Mẹo về Cho 0 1 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư khối lượng NaOH tham gia phản ứng là Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho 0 1 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư khối lượng NaOH tham gia phản ứng là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-07 05:55:17 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

Nội dung chính

    Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

    Cho những chất hữu cơ mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY > MZ); T là este của X, Y, Z (chỉ chứa chức este). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9,072 lít CO2 (đktc) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn F thu được CO2; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y có trong E có mức giá trị sớm nhất với giá trị nào sau này?

    Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong số đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào trong bình Na dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong Đk không còn không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của những este là

Xem thêm »

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

    Cho những chất hữu cơ mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY > MZ); T là este của X, Y, Z (chỉ chứa chức este). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9,072 lít CO2 (đktc) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn F thu được CO2; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y có trong E có mức giá trị sớm nhất với giá trị nào sau này?

    Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong số đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào trong bình Na dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong Đk không còn không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của những este là

Xem thêm »

Cho 0,2 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư. Khối lượng NaOH tham gia phản ứng là

A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Đáp án A

Phương pháp giải:

PTHH: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

Dựa vào PTHH ⟹ nNaOH ⟹ mNaOH.

Giải rõ ràng:

PTHH: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

Theo PTHH ⟹ nNaOH = nH2NCH2COOH = 0,2 mol.

Vậy khối lượng NaOH tham gia phản ứng là mNaOH = 0,2.40 = 8 gam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

://.youtube/watch?v=-Xfse-uA2FY

4438

Video Cho 0 1 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư khối lượng NaOH tham gia phản ứng là ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 0 1 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư khối lượng NaOH tham gia phản ứng là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho 0 1 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư khối lượng NaOH tham gia phản ứng là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho 0 1 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư khối lượng NaOH tham gia phản ứng là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 0 1 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư khối lượng NaOH tham gia phản ứng là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 0 1 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư khối lượng NaOH tham gia phản ứng là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #mol #H2NCH2COOH #phản #ứng #với #dung #dịch #NaOH #dư #khối #lượng #NaOH #tham #gia #phản #ứng #là