Mẹo Hướng dẫn Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-21 11:03:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định được Update vào lúc : 2022-01-21 11:03:03 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem rõ ràng toàn vănTập tin đính kèm

Trình duyệt không tương hỗ iframe.

Tập tin đính kèm

Trình duyệt không tương hỗ iframe.

Tập tin đính kèm

Trình duyệt không tương hỗ iframe.

Tập tin đính kèm

Trình duyệt không tương hỗ iframe.

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày thứ 7/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch tuyển sinh THCS và THPT năm học 2022 2022, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn công tác thao tác thao tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2022 2022 như sau:

A. TUYỂN SINH CẤP THCS

Quy định trong phần này sẽ không còn hề vận dụng cho tuyển sinh vào lớp 6 những trường PT DTNT THCS, PT DTNT THCS&THPT (sẽ tiến hành sắp xếp theo phía dẫn riêng).

I. Đối tượng và địa phận tuyển sinh (khu vực tuyển sinh – KVTS)

– Học sinh đã hoàn thành xong xong chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Tiểu học, có độ tuổi theo quy định tại Điều 33 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học phát hành kèm theo Thông tư số 32/2022/TT-BGDĐT ngày 15/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo

– Địa bàn tuyển sinh (khu vực tuyển sinh): Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa phận thuộc khu vực tuyển sinh đã được UBND cấp huyện quy định. Đối với khu vực giáp ranh những xã, phường, thị xã: Tạo Đk thuận tiện để học viên được tuyển vào học tại trường có lớp THCS nơi gần hơn.

Căn cứ số lượng học viên hoàn thành xong xong chương trình Tiểu học năm học 2022-2022 trên địa phận; vị trí vị trí căn cứ Đk về cơ sở vật chất, đội ngũ những nhà trường; vị trí vị trí căn cứ Kế hoạch trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh, sắp xếp mạng lưới những trường TH, THCS, những phòng GDĐT tham mưu cho UBND cấp huyện phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh, quy định địa phận (khu vực) tuyển sinh, giao chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp cho những trường THCS một cách thích hợp, tuy nhiên tuy nhiên với việc đảm bảo tỉ lệ lôi kéo học viên ra lớp; tránh tình trạng sĩ số học viên/lớp ở một số trong những trong những trường quá thấp hoặc quá cao.

Đối với Phòng GDĐT thành phố Lạng Sơn cần tham mưu UBND thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển sinh sát thực tiễn trên cơ sở thanh tra thanh tra rà soát Đk cơ sở vật chất, quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên những trường THCS khu vực nội thành của thành phố của thành phố và ngoài thành phố; lưu ý việc quy định địa phận tuyển sinh cân đối, thích hợp nhằm mục đích mục tiêu đảm bảo tỉ lệ lôi kéo học viên ra lớp, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tuy nhiên tuy nhiên với việc giảm đè nén trong công tác thao tác thao tác tuyển sinh của những trường THCS khu vực nội thành của thành phố của thành phố.

II. Phương thức tuyển sinh

Việc tuyển sinh vào lớp 6 riêng với những trường THCS thực thi theo phương thức xét tuyển. Riêng riêng với những trường có số hồ sơ đăng kí dự tuyển vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh sẽ thực thi theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết phù thích phù thích hợp với bài kiểm tra kĩ năng (Sở GDĐT có văn bản hướng dẫn riêng quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình tuyển sinh rõ ràng).

III. Hồ sơ tuyển sinh

– Đơn đăng kí dự tuyển (theo mẫu)

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

– Học bạ cấp tiểu học hoặc những hồ sơ khác có mức giá trị thay thế học bạ.

– Các sách vở liên quan đến tiêu chuẩn xét tuyển (nếu có).

IV. Thời gian tuyển sinh

Phòng GDĐT quy định lộ trình thực thi tuyển sinh, hoàn thành xong xong công tác thao tác thao tác tuyển sinh trước thời gian ngày 30/7/2022, báo cáo kết quả tuyển sinh về Sở GDĐT trước thời gian ngày 10/8/2022.

V. Quản lý tuyển sinh trực tuyến

Việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2022 2022 sẽ thực thi trên nền tảng trực tuyến do Sở GDĐT xây dựng ứng dụng được được cho phép nhập tài liệu, đăng kí dự tuyển, thông báo kết quả tuyển sinh thực thi qua mạng Internet. Sở GDĐT sẽ tổ chức triển khai triển khai tập huấn hướng dẫn sử dụng ứng dụng đến những cty trong thời hạn tới.

B. TUYỂN SINH LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT

Quy định trong phần này sẽ không còn hề vận dụng cho tuyển sinh vào lớp 10 những trường THPT chuyên Chu Văn An, THPT DTNT tỉnh, PT DTNT THCS&THPT huyện, PT DTNT THCS có lớp THPT (sẽ tiến hành sắp xếp theo phía dẫn riêng).

I. Đối tượng, địa phận tuyển sinh (khu vực tuyển sinh), chỉ tiêu tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh

– Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS;

– Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại khu vực tuyển sinh;

– Có độ tuổi theo quy định tại Điều 33 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học phát hành kèm theo Thông tư số 32/2022/TT-BGDĐT ngày 15/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo.

Một số trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng:

+ HS đã được học vượt lớp ở những cấp học trước hoặc HS vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng vị trí vị trí căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp THCS.

+ HS là người dân tộc bản địa bản địa thiểu số, HS khuyết tật, HS có tình hình đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả, HS ở quốc tế về nước hoàn toàn hoàn toàn có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.

+ Các trường hợp khác, phòng GDĐT lập list báo cáo Sở để xem xét xử lý và xử lý.

2. Địa bàn tuyển sinh (khu vực tuyển sinh)

– Toàn tỉnh phân thành 10 khu vực tuyển sinh, mỗi huyện là một trong khu vực tuyển sinh, riêng Thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc phối hợp thành 01 khu vực tuyển sinh.

– Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại khu vực tuyển sinh nào được đăng kí dự tuyển vào những trường THPT trong khu vực tuyển sinh đó. Riêng học viên thuộc những xã giáp ranh hoàn toàn hoàn toàn có thể đăng kí dự tuyển vào trường THPT của khu vực tuyển sinh lân cận (đảm bảo được học ở trường THPT gần nơi cư trú hơn). Các trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng do Giám đốc Sở GD ĐT quyết định hành động hành vi

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: theo phụ lục đính kèm.

II. Tuyển thẳng, chủ trương ưu tiên

1. Tuyển thẳng: riêng với học viên thuộc những đối tượng người dùng người tiêu dùng sau:

1.1. Học sinh trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa nội trú THCS (thuộc list trúng tuyển nguồn vào lớp 6 năm học 2022 2022 theo Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo).

1.2. Học sinh là người dân tộc bản địa bản địa rất ít người (thuộc một trong những dân tộc bản địa bản địa: La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu).

1.3. Học sinh khuyết tật (có giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã/phường xác nhận theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày28tháng12năm2012, thời hạn xác nhận trước thời hạn đăng kí dự tuyển).

1.4. Học sinh giành giải cấp vương quốc, quốc tế về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành riêng cho học viên trung học.

Lưu ý: Học sinh được tuyển thẳng vào trường THPT theo tiêu chuẩn ở trên, có quyền đăng kí tham gia cuộc thi vào trường THPT chuyên Chu Văn An, PT DTNT có cấp THPT (nếu đủ Đk thi tuyển). Nếu không trúng tuyển vào trường THPT chuyên, trường PT DTNT có cấp THPT thì được tuyển thẳng vào trường THPT nơi đăng kí nguyện vọng 1 (NV1 THPT).

2. Điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh

2.1. Cộng thêm 2,0 điểm cho những đối tượng người dùng người tiêu dùng sau:

a) Con liệt sĩ;

b) Con thương binh, con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên;

c) Con của người được cấp Giấy ghi nhận người hưởng chủ trương như thương binh mà người được cấp Giấy ghi nhận người hưởng chủ trương như thương binh bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên;

d) Con của người hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

đ) Người có cha hoặc mẹ thuộc một trong những dân tộc bản địa bản địa thiểu số: Dao, Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu;

e) Người thuộc một trong những dân tộc bản địa bản địa thiểu số: Dao, Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu.

2.2. Cộng thêm một,5 điểm cho những đối tượng người dùng người tiêu dùng sau:

a) Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

b) Con của thương binh, con của bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

c) Con của người được cấp Giấy ghi nhận người hưởng chủ trương như thương binh mà người được cấp Giấy ghi nhận người hưởng chủ trương như thương binh bị suy giảm kĩ năng lao động dưới 81%.

2.3. Cộng thêm một,0 điểm cho những đối tượng người dùng người tiêu dùng sau:

a) Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc bản địa bản địa thiểu số không thuộc những dân tộc Dao, Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu;

b) Người dân tộc bản địa bản địa thiểu số không thuộc những dân tộc Dao, Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu;

c) Người học đang sinh sống và làm việc và thao tác, học tập ở vùng có Đk kinh tế tài chính tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả (theo quyết định hành động hành vi 582/QĐ TTg ngày 28/4/2022 của Thủ tướng chính phủ nước nhà nước nhà về việc phê duyệt khuôn khổ thôn đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả, xã khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3 thuộc vùng dân tộc bản địa bản địa thiểu số, miền núi quy trình 2022 – 2022)

Lưu ý:

– Năm 2022,2022 có sắp xếp địa giới hành chính một số trong những trong những thôn, xã trên địa phận tỉnh và có sự thay đổi về khu vực do đó việc xác lập khu vực đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả riêng với địa phận cư trú và học tập của học viên trong thời gian trong thời điểm tạm thời vận dụng theo khuôn khổ thôn, xã phát hành kèm theo quyết định hành động hành vi số 582/QĐ TTg ngày 28/4/2022 của Thủ tướng chính phủ nước nhà nước nhà. Các nhà trường hướng dẫn học viên kê khai về hộ khẩu, chỗ ở hiện tại theo cả tên thôn, xã mới và tên thôn, xã cũ (trước sắp xếp) để thuận tiện trong thanh tra thanh tra rà soát.

– Học sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng người dùng người tiêu dùng ưu tiên thì chỉ cộng điểm ưu tiên riêng với nhóm đối tượng người dùng người tiêu dùng được hưởng ưu tiên cao nhất (Điểm ưu tiên thêm vào đó cho từng học viên không thật 2,0 điểm).

III. Hồ sơ tuyển sinh

1. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển

Mỗi HS được Đk nguyện vọng dự tuyển tối đa vào 2 trường THPT công lập không chuyên biệt, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 (NV1 THPT) và nguyện vọng 2 (NV2 THPT), hai nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh (quy định trong phần B, mục I, ý 2), trừ trường hợp học viên có hộ khẩu ở những xã giáp ranh.

Việc xét tuyển NV2 THPT của những thí sinh không trúng tuyển NV1 THPT do Hội đồng tuyển sinh của Sở và những nhà trường quyết định hành động hành vi vị trí vị trí căn cứ vào kết quả tuyển tuyển sinh của trường đăng kí dự tuyển và điểm thi của học viên. Học sinh đã trúng tuyển NV1 THPT không được xét tuyển NV2 THPT.

2. Nguyên tắc nộp hồ sơ

– Học sinh có nhiều nguyện vọng dự tuyển vào những trường THPT có phương thức tuyển sinh rất rất khác nhau cần nộp những bộ hồ sơ riêng không liên quan gì đến nhau (Xét tuyển riêng với THPT Ba Sơn, THCS&THPT Bình Độ, Phân trường Hội Hoan của THPT Văn Lãng; Tuyển sinh vào những trường THPT Chuyên Chu Văn An, THPT DT Nội trú tỉnh, PT DTNT THCS&THPT; Tuyển sinh vào những trường THPT còn sót lại gồm NV1 THPT và NV2 THPT).

– Học sinh nộp 01 bộ hồ sơ/trường tại trường nơi có nguyện vọng dự tuyển;

– Hồ sơ gồm có bản sao hợp lệ nhiều chủng loại giấy, tờ, nộp cho trường nơi đăng kí dự tuyển; Bản chính nhiều chủng loại sách vở trong hồ sơ sẽ nộp cho nhà trường khi nhập học.

3. Hồ sơ dự tuyển

– Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2022 (in ra từ ứng dụng, có xác nhận của học viên, phụ huynh và trường THCS).

– Bản sao hợp lệ học bạ THCS.

– Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ).

– Giấy ghi nhận tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS trong thời gian trong thời điểm tạm thời riêng với học viên tốt nghiệp năm học 2022 2022; Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS riêng với học viên tốt nghiệp năm học trước.

– Bản sao hợp lệ giấy ghi nhận hưởng điểm ưu tiên, đối tượng người dùng người tiêu dùng tuyển thẳng (Chứng nhận khuyết tật; Chứng nhận giành giải Quốc gia về văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, văn nghệ, thể dục thể thao; Bản sao hộ khẩu; Chứng nhận con liệt sĩ, con thương binh…)

Các sách vở trên để vào trong 01 túi hồ sơ (theo mẫu thống nhất của Sở), ngoài bì cần điền khá khá đầy đủ thông tin thiết yếu.

4. Hồ sơ nhập học: Những học viên trúng tuyển cần nộp những sách vở sau để đăng kí nhập học

– Đơn đăng kí nhập học (theo mẫu);

– Bản chính học bạ cấp THCS;

Học sinh nộp hồ sơ đăng kí nhập học tại trường THPT sau khi có kết thi/xét tuyển.

5. Thời gian thực thi

– Từ 20/4 đến 30/4/2022: Học sinh kê khai và nộp Phiếu đăng kí nguyện vọng dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 – 2022 (mẫu M1) tại trường THCS. Nhà trường nhập nguyện vọng của học viên vào ứng dụng, in ra Phiếu đăng kí dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 2022 để học viên thanh tra thanh tra rà soát, so sánh. Sau khi tham gia học viên thanh tra thanh tra rà soát, nhà trường chuẩn hóa thông tin, thực thi xác nhận thông tin trên ứng dụng, in ra Phiếu đăng kí dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 2022 chính thức (được học viên, phụ huynh và nhà trường xác nhận).

– Từ 01/5 đến 10/5/2022: Học sinh trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng dự tuyển nộp Phiếu trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 – 2022 (mẫu M2) cho trường THCS, Nhà trường nhập những nguyện vọng mới, in Phiếu đăng kí dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 2022 mới từ ứng dụng để học viên và phụ huynh thanh tra thanh tra rà soát, xác nhận.

Lưu ý: Khi nộp Phiếu trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 2022 học viên cần nộp kèm toàn bộ những Phiếu đăng kí dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 2022 (lần 1) để hủy. Đối với học viên có trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng, Phiếu đăng kí dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 2022 (lần đầu) sẽ không còn hề còn mức giá trị. Nhà trường lập list học viên có sự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng dự tuyển để thuận tiện trong công tác thao tác thao tác quản trị và vận hành.

– Từ 28/5 đến 03/6/2022: Nộp hồ sơ tuyển sinh tại những trường THPT.

Lưu ý: Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THCS trước năm 2022), thí sinh học lớp 9 từ tỉnh khác có nhu yếu dự tuyển sẽ nộp Phiếu đăng kí nguyện vọng dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 – 2022 (theo mẫu riêng M3) kèm theo hồ sơ nộp trực tiếp cho trường THPT từ thời gian ngày 15/5 đến 25/5/2022 để nhà trường nhập tài liệu vào ứng dụng và chốt số liệu đăng kí tuyển sinh.

IV. Phương thức tuyển sinh

1. Xét tuyển

1.1. Đối với trường THCS&THPT Bình Độ, THPT Ba Sơn, phân trường Hội Hoan (THPT Văn Lãng).

a) Quy định thực thi xét tuyển

– Đối tượng tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại khu vực tuyển sinh, có độ tuổi theo quy định, đã tốt nghiệp THCS (hoặc bổ túc THCS) và có đủ hồ sơ theo quy định.

– Địa bàn tuyển sinh: Các thôn, xã thuộc khu vực tuyển sinh của nhà trường; Học sinh thuộc những thôn, xã khác nằm trong khu vực tuyển sinh giao nhau giữa trường thi tuyển và trường xét tuyển vẫn đủ Đk đăng kí xét tuyển.

b) Cách tính điểm xét tuyển

– Quy định về điểm số theo kết quả rèn luyện và học tập trong năm học lớp 8 và lớp 9 ở cấp THCS:

+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10,0 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9,0 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8,0 điểm;

+ Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7,0 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6,0 điểm;

+ Các trường hợp còn sót lại: 5,0 điểm.

– Điểm xét tuyển là tổng số điểm của những điểm thành phần:

+ Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 2 năm học lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở;

+ Điểm thêm vào đó cho đối tượng người dùng người tiêu dùng ưu tiên.

– Nếu nhiều học viên có điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên học viên có điểm trung bình cả năm học lớp 9 cao hơn; nếu vẫn vẫn vẫn đang còn trường hợp bằng điểm nhau thì ưu tiên học viên có tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn Toán và môn Ngữ văn cao hơn.

– Khi xét trúng tuyển lấy lần lượt theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho tới lúc đủ chỉ tiêu được giao. Điểm thấp nhất cho học viên trúng tuyển vào trường là yếu tố chuẩn xét tuyển của trường.

c) Một số lưu ý trong quy trình xét tuyển

Cần phân tách những nhóm đối tượng người dùng người tiêu dùng xét tuyển thành 3 nhóm:

+ Nhóm 1: nhóm đăng kí NV 1 THPT vào trường (theo diện tuyển thẳng hoặc diện xét tuyển), không tham gia cuộc thi trường chuyên biệt.

+ Nhóm 2: nhóm đăng kí NV 1 THPT vào trường (theo diện tuyển thẳng hoặc diện xét tuyển) và có tham gia cuộc thi trường chuyên biệt (Chuyên, DTNT).

Nhóm 3: nhóm đăng kí NV 2 THPT vào trường.

Trong đợt 1 sẽ phê duyệt list trúng tuyển riêng với nhóm 1. Nhóm 2 và nhóm 3 sẽ xét tuyển sau khi có kết quả thi tuyển. Học sinh cần nộp hồ sơ đăng kí nhập học tận nhà trường chậm nhất 17h00 ngày 30/5/2022, sau thời hạn quy định nhà trường báo cáo Sở GDĐT để tuyển học viên tương hỗ update, thay thế.

1.2. Xét tuyển vào trường THPT DL Ngô Thì Sỹ: thực thi theo phía dẫn của nhà trường và quy định hiện hành.

2. Thi tuyển (vận dụng cho những trường THPT tổ chức triển khai triển khai thi)

2.1. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi, thông số điểm môn thi

– Thi viết 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh

– Đề thi theo như hình thức tự luận, riêng môn tiếng Anh phối hợp tự luận và trắc nghiệm.

– Nội dung thi: trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD&ĐT phát hành, hầu hết là chương trình lớp 9.

– Hệ số điểm môn thi: bài thi tính theo thang điểm 10; môn Ngữ văn, Toán tính thông số 2, môn Tiếng Anh tính thông số 1.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm của ba bài thi đã tính thông số và cộng điểm ưu tiên.

2.2. Lịch thi

Ngày thi

Thời gian

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở

bì đề thi tại phòng thi

Giờ khởi đầu

làm bài

10/6/2022

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h55 phút

8h00 phút

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14h25 phút

14h30 phút

11/6/2022

Sáng

Toán

120 phút

7h55 phút

8h00 phút

2.3. Địa điểm thi

– Học sinh có đăng kí dự tuyển vào THPT chuyên thi tại THPT Chuyên Chu văn An;

– Học sinh có đăng kí dự tuyển vào THPT Dân tộc nội trú tỉnh thi tại trường THPT TT huyện;

– Học sinh có đăng kí dự tuyển vào PT DTNT THCS&THPT Bình Gia, Lộc Bình, Tràng Định tương ứng tham gia cuộc thi tại trường THPT Bình Gia, Lộc Bình, Tràng Định.

– Học sinh đăng kí dự tuyển vào lớp 10 những trường PT DTNT THCS Cao Lộc, Văn Quan, Chi Lăng tham gia cuộc thi tương ứng tại những trường THPT Cao Lộc, Lương Văn Tri, Chi Lăng.

– Học sinh không đăng kí dự tuyển vào những trường THPT chuyên biệt, tham gia cuộc thi tại trường THPT nơi đăng kí NV1 THPT.

Lưu ý: Trường hợp học viên đăng kí tham gia cuộc thi vào lớp 10 trường DTNT nhưng không đủ Đk tham gia cuộc thi (do không đúng đối tượng người dùng người tiêu dùng, vùng tuyển…); Trong ngày 30/5/2022: những trường THPT nơi tiếp nhận hồ sơ học viên có trách nhiệm thông báo list học viên tại trường; đồng thời báo cáo về Sở (qua phòng GDTrH) và gửi list học viên đến trường THPT nơi học viên đăng kí NV1 THPT để tương hỗ update nhập liệu ứng dụng, đánh số báo danh, chia phòng thi…Học sinh sẽ tham gia cuộc thi tại trường THPT nơi đăng kí NV1 THPT.

2.4. Xét kết quả trúng tuyển

– Nguyên tắc: Chỉ xét riêng với thí sinh tham gia thi tuyển, tham gia cuộc thi đủ những bài thi quy định, không vi phạm quy định thi. Căn cứ vào kết quả thi, Sở GDĐT sẽ quy định điểm liệt trong tuyển sinh.

– Điểm xét kết quả trúng tuyển là tổng điểm của ba bài thi đã tính thông số và cộng điểm ưu tiên (nếu có).

– Thực hiện xét kết quả trúng tuyển:

+ Xét theo thứ tự : nguyện vọng vào THPT Chuyên Chu Văn An (nếu có) – nguyện vọng vào THPT DT Nội trú tỉnh hoặc PT DTNT THCS&THPT huyện, PT DTNT THCS có lớp THPT (nếu có) – nguyện vọng 1 (NV1 THPT) rồi mới xét đến nguyện vọng 2 (NV2 THPT);

+ Xét tuyển nguyện vọng 2 THPT: Căn cứ kết quả thi của thí sinh có NV1 THPT, NV2 THPT và đảm bảo chất lượng nguồn vào, hội đồng tuyển sinh Sở GD ĐT sẽ quy định chỉ tiêu xét tuyển NV2 THPT thích hợp.

+ Sau khi có kết quả xét tuyển NV1 THPT, NV2 THPT, học viên trúng tuyển phải xác nhận việc nhập học đúng thời hạn quy định thông qua Phiếu đăng kí nhập học (học viên không nộp Phiếu đăng kí nhập học sẽ không còn hề mang tên trong list trúng tuyển của nhà trường). Đối với những trường chưa tuyển đủ số chỉ tiêu được giao, báo cáo Sở để được hướng dẫn về việc tuyển tương hỗ update.

V. Tổ chức Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, công tác thao tác thao tác thanh tra thi

1. Hội đồng tuyển sinh

Các trường THPT tham mưu cho Sở GDĐT xây dựng Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT của nhà trường năm học 2022-2022.

+ Thành phần: theo văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2022 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo phát hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

+ Nhiệm vụ và quyền hạn: Tổ chức triển khai những văn bản hướng dẫn tuyển sinh, thông báo rộng tự do trên địa phận; Xây dựng kế hoạch tuyển sinh; Tổ chức thu hồ sơ học viên đăng kí dự tuyển; Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, chuẩn hóa tài liệu tuyển sinh; Chuẩn bị những Đk cho công tác thao tác thao tác tuyển sinh; Xét tuyển học viên trúng tuyển theo phía dẫn của Sở GDĐT; Có khá khá đầy đủ hồ sơ tuyển sinh và lưu giữ theo quy định (khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống văn bản, Danh sách Đk dự tuyển, nhiều chủng loại biên bản thao tác của Hội đồng; Danh sách học viên trúng tuyển…); Hội đồng tuyển sinh sử dụng con dấu của nhà trường vào những văn bản của hội đồng.

2. Hội đồng coi thi

– Mỗi trường THPT công lập là một Hội đồng coi thi. Căn cứ Đk cơ sở vật chất và số HS Đk dự tuyển, nhà trường dữ thế dữ thế chủ động đề xuất kiến nghị kiến nghị tổ chức triển khai triển khai Hội đồng coi thi gồm một hay nhiều điểm thi. Hội đồng coi thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín và cơ sở vật chất.

– Sở GDĐT phát hành quyết định hành động hành vi xây dựng những Hội đồng coi thi, thành phần gồm: Chủ tịch Hội đồng; những Phó quản trị Hội đồng (từ là một trong đến 2 người); những thư ký, giám thị, bảo vệ, phục vụ, cán bộ y tế; Nhà trường đề xuất kiến nghị kiến nghị với công an huyện cử 02 cán bộ, chiến sỹ tham gia Hội đồng coi thi, làm trách nhiệm trực bảo vệ đề thi, bài thi đảm bảo 24/24 giờ.

– Giám thị là giáo viên đang giảng dạy tại những trường THPT đảm bảo nguyên tắc: sắp xếp giáo viên không coi trong phòng thi riêng với bộ môn giảng dạy, có sắp xếp coi chéo Một trong những cty. Các trường THPT, PT DTNT THCS&THPT lập list cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên tham gia coi thi theo tỉ lệ 3 giám thị/phòng thi tại cty (trường PT DTNT THCS&THPT chỉ cử giáo viên dạy cấp THPT). Trên cơ sở list những cty gửi, Sở GDĐT sẽ phân công, lựa chọn giám thị.

Lưu ý: những trường cử giáo viên coi thi cân đối Một trong những bộ môn, không cử giáo viên hợp đồng tham gia công tác thao tác thao tác coi thi.

3. Hội đồng chấm thi

– Toàn tỉnh xây dựng một Hội đồng chấm thi theo Quyết định của Sở GDĐT gồm có: lãnh đạo Hội đồng, thư ký, giám khảo, tổ bảo vệ, phục vụ.

– Địa điểm đặt Hội đồng chấm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh và cơ sở vật chất, do Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo lựa chọn.

– Giám khảo là giáo viên THPT có trình độ trình độ vững vàng, có tối thiểu 2 năm giảng dạy trở lên. Các trường THPT: chuyên Chu Văn An, Việt Bắc, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, mỗi trường cử tối thiểu 6 GV/môn thi; những trường THPT tại TT huyện, mỗi trường cử 03 giáo viên/môn; những trường còn sót lại (kể cả trường tổ chức triển khai triển khai xét tuyển, trường PT DTNT THCS&THPT), mỗi cty chọn cử 2 GV/môn.

Lưu ý: Không cử cán bộ tham gia những hội đồng coi thi, chấm thi là những người dân dân dân có người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình là con, anh, chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ (chồng) hoặc người được giám hộ tham gia cuộc thi.

4. Thanh tra thi: thực thi theo phía dẫn của Thanh tra Sở GD&ĐT.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo

– Tổ chức chỉ huy kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2022.

– Ban hành những văn bản hướng dẫn về công tác thao tác thao tác tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT. Tổ chức quán triệt, phổ cập Quy chế tuyển sinh, Quy chế thi THPT vương quốc và những Hướng dẫn về công tác thao tác thao tác tuyển sinh cho cán bộ, giáo viên.

– Tập huấn ứng dụng quản trị và vận hành thi; Tổng hợp tài liệu tuyển sinh từ những trường THPT.

– Thành lập những Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo, Hội đồng tuyển sinh;

– Tổ chức chỉ huy và điều hành quản lý quản trị và vận hành công tác thao tác thao tác thanh tra, kiểm tra kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

– Tổng hợp và công bố kết quả thi; Duyệt kết quả tuyển sinh.

– Thống kê, thông tin, báo cáo về công tác thao tác thao tác tuyển sinh với UBND tỉnh và Bộ GDĐT.

II. Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo

– Tổ chức phổ cập, quán triệt quy định tuyển sinh THCS, THPT; Kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh, những văn bản hướng dẫn tuyển sinh đến những trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa phận; chỉ huy những nhà trường phổ cập rộng tự do đến cán bộ, giáo viên, học viên.

– Tham mưu với UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp THCS trên địa phận và tuyển sinh vào trường nội trú THCS không hề cấp THPT (gồm có: địa phận, phương thức, đối tượng người dùng người tiêu dùng, chỉ tiêu tuyển sinh…);Ban hành văn bản hướng dẫn những trường THCS, Tiểu học và THCS, trường Tiểu học có lớp THCS thực thi công tác thao tác thao tác tuyển sinh THCS.

– Chỉ đạo công tác thao tác thao tác xét tốt nghiệp THCS đảm bảo kịp thời phù phù thích phù thích hợp với những mốc thời hạn quy định về tuyển sinh THPT của Sở GDĐT.

– Phối phù thích phù thích hợp với những trường THPT trên địa phận cử cán bộ coi thi, tạo Đk cơ sở vật chất, khu vực thi tuyển sinh lớp 10 THPT khi có đề xuất kiến nghị kiến nghị của trường THPT.

– Chỉ đạo những trường THCS, TH&THCS trên địa phận nhập tài liệu tuyển sinh vào ứng dụng đảm bảo đúng kế hoạch, lộ trình; phối hợp, tạo Đk cho trường THPT thực thi tư vấn tuyển sinh cho học viên lớp 9. Thành lập những đoàn kiểm tra, thanh tra thanh tra rà soát công tác thao tác thao tác nhập tài liệu tuyển sinh của những nhà trường;

– Chỉ đạo những trường THCS, TH&THCS phối phù thích phù thích hợp với trường THPT trong việc thu hồ sơ tuyển sinh của học viên tại trường (học viên nộp bộ hồ sơ tuyển sinh tại trường THCS, nhà trường tổng hợp, kiểm tra, thanh tra thanh tra rà soát rồi nộp tại những trường THPT nơi học viên đăng kí nguyện vọng dự tuyển).

– Tổ chức phân tích số liệu đăng kí tham gia cuộc thi của những trường THCS; tìm hiểu nguyên nhân của những trường có tỉ lệ học viên đăng kí tham gia cuộc thi lớp 10 THPT không thông thường trong số đó quan tâm tìm làm rõ lựa chọn sau khi tốt nghiệp THCS của những học viên không đăng kí dự tuyển lớp 10 để sở hữu giải pháp tư vấn cho học viên lựa chọn khuynh hướng phân luồng thích hợp (nhất là với những học viên chưa lựa chọn luồng nào sau khi tốt nghiệp THCS)

– Gắn công tác thao tác thao tác tuyển sinh với việc triển khai thực thi thông tư 24/2010-BGDĐT về Quy chế tổ chức triển khai triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa bán trú; Quy định của UBND tỉnh về phát hành quy định cự ly, khoảng chừng chừng cách học viên được hưởng chủ trương bán trú để lôi kéo và thu hút học viên những xã đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả tới trường.

III. Các trường THCS và THPT

1. Các trường THCS, trường có cấp THCS

– Tổ chức tuyên truyền về những điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 2022 đến học viên và phụ huynh học viên; phối phù thích phù thích hợp với những trường THPT trong thực thi tư vấn tuyển sinh cho học viên.

– Tổ chức nghiên cứu và phân tích và phân tích ma trận, bản đặc tả đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 2022, xây dựng kế hoạch ôn tập thích hợp, hiệu suất cao để nâng cao phổ điểm thi tuyển sinh lớp 10.

– Cấp giấy ghi nhận tốt nghiệp trong thời gian trong thời điểm tạm thời, cấp thẻ học viên tham gia cuộc thi THPT cho những học viên tốt nghiệp năm học 2022 – 2022 (thẻ do trường THCS nơi học viên tốt nghiệp cấp, dán ảnh cỡ 3x4cm, có đóng dấu giáp lai). Thời hạn hoàn thành xong xong việc trả hồ sơ lớp 9 cho học viên chậm nhất là ngày 28/5/2022.

– Thành lập Ban hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPT của nhà trường: thành phần có lãnh đạo nhà trường, cán bộ vi tính và cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới liên quan; Cử bộ phận thường trực hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; tổ chức triển khai triển khai kiểm tra hồ sơ, nhập tài liệu vào ứng dụng tuyển sinh đảm bảo đúng tiến độ theo những mốc thời hạn Sở quy định; phối hợp thu hồ sơ tuyển sinh của học viên để nộp tại trường THPT.

Lưu ý: Ban hồ sơ tuyển sinh phải nghiên cứu và phân tích và phân tích kĩ lưỡng những văn bản hướng dẫn về công tác thao tác thao tác tuyển sinh của Sở, thực thi trang trọng, khá khá đầy đủ quy trình nhập tài liệu vào ứng dụng nhất là khâu kiểm tra, thanh tra thanh tra rà soát so sánh tài liệu với hồ sơ tuyển sinh, nguyện vọng của học viên đảm bảo đúng chuẩn (Sở GDĐT gửi phụ lục về quy trình nhập tài liệu vào ứng dụng kèm theo công văn này).

– Tổ chức tìm làm rõ lựa chọn sau khi tốt nghiệp THCS của những học viên không đăng kí dự tuyển lớp 10 để sở hữu giải pháp tư vấn cho học viên lựa chọn những luồng thích hợp (nhất là với những học viên chưa lựa chọn luồng nào sau khi tốt nghiệp THCS).

2. Các trường THPT, trường có cấp THPT

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai triển khai triển khai công tác thao tác thao tác tuyển sinh

+ Thông báo, niêm yết minh bạch kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh; Hướng dẫn tổ chức triển khai triển khai thi tuyển sinh của Sở GDĐT và những văn bản liên quan;

+ Tổ chức tư vấn tuyển sinh vào THPT cho học viên lớp 9 THCS: phân công cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên đến 100% những trường có cấp THCS trên địa phận tuyển sinh để tư vấn, vận động học viên lớp 9 đăng kí tham gia cuộc thi vào lớp 10 THPT. Nội dung tư vấn do nhà trường sẵn sàng sẵn sàng (trình làng về trường THPT, về tương lai lập thân, lập nghiệp…); Hoàn thành công xuất sắc xuất sắc tác thao tác tư vấn tuyển sinh và gửi báo cáo kết quả tư vấn (theo mẫu) về sở GDĐT (phòng GDTrH) theo cả đường công văn và thư điện tử trước 17h00 ngày 15/5/2022.

+ Tổ chức học tập Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới và học viên nhà trường (hoàn thành xong xong trước thời gian ngày 30/5/2022)

+ Thành lập Ban hồ sơ: thành phần có lãnh đạo nhà trường, cán bộ vi tính và cán bộ, giáo viên liên quan; Cử bộ phận thường trực hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ (kể cả thứ bảy và chủ nhật); Tổ chức kiểm tra hồ sơ so sánh với tài liệu tuyển sinh; Lập list phòng thi (Không quá 24 thí sinh/phòng thi); In ấn những bảng biểu liên quan phục vụ Hội đồng coi thi.

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất cho những Hội đồng coi thi đảm bảo đúng quy định. Đề xuất số lượng khu vực Hội đồng coi thi, số phòng thi báo cáo về sở GDĐT.

– Chủ động phối hợp ngặt nghèo, kịp thời với phòng giáo dục trong công tác thao tác thao tác tuyển sinh; sẵn sàng sẵn sàng chu đáo mọi mặt cho việc tổ chức triển khai triển khai tuyển sinh; báo cáo Sở list giáo viên tham gia coi thi, hội đồng tuyển sinh, giám khảo chấm thi…

– Chủ động liên hệ, phối phù thích phù thích hợp với cơ quan công an, y tế trên địa phận huyện, thành phố, phường, xã… đảm bảo bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh trật tự, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín cho kì thi;

IV. Lộ trình thực thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Trước 10/5/2022

Thực hiện tư vấn tuyển sinh tại những trường THCS

Trường THCS, THPT

Trước 20/4/2022

Nhập thông tin của 100% học viên lớp 9 vào ứng dụng (trừ nguyện vọng dự tuyển và kết quả học tập năm lớp 9)

Trường THCS

Trước 30/4/2022

Nhập nguyện vọng đăng kí dự tuyển của học viên vào ứng dụng

Học sinh, Trường THCS

Trước 10/5/2022

– Cập nhật trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng dự tuyển của học viên

Học sinh, trường THCS

Trước 28/5/2022

– Nhập kết quả học tập và kết quả xét tốt nghiệp năm lớp 9 của học viên vào ứng dụng

Trả hồ sơ cho học viên lớp 9.

Trường THCS

Trước 03/6/2022

Nộp hồ sơ tuyển sinh tại những trường THPT

Học sinh, trường THCS, trường THPT

Duyệt kết quả xét tuyển vào những trường THPT Bình Độ, Ba Sơn, phân trường Hội Hoan và kết quả tuyển thẳng những trường THPT. Thông báo list trúng tuyển theo diện tuyển thẳng và xét tuyển.

Sở GDĐT, những trường THPT

Thực hiện chia phòng thi, đánh số báo danh, niêm yết list đăng kí tham gia cuộc thi, báo cáo số liệu đăng kí tham gia cuộc thi về Sở GDĐT (chậm nhất trước 17h00 ngày 03/6/2022)

Trường THPT

8/6/2022

Nhận vật tư thi và nộp kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư vật tư thi tại Sở GDĐT

Các trường THPT

Lãnh đạo, thư kí Hội đồng coi thi, tổ bảo vệ, phục vụ xuất hiện thao tác.

Lãnh đạo, thư kí Hội đồng

9/6/2022

– Hội đồng coi thi thao tác (bắt nguồn từ 8h00)

– Khai mạc kì thi

Hội đồng coi thi

Nhận đề thi tại Hội đồng in sao (từ 13h30)

Lãnh đạo Hội đồng coi thi

10,11/6/2022

Coi thi theo lịch

Hội đồng coi thi

12/6-20/6/2022

Tổ chức làm phách, chấm thi, lên điểm

Hội đồng chấm thi

20/6-25/6/2022

Tổ chức xét tuyển, thông báo kết quả tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh

25/6-30/6/2022

Niêm yết kết quả thi

Trường THPT

2/7-5/7/2022

– Học sinh trúng tuyển nộp đơn đăng kí nhập học

– Tiếp nhận đơn phúc khảo của học viên

Học sinh, trường THPT

Trước 15/7/2022

Hoàn thành phúc khảo bài thi tuyển sinh

Sở GDĐT

Trước 20/7/2022

Phê duyệt list trúng tuyển những trường

Sở GDĐT, những trường THPT

D. KINH PHÍ THỰC HIỆN

I. Kinh phí chi coi thi, chấm thi, tuyển sinh

Thực hiện theo quyết định hành động hành vi số 924/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định nội dung, mức chi, công tác thao tác thao tác quản trị và vận hành tài chính thực thi xây dựng ngân hàng nhà nước nhà nước câu trắc nghiệm, tổ chức triển khai triển khai những kỳ thi phổ thông, thi học viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và tập huấn đội tuyển cấp tỉnh tham gia kỳ thi chọn học viên giỏi vương quốc trên địa phận tỉnh Lạng Sơn.

II. Kinh phí xã hội hóa

– Kinh phí vật tư thi cho học viên đăng kí tham gia cuộc thi vào những trường tổ chức triển khai triển khai thi tuyển gồm giấy thi, giấy nháp, đề thi, bì đựng bài thi, bì đựng đề thi: 12.000 đ/HS (thu 4.000đ/HS/môn thi).

– Giấy ghi nhận trúng tuyển lớp 10 THPT: 6.000đ/HS. Trong số đó 4.000đ/HS nộp về Sở để chi mua phôi, kiểm tra, nhập tài liệu, đóng số hiệu, in, cấp giấy ghi nhận; 2.000đ/HS chi cho quản trị và vận hành, cấp phép tại trường. Các trường thu sau khi tham gia học viên đã trúng tuyển vào lớp 10.

Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo yêu cầu những cty trang trọng triển khai thực thi công văn này, nếu có vướng mắc đề xuất kiến nghị kiến nghị báo cáo, trao đổi với Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trung học để xử lý và xử lý (ĐT: 0205 3813 368; 0205 3811 520)./.

Reply

4

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Free.

Giải đáp vướng mắc về Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Lịch #thi #tuyển #sinh #lớp #năm #bình #định

4187

Video Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lịch #thi #tuyển #sinh #lớp #năm #bình #định #Chi #tiết

Mẹo Hướng dẫn Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-21 11:03:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định được Update vào lúc : 2022-01-21 11:03:03 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem rõ ràng toàn vănTập tin đính kèm

Trình duyệt không tương hỗ iframe.

Tập tin đính kèm

Trình duyệt không tương hỗ iframe.

Tập tin đính kèm

Trình duyệt không tương hỗ iframe.

Tập tin đính kèm

Trình duyệt không tương hỗ iframe.

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày thứ 7/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch tuyển sinh THCS và THPT năm học 2022 2022, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn công tác thao tác thao tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2022 2022 như sau:

A. TUYỂN SINH CẤP THCS

Quy định trong phần này sẽ không còn hề vận dụng cho tuyển sinh vào lớp 6 những trường PT DTNT THCS, PT DTNT THCS&THPT (sẽ tiến hành sắp xếp theo phía dẫn riêng).

I. Đối tượng và địa phận tuyển sinh (khu vực tuyển sinh – KVTS)

– Học sinh đã hoàn thành xong xong chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Tiểu học, có độ tuổi theo quy định tại Điều 33 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học phát hành kèm theo Thông tư số 32/2022/TT-BGDĐT ngày 15/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo

– Địa bàn tuyển sinh (khu vực tuyển sinh): Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa phận thuộc khu vực tuyển sinh đã được UBND cấp huyện quy định. Đối với khu vực giáp ranh những xã, phường, thị xã: Tạo Đk thuận tiện để học viên được tuyển vào học tại trường có lớp THCS nơi gần hơn.

Căn cứ số lượng học viên hoàn thành xong xong chương trình Tiểu học năm học 2022-2022 trên địa phận; vị trí vị trí căn cứ Đk về cơ sở vật chất, đội ngũ những nhà trường; vị trí vị trí căn cứ Kế hoạch trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh, sắp xếp mạng lưới những trường TH, THCS, những phòng GDĐT tham mưu cho UBND cấp huyện phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh, quy định địa phận (khu vực) tuyển sinh, giao chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp cho những trường THCS một cách thích hợp, tuy nhiên tuy nhiên với việc đảm bảo tỉ lệ lôi kéo học viên ra lớp; tránh tình trạng sĩ số học viên/lớp ở một số trong những trong những trường quá thấp hoặc quá cao.

Đối với Phòng GDĐT thành phố Lạng Sơn cần tham mưu UBND thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển sinh sát thực tiễn trên cơ sở thanh tra thanh tra rà soát Đk cơ sở vật chất, quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên những trường THCS khu vực nội thành của thành phố của thành phố và ngoài thành phố; lưu ý việc quy định địa phận tuyển sinh cân đối, thích hợp nhằm mục đích mục tiêu đảm bảo tỉ lệ lôi kéo học viên ra lớp, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tuy nhiên tuy nhiên với việc giảm đè nén trong công tác thao tác thao tác tuyển sinh của những trường THCS khu vực nội thành của thành phố của thành phố.

II. Phương thức tuyển sinh

Việc tuyển sinh vào lớp 6 riêng với những trường THCS thực thi theo phương thức xét tuyển. Riêng riêng với những trường có số hồ sơ đăng kí dự tuyển vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh sẽ thực thi theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết phù thích phù thích hợp với bài kiểm tra kĩ năng (Sở GDĐT có văn bản hướng dẫn riêng quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình tuyển sinh rõ ràng).

III. Hồ sơ tuyển sinh

– Đơn đăng kí dự tuyển (theo mẫu)

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

– Học bạ cấp tiểu học hoặc những hồ sơ khác có mức giá trị thay thế học bạ.

– Các sách vở liên quan đến tiêu chuẩn xét tuyển (nếu có).

IV. Thời gian tuyển sinh

Phòng GDĐT quy định lộ trình thực thi tuyển sinh, hoàn thành xong xong công tác thao tác thao tác tuyển sinh trước thời gian ngày 30/7/2022, báo cáo kết quả tuyển sinh về Sở GDĐT trước thời gian ngày 10/8/2022.

V. Quản lý tuyển sinh trực tuyến

Việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2022 2022 sẽ thực thi trên nền tảng trực tuyến do Sở GDĐT xây dựng ứng dụng được được cho phép nhập tài liệu, đăng kí dự tuyển, thông báo kết quả tuyển sinh thực thi qua mạng Internet. Sở GDĐT sẽ tổ chức triển khai triển khai tập huấn hướng dẫn sử dụng ứng dụng đến những cty trong thời hạn tới.

B. TUYỂN SINH LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT

Quy định trong phần này sẽ không còn hề vận dụng cho tuyển sinh vào lớp 10 những trường THPT chuyên Chu Văn An, THPT DTNT tỉnh, PT DTNT THCS&THPT huyện, PT DTNT THCS có lớp THPT (sẽ tiến hành sắp xếp theo phía dẫn riêng).

I. Đối tượng, địa phận tuyển sinh (khu vực tuyển sinh), chỉ tiêu tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh

– Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS;

– Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại khu vực tuyển sinh;

– Có độ tuổi theo quy định tại Điều 33 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học phát hành kèm theo Thông tư số 32/2022/TT-BGDĐT ngày 15/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo.

Một số trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng:

+ HS đã được học vượt lớp ở những cấp học trước hoặc HS vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng vị trí vị trí căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp THCS.

+ HS là người dân tộc bản địa bản địa thiểu số, HS khuyết tật, HS có tình hình đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả, HS ở quốc tế về nước hoàn toàn hoàn toàn có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.

+ Các trường hợp khác, phòng GDĐT lập list báo cáo Sở để xem xét xử lý và xử lý.

2. Địa bàn tuyển sinh (khu vực tuyển sinh)

– Toàn tỉnh phân thành 10 khu vực tuyển sinh, mỗi huyện là một trong khu vực tuyển sinh, riêng Thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc phối hợp thành 01 khu vực tuyển sinh.

– Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại khu vực tuyển sinh nào được đăng kí dự tuyển vào những trường THPT trong khu vực tuyển sinh đó. Riêng học viên thuộc những xã giáp ranh hoàn toàn hoàn toàn có thể đăng kí dự tuyển vào trường THPT của khu vực tuyển sinh lân cận (đảm bảo được học ở trường THPT gần nơi cư trú hơn). Các trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng do Giám đốc Sở GD ĐT quyết định hành động hành vi

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: theo phụ lục đính kèm.

II. Tuyển thẳng, chủ trương ưu tiên

1. Tuyển thẳng: riêng với học viên thuộc những đối tượng người dùng người tiêu dùng sau:

1.1. Học sinh trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa nội trú THCS (thuộc list trúng tuyển nguồn vào lớp 6 năm học 2022 2022 theo Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo).

1.2. Học sinh là người dân tộc bản địa bản địa rất ít người (thuộc một trong những dân tộc bản địa bản địa: La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu).

1.3. Học sinh khuyết tật (có giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã/phường xác nhận theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày28tháng12năm2012, thời hạn xác nhận trước thời hạn đăng kí dự tuyển).

1.4. Học sinh giành giải cấp vương quốc, quốc tế về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành riêng cho học viên trung học.

Lưu ý: Học sinh được tuyển thẳng vào trường THPT theo tiêu chuẩn ở trên, có quyền đăng kí tham gia cuộc thi vào trường THPT chuyên Chu Văn An, PT DTNT có cấp THPT (nếu đủ Đk thi tuyển). Nếu không trúng tuyển vào trường THPT chuyên, trường PT DTNT có cấp THPT thì được tuyển thẳng vào trường THPT nơi đăng kí nguyện vọng 1 (NV1 THPT).

2. Điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh

2.1. Cộng thêm 2,0 điểm cho những đối tượng người dùng người tiêu dùng sau:

a) Con liệt sĩ;

b) Con thương binh, con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên;

c) Con của người được cấp Giấy ghi nhận người hưởng chủ trương như thương binh mà người được cấp Giấy ghi nhận người hưởng chủ trương như thương binh bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên;

d) Con của người hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

đ) Người có cha hoặc mẹ thuộc một trong những dân tộc bản địa bản địa thiểu số: Dao, Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu;

e) Người thuộc một trong những dân tộc bản địa bản địa thiểu số: Dao, Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu.

2.2. Cộng thêm một,5 điểm cho những đối tượng người dùng người tiêu dùng sau:

a) Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

b) Con của thương binh, con của bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

c) Con của người được cấp Giấy ghi nhận người hưởng chủ trương như thương binh mà người được cấp Giấy ghi nhận người hưởng chủ trương như thương binh bị suy giảm kĩ năng lao động dưới 81%.

2.3. Cộng thêm một,0 điểm cho những đối tượng người dùng người tiêu dùng sau:

a) Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc bản địa bản địa thiểu số không thuộc những dân tộc Dao, Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu;

b) Người dân tộc bản địa bản địa thiểu số không thuộc những dân tộc Dao, Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu;

c) Người học đang sinh sống và làm việc và thao tác, học tập ở vùng có Đk kinh tế tài chính tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả (theo quyết định hành động hành vi 582/QĐ TTg ngày 28/4/2022 của Thủ tướng chính phủ nước nhà nước nhà về việc phê duyệt khuôn khổ thôn đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả, xã khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3 thuộc vùng dân tộc bản địa bản địa thiểu số, miền núi quy trình 2022 – 2022)

Lưu ý:

– Năm 2022,2022 có sắp xếp địa giới hành chính một số trong những trong những thôn, xã trên địa phận tỉnh và có sự thay đổi về khu vực do đó việc xác lập khu vực đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả riêng với địa phận cư trú và học tập của học viên trong thời gian trong thời điểm tạm thời vận dụng theo khuôn khổ thôn, xã phát hành kèm theo quyết định hành động hành vi số 582/QĐ TTg ngày 28/4/2022 của Thủ tướng chính phủ nước nhà nước nhà. Các nhà trường hướng dẫn học viên kê khai về hộ khẩu, chỗ ở hiện tại theo cả tên thôn, xã mới và tên thôn, xã cũ (trước sắp xếp) để thuận tiện trong thanh tra thanh tra rà soát.

– Học sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng người dùng người tiêu dùng ưu tiên thì chỉ cộng điểm ưu tiên riêng với nhóm đối tượng người dùng người tiêu dùng được hưởng ưu tiên cao nhất (Điểm ưu tiên thêm vào đó cho từng học viên không thật 2,0 điểm).

III. Hồ sơ tuyển sinh

1. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển

Mỗi HS được Đk nguyện vọng dự tuyển tối đa vào 2 trường THPT công lập không chuyên biệt, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 (NV1 THPT) và nguyện vọng 2 (NV2 THPT), hai nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh (quy định trong phần B, mục I, ý 2), trừ trường hợp học viên có hộ khẩu ở những xã giáp ranh.

Việc xét tuyển NV2 THPT của những thí sinh không trúng tuyển NV1 THPT do Hội đồng tuyển sinh của Sở và những nhà trường quyết định hành động hành vi vị trí vị trí căn cứ vào kết quả tuyển tuyển sinh của trường đăng kí dự tuyển và điểm thi của học viên. Học sinh đã trúng tuyển NV1 THPT không được xét tuyển NV2 THPT.

2. Nguyên tắc nộp hồ sơ

– Học sinh có nhiều nguyện vọng dự tuyển vào những trường THPT có phương thức tuyển sinh rất rất khác nhau cần nộp những bộ hồ sơ riêng không liên quan gì đến nhau (Xét tuyển riêng với THPT Ba Sơn, THCS&THPT Bình Độ, Phân trường Hội Hoan của THPT Văn Lãng; Tuyển sinh vào những trường THPT Chuyên Chu Văn An, THPT DT Nội trú tỉnh, PT DTNT THCS&THPT; Tuyển sinh vào những trường THPT còn sót lại gồm NV1 THPT và NV2 THPT).

– Học sinh nộp 01 bộ hồ sơ/trường tại trường nơi có nguyện vọng dự tuyển;

– Hồ sơ gồm có bản sao hợp lệ nhiều chủng loại giấy, tờ, nộp cho trường nơi đăng kí dự tuyển; Bản chính nhiều chủng loại sách vở trong hồ sơ sẽ nộp cho nhà trường khi nhập học.

3. Hồ sơ dự tuyển

– Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2022 (in ra từ ứng dụng, có xác nhận của học viên, phụ huynh và trường THCS).

– Bản sao hợp lệ học bạ THCS.

– Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ).

– Giấy ghi nhận tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS trong thời gian trong thời điểm tạm thời riêng với học viên tốt nghiệp năm học 2022 2022; Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS riêng với học viên tốt nghiệp năm học trước.

– Bản sao hợp lệ giấy ghi nhận hưởng điểm ưu tiên, đối tượng người dùng người tiêu dùng tuyển thẳng (Chứng nhận khuyết tật; Chứng nhận giành giải Quốc gia về văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, văn nghệ, thể dục thể thao; Bản sao hộ khẩu; Chứng nhận con liệt sĩ, con thương binh…)

Các sách vở trên để vào trong 01 túi hồ sơ (theo mẫu thống nhất của Sở), ngoài bì cần điền khá khá đầy đủ thông tin thiết yếu.

4. Hồ sơ nhập học: Những học viên trúng tuyển cần nộp những sách vở sau để đăng kí nhập học

– Đơn đăng kí nhập học (theo mẫu);

– Bản chính học bạ cấp THCS;

Học sinh nộp hồ sơ đăng kí nhập học tại trường THPT sau khi có kết thi/xét tuyển.

5. Thời gian thực thi

– Từ 20/4 đến 30/4/2022: Học sinh kê khai và nộp Phiếu đăng kí nguyện vọng dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 – 2022 (mẫu M1) tại trường THCS. Nhà trường nhập nguyện vọng của học viên vào ứng dụng, in ra Phiếu đăng kí dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 2022 để học viên thanh tra thanh tra rà soát, so sánh. Sau khi tham gia học viên thanh tra thanh tra rà soát, nhà trường chuẩn hóa thông tin, thực thi xác nhận thông tin trên ứng dụng, in ra Phiếu đăng kí dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 2022 chính thức (được học viên, phụ huynh và nhà trường xác nhận).

– Từ 01/5 đến 10/5/2022: Học sinh trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng dự tuyển nộp Phiếu trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 – 2022 (mẫu M2) cho trường THCS, Nhà trường nhập những nguyện vọng mới, in Phiếu đăng kí dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 2022 mới từ ứng dụng để học viên và phụ huynh thanh tra thanh tra rà soát, xác nhận.

Lưu ý: Khi nộp Phiếu trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 2022 học viên cần nộp kèm toàn bộ những Phiếu đăng kí dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 2022 (lần 1) để hủy. Đối với học viên có trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng, Phiếu đăng kí dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 2022 (lần đầu) sẽ không còn hề còn mức giá trị. Nhà trường lập list học viên có sự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng dự tuyển để thuận tiện trong công tác thao tác thao tác quản trị và vận hành.

– Từ 28/5 đến 03/6/2022: Nộp hồ sơ tuyển sinh tại những trường THPT.

Lưu ý: Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THCS trước năm 2022), thí sinh học lớp 9 từ tỉnh khác có nhu yếu dự tuyển sẽ nộp Phiếu đăng kí nguyện vọng dự tuyển lớp 10 THPT năm học 2022 – 2022 (theo mẫu riêng M3) kèm theo hồ sơ nộp trực tiếp cho trường THPT từ thời gian ngày 15/5 đến 25/5/2022 để nhà trường nhập tài liệu vào ứng dụng và chốt số liệu đăng kí tuyển sinh.

IV. Phương thức tuyển sinh

1. Xét tuyển

1.1. Đối với trường THCS&THPT Bình Độ, THPT Ba Sơn, phân trường Hội Hoan (THPT Văn Lãng).

a) Quy định thực thi xét tuyển

– Đối tượng tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại khu vực tuyển sinh, có độ tuổi theo quy định, đã tốt nghiệp THCS (hoặc bổ túc THCS) và có đủ hồ sơ theo quy định.

– Địa bàn tuyển sinh: Các thôn, xã thuộc khu vực tuyển sinh của nhà trường; Học sinh thuộc những thôn, xã khác nằm trong khu vực tuyển sinh giao nhau giữa trường thi tuyển và trường xét tuyển vẫn đủ Đk đăng kí xét tuyển.

b) Cách tính điểm xét tuyển

– Quy định về điểm số theo kết quả rèn luyện và học tập trong năm học lớp 8 và lớp 9 ở cấp THCS:

+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10,0 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9,0 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8,0 điểm;

+ Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7,0 điểm;

+ Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6,0 điểm;

+ Các trường hợp còn sót lại: 5,0 điểm.

– Điểm xét tuyển là tổng số điểm của những điểm thành phần:

+ Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 2 năm học lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở;

+ Điểm thêm vào đó cho đối tượng người dùng người tiêu dùng ưu tiên.

– Nếu nhiều học viên có điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên học viên có điểm trung bình cả năm học lớp 9 cao hơn; nếu vẫn vẫn vẫn đang còn trường hợp bằng điểm nhau thì ưu tiên học viên có tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn Toán và môn Ngữ văn cao hơn.

– Khi xét trúng tuyển lấy lần lượt theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho tới lúc đủ chỉ tiêu được giao. Điểm thấp nhất cho học viên trúng tuyển vào trường là yếu tố chuẩn xét tuyển của trường.

c) Một số lưu ý trong quy trình xét tuyển

Cần phân tách những nhóm đối tượng người dùng người tiêu dùng xét tuyển thành 3 nhóm:

+ Nhóm 1: nhóm đăng kí NV 1 THPT vào trường (theo diện tuyển thẳng hoặc diện xét tuyển), không tham gia cuộc thi trường chuyên biệt.

+ Nhóm 2: nhóm đăng kí NV 1 THPT vào trường (theo diện tuyển thẳng hoặc diện xét tuyển) và có tham gia cuộc thi trường chuyên biệt (Chuyên, DTNT).

Nhóm 3: nhóm đăng kí NV 2 THPT vào trường.

Trong đợt 1 sẽ phê duyệt list trúng tuyển riêng với nhóm 1. Nhóm 2 và nhóm 3 sẽ xét tuyển sau khi có kết quả thi tuyển. Học sinh cần nộp hồ sơ đăng kí nhập học tận nhà trường chậm nhất 17h00 ngày 30/5/2022, sau thời hạn quy định nhà trường báo cáo Sở GDĐT để tuyển học viên tương hỗ update, thay thế.

1.2. Xét tuyển vào trường THPT DL Ngô Thì Sỹ: thực thi theo phía dẫn của nhà trường và quy định hiện hành.

2. Thi tuyển (vận dụng cho những trường THPT tổ chức triển khai triển khai thi)

2.1. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi, thông số điểm môn thi

– Thi viết 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh

– Đề thi theo như hình thức tự luận, riêng môn tiếng Anh phối hợp tự luận và trắc nghiệm.

– Nội dung thi: trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD&ĐT phát hành, hầu hết là chương trình lớp 9.

– Hệ số điểm môn thi: bài thi tính theo thang điểm 10; môn Ngữ văn, Toán tính thông số 2, môn Tiếng Anh tính thông số 1.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm của ba bài thi đã tính thông số và cộng điểm ưu tiên.

2.2. Lịch thi

Ngày thi

Thời gian

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở

bì đề thi tại phòng thi

Giờ khởi đầu

làm bài

10/6/2022

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h55 phút

8h00 phút

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14h25 phút

14h30 phút

11/6/2022

Sáng

Toán

120 phút

7h55 phút

8h00 phút

2.3. Địa điểm thi

– Học sinh có đăng kí dự tuyển vào THPT chuyên thi tại THPT Chuyên Chu văn An;

– Học sinh có đăng kí dự tuyển vào THPT Dân tộc nội trú tỉnh thi tại trường THPT TT huyện;

– Học sinh có đăng kí dự tuyển vào PT DTNT THCS&THPT Bình Gia, Lộc Bình, Tràng Định tương ứng tham gia cuộc thi tại trường THPT Bình Gia, Lộc Bình, Tràng Định.

– Học sinh đăng kí dự tuyển vào lớp 10 những trường PT DTNT THCS Cao Lộc, Văn Quan, Chi Lăng tham gia cuộc thi tương ứng tại những trường THPT Cao Lộc, Lương Văn Tri, Chi Lăng.

– Học sinh không đăng kí dự tuyển vào những trường THPT chuyên biệt, tham gia cuộc thi tại trường THPT nơi đăng kí NV1 THPT.

Lưu ý: Trường hợp học viên đăng kí tham gia cuộc thi vào lớp 10 trường DTNT nhưng không đủ Đk tham gia cuộc thi (do không đúng đối tượng người dùng người tiêu dùng, vùng tuyển…); Trong ngày 30/5/2022: những trường THPT nơi tiếp nhận hồ sơ học viên có trách nhiệm thông báo list học viên tại trường; đồng thời báo cáo về Sở (qua phòng GDTrH) và gửi list học viên đến trường THPT nơi học viên đăng kí NV1 THPT để tương hỗ update nhập liệu ứng dụng, đánh số báo danh, chia phòng thi…Học sinh sẽ tham gia cuộc thi tại trường THPT nơi đăng kí NV1 THPT.

2.4. Xét kết quả trúng tuyển

– Nguyên tắc: Chỉ xét riêng với thí sinh tham gia thi tuyển, tham gia cuộc thi đủ những bài thi quy định, không vi phạm quy định thi. Căn cứ vào kết quả thi, Sở GDĐT sẽ quy định điểm liệt trong tuyển sinh.

– Điểm xét kết quả trúng tuyển là tổng điểm của ba bài thi đã tính thông số và cộng điểm ưu tiên (nếu có).

– Thực hiện xét kết quả trúng tuyển:

+ Xét theo thứ tự : nguyện vọng vào THPT Chuyên Chu Văn An (nếu có) – nguyện vọng vào THPT DT Nội trú tỉnh hoặc PT DTNT THCS&THPT huyện, PT DTNT THCS có lớp THPT (nếu có) – nguyện vọng 1 (NV1 THPT) rồi mới xét đến nguyện vọng 2 (NV2 THPT);

+ Xét tuyển nguyện vọng 2 THPT: Căn cứ kết quả thi của thí sinh có NV1 THPT, NV2 THPT và đảm bảo chất lượng nguồn vào, hội đồng tuyển sinh Sở GD ĐT sẽ quy định chỉ tiêu xét tuyển NV2 THPT thích hợp.

+ Sau khi có kết quả xét tuyển NV1 THPT, NV2 THPT, học viên trúng tuyển phải xác nhận việc nhập học đúng thời hạn quy định thông qua Phiếu đăng kí nhập học (học viên không nộp Phiếu đăng kí nhập học sẽ không còn hề mang tên trong list trúng tuyển của nhà trường). Đối với những trường chưa tuyển đủ số chỉ tiêu được giao, báo cáo Sở để được hướng dẫn về việc tuyển tương hỗ update.

V. Tổ chức Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, công tác thao tác thao tác thanh tra thi

1. Hội đồng tuyển sinh

Các trường THPT tham mưu cho Sở GDĐT xây dựng Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT của nhà trường năm học 2022-2022.

+ Thành phần: theo văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2022 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo phát hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

+ Nhiệm vụ và quyền hạn: Tổ chức triển khai những văn bản hướng dẫn tuyển sinh, thông báo rộng tự do trên địa phận; Xây dựng kế hoạch tuyển sinh; Tổ chức thu hồ sơ học viên đăng kí dự tuyển; Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, chuẩn hóa tài liệu tuyển sinh; Chuẩn bị những Đk cho công tác thao tác thao tác tuyển sinh; Xét tuyển học viên trúng tuyển theo phía dẫn của Sở GDĐT; Có khá khá đầy đủ hồ sơ tuyển sinh và lưu giữ theo quy định (khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống văn bản, Danh sách Đk dự tuyển, nhiều chủng loại biên bản thao tác của Hội đồng; Danh sách học viên trúng tuyển…); Hội đồng tuyển sinh sử dụng con dấu của nhà trường vào những văn bản của hội đồng.

2. Hội đồng coi thi

– Mỗi trường THPT công lập là một Hội đồng coi thi. Căn cứ Đk cơ sở vật chất và số HS Đk dự tuyển, nhà trường dữ thế dữ thế chủ động đề xuất kiến nghị kiến nghị tổ chức triển khai triển khai Hội đồng coi thi gồm một hay nhiều điểm thi. Hội đồng coi thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín và cơ sở vật chất.

– Sở GDĐT phát hành quyết định hành động hành vi xây dựng những Hội đồng coi thi, thành phần gồm: Chủ tịch Hội đồng; những Phó quản trị Hội đồng (từ là một trong đến 2 người); những thư ký, giám thị, bảo vệ, phục vụ, cán bộ y tế; Nhà trường đề xuất kiến nghị kiến nghị với công an huyện cử 02 cán bộ, chiến sỹ tham gia Hội đồng coi thi, làm trách nhiệm trực bảo vệ đề thi, bài thi đảm bảo 24/24 giờ.

– Giám thị là giáo viên đang giảng dạy tại những trường THPT đảm bảo nguyên tắc: sắp xếp giáo viên không coi trong phòng thi riêng với bộ môn giảng dạy, có sắp xếp coi chéo Một trong những cty. Các trường THPT, PT DTNT THCS&THPT lập list cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên tham gia coi thi theo tỉ lệ 3 giám thị/phòng thi tại cty (trường PT DTNT THCS&THPT chỉ cử giáo viên dạy cấp THPT). Trên cơ sở list những cty gửi, Sở GDĐT sẽ phân công, lựa chọn giám thị.

Lưu ý: những trường cử giáo viên coi thi cân đối Một trong những bộ môn, không cử giáo viên hợp đồng tham gia công tác thao tác thao tác coi thi.

3. Hội đồng chấm thi

– Toàn tỉnh xây dựng một Hội đồng chấm thi theo Quyết định của Sở GDĐT gồm có: lãnh đạo Hội đồng, thư ký, giám khảo, tổ bảo vệ, phục vụ.

– Địa điểm đặt Hội đồng chấm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh và cơ sở vật chất, do Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo lựa chọn.

– Giám khảo là giáo viên THPT có trình độ trình độ vững vàng, có tối thiểu 2 năm giảng dạy trở lên. Các trường THPT: chuyên Chu Văn An, Việt Bắc, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, mỗi trường cử tối thiểu 6 GV/môn thi; những trường THPT tại TT huyện, mỗi trường cử 03 giáo viên/môn; những trường còn sót lại (kể cả trường tổ chức triển khai triển khai xét tuyển, trường PT DTNT THCS&THPT), mỗi cty chọn cử 2 GV/môn.

Lưu ý: Không cử cán bộ tham gia những hội đồng coi thi, chấm thi là những người dân dân dân có người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình là con, anh, chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ (chồng) hoặc người được giám hộ tham gia cuộc thi.

4. Thanh tra thi: thực thi theo phía dẫn của Thanh tra Sở GD&ĐT.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo

– Tổ chức chỉ huy kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2022.

– Ban hành những văn bản hướng dẫn về công tác thao tác thao tác tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT. Tổ chức quán triệt, phổ cập Quy chế tuyển sinh, Quy chế thi THPT vương quốc và những Hướng dẫn về công tác thao tác thao tác tuyển sinh cho cán bộ, giáo viên.

– Tập huấn ứng dụng quản trị và vận hành thi; Tổng hợp tài liệu tuyển sinh từ những trường THPT.

– Thành lập những Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo, Hội đồng tuyển sinh;

– Tổ chức chỉ huy và điều hành quản lý quản trị và vận hành công tác thao tác thao tác thanh tra, kiểm tra kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

– Tổng hợp và công bố kết quả thi; Duyệt kết quả tuyển sinh.

– Thống kê, thông tin, báo cáo về công tác thao tác thao tác tuyển sinh với UBND tỉnh và Bộ GDĐT.

II. Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo

– Tổ chức phổ cập, quán triệt quy định tuyển sinh THCS, THPT; Kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh, những văn bản hướng dẫn tuyển sinh đến những trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa phận; chỉ huy những nhà trường phổ cập rộng tự do đến cán bộ, giáo viên, học viên.

– Tham mưu với UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp THCS trên địa phận và tuyển sinh vào trường nội trú THCS không hề cấp THPT (gồm có: địa phận, phương thức, đối tượng người dùng người tiêu dùng, chỉ tiêu tuyển sinh…);Ban hành văn bản hướng dẫn những trường THCS, Tiểu học và THCS, trường Tiểu học có lớp THCS thực thi công tác thao tác thao tác tuyển sinh THCS.

– Chỉ đạo công tác thao tác thao tác xét tốt nghiệp THCS đảm bảo kịp thời phù phù thích phù thích hợp với những mốc thời hạn quy định về tuyển sinh THPT của Sở GDĐT.

– Phối phù thích phù thích hợp với những trường THPT trên địa phận cử cán bộ coi thi, tạo Đk cơ sở vật chất, khu vực thi tuyển sinh lớp 10 THPT khi có đề xuất kiến nghị kiến nghị của trường THPT.

– Chỉ đạo những trường THCS, TH&THCS trên địa phận nhập tài liệu tuyển sinh vào ứng dụng đảm bảo đúng kế hoạch, lộ trình; phối hợp, tạo Đk cho trường THPT thực thi tư vấn tuyển sinh cho học viên lớp 9. Thành lập những đoàn kiểm tra, thanh tra thanh tra rà soát công tác thao tác thao tác nhập tài liệu tuyển sinh của những nhà trường;

– Chỉ đạo những trường THCS, TH&THCS phối phù thích phù thích hợp với trường THPT trong việc thu hồ sơ tuyển sinh của học viên tại trường (học viên nộp bộ hồ sơ tuyển sinh tại trường THCS, nhà trường tổng hợp, kiểm tra, thanh tra thanh tra rà soát rồi nộp tại những trường THPT nơi học viên đăng kí nguyện vọng dự tuyển).

– Tổ chức phân tích số liệu đăng kí tham gia cuộc thi của những trường THCS; tìm hiểu nguyên nhân của những trường có tỉ lệ học viên đăng kí tham gia cuộc thi lớp 10 THPT không thông thường trong số đó quan tâm tìm làm rõ lựa chọn sau khi tốt nghiệp THCS của những học viên không đăng kí dự tuyển lớp 10 để sở hữu giải pháp tư vấn cho học viên lựa chọn khuynh hướng phân luồng thích hợp (nhất là với những học viên chưa lựa chọn luồng nào sau khi tốt nghiệp THCS)

– Gắn công tác thao tác thao tác tuyển sinh với việc triển khai thực thi thông tư 24/2010-BGDĐT về Quy chế tổ chức triển khai triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa bán trú; Quy định của UBND tỉnh về phát hành quy định cự ly, khoảng chừng chừng cách học viên được hưởng chủ trương bán trú để lôi kéo và thu hút học viên những xã đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả tới trường.

III. Các trường THCS và THPT

1. Các trường THCS, trường có cấp THCS

– Tổ chức tuyên truyền về những điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 2022 đến học viên và phụ huynh học viên; phối phù thích phù thích hợp với những trường THPT trong thực thi tư vấn tuyển sinh cho học viên.

– Tổ chức nghiên cứu và phân tích và phân tích ma trận, bản đặc tả đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 2022, xây dựng kế hoạch ôn tập thích hợp, hiệu suất cao để nâng cao phổ điểm thi tuyển sinh lớp 10.

– Cấp giấy ghi nhận tốt nghiệp trong thời gian trong thời điểm tạm thời, cấp thẻ học viên tham gia cuộc thi THPT cho những học viên tốt nghiệp năm học 2022 – 2022 (thẻ do trường THCS nơi học viên tốt nghiệp cấp, dán ảnh cỡ 3x4cm, có đóng dấu giáp lai). Thời hạn hoàn thành xong xong việc trả hồ sơ lớp 9 cho học viên chậm nhất là ngày 28/5/2022.

– Thành lập Ban hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPT của nhà trường: thành phần có lãnh đạo nhà trường, cán bộ vi tính và cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới liên quan; Cử bộ phận thường trực hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; tổ chức triển khai triển khai kiểm tra hồ sơ, nhập tài liệu vào ứng dụng tuyển sinh đảm bảo đúng tiến độ theo những mốc thời hạn Sở quy định; phối hợp thu hồ sơ tuyển sinh của học viên để nộp tại trường THPT.

Lưu ý: Ban hồ sơ tuyển sinh phải nghiên cứu và phân tích và phân tích kĩ lưỡng những văn bản hướng dẫn về công tác thao tác thao tác tuyển sinh của Sở, thực thi trang trọng, khá khá đầy đủ quy trình nhập tài liệu vào ứng dụng nhất là khâu kiểm tra, thanh tra thanh tra rà soát so sánh tài liệu với hồ sơ tuyển sinh, nguyện vọng của học viên đảm bảo đúng chuẩn (Sở GDĐT gửi phụ lục về quy trình nhập tài liệu vào ứng dụng kèm theo công văn này).

– Tổ chức tìm làm rõ lựa chọn sau khi tốt nghiệp THCS của những học viên không đăng kí dự tuyển lớp 10 để sở hữu giải pháp tư vấn cho học viên lựa chọn những luồng thích hợp (nhất là với những học viên chưa lựa chọn luồng nào sau khi tốt nghiệp THCS).

2. Các trường THPT, trường có cấp THPT

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai triển khai triển khai công tác thao tác thao tác tuyển sinh

+ Thông báo, niêm yết minh bạch kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh; Hướng dẫn tổ chức triển khai triển khai thi tuyển sinh của Sở GDĐT và những văn bản liên quan;

+ Tổ chức tư vấn tuyển sinh vào THPT cho học viên lớp 9 THCS: phân công cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên đến 100% những trường có cấp THCS trên địa phận tuyển sinh để tư vấn, vận động học viên lớp 9 đăng kí tham gia cuộc thi vào lớp 10 THPT. Nội dung tư vấn do nhà trường sẵn sàng sẵn sàng (trình làng về trường THPT, về tương lai lập thân, lập nghiệp…); Hoàn thành công xuất sắc xuất sắc tác thao tác tư vấn tuyển sinh và gửi báo cáo kết quả tư vấn (theo mẫu) về sở GDĐT (phòng GDTrH) theo cả đường công văn và thư điện tử trước 17h00 ngày 15/5/2022.

+ Tổ chức học tập Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới và học viên nhà trường (hoàn thành xong xong trước thời gian ngày 30/5/2022)

+ Thành lập Ban hồ sơ: thành phần có lãnh đạo nhà trường, cán bộ vi tính và cán bộ, giáo viên liên quan; Cử bộ phận thường trực hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ (kể cả thứ bảy và chủ nhật); Tổ chức kiểm tra hồ sơ so sánh với tài liệu tuyển sinh; Lập list phòng thi (Không quá 24 thí sinh/phòng thi); In ấn những bảng biểu liên quan phục vụ Hội đồng coi thi.

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất cho những Hội đồng coi thi đảm bảo đúng quy định. Đề xuất số lượng khu vực Hội đồng coi thi, số phòng thi báo cáo về sở GDĐT.

– Chủ động phối hợp ngặt nghèo, kịp thời với phòng giáo dục trong công tác thao tác thao tác tuyển sinh; sẵn sàng sẵn sàng chu đáo mọi mặt cho việc tổ chức triển khai triển khai tuyển sinh; báo cáo Sở list giáo viên tham gia coi thi, hội đồng tuyển sinh, giám khảo chấm thi…

– Chủ động liên hệ, phối phù thích phù thích hợp với cơ quan công an, y tế trên địa phận huyện, thành phố, phường, xã… đảm bảo bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh trật tự, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín cho kì thi;

IV. Lộ trình thực thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Trước 10/5/2022

Thực hiện tư vấn tuyển sinh tại những trường THCS

Trường THCS, THPT

Trước 20/4/2022

Nhập thông tin của 100% học viên lớp 9 vào ứng dụng (trừ nguyện vọng dự tuyển và kết quả học tập năm lớp 9)

Trường THCS

Trước 30/4/2022

Nhập nguyện vọng đăng kí dự tuyển của học viên vào ứng dụng

Học sinh, Trường THCS

Trước 10/5/2022

– Cập nhật trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng dự tuyển của học viên

Học sinh, trường THCS

Trước 28/5/2022

– Nhập kết quả học tập và kết quả xét tốt nghiệp năm lớp 9 của học viên vào ứng dụng

Trả hồ sơ cho học viên lớp 9.

Trường THCS

Trước 03/6/2022

Nộp hồ sơ tuyển sinh tại những trường THPT

Học sinh, trường THCS, trường THPT

Duyệt kết quả xét tuyển vào những trường THPT Bình Độ, Ba Sơn, phân trường Hội Hoan và kết quả tuyển thẳng những trường THPT. Thông báo list trúng tuyển theo diện tuyển thẳng và xét tuyển.

Sở GDĐT, những trường THPT

Thực hiện chia phòng thi, đánh số báo danh, niêm yết list đăng kí tham gia cuộc thi, báo cáo số liệu đăng kí tham gia cuộc thi về Sở GDĐT (chậm nhất trước 17h00 ngày 03/6/2022)

Trường THPT

8/6/2022

Nhận vật tư thi và nộp kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư vật tư thi tại Sở GDĐT

Các trường THPT

Lãnh đạo, thư kí Hội đồng coi thi, tổ bảo vệ, phục vụ xuất hiện thao tác.

Lãnh đạo, thư kí Hội đồng

9/6/2022

– Hội đồng coi thi thao tác (bắt nguồn từ 8h00)

– Khai mạc kì thi

Hội đồng coi thi

Nhận đề thi tại Hội đồng in sao (từ 13h30)

Lãnh đạo Hội đồng coi thi

10,11/6/2022

Coi thi theo lịch

Hội đồng coi thi

12/6-20/6/2022

Tổ chức làm phách, chấm thi, lên điểm

Hội đồng chấm thi

20/6-25/6/2022

Tổ chức xét tuyển, thông báo kết quả tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh

25/6-30/6/2022

Niêm yết kết quả thi

Trường THPT

2/7-5/7/2022

– Học sinh trúng tuyển nộp đơn đăng kí nhập học

– Tiếp nhận đơn phúc khảo của học viên

Học sinh, trường THPT

Trước 15/7/2022

Hoàn thành phúc khảo bài thi tuyển sinh

Sở GDĐT

Trước 20/7/2022

Phê duyệt list trúng tuyển những trường

Sở GDĐT, những trường THPT

D. KINH PHÍ THỰC HIỆN

I. Kinh phí chi coi thi, chấm thi, tuyển sinh

Thực hiện theo quyết định hành động hành vi số 924/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định nội dung, mức chi, công tác thao tác thao tác quản trị và vận hành tài chính thực thi xây dựng ngân hàng nhà nước nhà nước câu trắc nghiệm, tổ chức triển khai triển khai những kỳ thi phổ thông, thi học viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và tập huấn đội tuyển cấp tỉnh tham gia kỳ thi chọn học viên giỏi vương quốc trên địa phận tỉnh Lạng Sơn.

II. Kinh phí xã hội hóa

– Kinh phí vật tư thi cho học viên đăng kí tham gia cuộc thi vào những trường tổ chức triển khai triển khai thi tuyển gồm giấy thi, giấy nháp, đề thi, bì đựng bài thi, bì đựng đề thi: 12.000 đ/HS (thu 4.000đ/HS/môn thi).

– Giấy ghi nhận trúng tuyển lớp 10 THPT: 6.000đ/HS. Trong số đó 4.000đ/HS nộp về Sở để chi mua phôi, kiểm tra, nhập tài liệu, đóng số hiệu, in, cấp giấy ghi nhận; 2.000đ/HS chi cho quản trị và vận hành, cấp phép tại trường. Các trường thu sau khi tham gia học viên đã trúng tuyển vào lớp 10.

Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo yêu cầu những cty trang trọng triển khai thực thi công văn này, nếu có vướng mắc đề xuất kiến nghị kiến nghị báo cáo, trao đổi với Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trung học để xử lý và xử lý (ĐT: 0205 3813 368; 0205 3811 520)./.

Reply

4

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Free.

Giải đáp vướng mắc về Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Lịch #thi #tuyển #sinh #lớp #năm #bình #định

4187

Video Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2022 bình định Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lịch #thi #tuyển #sinh #lớp #năm #bình #định #Chi #tiết