Mẹo Hướng dẫn Walk sb through sth là gì 2022 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Walk sb through sth là gì 2022 được Update vào lúc : 2022-01-01 09:28:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Walk sb through sth là gì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Walk sb through sth là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-01 09:28:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

run/stretch/walk etc the (full) length of something

From Longman Dictionary of Contemporary Englishrun/stretch/walk etc the (full) length of somethingrun/stretch/walk etc the (full) length of somethingALL/EVERYTHINGto go or move from one end to the other of something The wall ran the full length of the garden. They walked the length of the pier. lengthExamples from the Corpusrun/stretch/walk etc the (full) length of something I always enjoyed walking the full length of the street to check how the other shops were faring. The loft ran the length of the house from front to back, and it was lit by two unshaded forty-watt bulbs. Next door, the living room is large and beautifully proportioned, running the length of the house. Then Red runs the length of the court, grabs a pass, drives to the basket and sinks one. A faint scar ran the length of his left cheek. I would have to walk the length of the shed to reach him.

Reply

6

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Walk sb through sth là gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Walk sb through sth là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Walk sb through sth là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Walk sb through sth là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Walk sb through sth là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Walk #sth #là #gì

4482

Video Walk sb through sth là gì 2022 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Walk sb through sth là gì 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Walk sb through sth là gì 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Walk sb through sth là gì 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Walk sb through sth là gì 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Walk sb through sth là gì 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Walk #sth #là #gì