Kinh Nghiệm về Trường ĐH kinh tế tài chính luật điểm chuẩn Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trường ĐH kinh tế tài chính luật điểm chuẩn được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-19 08:28:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Meta

WhatsApp

Trường Đại học Kinh tế Luật ĐHQG TPHCM đã công bố điểm chuẩn năm 2022.

Tham khảo: tin tức tuyển sinh Đại học Kinh tế Luật TPHCM năm 2022

Điểm chuẩn UELnăm 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Luật ĐHQGHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn

Kinh tế (Kinh tế học)
26.45

Kinh tế (Kinh tế học) CLC
26.1

Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công)
25.4

Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) CLC
25.25

Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại)
27.45

Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) CLC
27.0

Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) CLC bằng tiếng Anh
26.6

Quản trị marketing thương mại
27.1

Quản trị marketing thương mại CLC
26.55

Quản trị marketing thương mại CLC bằng tiếng Anh
26.1

Quản trị marketing thương mại (Quản trị du lịch và lữ hành)
24.8

Marketing
27.55

Marketing CLC
27.3

Marketing CLC bằng tiếng Anh
26.7

Thương mại điện tử
27.5

Thương mại điện tử CLC
27.2

Thương mại điện tử CLC bằng tiếng Anh
26.15

Hệ thống thông tin quản trị và vận hành
26.95

Hệ thống thông tin quản trị và vận hành CLC
26.6

Hệ thống thông tin quản trị và vận hành (Kinh lệch giá và Trí tuệ tự tạo) CLC
26.05

Toán kinh tế tài chính (Toán ứng dụng trong kinh tế tài chính, quản trị và tài chính)
25.75

Toán kinh tế tài chính (Toán ứng dụng trong kinh tế tài chính, quản trị và tài chính) CLC
25.35

Toán kinh tế tài chính (Toán ứng dụng trong kinh tế tài chính, quản trị và tài chính) CLC bằng tiếng Anh
23.4

Kế toán
26.45

Kế toán CLC
25.85

Kế toán CLC bằng tiếng Anh (Tích hợp chứng từ CFAB của Thương Hội ICAEW)
24.8

Kiểm toán
26.85

Kiểm toán CLC
26.1

Kinh doanh quốc tế
27.65

Kinh doanh quốc tế CLC
27.05

Kinh doanh quốc tế CLC bằng tiếng Anh
16.7

Tài chính Ngân hàng
26.55

Tài chính Ngân hàng CLC
26.3

Tài chính Ngân hàng CLC bằng tiếng Anh
25.6

Công nghệ tài chính
25.6

Công nghệ tài chính CLC
26.4

Luật kinh tế tài chính (Luật marketing thương mại)
26.85

Luật kinh tế tài chính (Luật marketing thương mại) CLC
26.5

Luật kinh tế tài chính (Luật thương mại quốc tế)
26.75

Luật kinh tế tài chính (Luật thương mại quốc tế) CLC
26.65

Luật (Luật dân sự)
25.95

Luật (Luật dân sự) CLC
25.45

Luật (Luật dân sự) CLC bằng tiếng Anh
24.1

Luật (Luật Tài chính Ngân hàng)
25.85

Luật (Luật Tài chính Ngân hàng) CLC
25.55

Luật (Luật Tài chính Ngân hàng) CLC bằng tiếng Pháp
24.55

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kinh tế Luật ĐHQGHCM trong năm trước đó dưới đây:

Tên ngành

Điểm chuẩn

2022
2022

Chương trình chuẩn

Kinh tế (Kinh tế học)
23.75
26.25

Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công)
23
25.35

Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại)
25.7
27.45

Toán kinh tế tài chính (Toán ứng dụng trong kinh tế tài chính, quản trị và tài chính)
22.1
24.85

Tài chính Ngân hàng
23.65
26.15

Kế toán
24
26.3

Kiểm toán
24.35
26.7

Hệ thống thông tin quản trị và vận hành
23.35
26.45

Thương mại điện tử
24.65
27.05

Quản trị marketing thương mại
24.95
26.9

Quản trị marketing thương mại (Quản trị du lịch và lữ hành)
22.85
25.55

Marketing
25
27.25

Kinh doanh quốc tế
25.5
27.4

Luật kinh tế tài chính (Luật marketing thương mại)
23.7
26.3

Luật kinh tế tài chính (Luật thương mại quốc tế)
24.3
26.65

Luật (Luật dân sự)
22.25
25

Luật (Luật Tài chính Ngân hàng)
22.25
25.25

Chương trình Chất lượng cao

Kinh tế (Kinh tế học)
22.9
25.5

Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công)
22
24.55

Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại)
25.2
27.2

Toán kinh tế tài chính
/
23

Tài chính Ngân hàng
23
25.7

Tài chính Ngân hàng dạy bằng Tiếng Anh
21.65
24.6

Tài chính Ngân hàng (Công nghệ tài chính)
22.55
24.7

Kế toán
23.05
25.35

Kế toán dạy bằng Tiếng Anh
21.35
23.5

Kiểm toán
24.15
26.1

Hệ thống thông tin quản trị và vận hành
22.85
25.5

Hệ thống thông tin quản trị và vận hành (Kinh lệch giá và trí tuệ tự tạo)

25.25

Thương mại điện tử
23.85
26.6

Quản trị marketing thương mại
24.15
26.5

Quản trị marketing thương mại bằng tiếng Anh
23
25.2

Marketing
24.15
26.9

Kinh doanh quốc tế
24.65
27.3

Kinh doanh quốc tế CLC bằng tiếng Anh
24.5
26.7

Luật kinh tế tài chính (Luật marketing thương mại)
23.55
25.4

Luật kinh tế tài chính (Luật thương mại quốc tế)
23.35
26.45

Luật (Luật dân sự)
21.35
23.8

Luật (Luật Tài chính Ngân hàng)
21.8
24.36

Luật (Luật Tài chính Ngân hàng) tăng cường tiếng Pháp
20.4
22.2

Gin

4420

Video Trường ĐH kinh tế tài chính luật điểm chuẩn ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trường ĐH kinh tế tài chính luật điểm chuẩn tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Trường ĐH kinh tế tài chính luật điểm chuẩn miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Trường ĐH kinh tế tài chính luật điểm chuẩn miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trường ĐH kinh tế tài chính luật điểm chuẩn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trường ĐH kinh tế tài chính luật điểm chuẩn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trường #đại #học #kinh #tế #luật #điểm #chuẩn