Mẹo về Usability Heuristics là gì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Usability Heuristics là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-28 09:08:38 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

10 usability heuristics for user interface design

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (49.54 KB, 3 trang )

10 Usability Heuristics for User Interface Design
by JAKOB NIELSEN
(10 kinh nghiệm về khả năng sử dụng trong thiết
kế giao diện của Jakob Neilsen)
1.Visibility of system status (Hiển thị trạng thái
của hệ thống)
Hệ thống phải luôn thông báo cho người dùng
về những gì đang diễn ra bằng những phản hồi
phù hợp.

2. Match between system and the real world
(Đồng nhất ngôn từ với đời thực)
Hệ thống phải sử dụng ngôn từ của người sử
dụng , tránh việc sử dụng từ ngữ hàn lâm . Sử
dụng cách nói đời thường để hiển thị thông tin
một cách tự nhiên và tuần tự.
3.User control and freedom (Người dùng tự do
điều khiển )
Người dùng thường chọn nhầm chức năng của
hệ thống nên cần có một tuỳ chọn dễ nhìn thấy
để tránh những tình huống không mong muốn .
Nên hỗ trợ tuỳ chọn hoàn tác và làm lại cho
người dùng.
4.Consistency and standards (Nhất quán)
Chỉ nên sử dụng một cách thao tác cho cùng
một hành động , tình huống ; một cách diễn đạt
cho một đối tượng để tránh làm người dùng bối
rối.
5.Error prevention (Tránh lỗi)
Một thiết kế khôn khéo để tránh việc người
dùng gây ra lỗi sẽ tốt hơn là đưa ra thông báo

lỗi tốt .Nên loại trừ những yếu tố gây lỗi và đưa
ra thông báo cho người dùng để họ xác nhận
một thao tác nào đó.
6.Recognition rather than recall (Gỉam tải việc
ghi nhớ cho người dùng)
Gỉam thiểu tối đa việc ghi nhớ của người dùng
bằng các đưa ra các đối tượng , tuỳ chọn và
hành động để người dùng dễ nhận thấy. Người
dùng tránh việc nhớ quá nhiều. Hướng dẫn sử
dụng phải dễ nhận thấy và dễ nhớ
7.Flexibility and efficiency of use ( Tính linh hoạt
và hiệu suất)
Nên có những lệnh tắt , tuỳ chọn nhanh để tăng
tốc cho người dùng có kinh nghiệm để làm việc
nhanh hơn , đồng thời phải có những tính năng
cơ bản , dễ thao tác cho người mới sử dụng
8.Aesthetic and minimalist design (thiết kế tối
giản và thẩm mỹ)
Không nên có những thông tin thừa trong thông
báo. Những thông tin thừa sẽ làm thông tin cần
thiết không được người dùng nhìn thấy
9.Help users recognize, diagnose, and recover
from errors ( Gíup người dùng nhận biết và sửa
lỗi )
Thông báo lỗi phải tường mình , không hiển thị
code , chỉ ra lỗi một cách rõ ràng và đưa ra giải
pháp. sửa lỗi
10.Help and documentation (Có hướng dẫn sử
dụng)
Nên có một tài liệu hướng dẫn sử dụng cho sản

phẩm. Những thông tin trong đó phải dễ tìm
kiếm , tập. trung vào việc hướng dẫn người dùng
cách thao tác theo từng bước và tài liệu hướng
dẫn không được quá lớn

://.youtube/watch?v=ZvQ4eZkt7vs

Reply
7
0
Chia sẻ

4073

Video Usability Heuristics là gì ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Usability Heuristics là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Usability Heuristics là gì miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Usability Heuristics là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Usability Heuristics là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Usability Heuristics là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Usability #Heuristics #là #gì