Mẹo Hướng dẫn Vì sao khung hình F1 trong lai xa thường bất thụ 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Vì sao khung hình F1 trong lai xa thường bất thụ được Update vào lúc : 2022-04-07 03:25:18 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Vì sao khung hình lai F1 trong lai khác loài thường bất thụ?

A. Vì ở khung hình lai khác loài F1 những nhiễm sắc thể không tồn tại thành cặp tương đương.

B.  Vì hai loài bố mẹ có bộ nhiễm sắc thể rất khác nhau về số lượng.

C.  Vì hai loài bố mẹ thích nghi với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống rất khác nhau.

D.  Vì hai loài bố mẹ có hình thái rất khác nhau

Các vướng mắc tương tự

Hạt phấn của loài thực vật A có 8 nhiễm sắc thể. Các tế bào lá của loài thực vật B có 22 nhiễm sắc thể. Thụ phấn loài B bằng hạt phấn loài A, người ta thu được một số trong những cây lai bất thụ. Trong những nhận xét dưới đây, có bao nhiêu nhận xét không đúng?

(1). Cây lai không thể trở thành loài mới vì không sinh sản được.

(2). Cây lai hoàn toàn có thể trở thành loài mới nếu hoàn toàn có thể sinh sản sinh dưỡng.

(3). Cây lai không thể trở thành loài mới vì có nhiễm sắc thể không tương đương.

(4). Cây lai hoàn toàn có thể trở thành loài mới nếu có sự đa bội hóa tự nhiên thành cây hữu thụ.

(5). Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của cây lai có 30 nhiễm sắc thể.

(6). Cây lai được đa bội hóa sẽ cách li sinh sản với hai loài bố mẹ.

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

(1)Mang vật chất di truyền của hai loài ban đầu.

(3)Có kĩ năng sinh sản hữu tính.

(4)Có kiểu gen đồng hợp tử về toàn bộ những cặp gen

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

(1) Mang vật chất di truyền của hai loài ban đầu.

(3) Có kĩ năng sinh sản hữu tính.

(1) Lai xa kèm theo đa bội hóa   

(3) Lai giữa hai khung hình 4n của hai loài rất khác nhau

(5) Đột biến gen

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cây cải củ (loài Raphanus 2n =18) tạo ra cây lai khác loài; hầu hết những cây lai này đều bất thụ, một số trong những cây lai ngẫu nhiên bị đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm tăng gấp hai bộ nhiễm sắc thể tạo thành những thể tuy nhiên nhị bội.

Cho những điểm lưu ý sau:

(1) Mang vật chất di truyền của hai loài ban đầu;

(2) Trong tế bào sinh dưỡng, những nhiễm sác thể tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 nhiễm sắc thể tương đương;

(3) Có kĩ năng sinh sản hữu tính;

(4) Có kiểu gen đồng hợp tử về toàn bộ những cặp gen.

Có bao nhiêu điểm lưu ý đúng với những thể tuy nhiên nhị bội này?

A.

B. 3

C. 4

D. 1

(1) Mang vật chất di truyền của hai loài ban đầu.

(3) Có kĩ năng sinh sản hữu tính.

Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân loại nhưng lại không giao phối với nhau. Lí do nào sau này hoàn toàn có thể là nguyên nhân làm cho hai loài này cách li về sinh sản?

1. Chúng có nơi ở rất khác nhau nên những thành viên không gặp gỡ nhau được

2. Nếu giao phối cũng không tạo ra con lai hoặc tạo ra con lai bất thụ

3. Chúng có mùa sinh sản rất khác nhau

4. Con lai tạo ra thường có sức sống kém nên bị đào thải

5. Chúng có tập tính giao phối rất khác nhau

6. Chúng có cấu trúc cơ quan sinh sản rất khác nhau

A. 1, 2, 5, 6

B. 1, 2, 3, 4, 5, 6

C. 2, 3, 4, 6

D. 1, 3, 5, 6

Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân loại nhưng lại không giao phối với nhau. Lí do nào sau này hoàn toàn có thể là nguyên nhân làm cho hai loài này cách li về sinh sản

1. Chúng có nơi ở rất khác nhau nên những thành viên không gặp gỡ nhau.

2. Nếu giao phối cũng không tạo ra con lai hoặc tạo ra con lai bất thụ.

3. Chúng có mùa sinh sản rất khác nhau.

4. Con lai tạo ra thường có sức sống kém nên bị đào thải.

5. Chúng có tập tính giao phối rất khác nhau.

6. Chúng có cấu trúc cơ quan sinh sản rất khác nhau.

Phương án đúng là:

A. 1,3,5,6

B. 1,2,5,6

C. 1,2,3,5,6

D. 1,2,4,3 ,5,6

Thi ĐH Sinh học Thi ĐH – Sinh học

Vì sao khung hình lai F1 trong lai khác loài thường bất thụ?

A.Vì ở khung hình lai khác loài F1các nhiễm sắc thể không tồn tại thành cặp tương đương.

B.Vì hai loài bố mẹ có bộ nhiễm sắc thể rất khác nhau về số lượng.

C.Vì hai loài bố mẹ thích nghi với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống rất khác nhau.

D.Vì hai loài bố mẹ có hình thái rất khác nhau

://.youtube/watch?v=_XwjboVBqLI

4585

Review Vì sao khung hình F1 trong lai xa thường bất thụ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Vì sao khung hình F1 trong lai xa thường bất thụ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Vì sao khung hình F1 trong lai xa thường bất thụ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Vì sao khung hình F1 trong lai xa thường bất thụ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Vì sao khung hình F1 trong lai xa thường bất thụ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vì sao khung hình F1 trong lai xa thường bất thụ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vì #sao #cơ #thể #trong #lai #thường #bất #thụ