Mẹo về Các thành phần cơ bản – lý thuyết: những thành phần của ngôn từ lập trình trang 9 sgk tin học 11 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Các thành phần cơ bản – lý thuyết: những thành phần của ngôn từ lập trình trang 9 sgk tin học 11 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-15 12:06:38 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chúng ta hoàn toàn có thể đặt những đoạn chú thích trong chương trình nguồn. Chúng tương hỗ cho những người dân đọc chương trình nhận ra ngữ nghĩa cùa chương trình đó dễ hơn. Nó không ảnh hưởng đến nội dung chương trình nguồn và được chương trình dịch bỏ qua.

1. Các thành phần cơ bản

Mỗi ngôn từ lập trình có 3 thành phần cơ bản, đó là: bảng vần âm, cú pháp và ngữ nghĩa.

a) Bảng vần âm là tập những kí tự được sử dụng để viết chương trình. Không được phép dùng bất kì kí tự nào ngoài những kí tự quy định trong bảng vần âm.

Trong Pascal, bảng vần âm gồm có những kí tự:

Bảng vần âm của ngôn từ lập trình không rất khác nhau nhiều.

b) Cú pháp là hộ qui tắc để viết chương trình, mà dựavào chúng, người lập trình và chương trình dịch biết được tổng hợp nào của những kí tự trong bảng vần âm là hợp lệ. Nhờ đó, hoàn toàn có thể mô tả đúng chuẩn thuật toán để máy tính thực thi.

c) Ngữ nghĩa xác lập ý nghĩa thao tác nên phải thực thi, ứng với tổng hợp kí tự nhờ vào ngữ cảnh của nó.

Tóm lại, cú pháp cho biết thêm thêm phương pháp viết chương trình hợp lệ. Còn ngữ nghĩa xác lập ý nghĩa của những tổng hợp kí tự trong chương trình.

2. Một số khái niệm

a) Tên

– Mọi đối tượng người dùng trong chương trình đều phải dược đặt tên theo quy tắc của ngôn từ lập trình và từng chương trình dịch rõ ràng.

– Tên trong Turbo Pascal là một dãy liên tục không thật 127 kí tự gồm có chữ số, vần âm hoặc dấu gạch dưới và khởi đầu bằng vần âm hoặc dấu gạch dưới.

– Nhiều ngôn từ lập trình (Pascal, ví dụ điển hình), phân biệt ba loại tên, đó là:

Tên dành riêng;

Tên chuẩn;

Tên do người lập trình đặt.

– Tên dành riêng: Tên được sử dụng với ý nghĩa xác lập, người lập trình không được sử dụng với ý nghĩa khác và chúng còn được gọi là từ khóa.

Ví dụ, một số trong những tên dành riêng:

Trong Pascal: program, uses, const, type, var, begin, end.

Trong C++: main, include, if, while, void.

– Tên chuẩn: Tên dùng với ý nghĩa nào đó, nhưng người lập trình hoàn toàn có thể khai báo và dùng chúng với ý nghĩa và mục tiêu khác. Ý nghĩa của chúng được qui định tnong những thư viện của ngôn từ lập trình.

Ví dụ, tên chuẩn:

Trong Pascal: abs, sqr, sqrt, integer, longint, byte, real, extended, break.

Trong C++: cin, cout, getchar.

– Tên do người lập trình đặt: Tên được sử dụng với ý nghĩa riêng, xác lập bằng phương pháp khai báo trước lúc sử dụng và chúng không được trùng với tên dành riêng.

Ví dụ: tên do người lập trình đặt: Al, baitap1, bai thi,…

b) Hằng và biến

– Hằng là những đại lượng có mức giá trị không thay đổi trong quy trình thực thi chương trình.

– Hằng số học là những số nguyên hay số thực (dấu phẩy tĩnh hoặc dấu phẩy động) có dấu hoặc không dấu.

Ví dụ, 2, 0, -5, +18, 1.5, 1.0E-6,…

– Hằng logic là giá trị đúng hoặc sai tương ứng với true hoặc false.

Ví dụ: hằng lôgic trong Pascal: TRUE, FALSE.

– Hằng xâu là chuỗi kí tự trong bảng vần âm. Khi viết, chuỗi kí tự này được đặt trong dấu nháy (Pascal dùng dấu nháy đơn, còn C++ dùng dấu nháy kép).

Ví dụ, hằng xâu trong Pascal: hoctottinhoc1!, ha noi,..Trong C++: TINHOC, HA NOI,…

– Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để tàng trữ giá trị và giá trị hoàn toàn có thể được thay đổi trong quy trình thực thi chương trình. Các biến dùng trong chương trình đều phải khai báo.

c) Chú thích

Chúng ta hoàn toàn có thể đặt những đoạn chú thích trong chương trình nguồn. Chúng tương hỗ cho những người dân đọc chương trình nhận ra ngữ nghĩa cùa chương trình đó dễ hơn. Nó không ảnh hưởng đến nội dung chương trình nguồn và được chương trình dịch bỏ qua.

Trong Pascal những đoạn chú thích đặt giữa cặp dấu và hoặc (* và *), còn trong C++ là đặt những đoạn chú thích giừa cặp dấu /* và */.

4158

Clip Các thành phần cơ bản – lý thuyết: những thành phần của ngôn từ lập trình trang 9 sgk tin học 11 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Các thành phần cơ bản – lý thuyết: những thành phần của ngôn từ lập trình trang 9 sgk tin học 11 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Các thành phần cơ bản – lý thuyết: những thành phần của ngôn từ lập trình trang 9 sgk tin học 11 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Các thành phần cơ bản – lý thuyết: những thành phần của ngôn từ lập trình trang 9 sgk tin học 11 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Các thành phần cơ bản – lý thuyết: những thành phần của ngôn từ lập trình trang 9 sgk tin học 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Các thành phần cơ bản – lý thuyết: những thành phần của ngôn từ lập trình trang 9 sgk tin học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Các #thành #phần #cơ #bản #lý #thuyết #những #thành #phần #của #ngôn #ngữ #lập #trình #trang #sgk #tin #học