Mẹo về Bài 23 trang 70 vở bài tập toán 8 tập 1 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 23 trang 70 vở bài tập toán 8 tập 1 được Update vào lúc : 2022-02-11 03:06:24 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Theo quy tắc đổi dấu ta có( dfrac-AB=dfracA-B). Do đó ta cũng luôn có thể có ( -dfracAB=dfracA-B). Chẳng hạn, phân thức đối của( dfrac45-x)là( -dfrac45-x)( =dfrac4-(5-x))( =dfrac4x-5). Áp dụng điều này hãy điền những phân thức thích hợp vào những chỗ trống dưới đây:
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b

Theo quy tắc đổi dấu ta có( dfrac-AB=dfracA-B). Do đó ta cũng luôn có thể có ( -dfracAB=dfracA-B). Chẳng hạn, phân thức đối của( dfrac45-x)là( -dfrac45-x)( =dfrac4-(5-x))( =dfrac4x-5). Áp dụng điều này hãy điền những phân thức thích hợp vào những chỗ trống dưới đây:

LG a

( -dfracx^2+21-5x = … = …;)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc đổi dấu:( dfrac-AB=dfracA-B = -dfracAB)

Giải rõ ràng:

( -dfracx^2+21-5x =dfracx^2+2-(1-5x) =dfracx^2+25x-1);

LG b

( -dfrac4x+15-x = …)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc đổi dấu:( dfrac-AB=dfracA-B = -dfracAB)

Giải rõ ràng:

( -dfrac4x+15-x =dfrac4x+1-(5-x)=dfrac4x+1x-5)

://.youtube/watch?v=6t1MI18Nyds

Reply
6
0
Chia sẻ

4447

Video Bài 23 trang 70 vở bài tập toán 8 tập 1 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 23 trang 70 vở bài tập toán 8 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Bài 23 trang 70 vở bài tập toán 8 tập 1 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Bài 23 trang 70 vở bài tập toán 8 tập 1 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 23 trang 70 vở bài tập toán 8 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 23 trang 70 vở bài tập toán 8 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #vở #bài #tập #toán #tập