Mẹo Hướng dẫn Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới được Update vào lúc : 2022-11-28 21:58:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 21:58:13 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài toán:Trong không khí với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt cầu:$$(S) : x^2 + y^2 + z^2-2x – 4y + frac113 = 0$$và đường thẳng$$(d) : fracx-12 = fracy1 = fracz-2-1$$Gọi $M, N$ là những tiếp điểm của những mặt phẳng trải qua $(d)$ và tiếp xúc với $(S)$. Lập phương trình đường thẳng $MN$

Giải
Mặt cầu $(S)$ đã cho có tâm $I(1;2;0)$ và bán kính $R = frac2sqrt3$.Đường thẳng $(d)$ trải qua $A(1;0;2)$ và có vector chỉ phương $overrightarrown=(2;1;-1)$.Nếu $T(x_0;y_0;z_0)$ là tiếp điểm của $(S)$ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk đề bài thì ta có:beginalign left{beginmatrixoverrightarrowITperp overrightarrown overrightarrowITperp overrightarrowATT in (S)endmatrixright. Leftrightarrow & left{beginmatrix2x_0+y_0-z_0-4=0 x_0^2+y_0^2+z_0^2-2x_0-2y_0-2z_0+1=0 x_0^2+y_0^2+z_0^2-2x_0-4y_0+frac113=0endmatrixright. Rightarrow & left{beginmatrix-y_0+z_0+frac43=0 2x_0+y_0-z_0-4=0endmatrixright.endalignThay $z_0=t$ ta được:beginequation left{beginmatrixx_0 &=& dfrac43 & y_0&=&dfrac43&+t z_0&=&&t endmatrixright. labeleq:pt1 endequationVậy tọa độ tiếp điểm $T$ luôn thỏa mãn nhu cầu nhu yếu phương trình trên. Do đó phương trình đường thẳng $MN$ cần tìm là:$$left{beginmatrixx &=& dfrac43 &y&=&dfrac43&+t z&=& &tendmatrixright.$$$textbfNhận xét$Bài này là bài toán tương tự của đề thi ĐH khối B năm 2006

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Viết #phương #trình #đường #thẳng #đi #qua #tiếp #điểm

4162

Video Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #phương #trình #đường #thẳng #đi #qua #tiếp #điểm #Thủ #Thuật #Mới

Mẹo Hướng dẫn Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới được Update vào lúc : 2022-11-28 21:58:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 21:58:13 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài toán:Trong không khí với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt cầu:$$(S) : x^2 + y^2 + z^2-2x – 4y + frac113 = 0$$và đường thẳng$$(d) : fracx-12 = fracy1 = fracz-2-1$$Gọi $M, N$ là những tiếp điểm của những mặt phẳng trải qua $(d)$ và tiếp xúc với $(S)$. Lập phương trình đường thẳng $MN$

Giải
Mặt cầu $(S)$ đã cho có tâm $I(1;2;0)$ và bán kính $R = frac2sqrt3$.Đường thẳng $(d)$ trải qua $A(1;0;2)$ và có vector chỉ phương $overrightarrown=(2;1;-1)$.Nếu $T(x_0;y_0;z_0)$ là tiếp điểm của $(S)$ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk đề bài thì ta có:beginalign left{beginmatrixoverrightarrowITperp overrightarrown overrightarrowITperp overrightarrowATT in (S)endmatrixright. Leftrightarrow & left{beginmatrix2x_0+y_0-z_0-4=0 x_0^2+y_0^2+z_0^2-2x_0-2y_0-2z_0+1=0 x_0^2+y_0^2+z_0^2-2x_0-4y_0+frac113=0endmatrixright. Rightarrow & left{beginmatrix-y_0+z_0+frac43=0 2x_0+y_0-z_0-4=0endmatrixright.endalignThay $z_0=t$ ta được:beginequation left{beginmatrixx_0 &=& dfrac43 & y_0&=&dfrac43&+t z_0&=&&t endmatrixright. labeleq:pt1 endequationVậy tọa độ tiếp điểm $T$ luôn thỏa mãn nhu cầu nhu yếu phương trình trên. Do đó phương trình đường thẳng $MN$ cần tìm là:$$left{beginmatrixx &=& dfrac43 &y&=&dfrac43&+t z&=& &tendmatrixright.$$$textbfNhận xét$Bài này là bài toán tương tự của đề thi ĐH khối B năm 2006

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Viết #phương #trình #đường #thẳng #đi #qua #tiếp #điểm

4162

Video Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết phương trình đường thẳng trải qua 2 tiếp điểm -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #phương #trình #đường #thẳng #đi #qua #tiếp #điểm #Thủ #Thuật #Mới