Kinh Nghiệm về Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-03-31 02:55:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước Mới Nhất
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước được Update vào lúc : 2022-03-31 02:53:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 2. Vẽ sơ đồ lắp đặt tiến hành theo mấy bước?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8. Bước “Nối dây mạch điện” thuộc bước thứ mấy?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 1

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1DCâu 6DCâu 2ACâu 7BCâu 3ACâu 8ACâu 4DCâu 9DCâu 5CCâu 10A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc nguồn nguồn hai cực đi… Câu hỏi: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc nguồn nguồn hai cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh hai đèn được tiến hành theo mấy bước?

A.
2

B.
3

C.
4

D.
5

Đáp án

D

– Hướng dẫn giải

Qui trình lắp đặt mạch điện hai công tắc nguồn nguồn hai cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh hai đèngồm 5 bước:

    Bước 1.Vạch dấu Bước 2.Khoan lỗ Bước 3.Lắp thiết bị điện vào bảng điện Bước 4.Nối dây mạch điện Bước 5.Kiểm tra

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 8 Thực hành lắp mạch điện hai công tắc nguồn nguồn hai cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh hai đèn

Lớp 9 Công nghệ Lớp 9 – Công nghệ

(trang 37 sgk Công nghệ 9): Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện:

– Hai bóng đèn mắc với nhau ra làm thế nào?

– Cầu chì, công tắc nguồn nguồn mắc vào dây pha hay dây trung hòa?

– Phương án lắp đặt những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây.

Trả lời:

– Hai bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau.

– 2 công tắc nguồn nguồn được độc lập với nhau.

– Công tắc nào đóng thì đèn sẽ sáng, mở ngắt mạch thì đèn sẽ tắt.

(trang 38 sgk Công nghệ 9): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

Trả lời:

(trang 38 sgk Công nghệ 9): Từ sơ đồ lắp đặt, dự trù vật tư, thiết bị và lựa chon dụng cụ vào bảng sau:

Trả lời:

TT
Tên dụng cụ, vật tư và thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kĩ thuật
1
Kìm điện
1
Có vỏ cách điện
2
Kìm tuốt dây
1
Có vỏ cách điện
3
Khoan điện (hoặc khoan tay)
1
Sử dụng tốt
4
Tua vít
1
Sử dụng tốt
5
Bút thử điện
1
Hoạt dộng tốt
6
Dao nhỏ
1
Cắt được dây điện
7
Thước kẻ
1
Hiện rõ vạch cm
8
Bút chì
1
Sử dụng tốt
9
Bảng điện
1
Sử dụng tốt
10
Công tắc 2 cực
1
Hoạt động tốt
11
Cầu chì
1
Hoạt động tốt
12
Bóng đèn
2
Hoạt động tốt
13
Đui đèn
2
Hoạt động tốt
14
Dây dẫn
2m
Hoạt động tốt
15
Phụ kiện đi dây
1
Hoạt động tốt
16
Băng cách điện
1 cuộn
Sử dụng tốt
17
Giấy ráp
1 tờ
Sử dụng tốt

• Nội dung chính

    – Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc nguồn nguồn hai cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh hai đèn.

    – Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.

    – Đảm bảo bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín điện.

    – Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, khoan điện (hoặc khoan tay), tua vít, bút chì điện, dao nhỏ, thước kẻ, bút chì.

    – Vật liệu và thiết bị: bảng điện, hai công tắc nguồn nguồn cực, cầu chì, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, phụ kiện đi dây, băng cách điện, giấy ráp.

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt

a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên tắc

    • Hai mạch điện của hai đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên nhau.

    • Hai công tắc nguồn nguồn độc lập với nhau.

    • Công tắc nào đóng thì đèn của mạch đó sáng; ngược lại, ngắt mạch thì đèn đó tắt.

b. Vẽ sơ đồ lắp đặt

2. Lập bảng dự trù vật tư, thiết bị và lựa chọn dụng cụ

STT
Tên dụng cụ, vật tư và thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kĩ thuật
1
Kìm điện
1
Cách điện tốt
2
Kìm tuốt dây
1
Cách điện tốt
3
Tua vít
1
Cách điện tốt
4
Khoan tay
1
Cầm chắc như đinh
5
Bóng đèn
2
220V – 60W
6
Đui đèn
2
Cách điện tốt
7
Cầu chì
1
220V – 5A
8
Công tắc ba cực
1
220V – 6A
9
Bảng điện
1
20x15x1,5
10
Dây điện
5 m
Lõi 1 sợi
11
Băng cách điện
1
Cách điện tốt
12
Giấy ráp
1
Tốt

3. Lắp đặt mạch điện

Qui trình lắp đặt mạch điện hai công tắc nguồn nguồn hai cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh hai đèn gồm 5 bước:

    • Bước 1. Vạch dấu

       ◦ Lỗ luồn dây, lỗ vít, thiết bị điện, bảng điện, lối đi dây, đèn …

       ◦ Kí hiệu riêng không liên quan gì đến nhau cho lỗ luồn dây và lỗ bắt vít.

    • Bước 2. Khoan lỗ

       ◦ Chọn mũi khoan, lắp mũi khoan vào bầu khoan.

       ◦ Tiến hành khoan: Khoan lỗ bắt vít trước (∅2), lỗ luồn dây sau (∅5).

    • Bước 3. Lắp thiết bị điện vào bảng điện

       ◦ Cắt 5 đoạn dây 15 – 20cm, thực thi nội dung nối dây.

       ◦ Xác định cực của công tắc nguồn nguồn.

       ◦ Nối dây thiết bị đóng cắt và bảo vệ của bảng điện.

       ◦ Lắp thiết bị điện vào bảng điện.

    • Bước 4. Nối dây mạch điện

       ◦ Nối dây từ thiết bị điện ở bảng điện ra đèn, nối dây vào đui đèn.

       ◦ Cho dây vào ống luồn dây, đậy nắp lại, …

    • Bước 5. Kiểm tra

       ◦ Kiểm tra thành phầm đạt chuẩn.

          ▪ Lắp đặt đúng theo sơ đồ.

          ▪ Các mối nối đảm bảo bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín điện, chắc và đẹp.

          ▪ Mạch điện đảm bảo thông mạch.

       ◦ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

Câu 1: Khi lắp mạch điện hai công tắc nguồn nguồn hai cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh hai đèn cần:

A. Vẽ sơ đồ lắp đặt

B. Lập bảng dự trù vật tư, thiết bị và lựa chọn dụng cụ

C. Lắp đặt mạch điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt tiến hành theo mấy bước?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần:

A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện

B. Lựa chọn dụng cụ

C. Lập bảng dự trù vật tư

D. Đáp án khác

Đáp án: A. Vì sau khi vẽ sơ đồ lắp đặt mới tiến hành dự trù vật tư, lựa chọn dụng cụ.

Câu 4: Sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc nguồn nguồn hai cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh hai đèn gồm:

A. Cầu chì

B. Công tắc hai cực

C. Đèn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5: Kiểm tra mạch điện hai công tắc nguồn nguồn hai cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh hai đèn là:

A. Kiểm tra thành phầm đạt những tiêu chuẩn

B. Nối mạch điện vào nguồn điện và vận hành thử

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6: Kiểm tra thành phầm cần đạt những tiêu chuẩn:

A. Lắp đặt đúng sơ đồ

B. Mối nối đảm bảo bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín điện, chắc, đẹp

C. Mạch điện đảm bảo thông mạch

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Lắp đặt mạch điện hai công tắc nguồn nguồn hai cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh hai đèn tiến hành theo mấy bước?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án: B. Đó là vạch dấu, khoan lỗ, lắp thiết bị của bảng điện, nối dây mạch điện, kiểm tra.

Câu 8: Bước “Nối dây mạch điện” thuộc bước thứ mấy?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 1

Đáp án: A. Vì bước 1 là vạch dấu, bước 5 là kiểm tra, không hề bước 6.

Câu 9: Công việc cần làm của bước “Lắp thiết bị điện của bảng điện” là:

A. Nối dây những thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện

B. Lắp đặt những thiết bị điện vào bảng điện

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Câu 10: Chọn phát biểu sai: Khoan lỗ là tiến hành:

A. Khoan lỗ bắt vít

B. Khoan lỗ luồn dây

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Chia Sẻ Link Tải Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước Free.

Giải đáp vướng mắc về Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vẽ #sơ #đồ #lắp #đặt #mạch #điện #công #tắc #cực #điều #khiển #đèn #được #tiến #hành #theo #mấy #bước

4382

Clip Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước Đầy đủ ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước Đầy đủ miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn được tiến hành theo mấy bước Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vẽ #sơ #đồ #lắp #đặt #mạch #điện #công #tắc #cực #điều #khiển #đèn #được #tiến #hành #theo #mấy #bước #Đầy #đủ