Kinh Nghiệm về Back tap on iPhone 7 Plus Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Back tap on iPhone 7 Plus được Update vào lúc : 2022-11-24 13:02:22 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Sep 17, 2022 12:46 PM in response to vipul23 In response to vipul23

The manual does not list any iPhone specific restrictions

Tap the back of iPhone to perform actions

You can double-tap or triple-tap the back of iPhone to perform certain actionssuch as scroll up or down, take a screenshot, open Control Center, activate a shortcut in the Shortcuts app, or turn on an accessibility feature.

Go to Settings> Accessibility> Touch> Back Tap.Choose Double Tap or Triple Tap, then choose an action.

More Less

Sep 17, 2022 12:46 PM

Reply HelpfulThread reply – more options

    Link to this Post

://.youtube/watch?v=r3_ZuCWprLg

4444

Video Back tap on iPhone 7 Plus ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Back tap on iPhone 7 Plus tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Back tap on iPhone 7 Plus miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Back tap on iPhone 7 Plus Free.

Giải đáp vướng mắc về Back tap on iPhone 7 Plus

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Back tap on iPhone 7 Plus vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#tap #iPhone