Thủ Thuật về Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm sao? Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm sao? Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-23 00:12:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào? Chi Tiết
You đang tìm kiếm từ khóa Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào? được Update vào lúc : 2022-04-23 00:11:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 28: Điện thế nghỉ. Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Nội dung chính

  Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 28: Điện thế nghỉ. Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu. NỘI DUNG TRẮC NGHIỆMXem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Câu 1: Điện thế nghỉ là gì?

  A. Sự chênh lệch điện thế Một trong những điểm ở hai bên màng tế bào, khi tế bào bị kích thích

  C. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào lúc không trở thành kích thích, phía trong màng tích điện dương, phía ngoài màng tích điện âm
  D. Sự chênh lệch điện thế Một trong những điểm ở hai bên màng tế bào, khi tế bào không trở thành kích thích

Câu 2: Người ta dùng vi điện kế để đo điện thế nghỉ. Cách đo nào sau này là đúng chuẩn?

  A. Cắm 2 điện cực của vi điện kế vào 2 vị trí rất rất khác nhau ở bên phía ngoài màng tế bào.
  B. Cắm hai điện cực của vi điện kế vào hai vị trí rất rất khác nhau ở bên trong màng tế bào

  D. Cắm 2 điện cực của vi điện kế vào 2 vị trí rất rất khác nhau ở bên phía ngoài màng tế bào, sau thuở nào gian chuyển cả hai điện cực vào bên trong màng, hoặc ngược lại

Câu 3: Điện thế nghỉ được hình thành hầu hết do sự phân loại ion

  A. Đồng đều, sự di tán của ion và tính thấm có tinh lọc của màng tế bào với ion
  B. Không đều, sự di tán của ion và tính thấm không tinh lọc của màng tế bào với ion

  D. Không đều, sự di tán của ion theo phía đi vào và tính thấm có tinh lọc của màng tế bào với ion

Câu 4: Khi nói về trạng thái của những kênh ion trên màng tế bào noron ở trạng thái nghỉ, phát biểu nào sau này đúng?

  A. Cổng K$^+$ hé mở, trong màng tích điện dương, ngoài màng tích điện âm,

  C. Cổng Na$^+$ hé mở, trong màng tích điện dương, ngoài màng tích điện âm
  D. Cổng Na$^+$ hé mở, trong màng tích điện âm, ngoài màng tích điện dương

Câu 5: Trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương do

  A. Na+ khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía trong của màng nên nằm sát màng

  C. K+ khi ra ngoài màng tạo cho ở phía trong của màng mang điện tích âm
  D. K+ khi ra ngoài màng nên nồng độ của nó cao hơn ở phía trong của màng

Câu 6: Người ta quy ước dấu (-) trước những trị số điện thế nghỉ vì: 

  A. ion K$^+$ từ trong màng tế bào ra ngoài màng tế bào
  B. ion K$^+$ từ ngoài màng tế bào vào trong màng tế bào

  D. phía bên trong màng tích điện dương so vói ngoài màng tích điện âm

Câu 7: Cho những trường hợp sau:

Cổng K+ và Na+ cùng đóng
Cổng K+ mở và Na+ đóng
Cổng K+ và Na+ cùng mở
Cổng K+ đóng và Na+ mở

Trong những trường hợp trên, trường hợp nào không đúng thời cơ tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi là

  B. (1), (2) và (3)
  C. (2) và (4)       
  D. (1) và (2)

Câu 8: Có bao nhiêu yếu tố sau này tham gia hình thành điện thế nghỉ của tế bào?

Nồng độ ion K$^+$ bên trong cao hơn bên phía ngoài màng tế bào
Tính thấm có tinh lọc của màng tế bào riêng với ion K$^+$; cổng K$^+$ mở, k$^+$ từ trong ra ngoài
Sự phục vụ nguồn tích điện cho bơm ion
Bơm Na$^+$/ K$^+$ vận chuyển K$^+$ từ phía ngoài vào phía trong trong màng giúp duy trì nồng độ K$^+$ bên trong cao hơn bên phía ngoài màng tế bào.

Câu 9: Điện thế nghỉ là yếu tố chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào

  A. Không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương
  B. Bị kích thích, phía trong mang mang điện dương và phía ngoài màng mang điện âm

  D. Bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương

Câu 10: Trong cơ chế hình thành điện thế nghỉ, bơm Na$^+$/K$^+$ có bao nhiêu vai trò sau này?

 Chuyển K$^+$ từ phía ngoài trả vào phía trong màng
Chuyển Na$^+$ từ trong trả ra phía ngoài màng
Làm cho nồng độ K$^+$ ở bên trong tế bào cao hơn bên phía ngoài tế bào
Thiết lập cho việc cân đối điện tích ở hai bên màng khi tế bào nghỉ ngơi

Câu 11: Ở điện thế nghỉ, nồng độ K+ và Na+ giữa phía trong và phía ngoài màng tế bào ra làm thế nào?

  A. Ở trong tế bào, K+ có nồng độ thấp hơn và Na+ có nồng độ cao hơn so với bên phía ngoài tế bào
  B. Ở trong tế bào, nồng độ K+ và Na+ cao hơn so với bên phía ngoài tế bào

  D. Ở trong tế bào, K+ và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên phía ngoài tế bào

Câu 12: Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi (không hưng phấn) tích điện: 

  A. trung tính

  C. âm
  D. hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

Câu 13: Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na – K hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ra làm thế nào?

  A. Vận chuyển K+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ K+ sát phái ngoài màng tế bào luôn cao và tiêu tốn nguồn tích điện
  B. Vận chuyển K+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào giúp duy trì nồng độ K+ ở trong tế bào luôn cao và không tiêu tốn nguồn tích điện

  D. Vận chuyển Na+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ Na+ sát phía ngoài màng tế bào luôn thấp và tiêu tốn nguồn tích điện

Câu 14: Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na – K chuyển

  A. Na+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào
  B. Na+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào
  C. K+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào

Câu 15: Những trường hợp nào sau này làm giảm điện thế nghỉ ở tế bào thần kinh?

Tế bào thần kinh giảm tính thấm riêng với ion K$^+$
Tế bào thần kinh tăng tính thấm riêng với ion K$^+$
Trên tế bào thần kinh kênh Na$^+$ luôn mở
Giảm nồng độ K$^+$ bên trong tế bào
Tăng nồng độ Na$^+$ bên phía ngoài tế bào

  A. 1, 3, 4, 5
  B. 2,3, 4, 5
  C. 1,4

Trắc nghiệm sinh học, trắc nghiệm sinh học theo bài, trắc nghiệm sinh học 11 bài 28: Điện thế nghỉ

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

  Sách Giáo Viên Sinh Học Lớp 11
  Giải Sinh Học Lớp 11 Nâng Cao
  Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 11
  Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 11 Nâng Cao

Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 28: Điện thế nghỉ giúp HS giải bài tập, phục vụ cho học viên những hiểu biết khoa học về điểm lưu ý cấu trúc, mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sống của con người và nhiều chủng loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời vướng mắc Sinh 11 Bài 28 trang 114: Quan sát hình 28.1 và cho biết thêm thêm thêm thêm phương pháp đo điện thế nghỉ trên tế bào thần kinh mực ống.

Lời giải:

Cách đo điện thế nghỉ trên tế bào thần kinh mực ống:

Để đo điện thế nghỉ trên tế bào thần kinh mực ống ta sử dụng máy đo điện thế cực nhạy gồm có 2 điện cực. Đặt điện cực thứ nhất của máy đo điện thế lên mặt ngoài của màng tế bào, còn điện cực thứ hai thì đâm xuyên qua màng tế bào, đến tiếp xúc với tế bào chất.

Trả lời vướng mắc Sinh 11 Bài 28 trang 115: Nghiên cứu bảng 28 và hình 28.2, tiếp Từ đó vấn đáp những vướng mắc sau:

– Ở bên trong tế bào, loại ion dương nào có nồng độ cao hơn và loại ion dương nào có nồng độ thấp hơn so với bên phía ngoài tế bào?

– Loại ion dương nào trải qua màng tế bào và nằm lại sát mặt ngoài màng tế bào làm cho mặt ngoài màng tích điện dương so với mặt trong màng tích điện âm?

Lời giải:

– Ở bên trong tế bào:

+ Ion K+ có nồng độ cao hơn so với bên phía ngoài tế bào.

+ Ion Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên phía ngoài tế bào.

– Ion K+ trải qua màng tế bào và nằm sắt mặt ngoài màng tế bào làm cho mặt ngoài màng tích điện dương so với mặt trong màng tích điện âm.

Bài 1 (trang 116 SGK Sinh 11): Điện thế nghỉ là gì? Điện thế nghỉ được hình thành ra làm thế nào?

Lời giải:

– Điện thế nghỉ là yếu tố chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không trở thành kích thích, phía bên trong màng mang điện âm so với phía ngoài màng mang điện dương.

– Sự hình thành điện thế nghỉ:

+ Nồng độ ion K+ ở bên trong màng tế bào cao hơn bên phía ngoài màng tế bào, nồng độ ion Na+ ở bên phía ngoài màng tế bào cao hơn ở bên trong màng tế bào.

+ Trên màng tế bào: cổng K+ mở, cổng Na+ đóng, ion K+ ở mặt trong màng di tán ra bên phía ngoài màng và nằm sát màng tế bào làm cho mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, mặt trong màng tế bào tích điện âm.

+ Bơm Na – K vận chuyển K+ từ bên phía ngoài màng vào bên trong màng, giúp duy trì nồng độ K+ bên trong màng cao hơn bên phía ngoài màng .

Bài 2 (trang 116 SGK Sinh 11): Đánh dấu X vào ô ▭ cho ý vấn đáp đúng về điện thế nghỉ.

Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi (không hưng phấn) tích điện:

▭ A – dương.

▭ B – âm.

▭ C – trung tính.

▭ D – hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

Lời giải:

Đáp án: A.

Share Link Download Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào? miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào? Free.

Giải đáp vướng mắc về Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào?
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #tế #bào #mực #ống #bị #kích #thích #thì #giá #trị #điện #thế #thay #đổi #như #thế #nào

4116

Clip Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm sao? Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm sao? Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm sao? Mới nhất miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm sao? Mới nhất Free.

Thảo Luận vướng mắc về Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm sao? Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm sao? Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #tế #bào #mực #ống #bị #kích #thích #thì #giá #trị #điện #thế #thay #đổi #như #thế #nào #Mới #nhất