ngày hay đêm, mà chỉ mải miết đi gặt, kéo đá, cắt rạ, chia thóc hợp tác xã. Ai cũng vậy, cứ buông bát đũa lại đi ngay, cứ trở dậy là ra đồng ngay.

(Tô Hoài)

Thực hiện bài tập:

1. Ghép mỗi từ ngữ dưới đây với lời giải nghĩa thích hợp :

a.
kéo đá

b.
hợp tác xã

c.
lụi

(1) … : cây cùng loại với cây cau ; cao một, hai mét ; lá xẻ hình quạt ; thân nhỏ, thẳng và rắn, thường dùng làm gậy.

(2) … : dùng trâu, bò kéo con lăn bằng đá điêu khắc để xiết cho thóc rụng khỏi thân lúa.

(3) … : Cơ sở sản xuất, marketing thương mại tập thể trước kia.

2. Kể tên những sự vật trong bài có màu vàng và từ chỉ màu vàng đó.

M: lúa- vàng xuộm

3. Những rõ ràng nào về thời tiết và con người đã làm cho bức tranh làng quê thêm đẹp và sinh động?

4. Bài văn thể hiện tình cảm gì của tác giả với quê nhà?

TIẾT 2

[THỰC HÀNH]

1. Từ nào không thuộc nhóm từ đồng nghĩa tương quan với những từ còn sót lại trong dãy từ sau:

a. Các từ chỉ màu xanh : xanh lè, xanh lè, xanh lét, xanh mét, xanh mắt, xanh sẫm, xanh thẫm, xanh rì, xanh mướt, xanh rớt, xanh rờn, xanh mượt, xanh bóng, xanh mướt, xanh nhạt, xanh non, xanh lơ

b. Các từ chỉ red color: đỏ au, đỏ bừng, đỏ chóe, đỏ chói, đỏ chót, đỏ gay, số đỏ, đỏ hỏn, đỏ lòe, đỏ lừ, đỏ lựng, đỏ ối, đỏ ngầu, đỏ nhừ, đỏ ửng, đỏ rực, đỏ thắm, đỏ tươi, đỏ tía, đỏ thẫm

c. Các chỉ white color: trắng tinh, trắng toát, trắng muốt, trắng bệch, trắng phau, trắng tay, trắng ngà, trắng ngần, trắng hếu, trắng lốp, trắng xóa, trăng trắng

d. Các từ chỉ màu đen: rủi ro xấu, số đen, đen sì, đen kịt, đen thui, đen thủi, đen láy, đen lánh, đen nhẻm, đen ngòm, đen giòn

2.Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a. Được mưa xuân, cỏ non lên ………………………… (xanh mướt, xanh mơn mởn, xanh ngắt).

b. Chị ấy ốm nặng , da dẻ ……………… (xanh mét, xanh xanh, xanh).

c. Ngoài đồng, lúa đã chín … (vàng ối, vàng ươm, vàng nhạt).

d. Thằng bé suốt ngày dang nắng, da …. (đen tuyền, đen láy, đen trũi) .

(Thay BT 2 SGK Đặt câu với từ chỉ màu để HS biết sử dụng từ chỉ màu thích hợp ngữ cảnh rõ ràng)

3. Chọn từ phù phù thích hợp với mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau:

Cánh đồng vào trong ngày thu hoạch thật là đẹp. Cả cánh đồng (1). như một tấm thảm mượt mà trải đến tận chân trời. Từng bông lúa chín vàng óng nghiêng nghiêng trong tia nắng (2)..Những lá lúa sau độ xanh mỡ màng giờ ngả màu (3)..cạnh những chân rơm (4)

(vàng tươi, vàng nhạt, vàng ươm, vàng sậm)

TIẾT 3

[VẬN DỤNG] (BT hoàn toàn mới)

1. Chọn 3 câu tả màu vàng ở trong bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa và một câu nêu ý chung để dựng đoạn.

2. Sau đấy là đoạn văn miêu tả sắc độ màu xanh rất khác nhau của một rừng cây:

Rừng ngày hôm nay là ngày hội của màu xanh. Màu xanh lè của những lá cời non dễ thương mới chui ra từ lòng mẹ. Màu xanh ngọc của những lá sương mỏng dính tang mềm mại và mượt mà đang run run trước gió. Màu xanh thẫm của những tán lá đa vững chãi in lên cả nền trời.

Viết đoạn văn gồm 4 câu tương tự đoạn văn đã dẫn để tả những sắc độ rất khác nhau của một màu của một cảnh mà em chọn. Trong đoạn văn sử dụng những từ ngữ đồng nghĩa tương quan có hình ảnh gợi tả.

Gợi ý: Em hãy lựa chọn từ ngữ thích hợp điền vào những chỗ trống để tạo đoạn văn gồm 4 câu:

là ngày hội của màu Màu của Màu của Màu của

2.2.5. Tài liệu 5: Bài soạn dành riêng cho GV theo bài học kinh nghiệm tay nghề ở tài liệu 2 (mục 2.2.2 ở trên)

THIẾ KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY MINH HỌA

BÀI: CẢNH ĐẸP NGÀY MÙA (3 tiết)

A. MỤC TIÊU

Sau bài học kinh nghiệm tay nghề, HS:

– Đọc đúng và diễn cảm bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa, vận tốc đọc khoảng chừng 90 tiếng/1 phút.

– Hiểu được nội dung bài văn miêu tả cảnh ngày mùa ở làng quê tươi đẹp, trù phú, thể hiện tình yêu quê nhà tha thiết của tác giả; nhận ra và hiểu được được một số trong những rõ ràng trong bài; hiểu được nghĩa của từ chỉ sắc tố

– Nhận biết và sử dụng được từ đồng nghĩa tương quan.

– Viết được đoạn văn tả cảnh (sắc tố của cảnh)

(Năng lực đặc trưng)

– Biết yêu vẻ đẹp vạn vật thiên nhiên, yêu quê nhà, giang sơn.

(Phẩm chất)

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

– Hệ thống tranh vẽ được đưa lên slide để sẵn sàng sẵn sàng cho trò chơi khởi động về từ đồng nghĩa tương quan.

– Bảng phụ hoặc slide viết sẵn những đoạn văn phục vụ dạy luyện viết văn.

C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

[KHỞI ĐỘNG]

Mục tiêu: Định hướng để ý quan tâm, tâm ý của học viên vào bài học kinh nghiệm tay nghề mới

Cách tổ chức triển khai:

– HS hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nhóm, chia sẻ theo ý thích và trải nghiệm riêng của tớ theo gợi ý: Nếu chọn sắc tố để vẽ bức tranh quê nhà của tớ, em sẽ chọn những sắc tố nào? Màu sắc nào nổi trội nhất? Đó là màu của những sự vật nào? Ngoài vướng mắc gợi ý, HS quan sát những bức tranh để nhớ lại.

– Một số HS báo cáo trước lớp. Cả lớp lắng nghe.

GV: Những bức tranh của những em đều đẹp. Chúng ta cùng xem trong bài đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa, tác giả Tô Hoài đã vẽ bức tranh làng quê bằng ngôn từ ra làm sao nhé.

[KHÁM PHÁ]

* Luyện đọc thành tiếng

– GV hướng dẫn cách đọc: đọc đúng những tiếng, từ ngữ; giọng đọc dịu dàng êm ả, nhẹ nhàng.

– Tổ chức cho HS đọc mẫu: gọi 2-3 HS khá giỏi đọc một lượt toàn bài (đọc tiếp nối đuôi nhau nhau). HS lắng nghe GV hướng dẫn, bạn đọc bài và đọc thầm theo.

– GV cho HS đọc một số trong những từ ngữ khó, dễ mắc lỗi phát âm theo: làng quê, lắc lư, lơ lửng (Miền Bắc); lác đác, vàng xuộm, mải miết (Miền Nam)

HS quan sát và luyện phát âm.

– GV giúp HS nhận ra ranh giới Một trong những đoạn; gọi một số trong những HS đọc tiếp nối đuôi nhau.

+ Đoạn 1: Từ mở đầu đến rất rất khác nhau

+ Đoạn 2: Từ Có lẽ khởi đầu đến treo lơ lửng

+ Đoạn 3: Từ Từng chiếc lá mít đến quả ớt đỏ chót

+Đoạn 4: Đoạn còn sót lại

HS quan sát để nhận ra ranh giới đoạn, nghe bạn đọc, nhận xét bài nghe GV nhận xét về kiểu cách đọc của bạn: đọc đúng chưa? Có từ nào phát âm chưa đúng không ạ?

– GV giúp HS hiểu nghĩa của từ mới và khó (nếu có). Một số HS cùng GV nêu từ ngữ chưa hiểu, giải nghĩa từ.

– GV hướng dẫn HS phân công trách nhiệm và đọc theo nhóm. HS hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nhóm đọc tiếp nối từng đoạn văn trong bài, mỗi bạn một đoạn. Lần lượt quay vòng để bạn nào thì cũng khá được đọc.

– GV cho một số trong những HS đọc toàn bài. HS lắng nghe, nhận xét bạn đọc về phát âm, nội dung.

– HS nghe GV đọc diễn cảm một đoạn trong bài. Một số HS đọc diễn cảm một đoạn (tự chọn đoạn), yêu cầu giọng đọc văn tả chậm rãi, dịu dàng êm ả, nhấn mạnh yếu tố những rõ ràng tả cảnh màu vàng khác lạ. Một số nhận xét giọng đọc của bạn.

* Luyện đọc hiểu

– GV hướng dẫn HS thao tác nhóm để tìm hiểu VB và vấn đáp những vướng mắc 1, 2, 3, 4. HS thao tác nhóm, cùng nhau trao đổi và vấn đáp từng vướng mắc, bài tâp theo gợi ý trong phiếu BT đọc hiểu hoặc bảng chung của toàn bộ nhóm.

PHIẾU BÀI TẬP ĐỌC HIỂU/HOẶC BÀNG CHUNG CỦA CẢ NHÓM

1. Ghép mỗi từ ngữ dưới đây với lời giải nghĩa thích hợp :

a.
kéo đá

b.
hợp tác xã

c.
lụi

(1) … : cây cùng loại với cây cau ; cao một, hai mét ; lá xẻ hình quạt ; thân nhỏ, thẳng và rắn, thường dùng làm gậy.

(2) … : dùng trâu, bò kéo con lăn bằng đá điêu khắc để xiết cho thóc rụng khỏi thân lúa.

(3) … : Cơ sở sản xuất, marketing thương mại tập thể trước kia.

2. Tìm từ ngữ chỉ sự vật không đủ hoặc từ chỉ sắc tố không đủ.

– lúa vàng xuộm

– . vàng hoe

– xoan -..

– tàu lá chuối -.

– bụi mía –

– .- vàng giòn

– lá mít – .

– – vàng tươi

– quả chuối – ..

– ..- vàng mượt

– – vàng mới

– toàn bộ – ..

3. Tìm rõ ràng làm cho bức tranh làng quê thêm đẹp và sinh động ghi vào 2 cột.

Chi tiết về thời tiết

Chi tiết về con người

4. Bài văn thể hiện tình cảm gì của tác giả với quê nhà?

– GV tổ chức triển khai cho những nhóm báo cáo kết quả.

Câu 1:

lụi: cây cùng loại với cây cau ; cao một, hai mét ; lá xẻ hình quạt ; thân nhỏ, thẳng và rắn, thường dùng làm gậy.

kéo đá: dùng trâu, bò kéo con lăn bằng đá điêu khắc để xiết cho thóc rụng khỏi thân lúa.

hợp tác xã : Cơ sở sản xuất, marketing thương mại tập thể trước kia.

Câu 2: GV tổ chức triển khai cho HS chơi trò chơi Thi đối đáp giữa hai nhóm. Cả lớp làm trọng tài. Nhóm nào tìm nhanh và đúng hết là thắng cuộc.

Nhóm 1: Lúa vàng thế nào? Nhóm 2: vàng xuộm

Câu 3: Một số HS báo cáo trước lớp kết quả. Cả lớp nhận xét, tương hỗ update lẫn nhau. GV và HS thống nhất đáp án:

Chi tiết về thời tiết (Không còn tồn tại cảm hứng héo tàn hanh hao hao lúc sắp bước vào trong ngày đông. Hơi thở của đất trời, mặt nước thơm thơm, nhè nhẹ. Ngày không nắng, không mưa) đã cho toàn bộ chúng ta biết thời tiết ngày mùa rất tự do và tự do. Chi tiết về con người (Không ai tưởng đến ngày hay đêm, mà chỉ mải miết đi gặt, kéo đá, cắt rạ, chia thóc hợp tác xã. Ai cũng vậy, cứ buông bát đũa lại đi ngay, cứ trở dậy là ra đồng ngay) đã cho toàn bộ chúng ta biết con người chăm chỉ, say mê lao động.

Câu 4: Môt số HS báo cáo kết quả trước lớp. Cả lớp nhận xét, tương hỗ update lẫn nhau. GV và HS thống nhất đáp án: Bài văn thể hiện tình yêu quê nhà tha thiết của tác giả. Có yêu mến thì tác giả mới quan sát tinh tê, kĩ lưỡng như vậy.

GV: Bằng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quan sát tinh xảo, cách dùng từ ngữ và tinh lọc hình ảnh quyến rũ, đúng chuẩn và sáng tạo, tác giả đã vẽ lên bức tranh cảnh ngày mùa đẹp đầm ấm, trù phú. Bài văn thể hiện tình yêu của tác giả với vạn vật thiên nhiên quê nhà.

– Với lớp khá giỏi, giáo viên hoàn toàn có thể cho HS thi đọc diễn cảm: Chọn đoạn văn mình yêu thích nhất để đọc diễn cảm.

+ Giáo viên và học viên xây dựng tiêu chuẩn nhìn nhận bài đọc diễn cảm hay.

+ Giáo viên đọc diễn cảm mẫu một đoạn văn

+ Tổ chức cho học viên đọc trước lớp

Học sinh luyện đọc diễn cảm theo cặp.

Một số học viên đọc diễn cảm trước lớp.

Cả lớp lắng nghe, nhận xét, bầu chọn bạn đọc hay theo tiêu chuẩn đã thống nhất. Ví dụ:

+ Đọc đúng, phát âm đúng chuẩn

+ Giọng đọc tình cảm, dịu dàng êm ả, nhấn giọng vào những rõ ràng, hình ảnh đẹp trong đoạn.

TIẾT 2

[THỰC HÀNH]

1. Gạch bỏ 1 từ không thuộc nhóm từ đồng nghĩa tương quan với những từ còn sót lại trong dãy từ sau:

– Giáo viên hướng dẫn học viên hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nhóm, thảo luận tìm từ không thuộc nhóm từ đồng nghĩa tương quan với những từ còn sót lại trong dãy từ.

– Đại diện những nhóm báo cáo kết quả trước lớp. Đại diện những nhóm nhận xét, tương hỗ update. Giáo viên và học viên thống nhất đáp án.

2. Chọn từ đồng nghĩa tương quan chỉ màu cho phù phù thích hợp với ngữ cảnh.

– HS dọc yêu cầu bài tập.

– GV hướng dẫn HS thực thi yêu cầu của bài tập 2: thao tác theo cặp hoặc nhóm thảo luận về ý nghĩa sắc thái của từng từ chỉ sắc tố, xem xét sự vật trong đoạn có sự vật nào, rồi tìm từ chỉ sắc tố phù phù thích hợp với việc vật được nêu ra.

– Đại diện một số trong những nhóm phát biểu kết quả thao tác của nhóm, cả lớp thống nhất đáp án.

TIẾT 3

[VẬN DỤNG]

1. Chọn 3 câu tả màu vàng ở trong bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa và một câu nêu ý chung để dựng đoạn.

– HS nêu yêu cầu của đề bài.

– GV hướng dẫn Hs tìm câu nêu ý chung trước. GV: Câu đó vấn đáp được vướng mắc cho 3 ý: Quang cảnh đó ở đâu, vào lúc nào, ra làm sao? (Đáp án: Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng.)

– GV: Mỗi em chọn 3 sự vật và 3 từ miêu tả sắc tố vàng tương ứng

– HS làm bài tập thành viên

– HS báo cáo kết quả. Các bạn và GV nhận xét góp ý.

M: Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng. Màu lúa chín dưới đồng vàng xuộm lại. Nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng.

– GV khen ngợi những bạn HS tìm đúng câu và viết đủ ý.

2. Viết đoạn văn tả sắc tố của cảnh

– HS nêu yêu cầu của đề bài.

– GV và HS cùng phân tích đoạn mẫu. GV gạch chân dưới những từ ngữ hình thành khung đoạn văn gồm 4 câu: là ngày hội của màu Màu của Màu của Màu của

– HS viết thành viên

– Viết xong, HS đổi bài cho bạn ngồi cạnh cùng đọc và sửa chữa thay thế.

– Một số HS báo cáo kết quả trước lớp. Cả lớp và GV nhận xét.

Đáp án đã thử nghiệm sơ bộ và nhận được một số trong những bài làm của HS có kết quả tích cực như sau:

Vườn rau nhà bà em ngày hôm nay là ngày hội của màu xanh. Màu xanh đậm của những chiếc lá su hào đang xòe ra ôm ấp lấy những củ tròn trĩnh như những bánh xe nhỏ. Màu xanh nõn/xanh mỡ của những cây rau diếp đang vươn mình đón ánh mặt trời. Màu xanh pha sắc trắng của những cây bắp cải cuộn tròn đã tới ngày thu hoạch/của những chiếc lá bắp cải đang cuốn chặt nhau như không thích rời.

Vườn nhà bà em ngày hôm nay là ngày hội của màu vàng. Màu vàng hoe của những tia nắng ngày thu dịu dàng êm ả rải xuống khắp vườn. Màu vàng tươi của những bông hoa cúc đua nhau nở rộ. Màu vàng ối của mấy tàu đu đủ khẽ đung đưa như đón rước chị gió.

Trường em ngày hôm nay là ngày hội của red color. Màu đỏ cờ của biển băng rôn treo trước cổng trường với dòng chữ Chào mừng những bạn học viên về tham gia Hội khỏe Phù Đổng. Màu đỏ rực của những bông hoa phượng đầu mùa vừa nở. Màu đỏ thắm của những chiếc khăn quàng phấp phới trên vai những bạn học viên.

Lưu ý: Muốn viết đoạn văn đủ ý, GV hướng dẫn HS chọn tối thiểu 3 sự vật cùng có một màu giống nhau nhưng rất khác nhau về sắc thái để tả; gọi tên những màu của những sự vật đó (Các từ ngữ đồng nghĩa tương quan chỉ sắc tố của đối tượng người dùng). Muốn HS viết hay hơn, GV dùng kĩ thuật mở rộng thành phần câu để đối tượng người dùng thêm gợi tả, sinh động.

[ CỦNG CÔ]

– GV nhận xét tiết học

– Vẽ bức tranh làng mạc ngày mùa hoặc chơi trò chơi Thi kể tên từ đồng nghĩa tương quan chỉ sắc tố.

2.2. Hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí

Học viên thảo luận, thực thi trách nhiệm sau:

Nhiệm vụ 1. Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề thực thi những tiềm năng gì trong những tiềm năng dạy học tiếng Việt? (đọc, viết, nghe-nói, tìm hiểu kiến thức và kỹ năng?)

Nhiệm vụ 2. Chỉ ra những điểm kiểm soát và điều chỉnh trong từng hoạt động và sinh hoạt giải trí, từng bài học kinh nghiệm tay nghề; bình giá kiểm soát và điều chỉnh đã hợp lý chưa; lý giải lí do kiểm soát và điều chỉnh, phương pháp kiểm soát và điều chỉnh.

Các nhóm cử đại diện thay mặt thay mặt trình diễn trước lớp kết quả của Hợp Đồng.

3. tin tức cốt lõi

3.1. Nhận xét về bài học kinh nghiệm tay nghề Từ ngữ đồng nghĩa tương quan theo phân môn Luyện từ và câu đã kiểm soát và điều chỉnh:

Những điểm đã kiểm soát và điều chỉnh:

-Thêm phần Khởi động vui đã cho toàn bộ chúng ta biết sự thiết yếu phải học về từ đồng nghĩa tương quan.

-Điều chỉnh lệnh BT 1 để thấy rõ mục tiêu BT.

-Thay ví dụ là một đoạn văn thành 2 từ, thay cặp đồng nghĩa tương quan động từ có từ Hán Việt thành cặp danh từ rõ ràng và tương hỗ update tranh minh họa, tương hỗ update vướng mắc Hai từ cùng chỉ ai để HS dễ nhận ra sự gống nhau về nghĩa của từ đồng nghĩa tương quan.

-Thay ví dụ b gồm những từ đông nghĩa không hoàn toàn chỉ màu vàng thành 2 từ khiêng, vác rõ ràng hơn kèm lời giải nghĩa và tranh để giúp HS dễ nhận sự giống và rất khác nhau về nghĩa của chúng.

-Thay nội dung phân biệt đồng nghĩa tương quan hoàn toàn, không hoàn toàn (không còn ứng dụng nhiều trong sử dụng) bằng nội dung lưu ý về sự việc rất khác nhau của từ đồng nghĩa tương quan để HS lựa chọn, sử dụng từ đồng nghĩa tương quan đúng chuẩn.

-Ở phần Luyện tập, thay BT3 Đặt câu với một cặp từ đồng nghĩa tương quan em vừa tìm kiếm được ở bài tập 2 bằng BT sử dụng từ đồng nghĩa tương quan trong đoạn văn miêu tả để tương hỗ cho dạy văn tả cảnh.

3.2. Nhận xét về bài học kinh nghiệm tay nghề Cảnh đẹp ngày mùa theo chủ đề tích hợp đã kiểm soát và điều chỉnh:

Những điểm đã kiểm soát và điều chỉnh:

Tiết 1

– Ngữ liệu: Đã tách đoạn 2 của SGK hiện hành thành 3 đoạn, thích hợp cấu trúc 4 đoạn của bài văn tả cảnh.

– Thực hiện bài tập đọc hiểu:

+ Bài (1): Đây là BT được thêm vào so với BT SGK hiện hành

+ Giảm bớt bài (2) của SGK hiện hành: 2. Hãy chọn một từ chỉ màu vàng trong bài và cho biết thêm thêm từ đó gợi cho em cảm hứng gì.

Tiết 2

– Bài (1): (Thay BT Tìm những từ đồng nghĩa tương quan chỉ màu của SGK để giảm thời lượng thực thi và đưa ra được nhiều từ hơn

– Bài (2): Thay cho BT Điền từ trong bài Cá hồi vượt thác để tích phù thích hợp với dạy miêu tả màu sác trong văn tả cảnh

Tiết 3

Bài tập sáng tạo (viết) hoàn toàn mới.

4. Câu hỏi và bài tập nhìn nhận

Anh/chị hãy: Chọn một văn bản (trong SGK hoặc ngữ liệu bên phía ngoài SGK) thỏa mãn nhu cầu yêu cầu về ngữ liệu của chương trình, tạo thời cơ giáo dục phẩm chất và khả năng, tạo thời cơ dạy học tích hợp đọc, tập làm văn, luyện từ và câu. Thiết kế nội dung dạy học đọc hiểu, kiến thức và kỹ năng tiếng Việt, Tập làm văn/Viết đoạn, bài theo khuynh hướng chương trình 2022.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể, tháng 12/2022.

2. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, tháng 5/2006

3. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, tháng 12/2022.

4. Lê Phương Nga (Chủ biên) Lê A Đặng Kim Nga Đỗ Xuân Thảo, Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học I, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

5. Đỗ Ngọc Thống (Tổng Chủ biên) Đỗ Xuân Thảo (Chủ biên) Phan Thị Hồ Điệp Lê Phương Nga, Dạy học tăng trưởng khả năng môn Tiếng Việt ở tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, 2022.

Tập tin đính kèm

Trình duyệt không tương hỗ iframe.

Tổng số điểm của nội dung bài viết là: 10 trong 2 nhìn nhận Click để xem nhận nội dung bài viết

4319

Review Chương trình môn tiếng Việt ở tiểu học năm 2006 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Chương trình môn tiếng Việt ở tiểu học năm 2006 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Chương trình môn tiếng Việt ở tiểu học năm 2006 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Chương trình môn tiếng Việt ở tiểu học năm 2006 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Chương trình môn tiếng Việt ở tiểu học năm 2006

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chương trình môn tiếng Việt ở tiểu học năm 2006 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chương #trình #môn #tiếng #Việt #ở #tiểu #học #năm