Mẹo về Where are my saved playlists on YouTube Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Where are my saved playlists on YouTube Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-30 12:58:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Where are my saved playlists on YouTube 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Where are my saved playlists on YouTube được Update vào lúc : 2022-11-30 12:58:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Youtube How Do I rearrange or sort the Playlists I saved on Youtube

youtubeyoutube-playlist

I have saved some playlists on youtube. Now as time goes by, the list keeps on growing, and it seems to have sorted itself based on Newest First.

I could not find any way to change the sorting order.
Actually what I want is on my homepage, I see the oldest saved playlist on top and latest on the bottom.

Best Answer

I could not find a way to change the order of playlists in the sidebar but came up with the following solution:

Click on ‘Your Videos’ in the sidebar
Click on ‘MANAGE VIDEOS’ Top right of screen (creates a new tab)
Click on ‘Playlists’ in sidebar (creates a new tab)
Click on the drop down Next to ‘View:’ (top right, under the search input)
Select one of the options: Newest Created, Oldest Created, A-Z, Z-A
Save the tab as a bookmark

Note: The bookmark will retain the selected sort order and will also reflect any changes.

Related Question

  YouTube Playlist Annoyances (Sorting, etc)
  Youtube How to set Everything view mode default on YouTube
  Youtube How to access the more from this user playlist in the new YouTube design
  Youtube access playlists that I saved but are not the own creation
  Youtube Playlists of playlists on YouTube
  Youtube Remove Recommended for you from YouTube related video sidebar
  Youtube How to disable auto-play in YouTube playlists
  Youtube How to change the order of the videos on YouTube in a playlist that I have created

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Down Where are my saved playlists on YouTube miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Where are my saved playlists on YouTube tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Where are my saved playlists on YouTube Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Where are my saved playlists on YouTube

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Where are my saved playlists on YouTube vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#saved #playlists #YouTube

4402

Clip Where are my saved playlists on YouTube Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Where are my saved playlists on YouTube Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Where are my saved playlists on YouTube Chi tiết miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Where are my saved playlists on YouTube Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Where are my saved playlists on YouTube Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Where are my saved playlists on YouTube Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#saved #playlists #YouTube #Chi #tiết