Thủ Thuật Hướng dẫn VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 Đầy đủ Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-12-03 22:04:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 được Update vào lúc : 2022-12-03 22:04:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

    Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4

    Sách giáo khoa toán lớp 4

    Sách Giáo Viên Toán Lớp 4

    Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1

    Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2

Sách giải toán 4 Luyện tập trang 17 giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 4 sẽ tương hỗ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Bài 1 (trang 17 SGK Toán 4): Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mọi số sau:

a) 35 627 449;

b) 123 456 789;

c) 82 175 263;

d) 850 003 200.

Lời giải:

a) 35 627 449: Ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi chín.

Trong số đó chữ số 3 có mức giá trị là 3 triệu và chữ số 5 có mức giá trị là 5 triệu

b) 123 456 789: Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín.

Trong số đó chữ số 3 có mức giá trị là 3 triệu và chữ số 5 có mức giá trị là 5 chục nghìn

c) 82 175 263: Tám mươi hai triệu một trăm bảy mươi năm nghìn hai trăm sáu mươi ba.

Trong số đó chữ số 3 có mức giá trị là 3 và chữ số 5 có mức giá trị là 5 nghìn

d) 850 003 200: Tám trăm năm mươi triệu không trăm linh ba nghìn hai trăm.

Trong số đó chữ số 3 có mức giá trị là 3 nghìn và chữ số 5 có mức giá trị là 5 chục triệu.

Bài 2 (trang 17 SGK Toán 4): Viết số, biết số đó gồm:

a) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 cty;

b) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 cty;

c) 5 chục triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 cty;

d) 5 chục triệu, 7 triệu, 6 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 4 nghìn và 2 cty.

Lời giải:

a) 5760342

b) 5706342

c) 50076342

d) 57634002

Bài 3 (trang 17 SGK Toán 4): Số liệu khảo sát dân số của một số trong những trong những nước vào tháng 12 năm 1999 được viết ở trên bảng bên:

Tên nước

Số dân

Việt Nam

77 263 000

Lào

5 300 000

Cam-pu-chia

10 900 000

Liên bang Nga

147 200 000

Hoa Kỳ

273 300 000

Ấn Độ

989 200 000

a) Trong những nước đó:

Nước nào có dân số nhiều nhất?

Nước nào có dân số tối thiểu?

b) Hãy viết tên những nước có số dân theo thứ tự ít lên mức nhiều.

Lời giải:

a) Trong số những nước nêu trên nước Ấn Độ có số dân nhiều nhất.

Nước Lào có dân số tối thiểu

b) Các nước có số dân xếp theo thứ tự từ ít đến nhiều là:

Lào; Cam-pu-chia; Việt Nam; Liên Bang Nga; Hoa Kỳ; Ấn Độ

Bài 4 (trang 17 SGK Toán 4): Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là một trong tỉ.

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Viết

Đọc

1 000 000 000

Một nghìn triệu hay một tỉ

5 000 000 000

Năm nghìn triệu hay .

315 000 000 000

Ba trăm mười lăm nghìn triệu hay . tỉ

..triệu hay ba tỉ

Lời giải:

Viết

Đọc

1 000 000 000

Một nghìn triệu hay một tỉ

5 000 000 000

Năm nghìn triệu hay năm tỉ

315 000 000 000

Ba trăm mười lăm nghìn triệu hay ba trăm mười lăm tỉ

3 000 000 000

Ba nghìn triệu hay ba tỉ

Bài 5 (trang 17 SGK Toán 4): Trong lược đồ dưới đây có ghi số dân của một số trong những trong những tỉnh, thành phố năm 1999, đọc số dân của những tỉnh, thành phố đó:

Lời giải:

Hà Giang có sáu trăm bốn mươi tám nghìn một trăm dân

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô có ba triệu không trăm linh bảy nghìn dân

Quảng Bình có tám trăm mười tám nghìn ba trăm dân

Gia Lai có một triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm dân.

Ninh Thuận có năm trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm dân.

TP Hồ Chí Minh có năm triệu năm trăm mười bốn nghìn tám trăm dân.

Cà Mau có một triệu một trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm dân.

Chia Sẻ Link Download VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#VBT #Toán #lớp #trang #tập

4385

Review VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 Đầy đủ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết VBT Toán lớp 4 trang 17 tập 1 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#VBT #Toán #lớp #trang #tập #Đầy #đủ