Thủ Thuật Hướng dẫn Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 21:09:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố được Update vào lúc : 2022-04-19 21:07:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong không khí Oxyz, cho điểm A(3;-1;1). Hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng Oyz là yếu tố:

A. M(3;0;0)

B. N(0;-1;1)

C. P(0;-1;0)

D. Q..(0;0;1)

Các vướng mắc tương tự

Trong không khí Oxyz, cho điểm A(3;-1;1) Hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng Oyz là yếu tố:

A. M(3;0;0)

B. N(0;-1;1)

C. P(0;-1;0)

D. (0;0;1)

Trong không khí Oxyz, cho điểm A ( 3;-1;1 ) . Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz) là yếu tố

A. M ( 3;0;0 )

B. N ( 0;-1;1 )

C. P ( 0;-1;0 )

D. Q.. ( 0;0;1 ) 

Trong không khí Oxyz, cho điểm A 3 ; − 1 ; 1 .  Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng O y z  là yếu tố

A.  M 3 ; 0 ; 0 .

B.  M 0 ; − 1 ; 1 .

C.  M = 0 ; − 1 ; 0 .

D.  M 0 ; 0 ; 1 .

Trong không khí tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x-2y-z+7=0 và điểm A(1;1;-2). Điểm H(a;b;-1) là hình chiếu vuông góc của A trên (P). Tổng a+b bằng

A.

B. -1

C. -3

D. 2

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (α): 3x – 2y + z + 6 = 0. Hình chiếu vuông góc của điểm A(2; –1;0) lên mặt phẳng (α) có tọa độ là

A. (1;0;3)

B. (–1;1;–1)

C. (2;–2;3)

D. (1;1;–1)

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A 1 ; – 2 ; 3 . Hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng O y z là yếu tố M. Tọa độ điểm M là

A. M(1;-2;0)

B. M(0;-2;3)

C. M(1;0;3)

D. M(1;0;0)

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M 2 ; − 1 ; 1 . Tìm tọa độ điểm M¢ là hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (Oxy)

A.  M ‘ 2 ; − 1 ; 0

B.  M ‘ 0 ; 0 ; 1

C.  M ‘ − 2 ; 1 ; 0

D.  M ‘ 2 ; 1 ; − 1

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng P : 2 y − z + 4 = 0  và điểm M(−1;0;−1). Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng (P)

A. H − 1 ; 4 ; 3

B.  H − 1 ; 0 ; 0

C.  H − 1 ; – 2 ; 0

D.  H − 1 ; 2 ; – 2

Hình chiếu vuông góc của A ( 3;-1;1 ) lên Oyz là yếu tố N thuộc mặt phẳng Oyz nen x = 0.

Vậy hình chiếu của A ( 3;-1;1 ) lên Oyz là N ( 0;-1;1 )

Đáp án cần chọn là B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 644

Chọn B

Khi chiếu vuông góc một điểm trong không khí lên mặt phẳng (Oyz), ta giữ lại những thành phần tung độ và cao độ nên hình chiếu của A(3;-1;1) lên (Oyz) là yếu tố N(0;-1;1).

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 1300

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trong không khí (Oxyz), cho điểm (Aleft( 3;-1;1 right)). Hình chiếu vuông góc của (A) trên mặt phẳng (Oyz) là yếu tố

A.

(Mleft( 3;0;0 right))                                  

B.

 (Nleft( 0;-1;1 right))                                 

C.

  (Pleft( 0;-1;0 right))                               

D.

   (Q..left( 0;0;1 right))

Hình chiếu vuông góc của A ( 3;-1;1 ) lên Oyz là yếu tố N thuộc mặt phẳng Oyz nen x = 0.

Vậy hình chiếu của A ( 3;-1;1 ) lên Oyz là N ( 0;-1;1 )

Đáp án cần chọn là B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Véc tơ cty trên trục (Oy) là:

Điểm (Mleft( x;y;z right)) nếu và chỉ nếu:

Hình chiếu của điểm (Mleft( 1; – 1;0 right)) lên trục $rmOz$ là:

Điểm (M in left( Oxy right)) thì tọa độ của (M) là:

Tọa độ điểm (M) là trung điểm đoạn thẳng (AB) là:

Tọa độ trọng tâm tam giác (ABC) là:

Tọa độ trọng tâm tứ diện (ABCD) là:          

Chia Sẻ Link Down Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #không #gian #oxyz #cho #điểm #hình #chiếu #vuông #góc #của #điểm #trên #mặt #phẳng #oyz #là #điểm

4378

Clip Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong không khí oxyz cho điểm a 3 – 11 hình chiếu vuông góc của điểm a trên mặt phẳng oyz là yếu tố vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #không #gian #oxyz #cho #điểm #hình #chiếu #vuông #góc #của #điểm #trên #mặt #phẳng #oyz #là #điểm