Mẹo về Viết chương trình nhập vào một trong những số trong những nguyên N kiểm tra xem N có chia hết cho 3 hay là không Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Viết chương trình nhập vào một trong những số trong những nguyên N kiểm tra xem N có chia hết cho 3 hay là không được Update vào lúc : 2022-04-22 13:58:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Top 1 ✅ Lập trình nhập vào một trong những mảng số nguyên gồm N thành phần(N được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-12-31 22:59:36 cùng với những chủ đề liên quan khác

program baitap;

uses crt;

var n: integer;

Begin

CLRSCR;

Write(‘nhap n:’); Readln(n);

if n mod 3=0 then write(‘co chia het cho 3’) else write(‘khong chia het cho 3’);

Readln;

End.

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

viết chương trình nhập vào số nguyên N . kiểm tra xem N có chia hết cho 3hay không ? thông báo kết quả ra màn hình hiển thị

Các vướng mắc tương tự

://.youtube/watch?v=sbqx8tXxoVM

4432

Clip Viết chương trình nhập vào một trong những số trong những nguyên N kiểm tra xem N có chia hết cho 3 hay là không ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Viết chương trình nhập vào một trong những số trong những nguyên N kiểm tra xem N có chia hết cho 3 hay là không tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Viết chương trình nhập vào một trong những số trong những nguyên N kiểm tra xem N có chia hết cho 3 hay là không miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Viết chương trình nhập vào một trong những số trong những nguyên N kiểm tra xem N có chia hết cho 3 hay là không Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Viết chương trình nhập vào một trong những số trong những nguyên N kiểm tra xem N có chia hết cho 3 hay là không

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết chương trình nhập vào một trong những số trong những nguyên N kiểm tra xem N có chia hết cho 3 hay là không vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #chương #trình #nhập #vào #một #số #nguyên #kiểm #tra #xem #có #chia #hết #cho #hay #không