Thủ Thuật về Với i0 = 10–12 w/mét vuông là cường độ âm chuẩn, i là cường độ âm. khi mức cường độ âm là l = 10 b thì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Với i0 = 10–12 w/mét vuông là cường độ âm chuẩn, i là cường độ âm. khi mức cường độ âm là l = 10 b thì được Update vào lúc : 2022-04-13 05:34:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Với i0 = 10–12 w/mét vuông là cường độ âm chuẩn, i là cường độ âm. khi mức cường độ âm là l = 10 b thì được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-13 05:31:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

+ Mức cường độ âm tại vị trí có cường độ âm I được xác lập bởi.

L=10logII0⇒I=I010L10=10-12.108010=10-4 W/mét vuông.

A. 10-20W/mét vuông.

B. 3. 10-5W/mét vuông.

C. 10-4W/mét vuông.

D. 10-6W/mét vuông.

Lời giải: Lời giải
Chọn C
+ Mức cường độ âm tại vị trí có cường độ âm I được xác lập bởi.
L=10logII0⇒I=I010L10=10−12. 108010=10−4  W/mét vuông .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

Một nguồn âm điểm đặt tại O phát âm đẳng hướng với hiệu suất không đổi trong một môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không hấp thụ và phản xạ âm. Hai điểm M, N cách O lần lượt là r và r – 50 m có cường độ âm tương ứng là I và 9I. Giá trị của r bằng:

Một nguồn âm điểm đặt tại O phát âm đẳng hướng với hiệu suất không đổi trong một môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không hấp thụ và phản xạ âm. Hai điểm M, N cách O lần lượt là r và r – 50 m có cường độ âm tương ứng là I và 9I. Giá trị của r bằng:

Đối với sóng âm, khi cường độ âm tăng thêm 2 lần thì mức cường độ âm tăng thêm:

Âm nghe được là sóng cơ học có tần số khoảng chừng chừng:

Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/mét vuông. Khi cường độ âm tại một điểm là 10-7 W/mét vuông thì mức cường độ âm tại điểm đó là:

Một nguồn âm điểm đặt tại O phát âm đẳng hướng với hiệu suất không đổi trong một môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không hấp thụ và phản xạ âm. Hai điểm M, N cách O lần lượt là r và r – 50 m có cường độ âm tương ứng là I và 9I. Giá trị của r bằng:

Âm do hai loại nhạc cụ phát ra luôn rất rất khác nhau về:

Một người tiêu dùng búa gõ vào đẩu một thanh nhôm. Người thứ hai ở đầu kia áp tai vào thanh nhôm và nghe được âm của tiếng gõ hai lần (một lần qua không khí, một lần qua thanh nhôm). Khoảng thời hạn giữa hai lần nghe được là 0,12 s. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s, trong nhôm là 6420 m/s. Chiẽu dài của thanh nhôm là

Từ điểm A khởi đầu thả rơi tự do một nguồn phát âm có hiệu suất không đổi, khi chạm đất tại Bnguồn âm đứng yên luôn. Tại C, ở khoảng chừng chừng giữa A và B (nhưng không thuộc đường thẳng AB), có một máy M đo mức cường độ âm, C cách AB là 12 m. Biết khoảng chừng chừng thời hạn từ khi thả nguồn đến khi máy M thu được âm có mức cường độ âm cực lớn to nhiều hơn nữa 1,528 s so với mức chừng thời hạn từ đó đến khi máy M thu được âm không đổi; đồng thời hiệu hai khoảng chừng chừng cách tương ứng này là 11 m. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g=10 m/s2. Hiệu mức cường độ âm đầu tiênvàcuối cùng xấp xỉ:

Hai nguồn âm điểm phát sóng âm phân bố đều theo mọi hướng, bỏ qua sự hấp.. thụ và phản xạ âm của môi trường. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc cường độ âm I theo khoảng cách đến nguồn r (nguồn 1 là đường nét liền, nguồn 2 là đường nét đứt), tỉ số hiệu suất nguồn 1 và công suất nguồn 2 là ?

Chỉ ra câu sai. Âm La của một chiếc đàn ghita và của một chiếc kèn hoàn toàn hoàn toàn có thể cùng:

Trên một đường thẳng cố định và thắt chặt và thắt chặt trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên đẳng hướng, không hấp thụ và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng chừng chừng d thu được âm có mức cường độ âm là L, khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9 m thì mức cường độ âm thu được là L – 20 dB. Khoảng cách d là ?

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý tương ứng với đặc trưng vật lý nào dưới đây của âm?

Một sóng cơhọc có tần sốf = 1000 Hz Viral trong không khí. Sóngđóđược gọi là

Âm sắc của âm là một đặc trung sinh lí của âm gắn liền với:

Một nguồn âm đăng hướng đặt tại điểm O trong một môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không hấp thụ âm. Cường độ âm tại điểm A cách O một đoạn 1m là IA=10-6 W/mét vuông. Biết cường độ âm chuẩn I0=10-12 W/mét vuông. Khoảng cách từ nguồn âm tới điểm mà tại đó mức cường độ âm bằng 0 là ?

Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/mét vuông. Khi cường độ âm tại một điểm là 10-7 W/mét vuông thì mức cường độ âm tại điểm đó là:


Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau này sẽ không còn đổi?

Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm sẽ tăng thêm:

Cảm giác âm tùy từng:

Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N to nhiều hơn nữa cường độ âm tại M

Trong âm nhạc những nốt Đồ Rê Mi Fa Sol La Si Đô được sắp xếp theo thứ tự:

Một sóng cơ học có tần số Viral trong không khí. Sóng này được gọi là ?

Khi sóng âm truyền từ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không khí vào môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nước thì:

Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/mét vuông. khi cường độ âm tại một điểm là 10-4 W/mét vuông thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng:

Khi gảy đàn, ta bấm phím ở những vị trí rất rất khác nhau trên cùng một dây đàn thì hầu hết là để:

Một sóng âm có tần số 450 Hz Viral trong không khí với vận tốc 360 m/s. Coi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không hấp thụ âm. Trên một phương truyền sóng, hai điểm cách nhau 2,4 m luôn xấp xỉ:

Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: am truyền tới có mức cường độ âm là 65dB, âm phản xạ có mức cường độ âm là 60dB.Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là?

Một âm có tần số xác lập truyền lần lượt trong nhôm, nước, không khí với vận tốc tươngứng là . Nhận định nào sau này đúng?

Gọi I­0 là cường độ âm chuẩn. Nếu một âm có mức cường độ âm là 2dB thì cường độ âm của âm đó bằng:

Người ta có nhiều nguồn âm điểm giống hệt nhau và cùng hiệu suất. Ban đầu tại điểm O đặt 2 nguồn âm. Điểm A cách O một khoảng chừng chừng d hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi được. Trên tia vuông góc với OA tại A, lấy điểm B cách A khoảng chừng chừng 6 (cm). Điểm M nằm trong đoạn AB sao cho AM = 4,5 (cm) và góccó mức giá trị lớn số 1, thời hạn lúc bấy giờ mức cường độ âm tại A là LA = 40 dB. Cần phải để thêm tại O bao nhiêu nguồn nữa để mức cường độ âm tại M là 50 dB.

Mức cường độ âm của một âm có cường độ âm là I được xác lập bởi công thức:

Cho cường độ âm chuẩn I0= 10-12W/mét vuông. Một âm có mức cường độ 80 dB thì cường độ âm là:

Có một số trong những trong những nguồn âm điểm giống nhau. A, B và C theo thứ tự là 3 điểm trên một hướng truyền âm, AB = d, BC = d/3. Nếu đặt 4 nguồn âm tại A thì mức cường độ âm tại C là 25 dB. Khi không đặt nguồn âm nào tại A, để mức cường độ âm tại C là 45 dB thì số nguồn âm phải để tại B là ?


Xét hai điểm ở trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên đàn hồi có sóng âm phát ra từ nguồn S truyền qua. Biết S, M, N thẳng hàng và SN = 2 SM. Ban đầu, mức cường độ âm tại M là L ( Db ). Nếu hiệu suất của nguồn phát tăng thêm 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm N bằng:

Đơn vị đo cường độ âm là:

Tạiđiểm M trongmôitrườngtruyềnâmcómứccườngđộâmlà LM. Nếucườngđộâmtại M tănglên 10 lầnthìmứccườngđộâmtạiđó:

Sóng siêu âm có tần số

Một sóng âm có tần số 200Hz Viral trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nước với vận tốc 1500m/s. bước sóng của sóng này trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nước là ?

Trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không hấp thụ âm có một nguồn điểm O phát sóng âm đẳng hướng. Điểm A cách nguồn 1 m có cường độ âm 4 W/mét vuông. Cường độ âm tại B cách nguồn 2m là ?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

Ngoài việc phục vụ gỗ quý, rừng còn tồn tại tác dụng gì cho môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống của con người.

Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên quy định:

Bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã cần ngăn ngừa những hành vi nào dưới đây.

Giữ gìn vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã là:

Tài nguyên nào sau này thuộc tài nguyên tái sinh:

Muốn thực thi quan hệ hợp tác Một trong những vương quốc trong những nghành nên phải có:

Bảo vệ độc lập lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp lý về:

Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm và trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của người nào sau này?

Ngăn chặn và diệt trừ những tệ nạn xã hội được pháp lý quy định trong luật nào dưới đây:

Đâu không phải là nội dung của pháp lý về tăng trưởng bền vững của xã hội?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về

.

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Với i0 = 10–12 w/mét vuông là cường độ âm chuẩn, i là cường độ âm. khi mức cường độ âm là l = 10 b thì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Với #wm2 #là #cường #độ #âm #chuẩn #là #cường #độ #âm #khi #mức #cường #độ #âm #là #thì

4382

Review Với i0 = 10–12 w/mét vuông là cường độ âm chuẩn, i là cường độ âm. khi mức cường độ âm là l = 10 b thì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Với i0 = 10–12 w/mét vuông là cường độ âm chuẩn, i là cường độ âm. khi mức cường độ âm là l = 10 b thì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Với i0 = 10–12 w/mét vuông là cường độ âm chuẩn, i là cường độ âm. khi mức cường độ âm là l = 10 b thì miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Với i0 = 10–12 w/mét vuông là cường độ âm chuẩn, i là cường độ âm. khi mức cường độ âm là l = 10 b thì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Với i0 = 10–12 w/mét vuông là cường độ âm chuẩn, i là cường độ âm. khi mức cường độ âm là l = 10 b thì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Với i0 = 10–12 w/mét vuông là cường độ âm chuẩn, i là cường độ âm. khi mức cường độ âm là l = 10 b thì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Với #wm2 #là #cường #độ #âm #chuẩn #là #cường #độ #âm #khi #mức #cường #độ #âm #là #thì