Mẹo về X là dung dịch HCl nồng độ x mol trên lít y là dung dịch gồm NaHCO3 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa X là dung dịch HCl nồng độ x mol trên lít y là dung dịch gồm NaHCO3 được Update vào lúc : 2022-03-28 07:25:24 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

X là dung
dịch HCl nồng độ X mol/l. Y là dung dịch gồm Na2CO3 nồng
độ y mol/l và NaHCO3 nồng độ 2y mol/l. Nhỏ từ từ đến hết 100 ml X
vào 100 ml Y, thu được V lít khí CO2 (đktc). Nhỏ từ từ đến hết 100
ml Y vào 100 ml X, thu được 2V lít khí CO2 (đktc). Tỉ lệ X : y bằng

X là dung dịch HCl nồng độ X mol/1. Y là dung dịch gồm Na2CO3 và NaHCO3 có cùng nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ đến hết 100 ml X vào 100 ml Y, thu được V lít khí CO2 (đktc). Nhỏ từ từ đến hết 100 ml Y vào 100 ml X, thu được 2V lít khí CO2 (đktc). Tỉ lệ x : y bằng

A. 8 : 5.     

B. 6 : 5.       

C. 4 : 3.      

D. 3 : 2.

Đáp án D

Câu hỏi hot cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=T_oobDwWO1U

BÀI TẬP GÓC GIỮA 2 MẶT PHẲNG ( Dễ hiểu nhất ) – 2k5 TOÁN THẦY HUY ĐEN

Toán

://.youtube/watch?v=ojykQK_Dogs

BÀI TẬP TỔNG HỢP HIDROCACBON – PP TÁCH CHẤT – 2k5 – Livestream HÓA thầy DŨNG

Hóa học

://.youtube/watch?v=z40e3xejWDw

BÀI TẬP ANKIN CHỌN LỌC – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

://.youtube/watch?v=Lx3sQZYKtmM

ĐẠO HÀM LƯỢNG GIÁC TỪ DỄ ĐẾN KHÓ – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=xxTIVZRjYXI

KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HIDROCACBON – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

://.youtube/watch?v=QzNj5PcGSvY

UNIT 9 – LANGUAGE – NGỮ PHÁP – CÂU HỎI ĐUÔI – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

://.youtube/watch?v=lt9Af1iPaAA

TƯƠNG GIAO GIỮA PARABOL VÀ ĐƯỜNG THẲNG – 2k7 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=kYV3acCAUhc

H.A.C.K KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG – 2k5 livestream TOÁN THẦY CHINH

Toán

Xem thêm …

X là dung dịch HCl nồng độ xM, Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ yM. Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau những phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng

Câu 7167 Vận dụng

X là dung dịch HCl nồng độ xM, Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ yM. Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau những phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

– Xác định H+có dư hay là không

Vì CO2 thu được ở cả 2 thí nghiệm rất khác nhau nên H+ không thể dư

– Tính V1 và V2 theo x, y

TN1 xẩy ra phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3-

HCO3- + H+ → CO2 + H2O

=> V1

TN2 chỉ xẩy ra phản ứng: 2H+ + CO32- → CO2 + H2O

=> V2

+) Từ tỉ lệ V1 : V2=> x : y

Phương pháp giải bài tập muối cacbonat tác dụng với H+ — Xem rõ ràng

X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch gồm Na2CO3 và NaHCO3 có cùng nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ đến hết 100 ml X vào 100 ml Y, thu được V lít khí CO2 (đktc). Nhỏ từ từ đến hết 100 ml Y vào 100 ml X, thu được 2V lít khí CO2 (đktc). Tỉ lệ  x : y bằng

A.

B.

C.

D.

– Cho từ từ H+ vào hỗn hợp CO32- và HCO3- thì phản ứng xẩy ra theo thứ tự:

H+ + CO32- ⟶ HCO3-

H+ + HCO3- ⟶ H2O + CO2

– Cho từ từ hỗn hợp CO32- và HCO3- vào H+ thì phản ứng xẩy ra đồng thời theo như đúng tỉ lệ mol nCO32- : nHCO3-.

2H+ + CO32- ⟶ H2O + CO2

H+ + HCO3- ⟶ H2O + CO2

Câu hỏi: X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch gồm Na2​CO3​ nồng độ y mol/l và NaHCO3​ nồng độ 2y mol/l. Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, thu được V lít khí CO2​. Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X, thu được 2V lít khí CO2​. Tỉ lệ x:y là
A. 4 : 3.
B. 2 : 1.
C. 5 : 6.
D. 8 : 5.


Lượng CO2​ thoát ra rất khác nhau nên HCl không dư trong cả hai thí nghiệm.
Tự chọn = 1 mol
TN1: —> 0,1x = 0,1y + 1 (1)

TN2: Số mol phản ứng: = 0,1ky và = 0,2ky

= 2.0,1ky + 0,2ky = 0,1x —> x = 4ky
= 0,1ky + 0,2ky = 2 —> ky = 20/3
—> x = 80/3
(1) —> y = 50/3

—> x : y = 8 : 5

://.youtube/watch?v=ZH8f233K0lI

4360

Clip X là dung dịch HCl nồng độ x mol trên lít y là dung dịch gồm NaHCO3 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review X là dung dịch HCl nồng độ x mol trên lít y là dung dịch gồm NaHCO3 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật X là dung dịch HCl nồng độ x mol trên lít y là dung dịch gồm NaHCO3 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải X là dung dịch HCl nồng độ x mol trên lít y là dung dịch gồm NaHCO3 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về X là dung dịch HCl nồng độ x mol trên lít y là dung dịch gồm NaHCO3

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết X là dung dịch HCl nồng độ x mol trên lít y là dung dịch gồm NaHCO3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#là #dung #dịch #HCl #nồng #độ #mol #trên #lít #là #dung #dịch #gồm #NaHCO3